Свържи се с нас

Новини

Доц. Вълчева: Новият ректор трябва да е по-близо до колегите и студентите!

Интрига в изборите за ректор на ТУ-Габрово

Published

on

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Доц. Лиляна Вълчева, председател на браншовия синдикат „Висше образование и наука“ към КНСБ – София, бе официален гост на представянето на мандатната програма на доц. д-р инж. Генади Цветанов, кандидат за ректор на Технически университет – Габрово. По време на събитието г-жа Вълчева заяви подкрепата, която ВОН-КНСБ оказва на висшите училища в страната и в частност на габровския университет. В интервю пред „Габрово Нюз“ тя изрази безпокойството си относно финансовото състояние на габровския университет, коментира актуалната ситуация с кандидатите за ректор и изнесе данни за висшето училище, които обществеността не знае.

Каква беше целта на визитата Ви в Габрово?

– Не цел, а добър повод, изразен в покана от доц. Генади Цветанов, който изяви желание за среща с нашата синдикална общност, за да представи предизборната си платформа и най-вече да обсъдим заложената в нея социална политика. Това е третият синдикален член, който участва в изборите за ректор и нашата подкрепа е логична и колегиална. Доц. Генади Цветанов е дългогодишен член на ВОН-КНСБ, редовен участник и много активен в организирането и провеждането на нашите синдикални събрания. Той мисли и действа като нас – открито, честно, принципен е и с отлична рефлексия. Умее да говори с хората на разбираем език и стои зад всяка своя дума, което доказа и с подписването на предварителното споразумение. Благодарна съм, че специално ни покани на дискусията, защото заедно с колегите (доц. д-р Росен Кирилов, УНСС, който е зам.-председател на ВОН-КНСБ и доц. д-р Агата Манолова – и.д. председател на УС”ВОН”-КНСБ в ТУ-София) имахме възможността да представим фактите от документи с числа така, че колегите от ТУ-Габрово да са по-информирани.

Какво мислите относно развитието на ТУ – Габрово през последните 4 години?

– По този важен въпрос говорим непрекъснато на председателски и национални синдикални съвети, особено по общите проблеми в групата на техническите висши училища. Организирали сме и национални форуми, но нямам спомен ректорът на ТУ-Габрово да е присъствал, дори и на този, който преди година проведохме във Великотърновския университет. Без да цитирам текстове от Стратегията за развитието на висшето образование и Оперативната програма „НОИР”, само ще спомена, че с това правителство работим заедно в междуведомствената работна група, създадена със заповед на премиера на Р България, както и с партньорите от МОН, с участието на ректори, декани (по заповед на министъра на образованието и науката). Всички заедно, в работната група, търсим да определим приемливи за голяма част от колегите критерии за приоритетни направления и защитени специалности, които са заложени в проекта на изм. и доп. на Закона за висше образование (ЗВО) и са приетите на първо четене в НС. Това е много отговорна задача, тъй като за тези направления ще се осигурява и допълнително финансиране. За целта сме провели разговори с всички ректори, в т.ч. и с ректора на ТУ-Габрово, като последният разговор с него беше в ТУ София. Подчертавам, че колегите от техническите университети са много активни. В ТУ-Габрово по тези въпроси се опитахме да говорим с колегите от общото събрание на синдикалната организация на ВОН-КНСБ. За наше огорчение, ректорът тогава не прояви никакъв интерес и не удостои с внимание нашия форум. В действителност, пазар на труда има нужда от инженерни кадри и мнението на всички заинтересовани страни от държавата до браншовите организации на работодателите и синдикатите, отнасящо се до нивото на обучение и качеството на подготовка на кадрите, е важно. Така, че за да имаме мнение за развитието на ТУ-Габрово, някой трябва да е внесъл поне един документ, с който да ни ориентира в каква посока да търсим решения.

Как оценявате отдадеността и лоялност на ректора на габровското висше училище към работата на университета?

– Както вече споменах, до този момент ректорът не е поставял на дневен ред нито една тема – нито пред нас, нито има постъпило писмено становище до някоя от работещите групи – в МОН или в Комисията по образование и наука в НС (справка – сайта на Комисията). Пред нашия синдикат е поставен устно единствено въпроса за съкращаване на хора, които според ректора не спазвали правилата за работа в университета и са имали нарушения на дисциплината в университета. Много по-късно разбрахме, че принципите и правилата се отнасят до всички, но не и за него, което е видно от факта, че за изминалите четири години ректорът на ТУ-Габрово е бил в чужбина, общо 217 дни, или средно годишно около 54-55 дни. Като добавим отпуските (50 дни), участието в научни журита и най-вече, че работи на основен трудов договор в едно или две ВУ, справедлив е въпросът – кога има време този работодател да работи за своя университет, за да го развива, реформира и модернизира? Когато фактите говорят, думи като отдаденост и лоялност са излишни!

Чува се, че преподаватели от българските висши училища преподават на много на места в страната. Има ли такива практики в ТУ – Габрово и какви са вашите впечатления?

– Това е много голям проблем и за неговото решаване с колегите от Националната агенция по оценка и акредитация (НАОА) и МОН имаме споразумение, което намери място в ЗВО, като при акредитацията да се зачитат само онези преподаватели, които работят само в две ВУ. В новия проект на изм. и доп. на ЗВО има текст, според който НАОА ще акредитира ВУ само с преподаватели на едно работно място. За всичко това контролът е на ректора, който трябва да регулира справедливо процеса и в ТУ-Габрово. Вместо това, с огромно разочарование разбрахме, че самият ректор е част от този проблем. Това е недопустимо, не само заради законите, дори и не само заради качественото провеждане на обучение, но най-вече заради морала, който предаваме на младите!

Според Вас достатъчно интензивно ли работят библиотеките, лабораториите и какво може още да се желае в тази посока?

– Младите ни колеги – студентите и докторантите, работят и ние трябва да се съобразяваме с техните нужди, а не те с нас. Да не забравяме, че обучаващите внасят 30 до 40 %, а в някои специалности и по-големи такси, срещу които очакват по-добро отношение и обслужване. С една дума, студентите са в центъра на обучението, а ние се стремим да отговорим на всички техни очаквания, за да ги задържим до края на обучението им в университетите. Затова и усилията на ВОН-КНСБ са насочени към повече средства за стипендии, които за 2016 г. са с 1,1 милн.лв. в повече и неминуемо ще трябва да послужат за тяхното увеличение. Самите ВУ имат различни подходи и един от тях е по-дългото работно време на библиотеките (в СУ библиотеката работи до полунощ, в други ВУ – до 20 часа). Тъй като срещата с кандидата за ректор беше в заседателната зала на университетската библиотека, голямо беше моето учудване, че към 16.50 часа ни подканиха да напуснем с обяснението, че работното време е до 17.00 ч.

ТУ – Габрово е много важен за подготовката на кадри в Габровско, а и не само. Какво е мнението Ви за реализацията на студентите на пазара на труда?

– Не съм подробно запозната, а и с това се занимават колегите от кариерните центрове на ВУ. Но, съдейки по ниските показатели на критериите от рейтинговата система и измеримите стойности, които са в основата на държавната субсидия за ТУ-Габрово за 2016 г., явно има проблем! За да съм по-аргументирана ще посоча основните четири измерители, които са определящи за повишаване на субсидията за издръжка на обучението на студентите – академични (качество на учебен и научен процес), акредитационната оценка, реализацията на пазара на труда и приоритетните направления за икономическото развитие и трудовата заетост в нашата страна. Това, което мога убедено да коментирам е, че в националното и европейското пространство непрекъснато се говори за недостатъчен брой специалисти в областта на инженерните науки. Естествено, че става въпрос за добре подготвени специалисти в условия на високо качество на образователен процес с пряко участие на бизнеса, не само в обучението, а и в провеждането на непрекъснати стажове и практики с пряк контрол и финансиране от проекти, като този по ОП ”Човешки ресурси” приключи, а новият стартира с новата Оперативна програма ”НОИР”.

Според Вас каква е ситуацията по отношение на свободното изразяване и гласността на проблемите в Университета? Съществуват ли или са заменени от авторитаризъм и манипулиране на преподаватели и студенти?

– За автономията на ВУ, свободата на преподаване и правата на колегите от системата на висшето образование има достатъчно текстове в ЗВО, ЗРАСРБ, Кодекса на труда, Конституцията и т.н. ВОН-КНСБ непрекъснато напомня на колегите, че трябва да говорим и работим така, че младите след нас да имат добро бъдеще в системата на висшето образование. В този ред на мисли с тревога установих, че в ТУ-Габрово колегите имат притеснението да изразяват свободно и гласно мнението си. Смятам, че в страх и стрес не може да се работи качествено. А дали има авторитаризъм или манипулиране на преподаватели, служители, студенти и докторанти – тепърва ни предстои да установим! Засега имаме само съмнения, поради което, след обсъждане, ще вземем решения на Национален синдикален съвет.

Как се справя ТУ – Габрово на фона на трудните икономически условия в страната?

– Днес някои се оправдават с демографските проблеми, други с икономически или финансови кризи, а трети – никога не са излизали от този „филм“, защото си карат по свои правила или по течението…  Да, но днес времето е в полза наистина на работещите, търсещите, знаещите и можещите. Много ВУ намират своите кандидат-студенти, търсят начини да увеличават държавната субсидия, водят разговори, искат подкрепа и т.н. Според нас, ТУ-Габрово има своите проблеми най-вече от намаления брой студенти, които за периода не са малко – от 3288 през 2013г. на 2952 през учебната 2015-2016г., или с 336 студенти по-малко. Това има пряко отношение към бюджетната субсидия, която за 2013 г. беше 5.8 млн.лв. и имаше риск от нейното намаление в бюджета за 2014г. със 143 хил.лв. ВОН-КНСБ, заедно с правителството, договори увеличение на коефициента за инженерни науки от 2.3 на 2.4, както и допълнителните 21.5 млн.лв., които разпределени към ТУ-Габрово доведоха до увеличаване на средствата – норматива за един студент се увеличи с 92 лв. в повече, а самата субсидия за издръжка на обучението на студентите – с над 300 хил.лв. Финансовата справка за 2014 година, поради продължаващата тенденция, свързана с кандидат-студентската кампания в ТУ-Габрово показва, че студентите намяляват с още 42 бройки (на фона на общия прием, който бележи ръст от 172 333 през 2013г., на 176 675 студенти през 2014г.). За наше удовлетворение, преподавателите работят качествено и средствата по критериите за качество дават възможност държавната субсидия да се допълни с 330 461 лв. Ако тези средства бяха преразпределени по изискванията на ПМС 121 и за работни заплати (те са елемент на субсидията за издръжка на обучението), за дейности по учебен и научен процес и според договореното между партньорите, съобразно изискванията на колективен трудов договор, вероятно можехме да обобщим, че ректорът се справя добре с трудностите. Да, ама не! И така, през 2015г., договарянето по параметрите на субсидията за следващата година ни даде ново основание за тревога. Субсидията в бюджета за 2016г. за количествени (брой студенти) и по критериите за качество на обучение показва, че от общо 10 (десет) направления ТУ-Габрово получава допълнително финансиране едва за 4 (четири) от тях или само 40 %. Т.е. средствата за брой студенти (намалени с още 224) са в размер на 4 404 985 лв., а за качество е в минус с около 20 хил.лв. (-19 909 лв.). Следователно, положените усилия на социалните партньори от МОН и ВОН-КНСБ, за увеличение на норматива за обучение на един студент, конкретно за ТУ-Габрово, с 92 лв. вече беше сведен до минус 96 лв. (-96 лв.).

В обобщение, нашите данни по документи от публикуваните държавни субсидии в бюджета на висшите училища за 2014г., с договорените от нас с 21,5 милн.лв. в повече, са дали възможност субсидията за ТУ-Габрово да бъде увеличена с 330 461 лв., т.е. тя е в размер на 5 992 556 лв. За съжаление, тези средства за последните две години бързо са се намалили и за 2016г. парите вече са 5 230 900 лв. или със 761 656 лв. по-малко. И на фона на тези числа, как да не сме притеснени от факта, че ректорът, вместо да реформира, организира и подобрява показателите, които през оценката за качество ще доведат до увеличаване на средствата, се разхожда у нас и по-света и няма достатъчно време да говори с колегите и със социалните партньори.

Какви са очакванията Ви от бъдещия ректор?

– Да бъде добър професионалист, да обича хората и работата си, да е диалогичен, практичен и с добри рефлексии. Много е важно да бъде напълно отдаден на ТУ-Габрово. Да има визия на академичен и отговорен човек, както и да държи на всяка своя дума и да работи за повече автономия на университета, за повече академичната свободата на преподавателите, за свободно изразяване на служителите, без страх и стрес на работното място и за повече внимание към проблемите на обучаващите се в ТУ-Габрово.

След внимателен преглед и сравнение на програмите на кандидатите за ректор на ТУ-Габрово, установихме, че сегашният ректор, в качеството си на нов кандидат, се позовава почти изцяло на старата си програма – фрапиращо много буквални съвпадения и цели пасажи с настоящата платформа. Това ни накара да се замислим – или кандидатът иска да ги постигне за втори път (горепосочените отрицателни резултати) или това е демонстрация на огромно неуважение към хората и безхаберие към институцията!

Ето защо, ние подкрепяме програмата на доц. Цветанов, която е по-разбираема и по-близо до хората. Защото в университета работят много качествени и всеотдайни хора, които не за пари, а за едното достойно име творят и се трудят всеотдайно и почтено. Всичко е въпрос на принципи и висок морал, защото ние не само обучаваме, ние и възпитаваме младите колеги. Вярвам в колегите си и в ценностите на нашата синдикална академична общност. Ето затова, според мен, добрият ректор трябва да чува повече гласа на колегите, да се уповава на силния дух на работещите и обучаващите се в Университетската институция, да обръща внимание на техните искания и претенции за високи качествени и количествени показатели. Ние от ВОН-КНСБ непрекъснато правим това и благодаря на всички, които ни чуват, вярват и са заедно с нас – днес и утре, а надявам се и за в бъдеще!

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Любопитно

Бляскав дебют с три купи за балерините от конкурса „България танцува“

Published

on

Блестящо представяне за Балетната школа при Народно читалище „Развитие-1870” в XVI национален конкурс „България танцува“. Тридневният състезателен форум се проведе в обновената спортна зала „Младост” в Димитровград от 18-20 ноември. В конкурса премериха сили 42 формации с 1200 танцьори от цялата страна, разпределени в 48 състезателни категории.

С оригиналните хореографии в класически балет, характерни и съвременни танци, севлиевската балетна школа стана носител на три престижни купи и дипломи. Първото място в категория съвременни танци, първа възрастова група, спечелиха Далия Цонева, София Цонева, Никол Деева, Цветина Цветомирова, Моника Нейчева и Мила Генова. Те дебютираха в конкурса с хореографията „Имаме парти”.

Успех и трето място в категорията за класически балет, първа възрастова група, заслужиха Сияна Балчева, Рая Дочева, Валерия Иванова и Даная Маркова с нежния танц „Лебеди”. С купа и диплом за успешен дебют – специална награда, от XVI национален конкурс „България танцува“, бе удостоена Балетната школа при НЧ „Развитие-1870”. Заслужено отличие и пореден голям успех за художествения ръководител Иванка Цанова, корепетитора Румяна Павлова и талантливите балерини.

Отлично бе представянето на всички деца от школата в конкурса: Велизара Георгиева, Елица Ганчева, Катя Маринова, Раделина Георгиева, Ая Нешева, Лилия Апостолова, Дария Цонева, Радост Панчева, Сияна Ковачева, Боряна Богданова, Василена Василева, Виктория Недялкова, Ема Златославова, Йоана Колева, Рая Балинова, Тиана Атанасова, Александра Събчева, Деница Иванова и Петя Маркова.

В конкурсната програма балерините се представиха с танц върху огъня – „Нестинарско хоро”, „Полонез”, „Танц на куклата”, „Танц на малката принцеса”, „Валс”, „Кармен”, „Тя”, „Сълзата на времето”, „Испански танц” и вариация „Пицикато”.

Автор: Десислава Димитрова,
организатор при НЧ „Развитие – 1870“ – Севлиево.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Крими

Две коли се удариха тежко на кръстовището на „Еса“ (СНИМКИ)

Published

on

Тежка катастрофа стана на днешния Никулден, 6 декември, в Габрово. Произшествието се случи на възловото кръстовище в кв.“Младост“, образувано между бул.“Могильов“ и ул.“Зелена ливада“, известно сред местните като „Еса“.

Пътният инцидент е възникнал около 14.00 часа. Ударили са се лек автомобил „Киа“ и „Форд Фюжън“, видя репортер на „Габрово Нюз“, който посети мястото на катастрофата, малко след настъпването ѝ. „Киа“-та се е движела направо по булеварда, в посока от стадион „Априлов“ към кв.“Трендафила“.

В зоната на кръстовището се е сблъскала с движещия по бул.“Априлов“ в обратна посока и завиващ наляво към ул.“Зелена ливада“ лек автомобил „Форд“. И двете коли са преминали на зелен светофар, като по всяка вероятност се касае за отнето предимство отстрана на водача на „Форд“-а.

На мястото на катастрофата веднага пристигнаха полицейски екипи и такива на спешна помощ, и пожарната. По непотвърдена информация по-сериозно е пострадал водачът на „Киа“-та, който е бил транспортиран с линейка в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ – Габрово, където ще бъде установено неговото състояние. Шофьорът на „Форд“-а също е бил откаран в лечебното заведение. Пробите за алкохол за отрицателни.

Отзовалият се екип на полицията извърши оглед и запази местопроизшествието, видя още репортерът на „Габрово Нюз“. От катастрофиралите автомобили има изтекли по пътното платно течности, което ще наложи районът да бъде обезопасен, след като колите бъдат изтеглени от мястото.

Пътният инцидент предизвика известни затруднения в движението. Малко след 16.30 часа колите бяха преместени от местопроизшествието.

*Публикуваната информация е актуализирана в 16.35 часа.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Тръгнала по лошия път габровка пак загази покрай дрогата

Published

on

Марихуана, хероин и метамфетамин бяха намерени у криминално проявена габровка. Арестът ѝ бил извършен 2 декември, в района на бул. „Могильов“.

Тогава служители на габровската полиция спрели за проверка 38-годишната жена. Установено било, че тя придобила и държи в себе си суха зелена листна маса, свивка, съдържаща кафяво вещество, както и бяло кристално вещество, реагирали съответно на марихуана, хероин и метамфетамин.

Габровката била задържана по редна на Закона за МВР за срок до 24 часа, като срещу нея е образувано досъдебно производство.

Още един арест, свързан с наркотици бе извършен в последните дни, става ясно още от информация на пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Габрово.

При него криминалисти от дряновската полиция задържали мъж за притежание. В хода на полицейската акция, проведена през вчерашния ден, полицейските служители спрели за проверка “Пежо 308“, управляван от 53-годишен местен жител.

При последвалите процесуално-следствени действия в багажното отделение на колата била открита полиетиленова торба, съдържаща 75 грама амфетамин.

Мъжът бил задържан по реда на Закона за МВР, като срещу него е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

Специализирана полицейска операция по линия „Наркотици“ е била реализирана и в Севлиево. При нея е задържана още млада жена.

Вчера, около 15.30 часа, на ул.“Стара планина“ белезници на ръцете щракнали и 21-годишна жителка на село Шумата. Установено било, че тя придобила и държи в себе си суха зелена листна маса, реагирала при полевия наркотест на марихуана.

По случая е образувано бързо производство.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица