Свържи се с нас

Новини

Общината подаде инвестиционната програма по „Региони в растеж“

Published

on

© Copyright 2015 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2015 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Габрово е сред първенците, които внесоха своята инвестиционна програма за финансиране на проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 /ОПРР/, информира Миглена Въгленова, гл. експерт „Публичност и визуализация”.

В рамките на първия възможен срок – 15-30 септември, пред Управляващия орган /УО/ е подаден за одобрение списък с пет основни и четири резервни проектни предложения, които е предвидено да бъдат реализирани през новия програмен период.

Заложените проекти са многократно подлагани на обществено обсъждане. Те са свързани с подобряване на градската среда, образователната, социалната и културната инфраструктура, мерки за въвеждане на интегриран градски транспорт и енергийна ефективност.

Съгласно изискванията на УО на ОПРР, кметът на общината сформира работна група с представители на общинската и държавната администрация, неправителствения сектор, общинския съвет, малцинствени групи, бизнес организации, граждански сдружения и други. С помощта на участниците – общо 48 лица, бяха определени приоритетните обекти, които очертават инвестиционната програма.

Намеренията на Община Габрово са през 2016 г. да стартират обектите от градската среда, в които е включено благоустрояване на парк „Колелото“ с прилежащи квартални пространства и част от центъра на града, реконструкция на кръстовището при Шиваров мост и благоустрояване на междублокови пространства – левият участък от бензиностанция OMV до моста, Източна градска улица – в частта от пресечката на ул. „Орловска“ с ул. „Дунав“.

Паралелно с тези обекти ще започнат и дейностите по въвеждане на енергоспестяващи мерки в основните училища „Св. Св. Кирил и Методий“ и „Цанко Дюстабанов“, както и преустройство на бившето училище „Радион Умников“, което ще се превърне в център за работа с деца.

През 2016 г. се планира да започне реализацията на проекта за интегриран градски транспорт на Габрово, който ще се изпълнява в рамките на три години. За периода 2016 – 2018 г. е заложено да бъдат изградени и рехабилитирани социални жилища за групи в неравностойно положение.

С висок приоритет и за гражданите, и за Общината, е проектът за ремонт, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективноост в Дома на културата „Емануил Манолов“. Сградата не е претърпявала сериозен ремонт от построяването си – повече от 50 години. В инвестиционната програма е предвидено дейностите да стартират през 2017 г. и да бъдат реализирани за две години.

При определяне на броя на основните обекти е отчетен максималният размер на средствата, които Габрово ще получи пo Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР – 25 739 640,08 лв. Въпреки че по настоящата схема не е задължително осигуряването на собствен ресурс, за да реализира повече важни проекти, Община Габрово е предложила съфинансиране в размер на 6 526 482,96 лв., които ще бъдат залагани поетапно при изготвяне на годишните бюджети. До края на месец май 2016 г. конкретните проектни предложения трябва да бъдат внесени за съгласуване от оценяващото междинно звено за поне половината от обектите в основния списък. Проекти ще могат да бъдат подавани текущо до 31 май 2019 г.

Община Габрово е подготвила и списък с резервни проектни предложения, които могат да бъдат реализирани до 2022 г., в случай че се освободи ресурс по програмата. По приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ е заложено внедряване на мерки в сградата на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Предвидени са допълнителни дейности по отношение на градската среда чрез благоустрояване на междублокови пространства в кварталите Младост и Трендафил, благоустрояване на улиците „Емануил Манолов“ и „Чардафон“ с прилежащите пространства, парк „Баждар“, реконструкция на пл. „Възраждане“. По приоритет „Културна инфраструктура“ са заложени ремонтни дейности в Дома на хумора и сатирата и сградата на кукления театър. Общата планирана стойност на резервните проекти е 17 821 776,76 лв.

Изготвената от Община Габрово инвестиционна програма е гласувана с пълно единодушие от членовете на работната група. По време на обсъжданията бяха разисквани основни теми, които вълнуват голяма част от жителите на Габрово – изграждане на повече велоалеи и места за паркиране, развитие на градския транспорт, създаване на нови социални услуги, възраждане на летния театър и др. При приоритизиране на обектите работната група е следвала минималните критерии за подбор, сред които степен на проектна готовност, съответствие със заложеното в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, социален ефект, други реализирани инвестиции и т.н. За основната част от обектите Община Габрово разполага с работни проекти, които бяха изготвени благодарение на спечеленото финансиране от 550 000 лв. от предишната програма на Европейския съюз „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

При необходимост, инвестиционната програма може да бъде актуализирана еднократно през 2019 или 2022 г. Предстои оценка и одобрение от УО на ОПРР, който има право да връща документа за корекции или допълнения.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Новини

Община Трявна и „Четири лапи“ представиха проекта им за борба с популация на бездомни животни

Published

on

Първата информационна среща от проекта „Обществена ангажираност“, който се осъществява съвместно между Община Трявна и Фондация „Четири лапи“, се проведе в началото на тази седмица в сградата на общинска администрация в града. Събитието събра представители на местната власт; международната организация за защита на животните; образователни и културни институции; контролни органи, ветеринарни лекари, журналисти и др.

Официален старт на проекта даде кметът на община Трявна Силвия Кръстева, която приветства всички гости и благодари на организацията за съвместната работа. „Заедно с Фондация „Четири лапи“ подписахме договор за сътрудничество и ще Ви представим техните добри практики за това какво трябва да правим за животните на територията на нашата община. Изказвам благодарност към организацията и се радвам, че ще си сътрудничим и в полза на гражданите. Благодаря и на всички представители на институции, които дойдоха, за да положим началото на една добра практика.“ сподели в началото на срещата г-жа Силвия Кръстева.

По покана на местната власт експерти от Фондация „Четири лапи“ – координаторите по Обществена ангажираност г-жа Яна Спасова и г-жа Мария Ганчева и водачите на кучета-терапевти г-жа Антония Рикова и г-жа Петя Радкова представиха проекта и добрите практики на организацията за намаляване на безстопанствените животни и подобряването на отношението към тях.

„Наличието на безстопанствените животни е проблем, който води до големи разногласия между хората. Ние се стараем не само да намалим популацията на бездомните кучета, чисто физически, чрез кастрация. Искаме да променим нагласите към тях. Когато има правилните нагласи към животните, ние им причиняваме по-малко страдания, грижим се за тях по-адекватно и в крайния вариант на тази грижа ние искаме да осиновим бездомно животно, вместо да си закупим породисто такова.“ коментира пред аудиторията г-жа Мария Ганчева.

Сериозността на проблема с популацията на бездомните животни засегна и зам.-кметът на община Трявна Марин Маринов.

„Проектът ще е с продължителност 2 години. Ние потърсихме Фондация „Четири лапи“ именно, за да продължим да работим в насока разрешаване проблема с безстопанствените кучета. Както знаете, ние си партнираме и с приюта „Street Hearts“ в с. Глушка от началото на 2020 год. – едно доста успешно партньорство, което продължава и до днес. За съжаление, проблемът с безстопанствените кучета в очите на гражданите е по този начин: имаме безстопанствено животно и той се решава, като го няма. Но проблемът е много по-дълбок. Тези безстопанствени се озовават на улицата, след като са изгонени от някой дом. Трябва да научим хората, че трябва да бъдат малко по-отговорни към това нещо и да не се стига до една неовладяна популация на безстопанствени животни.“ подчерта зам.-кметът на община Трявна.

В продължение на два часа участниците дискутираха основните предпоставки за наличието на безстопанствени кучета по улиците, конкретните предизвикателства в Община Трявна и начините, по които те могат да се преодолеят, за да доведат до намаляване на популацията на бездомните животни. В основата си „Обществена ангажираност“ е подход за сътрудничество между заинтересованите страни за намиране на най-ефективните и взаимноизгодни решения на даден проблем.

„Методът от опита, който имаме от други държави и общини е, че това е обект на обща работа на всички заинтересовани страни. Надяваме се до края на този двугодишен период на нашата работа да имаме план за устойчиво намаляване на популацията на бездомните кучета и котки, евентуално, който да бъде с конкретни действия, които Вие да можете след това да следвате.“ допълни още г-жа Яна Спасова – координатор по проекта „Обществена ангажираност“.

По време на информационната среща бе постигнато съгласие, че безстопанствените кучета са резултат от възприятията и действията на хората. Присъстващите се обединиха около идеята, че трябва да се предприемат конкретни и широкоспектърни действия по линия на образоване и подобряване на информираността на децата, стопаните на домашни кучета и кампании за масова кастрация на безстопанствените животни.

Фондация „Четири лапи“ се ангажира да планира кастрационна кампания с мобилната си клиника през есента на 2023 год., по време на която бездомни животни ще бъдат кастрирани, ваксинирани, обезпаразитявани, маркирани, регистрирани и върнати по местообитанията си.

В резултат от желанието на присъстващите за работа по темата с децата и младежите от общността, екипът откликна с представяне пред заинтересованите на успешния си двустъпковия модел (теоретичен и практически) на занимания с ученици.

Следва съставяне на график за работа със заинтересованите училища и детски градини на територията на общината. Като част от проекта по „Обществена ангажираност“ се планират и други съвместни инициативи, срещи и кампании, насочени към гражданите и животните. Следете информационните ни канали за повече информация.

Зареди още

Крими

Арестуваха 26-годишен заради пико и марихуана в Габрово

Published

on

В хода на специализирана полицейска операция, имаща за цел противодействие на престъпления, свързани с употребата и разпространението на наркотици, бе задържан криминално проявен мъж.

Акцията е проведена вчера на територията на Габрово, информираха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Криминалисти извършили проверка на 27-годишен местен жител, у когото намерили 26 грама марихуана и близо 3 грама метамфетамин.

При последвалото претърсване в жилището, обитавано от лицето, полицейските служители открили и иззели 38 грама марихуана и 3 грама метамфетамин. Мъжът бил задържан по реда на Закона за МВР за срок до 24 часа, като срещу него е образувано досъдебно производство по чл.354а ал.3 т.1 от Наказателния кодекс.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Любопитно

Зимни забавления по габровски в миналото

Published

on

Зимата вече е тук, а с нея идват и забавленията и спортуването в снега. В днешния снежен януарски ден Държавен архив – Габрово обърне поглед назад, показвайки как и къде габровските деца са се радвали на бялата премяна със ски и шейни.

Точно по габровски за целта не е било необходимо да се ходи или пътува надалеч. Снимките показват деца с шейни пред някогашния Народен дом в Габрово към пързалките на Бакойския баир, както и млади скиори пак на Бакойския баир.

Снимките се съхраняват във ф. 1266 „Редакция на вестник „Балканско знаме“ – Габрово“ в Държавен архив – Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица