Свържи се с нас

Новини

Инспекционна кампания във връзка с масовото саниране на сгради

Published

on

саниране 1

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” подготвя инспекционна кампания във връзка със старта на масовото саниране по проект „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

С цел по-ефективно изпълнение на кампанията беше организирано обучение на инспектори от всички дирекции в страната. Разработено е и Методическо помагало за инспектиране по здравословни и безопасни условия на труд при работа чрез въжен достъп, тъй като се предполага, че това ще бъде най-използваният начин при санирането на сградите.

ИА ГИТ обръща внимание, че въженият достъп е изключително рисков и трябва да бъде избиран, като способ за извършване на дейностите по саниране, само в краен случай, когато не е възможно да се използва никакъв друг по-сигурен начин за работа. Техники за въжен достъп са характерни най-вече за краткосрочни работи, в случаите, когато не могат да се използват повдигателни платформи поради височината на работното място или неравния терен, а монтирането на скеле не е оправдано.

Въженият достъп е един от най-рисковите за падане от височина, което пък е сред основните причини за трудовия травматизъм. За да се сведат рисковете до минимум, е важно всяко работно място, което се намира на височина повече от 1,5 м, да се обезопаси срещу падане. Затова при кампанията на санираните обекти инспекторите ще установяват дали са предвидени мерки за защита срещу падане от височина.

По време на проверките инспекторите ще акцентират върху това дали въжената система е двойно осигурена чрез най-малко две поотделно закрепващи се въжета – основно и предпазно. Въжетата трябва да са с подходяща защита, за да се избегне тяхното повреждане от инструменти, химични вещества, огън и др. Ще се проверява и за наличието на предпазни средства за изкачване и слизане и наличието на самоблокираща система, които са в основата на безопасността при работа чрез въжен достъп. Всеки работещ, осъществяващ дейност на въже, трябва да е снабден с обезопасителен колан, свързан с обезопасяващото въже. Рискът от падане или изпускане на инструменти трябва да се сведе до минимум, затова се изисква малките инструменти да са прикрепени към коланите на работещия, а за по-големите да се използва отделна система за окачване.

Цялата екипировка при работа с въжета е важно да премине предварителна визуална и ръчна проверка за годност от компетентно лице, за да се гарантира, че е в добро състояние и функционира правилно. Производителят е длъжен да даде указания за работа с екипировката, които трябва да се спазват стриктно. При оценяването на риска от падане от височина и вземането на мерки за минимизирането му трябва да се има предвид, че влияние оказват както височината на падане, така и структурата на повърхността, върху която е възможно да се падне – дали е бетон, краища на арматура, насипен материал и т.н., степента на физическото натоварване и продължителността на работата (краткосрочна или продължителна). Метеорологичните условия като влага, лед, сняг или вятър също създават потенциална опасност от падане.

За успешната работа с въжета са важни обученията и инструкциите за използването им. Обученията включват и оказване на първа долекарска помощ на паднал и висящ на колана човек. Важно е да има ефективна комуникация между работещите, за да може в случай на инцидент да се окаже незабавна помощ на пострадалия.

Въженият достъп намира приложение в почти всички области на строителството, инфраструктурни проекти, телекомуникации, индустрия, почистване, подготовка на събития и спектакли, в спортните дейности и туризма и др. Практиката за работа чрез този способ е сравнително нова, въведена е от алпинисти, планински водачи и спелеолози през 70-те и 80-те години на 20-и век.

През 2015 г., поради липса на масова дейност по саниране, проверките, извършени от ИА ГИТ, на сгради, които се обновяват цялостно, са единични и резултатите от тях са част от общата статистика за контрола в строителството.

Специалната кампания се планира за 2016 г. Публичността на договорите, сключени по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, дава възможност на инспекторите по труда да идентифицират по-лесно обектите за контрол. За по-ефективното им идентифициране ИА ГИТ разчита много и на кметовете, както и на регионалното министерство.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Любопитно

Концерт „Дървото на влюбените“

Published

on

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Измерват качеството на атмосферния въздух в района на Колелото

Published

on

РИОСВ – Велико Търново възложи на Изпълнителна агенция по околна среда измерване качеството на атмосферния въздух в парк „Колелото“ на Габрово по искане на Областна администрация – Габрово.

Измерването е инициирано във връзка със зачестили сигнали от граждани за влошено качество на въздуха в този район.

Мобилната автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух към Регионална лаборатория Русе е разположена до детска ясла „Славейче“.

Станцията ще измерва основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух: фини прахови частици до 10 микрона (ФПЧ10), серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид и озон, във времеви обхват от седем денонощия – от 1 до 7 февруари.

След приключване на измерването и получаване на данните, РИОСВ ще оцени измерените показатели с приложимите норми в Наредба №12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.

Данните ще бъдат предоставени на Областна администрация – Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Читател сигнализира: Фирма трови въздуха на Габрово!

Published

on

Местна фабрика за производство на мебели трови въздуха в Габрово. За това алармира до редакцията на „Габрово Нюз“ читател на медията, който ни изпрати снимки от поредното констатирано от него замърсяване и своя коментар към тях.

По думите му мебелната фабрика продължава да гори отпадъчни материали, правещи въздуха токсичен, въпреки многократните призиви да не го прави. Предприятието се намира в северната индустриална зона на Габрово.

Неговото търпение вече се изчерпило и затова се решил да предприеме следваща стъпка, правейки публично това, което не кореспондира със спечелената от Габрово екологична награда на Европейската комисия „Европейски зелен лист“.

Според автора на сигнала, изпратен до нас, когато се горят вредните за природата и човека материали, в района трудно се диша и се усеща остра неприятна задушлива миризма.

Случвало се е дори да има и придружаващо силно задимяване, тъй като човекът, потърсил ни да дадем гласност на случая, допуска, че биват изгаряни лепила и всякакви синтетични материали.

Чрез изпратения до „Габрово Нюз“ сигнал, гражданинът се надява компетентните институции да се самосезират, замърсяването на въздуха да бъде преустановено и повече да не бъде допускано. Дали тази порочна практика ще бъде преустановена, предстои да разберем.

В случай, че мебелната фабрика желае да предостави своето обяснение за издигащия се от техния двор тъмен пушек, видно от снимките, нашата медия ще ѝ предостави трибуната си за право на отговор до широката общественост.

Вашите новини от деня, сигнали, мнения, коментари и гледни точки можете да изпращате на редакционната ни поща: info@gabrovonews.bg, на фейсбук страницата или на телефон: +359 878 993 779, а ние ще ги правим публично достъпни на вниманието на широката общественост и аудитория на „Габрово Нюз“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица