Свържи се с нас

Новини

Приеха Областната стратегия за развитие

Published

on

снимка: Областна администрация – Габрово

снимка: Областна администрация – Габрово

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Габрово (2016 – 2020) беше обсъдена и приета по време на провелото се днес заседание на Областния съвет за развитие. Тя представлява основен програмен документ, който задава рамката за провеждане на социалната политика на областно ниво за периода 2016-2020 година и допринася за изпълнението на секторните политики, свързани със социалните услуги в област Габрово.

Приоритетите и целите на стратегията са идентифицирани въз основа на заключенията и препоръките от направеното проучване и цялостен анализ на ситуацията и потребностите на рисковите групи в област Габрово.

Изведени са три приоритетни направления: „Дългосрочна грижа за възрастни хора и хора с увреждания”; „Превенция, ранна интервенция и услуги за деца и семейства в риск” и „Човешки ресурси и сътрудничество”. „Създаване условия за пълноценен и достоен живот в общността и в семейна среда на възрастните хора и хора с увреждания според индивидуалните им потребности. Развитие на нови и осигуряване устойчивост на съществуващите услуги, насочени към подкрепа на семейства и индивиди за задържане в тяхната семейна и домашна среда, развитие на умения, превенция на насилие, рисково поведение и социална маргинализация.

Насърчаване развитието на човешките ресурси в социалната сфера и осигуряване подкрепата на всички заинтересовани страни в процеса по предоставяне на социални услуги” – са общите цели поставени към всяко едно от трите направления.

„В Стратегията са описани в детайли мерките, дейностите и индикаторите за постигане на тези цели, системата за мониторинг и оценка, отговорностите и ролите на общините и институциите на областно ниво, доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни, необходимите човешки и финансови ресурси, както и времевия график за изпълнението всичко това.” – коментира още областният управител на Габрово.

Областната стратегия за развитие на социалните услуги ще се изпълнява на областно и общинско ниво с общите усилия на всички заинтересовани страни в съответствие с техните компетенции, идентифицирани потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането им.

Общините отговарят за цялостното изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги на тяхната територия. За тази цел те разработват, приемат и прилагат общински стратегии развитие на социалните услуги и план за действие. Условие за изпълнението на планирания обем социални услуги и постигане на качеството на услугите в съответствие със съвременните стандарти е изграждането на квалифициран персонал.

Стратегията се основава на принципите на приемственост, последователност, съгласуваност на политиките, партньорство между институциите и социалните партньори, прозрачност и информираност на обществото. Тя зачита основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции за защита на правата на човека и основните свободи.

„В този смисъл предлаганите в нея цели и дейности са в хармония с правото на всяко човешко същество да развие максимално своите възможности, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение. За постигането на тези цели Oбластната стратегия предвижда развиването на устойчива и ефективна система от качествени и достъпни социални услуги, които поставят в своя център ползвателя, отговарят на нуждите на общността и осигуряват равен достъп“, обясни областният управител на Габрово Николай Сираков и допълни, че основна ценност за стратегията е всяко човешко същество със своята уникалност на възможностите.

Чрез областната стратегия област Габрово се присъединява и към европейските принципи на хуманност и солидарност като осигурява достъпни и качествени социални услуги в област Габрово, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.

Областната стратегия за развитие на социалните услуги ще бъде достъпна на интернет страницата на Областна администрация – Габрово след утвърждаването й.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Новини

Прокурор Рачева и следовател Йорданов с открит урок пред единадесетокласници от НАГ

Published

on

Като участник в образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и през настоящата учебна година, Окръжна прокуратура – Габрово проведе поредна среща с ученици от ХІ-ти клас на Национална Априловска гимназия.

Срещата беше организирана в Актовата зала на учебното заведение. Прокурор Людмила Рачева от Окръжна прокуратура – Габрово запозна учениците с професията прокурор, сподели основните му функции, отговорността на професията към очакванията на обществото.

Атанас Йорданов, завеждащ Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Габрово обясни на учениците практически детайли от работата на следователя непосредствено след извършване на престъпление и важността на неотложните следствени действия, с които той е пряко ангажиран, и трудностите, които могат да възникнат при разследването.

На учениците бяха представени казуси от практиката в Габровския съдебен окръг, които предизвикаха голям интерес.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Благотворителна кампания „Сбъдни Коледна мечта заедно с мен“ в Габрово

Published

on

Благотворителна кампания в подкрепа на хора, изпаднали в нужда, се организира в Габрово в навечерието на Най-светлите празници. Инициатор на каузата е Иванка Маринова, която през миналата година бе удостоена с наградата „Доброволец на година“ на Община Габрово.

Кампанията „Сбъдни Коледна мечта заедно с мен“ цели подпомагането на възрастни хора, болни, майки с деца и други уязвими групи в нашия град. Всеки, който желае и има възможност, може да я подкрепи като направи дарение. Могат да бъдат дарявани перални, дърва за огрев, хладилници, печки, нови дрехи, телевизори, обувки, храна, завивки, консерви и всичко, което е по възможностите му, както и парични средства.

Благотворителната кауза ще приключи на 12 декември. Кутиите за набиране на парични средства вече са поставени в трите магазина на „SCANDINAVIA standard & shopping“ в Габрово, на адрес: ул.“Шипка“ 9 Е, ул.“Николаевска“ 2 и ул.“Кожарска“1.

Желаещите да подкрепят хората в нужда могат да се свържат с Иванка Маринова чрез Фейсбук профила ѝ, или да пишат на: ivanka_marinova_ivanova@abv.bg . В ход е изготвянето на списък, с хора изпаднали в трудно положение, които дори не подозират, че ще бъдат зарадвани с нещо, от което се нуждаят и мечтаят да получат.

„Всяко едно от моите джуджета има важната задача, а именно да разбере кой от какво точно се нуждае най-много. Ако искате да се включите и да подкрепите Коледната ни магия, моля да свържете се с мен!“, споделя Иванка Маринова.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Колективни трудови договори за образованието в Дряново и Трявна

Published

on

Тази седмица се подписаха Общински колективни трудови договори за предучилищното и училищно образование в Дряново и Трявна. Първо това се случи в понеделник, 5 декември в Дряново, където кметът Трифон Панчев, общинският съвет на Синдиката на българските учители към КНСБ и Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в Република България сключиха ново двугодишно споразумение, което влиза в сила от началото на октомври и е второ за мандата на общинското ръководство.

В четвъртък, 8 декември в Трявна за първи път социалните партньори се договориха за системата на образованието на общинско ниво. Кметът Силвия Кръстева е първия кмет, който облича в документ ангажираността на местната управа към проблемите на учителската гилдия. Редом с Общината, страни по договора са Синдиката на българските учители към КНСБ, Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” и Съюза на работодателите в системата на народната просвета в Република България.

Колективните договорености за Дряново и Трявна предвиждат освен спазването на отрасловите параметри за системата на образованието и допълнителни придобивки на общинско ниво. Денят 25 май се определя като допълнителен платен годишен отпуск за всички образователни институции от двете общини. В Трявна се споразумяха за по-висок размер на заплащането за лекторските часове на педагозите магистри и бакалаври и пет дни платен отпуск за родителите с три и повече деца до 18 години.

Педагози от Дряново и Трявна ще получават награди в две направления. Първото отличие е за принос в развитието на образованието на общината и ще се присъжда на учители с педагогически стаж над 30 години на територията на съответната община и упражнено право на пенсия. Наградата ще се връчва по случай празниците на града или 24 май.

Педагози от училищата и детските градини ще бъдат отличавани и за издигане авторитета на общината при получени национални и международни награди – лични или на техни ученици от олимпиади, конкурси и състезания. Наградата ще се връчва по случай 24 май.

Инициативата за колективното договаряне в Дряново и Трявна бе на Синдиката на българските учители към КНСБ, а проектите на документи и преговорният процес се осъществиха с помощта на Регионалния съвет на КНСБ – Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица