Свържи се с нас

Икономика

Д-р Иванов: Повече пари за образование, култура, социални дейности и спорт в бюджет 2016

Published

on

снимка: Община Севлиево

снимка: Община Севлиево

– Какво е финансовото състояние на Община Севлиево, д-р Иванов, как приключи календарната 2015 г.? Изпълнени ли бяха предварителните очаквания за приходите и разходите, заложени в бюджета за 2015 г.? Каква беше събираемостта на данъците?

Финансовото състояние на Община Севлиево е много по-добро от това, което заварихме преди четири години. Днес нямаме просрочени задължения към персонал и доставчици, а прилагаме добре балансирано разпределение на публичния ресурс,  и висока събираемост на планираните приходи.

Общият обем на отчетените приходи през 2015 г. възлизат на 19 850 033 лв., в това число 12 246 307 лв. в делегирани от държавата дейности и 7 603 726 лв. в местни дейности. Отчитаме преизпълнение на собствените приходи за 2015 г., спрямо първоначалните разчети, с ръст от 4%, което формира приходи от данъчни и неданъчни постъпления в размер на 6 646 997 лв. Общото изпълнение на данъчните приходи е почти 100 %, като при данък върху превозните средства е достигнато преизпълнение от 141 802 лв.

Какви са основните приоритети в бюджета за тази година? (С каква сума ще разполага Общината през следващите месеци? По кои бюджетни пера се очаква да има увеличение?)

Младите хора са приоритет и за това в бюджет 2016, повечето пари са за образование, култура и спорт. Вече четвърта поредна година отделяме повече пари за спорт и всяка следваща година, парите са още повече. Със сигурност мога да кажа, че толкова пари за спорт не са давани от общинския бюджет.

За образование е разпределен 40 % от общия бюджетния ресурс, който достига стойност от 9 197 756 лв. За училища и извънкласни дейности сме предвидили 5 793 809 лв. и 3 403 947 лв. за възнаграждения, издръжка и капиталови разходи на детските заведения на територията на общината. Средствата за образование са с 955 753 лв. повече, спрямо миналата година.

За финансирането на социалните услуги са предвидени 3 164 065 лв., в това число делегирани от държавата дейности на стойност 2 597 260 лв. за разходите на социалните домове и центровете за настаняване от семеен тип и общо 566 805 лв. от местни приходи, които са необходими за обезпечаване дейността на Домашен социален патронаж, 31 пенсионерски клуба и клуба на инвалида. Средствата за социални дейности, спрямо предходната година са завишени с общо 232 979 лв.

За култура са предвидени общо 1 520 469 лв. От тях 970 113 лв. са планирани от местни приходи за културни, спортни, младежки дейности и издръжка на второстепенни разпоредители. Със средства от централен бюджет се финансират 27 читалища с ресурс от 448 960 лв.

– Един от въпросите, които вълнуват севлиевци е увеличението на местните данъци. За какво ще бъдат използвани допълнителните средства, които ще влязат в местната хазна?

Планирано е увеличение на постъпленията от данъчни приходи в абсолютен ръст, спрямо бюджета за предходната година от 415 600 лв. Разчетите са извършени след обстоен анализ на измененията в размера на съответния местен данък, стойностите на данъчната основа и съобразно темповете на събираемост, отчетени през последните три години.

Увеличението ще предостави възможност за устойчиво финансиране на второстепенните разпоредители във функциите „Образование“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и „Култура“, обезпечаване издръжката на кметства и кметски наместничества, осигуряване на ресурс за мостови плащания и собствено участие на общината в проекти, финансирани по програмите на Европейския съюз. С планираното увеличение ще бъдат финансирани дейности по благоустрояване на градска среда, ремонти на тротоари и улици, реконструкция и изграждане на детски и спортни площадки. През тази година ще санираме всички детски градини и училища. Над 360 хил.лв. ще отделим за вътрешни ремонти в детските градини. Ще въведем мерките за енергийна ефективност на голям брой жилищни сгради, ще завършим общият устройствен план на общината, с нов проект ще продължим предоставянето на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“,  ще изградим нова мултифункционална спортна площадка в ж.к.“Митко Палаузов“ и ще обновим тази до спортната зала, ще разширим системата за видеонаблюдение и др. Ще продължим да инвестираме в мерките по изпълнение на Генералният план за организацията на движението в града – ще поставим нови светофарни уредби на кръстовищата на ул.“Росица“ с ул.“Опълченска“ и с ул.“П.Р.Славейков“ и др.

– Привличането на инвестиции по проекти от Европейския съюз обикновено изисква съфинансиране. Как Общината успява да се справи с този проблем и не се ли натрупват задължения в стремежа да се привлекат повече средства от Европа?

През 2015 г. в изпълнението на проекти по програми на Европейски съюз, в община Севлиево са финансирани дейности за 12 829 223 лв., в това число 11 459 738лв. е размера на инвестиционните разходи. По никакъв начин не са утежнени финансовите разчети на общината, с цел привличане на евро-средства, напротив реализират се проекти, които в противен случай биха били непосилни за общинския бюджет. Всички ползвани до момента заеми за мостово финансиране от фонд „ФЛАГ” ЕАД са приключени, обслужва се само един дългосрочен заем за финансиране на собственото участие на Община Севлиево по проект “Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево”.

– Новата финансова рамка беше дебатирана на заседанието на Общинския съвет. Опозицията направи много свои предложения, които бяха отхвърлени, но имаше ли резон в някои от тях. Имахте ли притеснения, че бюджетът няма да бъде приет с пълно единодушие?

Бюджетната рамка за 2016 г. е съставена в обем от 22 886 700 лв., в това число 12 774 700 лв. за делегирани от държавата дейности и 10 112 000 лв. от местни приходи.

Много е лесно да дойдеш в зала и да кажеш, че трябват повече пари за това или онова. Да, трябват повече пари за всичко, но аз държа преди всичко бюджетът да е балансиран и да знаем всеки разход откъде е обезпечен. В действителност бяха направени редица предложения при обсъждането на бюджета в заседателна зала, но част от тях не съответстваха на нормативните разпоредби, не покриваха разходни ангажименти на общината или не бяха коректно оформени. По-скоро ги определям като популистки, направени в последният момент, без да са обсъждани нито с администрацията, нито с постоянната комисия „Бюджет и финанси“ в общинският съвет, нито на публичното обсъждане на бюджета. Едно от предложенията съдържаше вътрешни противоречия, които щяха да доведат до дебалансиране разходната част на бюджета в частта на функция „Култура“ с минус 70 000 лв. Искането за планиране на средства в размер на 60 000 лв. за субсидии към РПК и доставчици на хляб не попада в разходните ангажименти на общината и е абсолютно несъстоятелно. Предложи се противоречиво намаление на разходите за спортни дейности с 30 000 лв., въпреки че в едно от исканията се искаше и тяхното увеличение.

В хода на изпълнението на бюджета, в зависимост от разполагаемия ресурс, ще бъдат потърсени механизми за финансиране на нови, но необходими и разумни предложения.

Бях сигурен, че групата на БСП и коалицията им няма да подкрепи бюджета. Вече четири години показваме, че се справяме доста по-добре с прогнозирането и изпълнението на бюджета, отколкото при тяхното управление. В същото време се радвам, че всички други съветници бяха диалогични и участваха активно в подготовката на бюджета и го подкрепиха в зала.

От казаното дотук можем ли да очакваме, че бюджет 2016 ще бъде стабилен?

Финансово обезпечени са всички рискове, което гарантира устойчивостта на бюджета. В случая водещ е принципът на реалистичното планиране, което ние вече сме направили. Затова нямам никакви притеснения относно стабилността на бюджета.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

„Диалогът с общините и финансова децентрализация са в интерес на местните инвестиции“

Published

on

„Българските общини в момента не са в добро положение – не заради несъбирането на данъци, а заради нереализирането на инвестиции.“ Това заяви кметът на община Габрово Таня Христова по време на участието си в конференцията „След утрешния ден: Политики за растеж“ – първата от серия дискусии в рамките на инициативата „Инвестиции и региони“.

Целта на събитието бе да запознае представителите на местната власт, бизнеса и банките с възможностите за финансиране на проекти за развитие на регионите, внедряване на иновации и преминаване към въглеродно неутрална икономика, съобщи Миглена Въгленова, гл. експерт „Публичност и визуализация“ в Община Габрово.

„Говори се по темата какво предстои, а никой не коментира какво е настоящето. Защото да инвестираш не е лесно. Необходимо е първо хората да са разбрали инвестициите, после да са ги подкрепили и накрая да са готови да се включат по пътя на реализацията им. Основната ни цел е обикновените граждани да бъдат удовлетворени. Много от инвестициите са в застой заради кризите, които усложниха работата на бизнеса, но ще е пагубно да изтървем още един строителен сезон.“, каза Таня Христова, като акцентира върху нуждата от повишаване на доверието и диалогичността между институциите. Тя обърна внимание, че местната власт има опит, идеи и решения, но и нужда от по-голяма финансова децентрализация.

Като ръководител на българската делегация в Европейския комитет на регионите Таня Христова подчерта, че средствата по европейските програми трябва да се инвестират разумно, на база солидна подготовка и с добър екип. „На 9 май чествахме Деня на Европа. Иска ми се това, което ни обединява, да бъдат ценностите на Европа, даващи ни мир и възможност да се развиваме. Европа е силна именно защото винаги успява да постави изключително важни политики, засягащи и бъдещото поколение“, заяви кметът на Габрово и допълни, че опитът на Европа сочи, че успешните политики се случват на място.

В дискусията относно възможностите за инвестиции със средства от Плана за възстановяване и устойчивост и процедурите от новия програмен период се включиха още вицепремиерът по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, заместник-министърът на иновациите и растежа Десислава Бонева, председателят на Комисията по регионална политика в Народното събрание Настимир Ананиев, изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Богдан Богданов, евродепутатът Цветелина Пенкова и председателят на Надзорния съвет на „ПроКредит Банк“ Петър Славов.

По думите на министър-председателя на Република България Кирил Петков, който откри конференцията, всяка криза е възможност и страната ни трябва да използва възможностите, които се отварят пред нея. „Новата карта на Европа прави българските инфраструктурни проекти особено перспективни – заяви Петков. – На Балканите сме 65 милиона души – колкото Франция. Ако успеем да обединим енергийните си и инфраструктурните си проекти, би трябвало да станем най-бързо растящият регион в Европа“, отбеляза премиерът.

„25 милиарда лева е очакваното публично финансиране за страната ни в следващите години, а когато се добавят и финансовите инструменти, действително в българската икономика ще се влеят много пари.“, това каза министърът на околната среда и водите Борислав Сандов. Той обясни, че климатичните политики са основна част от темата за инвестициите и че над 40% от предвидения ресурс ще отиде за въглеродно неутрална икономика. „Националният план за възстановяване и устойчивост дава възможност за енергийна независимост и енергиен преход. Този тип икономическа трансформация може да доведе до децентрализация чрез инвестиции във възобновяеми енергийни източници“, отбеляза още Сандов.

Според регионалния министър Гроздан Караджов темата за политиката по сближаване и справедливия преход поставя проблема за наличието на трайно недофинансирани общини, както и региони, изоставащи от темповете на развитие. „Идеята за създаване на фонд за регионално развитие с бюджет от 1 млрд. лева национално финансиране има за цел точно преодоляването на това предизвикателство.“, заяви министър Караджов. Той обяви, че предстои предоставяне на 250 млн. лева от бюджета на МРРБ за ремонт на общински пътни участъци, които се намират в най-тежко състояние и за които местните администрации имат пълна проектна готовност.

По време на форума вицeпpeзидeнтът нa Eвpoпeйcĸaтa инвecтициoннa бaнĸa Лилянa Πaвлoвa представи новата „Кохезионна стратегия 2021 – 2027 г.“ на финансовата институция. Изказвания направиха също eвpoĸoмиcapят пo сближаване и peфopми Eлизa Фepeйpa, председателят на Управителния съвет на Сдружението на общините и кмет на Велико Търново Даниел Панов, евродепутати, пpeдcтaвитeли на нeпpaвитeлcтвeния ceĸтop и вoдeщи ĸoмпaнии. Събитието бе организирано от „Бpaнд Meдия Бългapия“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Ароматни подправки и царевица на пара са новите предложения на Фермерски пазар „ОТ БГ“

Published

on

Тази събота, 14 май, от 10.00 часа на паркинга на BILLA, ул. Орловска 119 Ви очакват много нови предложения. За някои вече ви разказахме, а други ще оставим като приятна изненада.

Вече споделихме за полезното масло от черен кимион и за свежите цветя от местен производител, но те далеч не са единствените нови попълнения в асортимента на Фермерски пазар „ОТ БГ“.

Ароматни подправки и вкусна царевица на пара са изкушения, които ще откриете на Фермерския пазар тази седмица. Подгответе си по-големи торби, защото трудно се устоява на пухкавия хляб с хрупкава коричка, който в ранни зори е излязъл от фурната.

Тази събота виното ще се лее, медът ще сладее, а крехкото месце, ядките и сиренцето, които вече познавате и на които от години се доверявате, ще допълнят трапезата Ви както могат само те.

Часът и мястото ги знаете. Елате на 14 май и се уверете сами в качеството на продуктите, които предлагат фермерите, производителите и занаятчиите от Фермерски пазар „ОТ БГ“. Очакваме Ви!

Фермерски пазар „ОТ БГ“ се организира в партньорство с търговска верига BILLA.

Медийни партньори: „Габрово Нюз“ и портал Vcentara.com.

Зареди още

Икономика

Габрово възобновява контактите си с хърватския Сисак

Published

on

След двугодишна пауза Габрово възобновява контактите си със Сисак, съобщиха от местната общинска администрация.

На 3 и 4 май наша делегация, водена от кмета на града Таня Христова и ректора на Техническия университет, професор Илия Железаров, посети побратимения на Габрово хърватски град.

Кметовете на двата града заявиха желанието си да рестартират контактите си и да ги поставят на нова основа, в светлината на актуалните теми от европейския дневен ред. Делегацията бе посрещната от кмета на Сисак, Кристина Икич Баничек, председателя на местния парламент Боян Дадасович, заместник – кмета Марко Кръчка и завеждащия отдел „Образование, култура, спорт, ветерани и гражданско общество“ Горан Гргурац.

В рамките на програмата бяха включени посещения на инкубатора за старт-ъпи PISAK, Факултета по металургия, Центъра за креативни индустрии CIKS и новосъздадения Посетителски център към градския музей „Холандска къща“. Идеята за последното е заимствана от посещението на делегация от Сисак в Габрово през 2014 година, когато групата се запозна на място с реализацията на проекта за Интерактивен музей на индустрията.

В резултат на проведените срещи и разговори двете страни идентифицираха като потенциал за развитие сферите на образованието, младите хора, спорта и културата.

Договорено бе Техническият университет в Габрово да подпише споразумение за сътрудничество с Факултета по металургия, както и работа по конкретни проекти в рамките на програма Еразъм+.

Местното училище по готварство има интерес за установяване на контакти и организиране на обмен с Професионалната гимназия по туризъм „Пенчо Семов“ и Националната Априловска гимназия.

Освен Сисак, по време на визитата в Хърватия бе посетен и град Копривница, с който Габрово също ще си сътрудничи в бъдеще. Делегацията бе приета от заместник-кмета Ксения Остриж, председателя на Общинския съвет на Иван Пал и началника на кабинета на кмета Дарио Жембрек.

Домакините запознаха гостите с проектите за инвестиции в образованието, икономическото развитие, богатите културни и спортни традиции и туристическия потенциал на региона.

Посетени бяха Университетският център Копривница – Север, Инкубаторът на творческите индустрии ENTER, Арена „Подравка Вегета“, където тренира женският хандбален клуб.

Официалната визита в град Копривница българската делегация завърши с посещение на галерия „Мийо Ковачич”, където уредничката на музея ги запозна със световния феномен на наивната живопис.

Пътуването в Република Хърватска бе организирано с любезното съдействие на посланика на Република България в Загреб госпожа Генка Георгиева и икономическия съветник в мисията ни Мирела Тасева. Посланик Георгиева придружаваше делегация по всички точки от маршрута.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица