Свържи се с нас

Новини

Призив за спешни действия по ускоряване на образователната реформа

Published

on

снимка: АИКБ

снимка: АИКБ

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) разпространи в медиите своя призив за спешни действия по ускоряване на реформата в образованието.

На първо място АИКБ изразява своята дълбока загриженост от все по-острата липса на подготвени кадри в широк спектър професии в областта на машиностроенето, електротехниката, транспорта и логистиката, здравеопазването, образованието и информационните технологии – както с висше, така и със средно професионално образование.

На второ по-ниското равнище на грамотност сред младите хора в страната – измерено, както посредством абсолютни показатели, отразяващи неграмотните лица в България, така и посредством все по-лошото качеството на говоримия и писмен български език, ползван ежедневно от гражданите на страната ни, а на трето фактът, че през 2015 г. свободните кандидат – студентски места бяха с 15 000 повече от броя на завършващите ученици.

АИКБ напомня за спешната необходимост от реформи в областта на професионалното и висшето образование и ориентиране на образованието към нуждите на бизнеса. Асоциацията настоява още за спешни действия за повишаване броя на учениците в професионалните училища, особено по дефицитни, но непопулярни професии и специалности. Увеличаване броя на лицата, завършили висше образование по търсени от бизнеса професии и подобряване на адекватността на системата за образование спрямо потребностите на пазара на труда, по начин, който да гарантира прехода от образование към заетост.

Реформата на професионалното образование задължително трябва да включва:

  • мерки за повишаване на привлекателността на търсените от бизнеса професии , за които липсват кандидати в професионалните училища;
  • мерки за промяна на план-приема на ученици в професионалните училища;
  • разширяване на обхвата на т.нар. „защитени“ професии и допълнителни стимули за учениците, желаещи да се обучават по тях, включително и чрез отпускане на държавни стипендии;
  • допълнителна мотивация и стимули за учителите, работещи в професионалните училища.

АИКБ напомня, че това може да бъде постигнато само посредством развитие и задълбочаване на връзките между образование и бизнес, както и с оптимално оползотворяване на средствата от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“. Смятаме, че е необходимо прецизиране и оптимизиране на процедурата по определяне на така наречените „защитени професии“.

АИКБ апелира към новия екип на Министерството на науката и образованието да потърси и постигне консенсус с работодателите и други заинтересовани страни по отношение на основните параметри на образователната реформа.

„Настояваме също за устойчивост на предприетите мерки и за прекратяване на непрекъснатите промени на условията в областта на образованието, които водят до допълнително дестабилизиране на системата.

Смятаме, че трябва да се ускори работата по изготвянето и внасянето в Народното събрание на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионално образование и обучение. Необходимо е да се изостави порочният принцип на финансиране на образованието „парите следват ученика/студента“ и да се ограничи разкриването на нови висши училища, като се завишат изискванията.“

Асоциацията призовава новия екип на Министерство на образованието за незабавни консултации с бизнеса по поставените въпроси и изразява своята готовност за активно сътрудничество за намиране на работещи решения.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Любопитно

„От Месамбрия до Несебър“ на шеф Мария Озтюрк в Габрово (снимки)

Published

on

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

АПИ: До 15 октомври гражданите могат да предлагат пътища за ремонт!

Published

on

До 15 октомври гражданите могат да правят предложения кои пътища да бъдат включени в инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2023 г. за текущ и основен ремонт на участъци от републиканската пътна мрежа – автомагистрали и пътища първи, втори и трети клас.

В момента АПИ разработва процедура за приоритизиране на дейностите, изпълнявани по републиканската пътна мрежа със средства от държавния бюджет. Целта е да се подобри процесът по планиране на дейностите за проектиране, строителство и поддържане на пътната мрежа за всяка календарна година.

Гражданите могат да изпращат предложения и сигнали, включително снимки и видеоматериали, чрез форма за подаване на предложения за пътища с необходимост от ремонтни дейности, на имейл адрес: signali@api.bg.

Формата за подаване на предложения е публикувана на интернет страницата на АПИ, в рубриката „Предложения и сигнали“ – формуляр. Целта е Агенцията да получи обратна връзка от гражданите за неотложните според тях ремонти.

Предложенията ще бъдат разгледани от постоянно действаща комисия в АПИ, която ще приоритизира окончателните списъци с пътищата за ремонт през 2023 г.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Служители на РЗИ-Габрово излизат на протест

Published

on

Служители на Регионалната здравна инспекция в Габрово ще изразят подкрепата си и ще се присъединят към Националния протест на работещите в РЗИ по места, който ще се състои на 26 септември, понеделник.

„Търпението и проявената от нас толерантност, в името на общественото здраве, са категорично изчерпани“, заявяват работещите в РЗИ – Габрово. Протестът е подкрепен от синдикалните структури по места, където има такива.

Инспектори, експерти, специалисти и изпълнители от РЗИ-Габрово отново ще бъдат на работните си места, изпълнявайки изискванията на държавната служба, ръководени от интересите на държавата, но с призив „За достойно заплащане на труда ни“. Служителите на РЗИ са неуморно на своя пост в името на общественото здраве. „Три години работихме в условията на световна пандемия. Малцина си дават сметка за всеотдайната ни работа и дейностите ни по овладяване на пандемията от КОВИД-19, за 24-часовото разположение, за неуморния труд през почивни и празнични дни, за готовността и саможертвата в полза на общественото благо. Задачите и отговорностите на Регионалните здравни инспекции, като териториален орган на МЗ, не се изчерпват с КОВИД-19.

Ние осъществяваме и организираме държавната здравна политика на територията на съответната област. Изключителната роля на служителите на РЗИ е осигуряване на превенция, промоция и контрол на общественото здраве в България. Задълженията ни се увеличават и разширяват по обем и направление всеки изминал ден. Вменяват ни нови задължения и отговорности, при които проявяваме отдаденост и професионализъм. Изискванията на професията ни налагат задълбочено познаване и компетентно прилагане на националното и европейско законодателство, и приложимите национални и международни стандарти в областта на общественото здраве.

Ежедневната ни работа е свързана с усвояването и прилагането на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за водите, Закона за защита от шума в околната среда, Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, и много други нормативни разпоредби, свързани с опазването на здравето на населението.

Всекидневно се сблъскваме с общественото недоволство и негативи, които неизменно се проявяват поради естеството на работата ни. В тези трудни моменти не си позволяваме да проявим безотговорност, не абдикираме от ангажиментите си, съзнавайки благородната си мисия и отчитайки, че е наш дълг да сме винаги на „първа линия“ в името на живота и здравето на хората.

Служителите в Регионалните здравни инспекции бяха обнадеждени от декларираното пред обществото намерение на управляващите да припознаят Здравеопазването, като сектор с приоритетно значение. Същевременно, с огорчение констатираме, че позицията ни на държавни служители дава основание на управляващите да ни разглеждат като външни на системата, поради което не можем да се ползваме от постигнатите колективни споразумения в отрасъл „Здравеопазване“. 

Заплащането на труда на служителите на РЗИ силно изостана и по отношение на заплащането на труда в други сходни териториални администрации (второстепенни и третостепенни разпоредители на бюджетни средства-БАБХ, Изпълнителна агенция по горите, Изпълнителна агенция по лозята и виното, Изпълнителна агенция за борба с градушките, НЗОК и други).

С Постановление на Министерски съвет (ПМС) №210 от 29.07.2022 год. са одобрени допълнителни разходи по бюджета на МЗ за увеличаване на разходите за персонал за 2022 год. С това е осигурен финансов ресурс, който според изричния текст на чл. 1 от цитираното ПМС е целеви и следва да е насочен само и единствено към „достигане на минималните нива на заплащане, договорени в Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ 2022 год. за второстепенните разпоредители към министъра на здравеопазването“.

Резултатът към днешна дата – липса на каквато и да е индикация, че одобрените допълнителни разходи по бюджета на МЗ ще бъдат използвани за увеличение на основните възнаграждения на работещите в РЗИ, каквото е предназначението на част от тези средства съгласно чл. 1 и чл. 2 от ПМС №210/29.07.2022 год. „, изтъкват в своите аргументи за недоволството здравните служители.

Те настояват за две неща. Увеличение на основните възнаграждения на работещите в регионалните здравни инспекции със задна дата и срок до 25.10.2022 г., както и заличаване на исторически натрупалите се диспропорции при заплащане на труда при служители заемащи еднакви длъжности.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица