Свържи се с нас

Икономика

Д-р Иванов: Повече пари за образование, култура, социални дейности и спорт в бюджет 2016

Published

on

снимка: Община Севлиево

снимка: Община Севлиево

– Какво е финансовото състояние на Община Севлиево, д-р Иванов, как приключи календарната 2015 г.? Изпълнени ли бяха предварителните очаквания за приходите и разходите, заложени в бюджета за 2015 г.? Каква беше събираемостта на данъците?

Финансовото състояние на Община Севлиево е много по-добро от това, което заварихме преди четири години. Днес нямаме просрочени задължения към персонал и доставчици, а прилагаме добре балансирано разпределение на публичния ресурс,  и висока събираемост на планираните приходи.

Общият обем на отчетените приходи през 2015 г. възлизат на 19 850 033 лв., в това число 12 246 307 лв. в делегирани от държавата дейности и 7 603 726 лв. в местни дейности. Отчитаме преизпълнение на собствените приходи за 2015 г., спрямо първоначалните разчети, с ръст от 4%, което формира приходи от данъчни и неданъчни постъпления в размер на 6 646 997 лв. Общото изпълнение на данъчните приходи е почти 100 %, като при данък върху превозните средства е достигнато преизпълнение от 141 802 лв.

Какви са основните приоритети в бюджета за тази година? (С каква сума ще разполага Общината през следващите месеци? По кои бюджетни пера се очаква да има увеличение?)

Младите хора са приоритет и за това в бюджет 2016, повечето пари са за образование, култура и спорт. Вече четвърта поредна година отделяме повече пари за спорт и всяка следваща година, парите са още повече. Със сигурност мога да кажа, че толкова пари за спорт не са давани от общинския бюджет.

За образование е разпределен 40 % от общия бюджетния ресурс, който достига стойност от 9 197 756 лв. За училища и извънкласни дейности сме предвидили 5 793 809 лв. и 3 403 947 лв. за възнаграждения, издръжка и капиталови разходи на детските заведения на територията на общината. Средствата за образование са с 955 753 лв. повече, спрямо миналата година.

За финансирането на социалните услуги са предвидени 3 164 065 лв., в това число делегирани от държавата дейности на стойност 2 597 260 лв. за разходите на социалните домове и центровете за настаняване от семеен тип и общо 566 805 лв. от местни приходи, които са необходими за обезпечаване дейността на Домашен социален патронаж, 31 пенсионерски клуба и клуба на инвалида. Средствата за социални дейности, спрямо предходната година са завишени с общо 232 979 лв.

За култура са предвидени общо 1 520 469 лв. От тях 970 113 лв. са планирани от местни приходи за културни, спортни, младежки дейности и издръжка на второстепенни разпоредители. Със средства от централен бюджет се финансират 27 читалища с ресурс от 448 960 лв.

– Един от въпросите, които вълнуват севлиевци е увеличението на местните данъци. За какво ще бъдат използвани допълнителните средства, които ще влязат в местната хазна?

Планирано е увеличение на постъпленията от данъчни приходи в абсолютен ръст, спрямо бюджета за предходната година от 415 600 лв. Разчетите са извършени след обстоен анализ на измененията в размера на съответния местен данък, стойностите на данъчната основа и съобразно темповете на събираемост, отчетени през последните три години.

Увеличението ще предостави възможност за устойчиво финансиране на второстепенните разпоредители във функциите „Образование“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и „Култура“, обезпечаване издръжката на кметства и кметски наместничества, осигуряване на ресурс за мостови плащания и собствено участие на общината в проекти, финансирани по програмите на Европейския съюз. С планираното увеличение ще бъдат финансирани дейности по благоустрояване на градска среда, ремонти на тротоари и улици, реконструкция и изграждане на детски и спортни площадки. През тази година ще санираме всички детски градини и училища. Над 360 хил.лв. ще отделим за вътрешни ремонти в детските градини. Ще въведем мерките за енергийна ефективност на голям брой жилищни сгради, ще завършим общият устройствен план на общината, с нов проект ще продължим предоставянето на услугите „Личен асистент“ и „Социален асистент“,  ще изградим нова мултифункционална спортна площадка в ж.к.“Митко Палаузов“ и ще обновим тази до спортната зала, ще разширим системата за видеонаблюдение и др. Ще продължим да инвестираме в мерките по изпълнение на Генералният план за организацията на движението в града – ще поставим нови светофарни уредби на кръстовищата на ул.“Росица“ с ул.“Опълченска“ и с ул.“П.Р.Славейков“ и др.

– Привличането на инвестиции по проекти от Европейския съюз обикновено изисква съфинансиране. Как Общината успява да се справи с този проблем и не се ли натрупват задължения в стремежа да се привлекат повече средства от Европа?

През 2015 г. в изпълнението на проекти по програми на Европейски съюз, в община Севлиево са финансирани дейности за 12 829 223 лв., в това число 11 459 738лв. е размера на инвестиционните разходи. По никакъв начин не са утежнени финансовите разчети на общината, с цел привличане на евро-средства, напротив реализират се проекти, които в противен случай биха били непосилни за общинския бюджет. Всички ползвани до момента заеми за мостово финансиране от фонд „ФЛАГ” ЕАД са приключени, обслужва се само един дългосрочен заем за финансиране на собственото участие на Община Севлиево по проект “Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводна и канализационна мрежа на град Севлиево”.

– Новата финансова рамка беше дебатирана на заседанието на Общинския съвет. Опозицията направи много свои предложения, които бяха отхвърлени, но имаше ли резон в някои от тях. Имахте ли притеснения, че бюджетът няма да бъде приет с пълно единодушие?

Бюджетната рамка за 2016 г. е съставена в обем от 22 886 700 лв., в това число 12 774 700 лв. за делегирани от държавата дейности и 10 112 000 лв. от местни приходи.

Много е лесно да дойдеш в зала и да кажеш, че трябват повече пари за това или онова. Да, трябват повече пари за всичко, но аз държа преди всичко бюджетът да е балансиран и да знаем всеки разход откъде е обезпечен. В действителност бяха направени редица предложения при обсъждането на бюджета в заседателна зала, но част от тях не съответстваха на нормативните разпоредби, не покриваха разходни ангажименти на общината или не бяха коректно оформени. По-скоро ги определям като популистки, направени в последният момент, без да са обсъждани нито с администрацията, нито с постоянната комисия „Бюджет и финанси“ в общинският съвет, нито на публичното обсъждане на бюджета. Едно от предложенията съдържаше вътрешни противоречия, които щяха да доведат до дебалансиране разходната част на бюджета в частта на функция „Култура“ с минус 70 000 лв. Искането за планиране на средства в размер на 60 000 лв. за субсидии към РПК и доставчици на хляб не попада в разходните ангажименти на общината и е абсолютно несъстоятелно. Предложи се противоречиво намаление на разходите за спортни дейности с 30 000 лв., въпреки че в едно от исканията се искаше и тяхното увеличение.

В хода на изпълнението на бюджета, в зависимост от разполагаемия ресурс, ще бъдат потърсени механизми за финансиране на нови, но необходими и разумни предложения.

Бях сигурен, че групата на БСП и коалицията им няма да подкрепи бюджета. Вече четири години показваме, че се справяме доста по-добре с прогнозирането и изпълнението на бюджета, отколкото при тяхното управление. В същото време се радвам, че всички други съветници бяха диалогични и участваха активно в подготовката на бюджета и го подкрепиха в зала.

От казаното дотук можем ли да очакваме, че бюджет 2016 ще бъде стабилен?

Финансово обезпечени са всички рискове, което гарантира устойчивостта на бюджета. В случая водещ е принципът на реалистичното планиране, което ние вече сме направили. Затова нямам никакви притеснения относно стабилността на бюджета.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Фирма „Подемкран“ АД набира служители

Published

on

Фирма Подемкран АД, – утвърден лидер в производството на кранови компоненти, търси за своето производствено предприятие следните длъжности:

  1. Борвергист
  2. Фрезист
  3. Монтажник
  4. Оператори на ЦПУ машини
  5. Стругар универсален струг
  6. Сервизен техник
  7. Механик
  8. Складов работник ел. табла
  9. Заварчик

При интерес, моля изпратете вашата автобиография на имейл: office@podem.bg или на място в Дружеството.

За допълнителна информация тел: +359 888 866 032.

Зареди още

Икономика

„Булкарто“ ЕООД търси работник, който да пакетира

Published

on

„Булкарто“ ЕООД е българска компания, чиято основна дейност е внос и износ, дистрибуция и логистика на замразени храни. Ексклузивен представител на няколко белгийски завода.

Фирмата търси сериозни и отговорни служители, с желание за работа, в чиито качества и професионално развитие да инвестира.

Позицията, която предлага е „Работник на пакетаж“.

Описание на длъжността:
Работник за сортиране и подготовка за пакетаж на хранителни продукти.
Работи се на смени.

Изисквания:
Опит в складовата и хранителна индустрия;
Отговорност и дисциплинираност;
Умения за работа в екип;
Сръчност.

Предлагаме:
Добри условия на труд;
Перспективи за професионално развитие;
Заплащане от 1 200 до 1 500 лв;
Трудов договор.

За да кандидатствате за обявената позиция изпратете автобиография, снимка и телефон за обратна връзка на адрес: гр. Габрово, ул. „Индустриална“ 18 или на електронна поща: bobi.hristov@bulkarto.com.

За компанията:
„Булкарто“ е българска компания, с офиси и хладилни бази в Габрово и София, чиято основна дейност е внос и износ, дистрибуция и логистика на замразени храни. Фирмата е ексклузивен представител на няколко белгийски завода. Дългосрочните взаимоотношения с партньорите, лоялността и доверието през годините, са сред основните причини днес „Булкарто“ да е маркет лидер в сферата на своя бранш.

Зареди още

Икономика

„Теспом”АД търси да назначи работници

Published

on

Фирма „Теспом”АД-Габрово извършва производствена дейност и експорт в страната и чужбина с: телфери, подемно-транспортни съоръжения и машини, кранове, комплектация и резервни части за същите.

За своето производствено предприятие търсим:
1. Организатор производство ( машинен инженер);
2. Заварчик;
3. Стругар универсален струг;
4. Шлосер, за работа на гилотина и абкант;
5. Ферзист универсална фреза;
6. Шлосер-монтьор;
7. Оператор на машини с ЦПУ;
8. Борвергерист.

При интерес, моля изпратете Вашата автобиография на e-mail: tedi_nikolova@tespom.bg или на място в Дружеството: гр.Габрово, ул.”Бодра смяна” 1.

За допълнителна информация, тел. за връзка: 0879 / 123 678 – инж.Христо Метев.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица