Свържи се с нас

Новини

Габровските управници бедни като „църковни мишки“. Депутатите ни по-заможни!

Published

on

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Свободен достъп до имуществените декларации на управляващите даде Сметната палата. Срокът за подаване на ежегодните декларации е 30 април, като до 31 май могат да се правят корекции в тях. Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, лицата подават уведомление. Публикуваме какво е благосъстоянието на габровските народни представители и местни управници.

Местна власт.

Кметът на Габрово Таня Христова е декларирала два апартамента и парцел в града, придобити през периода 1996 – 2007 г. Заедно със съпруга й габровският кмет е съсобственик на два мотоциклета и два леки автомобила на обща стойност 30 300 лв., придобити от 2007 до 2010 г. Няма влогове, но за сметка на това мъжът на Христова има два кредита в размер на 25 000 лева. Приблизително толкова е и сумата, която тя е получила от командировки от Националното сдружение на общините в Република България за участие в Комитета на Регионите – Брюксел. Кметът няма декларирани налични парични средства.

Новият заместник – кмет на общината Николай Меразчиев е собственик на 2 апартамента, къща в Музга и лек автомобил VW. И той като началника си няма декларирани влогове, но за разлика от Таня Христова няма кредити. Останалите двама заместници на габровския градоначалник Нела Рачевиц и Климент Кунев, и председателят на Общински съвет – Габрово Лена Георгиева са подали уведомление, че нямат промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

Същата е ситуацията при ръководството на Областна администрация – Габрово, като Николай Сираков и неговите заместници Добромир Валачев и Иглика Иванова – Събева, които нямат промяна в имущественото си състояние и са подали само уведомление.

Депутати.

За разлика от местната власт, габровските народни представители изглеждат далеч по-заможни. Изключение „прави“ дългогодишният депутат на ДПС Четин Казак. Справката в Сметната палата показва, че той няма нищо за деклариране, освен заем от 100 000 лева и „скромните“ 3 430 лв. доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

С дялове в четири апартамента – три в Габрово и един в София, гараж в столицата, къща с двор в село Долни Томчевци, плюс трайни насаждения и други може да се похвали депутатът Добромир Проданов, придобити от 1998 до 2010 г. Избраникът на народа е декларирал три превозни средства – два джипа Митсубиши Паджеро, придобити през 2012 г. и товарен Фолксваген Кади. Във финансово отношение Проданов демонстрира значимо присъствие. Пред Сметната палата той е декларирал общо 105 000 лв. от заплата, дивидент и спестявания. Справката показва още, че юристът държи в банка седем влога, в различна валута, възлизащи общо на 109 446 лева. Има дялове и акции в две фирми, и  3 440 лв. доходи от друга стопанска дейност, плюс 1 963 лв. доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество.

Народният представител Кирил Добрев има два апартамента и две парко места към тях в София, и къща с двор в Гоце Делчев. Наличните му парични средства са 4 500 лв., а осемте му банкови влога в лева и валута възлизат на 46 098 лв. Няма заеми, но за сметка на това съпругата му притежава две кредитни карти. Той има 55 % дялово участие в дружество с ограничена отговорност. От други трудови правоотношения Добрев е получил 1 130 лв., а съпругата му – 46 228 лв.

Четвъртият габровски депутат Цветомир Михов е посочил апартамент в Габрово, парцел и урегулиран поземлен имот в село Гергини, придобити през периода 2002 – 2010 г. Единственият деклариран автомобил е Фиат Пунто, собственост на съпругата му. Михов няма налични парични средства, разполага само с 20 000 лв. банков депозит, който отново е на жената до него. Депутатът е ползвател на кредитна карта, в размер на 29 337 лв. Декларирал е и  34 % дялово участие в дружество с ограничена отговорност, а 1 129 лв. са доходите му от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност.  

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Габрово е първенец по разкрити престъпления и след София по средногодишен доход и култура

Published

on

Област Габрово се нарежда след столицата по средногодишен доход и културен живот, първенец е по дял разкрити престъпления.

Средногодишният доход на лице от домакинството в Габрово е вторият най-висок след този в столицата. Брутната годишна работна заплата достига 13,9 хил. лв. Това сочат данните на изследването „Регионални профили: показатели за развитие”, изготвено от Института за пазарна икономика.

Регионалните профили на областите са очертани въз основа на 68 индикатора, описващи икономическото и социалното развитие на областите.Профилите на 28-те области в страната обхващат дванадесет категории, всяка от които има отношение към качеството на живот и развитието на областите.

Икономическата активност в област Габрово е по-висока от средната с коефициент от 72,5% (при 72,0% в страната). Преките чуждестранни инвестиции продължават да нарастват и достигат 3,3 хил. евро на човек, което отрежда на областта четвъртото място по този показател (след столицата, София област и Бургас). Габрово е втората област по усвояване на европейски средства (след столицата). Към 30 юни 2022 г. стойността на изплатените суми на бенефициенти по оперативните програми достига 3,8 хил. лв. на човек.

По отношение на инфраструктурното развитие Габрово е областта с най-гъста пътна мрежа в страната, но делът на автомагистралите и първокласните пътища е по-нисък от средния (16,6% при 18,5% в страната).

Въпреки че Габрово е сред сравнително силно развитите икономически области, нивото на местните данъци е ниско и през 2021 г. Прозрачността на органите на местното самоуправление в област Габрово намалява през 2022 г., но остава сравнително висока – 72,9% (при 70,2% в страната).

Представянето на област Габрово по показателите, оценяващи околната среда, е много добро, отреждайки на областта второто място в страната.

Предизвикателство пред пазара на труда остава застаряването на населението. През 2021 г. коефициентът на демографско заместване като съотношение на населението на възраст 15–19 години към това на възраст 60–64 години е 56,1% (при 69,4% в страната). През 2021 г. Габрово изпреварва област Видин и става областта с най-високо съотношение на населението на над 65 години към това на 0–14 години – 249,6% (при 149,3% в страната). Коефициентът на възрастова зависимост на населението на над 65 години към това на 15–64 години пък е 49,2% (при 34,0% в страната). Коефициентът на естествен прираст достига нови рекорди от –22,1‰ (при –13,2‰ в страната) и е третият най-нисък в страната (след този в областите Видин и Монтана).

Показателите, оценяващи здравеопазването в областта, поставят Габрово на челните места в страната (след областите Плевен и Кюстендил). Броят на общопрактикуващите лекари спрямо населението е значително по-висок от средния за страната, но специалистите са по-малко. Броят на леглата в местните многопрофилни болници нараства, но все още не достига средните стойности.

През 2021 г. броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността нараства и изпреварва средния – 10,4 на хиляда души в областта при 9,8 на хиляда души в страната. Същевременно обаче Габрово продължава да е първенец по дял на разкритите престъпления – 74,9% (при 51,7% в страната.

Въпреки ограниченията, свързани с пандемията през 2020 и 2021 г. в цялата страната, културният живот в област Габрово остава сред най-интензивните в страната (само след този в столицата). Основна причина за това е изключително високият брой на посещенията на музеите, въпреки че и той, подобно на този в страната, се свива с над 50% през 2020 година. Повишаването му до 2357 на хиляда души през 2021 г. все още не може да компенсира това свиване, въпреки че остава далеч над средните нива в страната (426 на хиляда души). Посещенията на театрите също се повишават през 2021 г. и достигат 160 на хиляда души (при 129 на хиляда души в страната).

Пълният доклад за област Габрово може да видите оттук.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Андрей Николов участва националната среща по пътна безопасност

Published

on

Заместник-областният управител на Габрово Андрей Николов участва в национална среща, по отношение на въпросите, свързани с пътната безопасност. Форумът бе иницииран от Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“( ДАБДП) и се проведе в София.

Основните теми на срещата бяха състоянието на пътната безопасност и бъдещите мерки на регионално и местно ниво за превенция на инцидентите на пътя през 2023 г. Отчетен бе прогрес в работата на Областните комисии за безопасност на движението по пътищата, които са провели над 300 заседания през последните три години.

Представени бяха новите форми на образци на докладите към ДАБДП , които са оптимизирани, като изключват излишни повторения, облекчават административната тежест и повишават ефективността на работата на секретарите на областните комисии.

Беше удължен и срокът за докладване към ДАБДП и бяха планирани общи действия на национално ниво.

На форума присъстваха още заместник-министърът на транспорта и съобщенията Николай Найденов, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ Бойко Рановски, председателят на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“ Иво Иванов и Десислава Паунова – член на УС на Агенцията, Алекси Кесяков, съветник на министъра на вътрешните работи и др.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

СУ „Петко Р. Славейков“ отбеляза годишнина от основаването си

Published

on

След като на вчерашния голям християнски празник Никулден тържествено бе отбелязан празникът на ОУ „Проф. Пенчо Н. Райков“ в Многофункционална зала „Дръзновение“ в Трявна, днес отправяме поглед назад и към празника на едно от най-старите светски образователни средища у нас – СУ „Петко Р. Славейков“.

Годишнината от основаването на учебното заведение бе отбелязана с изключително красива и интересна изложба, под надслов „Желание да творим“, която представи творби на възпитаници от часовете им по изобразително изкуство и бе официално открита в музей „Старото школо“.

Колекцията може да бъде разгледана от жители и гости на града в зала „Проф. Кънчо Цанев“, където ще остане до 22 декември. Събраните творби са на ученици от 5-ти до 12-ти клас и представят изключително интересни и различни техники на работа, които са усвоили в часовете по изобразително изкуство.

Повече за тяхната дейност разказа техният преподавател Росица Скендерова, която имаше честта да представи първата си изложба като учител в Славейковото училище. „Ние в нашите часове по изобразително изкуство имаме много неща, които трябва да научим, включително и история на изкуството. История на изкуството най-добре се учи, когато се открива, затова с 5-ти клас учихме история на изкуството, Древна Тракия, Древен Рим, Гърция и Египет с тези паравани за снимки, като самите те откриваха начина, по който са живели и начина, по който са творели, дрехите, с които се обличали. С 6-ти клас учихме Византийската мозайка и сами я направихме само че не с оригиналните материали, ами с хартия, но мисля, че е също толкова впечатляваща. Със 7-ми клас откривахме дизайн – направихме лампи, като използвахме най-различни подръчни материали. С 10-ти клас правихме илюзия във фотографията, мисля, че техните идеи са доста свежи. Самите те доста се забавляваха, защото успяваха да открият и в трудността забавление. С 5-ти клас писахме също български поговорки върху глинени плочки, които може да видите зад мен“, сподели преподавателят по изобразително изкуство.

Събитието събра десетки ученици, бивши и настоящи преподаватели, представители на културни и образователни институции, които изразиха силните си впечатления от творчеството на децата.

Своите впечатления и искрени пожелания отправи към всички тях и кметът на Трявна Силвия Кръстева, която бе сред официалните гости при откриването на изложбата. „Първо искам да Ви кажа, че съм изключително впечатлена от едно нещо и то е, че аз толкова посещаема изложба не съм виждала, т.е. не съм присъствала тук на толкова пълна зала, за което мога само да Ви сваля шапка и да Ви кажа едно голямо „Браво!“. Г-жо Скендерова, искам на Вас също да Ви кажа едно огромно благодаря за това, че дойдохте лично при мен заедно с двама ученици, за да ме поканите и разбира се, нямаше как да не посетим изложбата и да разгледаме. Едно от нещата, докато влизах и ми направи впечатление и една от рисунките, на която пише „Любовта не се съди, а се разбира“. Това е първото, което ми направи впечатление и ще Ви помоля следното – винаги обичайте Вашите приятели, обичайте Вашите семейства, но обичайте и Вашите учители. Нека да останат в сърцата Ви, защото те ще ви дадат онова, което наистина за цял живот ще Ви помага!“, добави кметът на Трявна.

За труда и старанието, които са положили в часовете си по изобразително изкуство, децата бяха поздравени още от директорът на учебното заведение Гергана Ганчева, както и от директора на Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна Юлия Нинова, която подчерта уменията на тревненските възпитаници и факта, че са горди наследници на старите майстори.

Празникът на училището и изложбата „Желание да творим“ бе повод, Специализираният музей да награди участниците в задачата „Трявна през моите очи“ към образователната програма „Трявна – позната и непозната“. Отличени бяха авторите на есе, на снимка и видео.

Освен наградите за победителите, всички получиха грамота за участие и разбира се, почерпка за целия клас.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица