Свържи се с нас

Новини

Граждани и фирми от Габрово с писмо до премиера Борисов

Published

on

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Граждани и фирми от Габрово адресираха свое писмо до премиера на Република България Бойко Борисов, с копие до министъра на икономиката и енергетиката Божидар Лукарски, относно възстановяването на Инспекция „Държавен технически надзор“ в Габрово. За това информира областният координатор на ГД „ДНЕС“ – Габрово Анатолий Антов.

В писмото до Борисов пише:

„УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

В началото на 2013 г. бе закрита Инспекция „Държавен технически надзор” – гр. Габрово, чиито функции бяха поети от поделението на инспекцията в град Велико Търново. В обхвата на дейност на инспекцията влиза техническият контрол над асансьори, газови уредби, съдове под налягане, кранове, котли и др.

В резултат от тази реорганизация се стигна до редица неудобства, обърканост и затруднения за фирмите, организациите и гражданите, ползващи услугите на тази администрация във връзка с изпълнение на различни нормативни изисквания.

Отсъствието на контролен орган на територията на голяма област като Габрово поставя не само в неблагоприятно положение жителите на региона, но и сериозно застрашава тяхната сигурност – на риск са изложени, както гражданите, така и фирмите, експлоатиращи съоръжения със завишено ниво на опасност.

Основания за подобни опасения ни дават и следните факти:

  1. Област Габрово е почти изцяло газифицирана (вкл. няколко села), а гр. Севлиево е най-големият консуматор на природен газ в България. Контролът се осъществява от инспектор от гр. Велико Търново, като се извършват само планови, предварително известни проверки. Липсва превантивен, внезапен контрол, което води до зачестяване на инцидентите (смъртен случай от изтичане на газ от газовата мрежа в гр. Севлиево; теч на газ с опасност от взрив в центъра на Габрово, изгърмели газови бутилки, пълнени от нерегламентирани бензиностанции). Освен това, все още няма наказани за незаконно построените в региона съоръжения под надзор, разследване за което направи Нова телевизия.
  2. На територията на Област Габрово има действащи около 1300 асансьорни уредби, които също се проверяват от пътуващо от Велико Търново лице. Липсата на постоянен контрол е предпоставка за занижено качество на поддръжката, а оттам – за аварии и злополуки.
  3. Трета поред зима не е осъществяван контрол на ски-влековете и въжената линия в местността „Узана“, където има 12 съоръжения с висока степен на опасност за хората, които ги ползват.

Освен контрол, налице са и затруднения при комуникацията на гражданите и фирмите с контролните органи. За изисквани по силата на редица действащи нормативни актове заверки на документация или проекти е необходимо неколкократно пътуване до гр. Велико Търново, а приемното време на администрацията е само в понеделник до обяд. В случаите, в които трябва да се осигури инспектор на място, същият се налага да бъде превозен общо над 200 километра в двете посоки (от и за В. Търново). Всичко това е свързано с допълнителни разходи на средства и време. Създават се и условия за корупционни практики.

Съществен факт е, че архивът на „Технически надзор на СПО – Габровска област“ се намира в гр. Габрово. За издаване на дубликат на ревизионна книга за асансьорни уредби, например, е необходимо да се подаде молба във Велико Търново, инспекторите да пропътуват разстоянието до Габрово с цел ползване на архива, след което дубликатът се издава отново във Велико Търново. Т.е. за един документ се пътува минимум два пъти.

 УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

От предоставената по-горе информация е видно, че област Габрово има остра нужда от местно звено за технически надзор. Лично г-жа Таня Христова – кмет на Габрово, подкрепена от депутати на ПП ГЕРБ, в писмо до ДАМТН изтъква необходимостта от такава институция. Град Габрово разполага с огромна материална база, помещения, архив, Технически университет, подготвени и компетентни технически кадри, които да обезпечат нормалното функциониране на териториална администрация за технически надзор.

Молим за разбиране от Ваша страна и за компетентната Ви намеса да се разкрие офис на Инспекция „Държавен технически надзор“ в гр. Габрово.“

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Новини

Окръжната прокуратура проведе среща с ученици от НАГ

Published

on

Окръжната прокуратура в Габрово продължава участието си в образователната програма  „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и през настоящата учебна 2022- 2023 г.

В края на миналата седмица беше проведена среща с ученици от ХІ-ти клас на Националната Априловска гимназия в Габрово в Актовата зала на учебното заведение. При беседата прокурорът от Окръжна прокуратура – Габрово Людмила Рачева и завеждащият Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Габрово Атанас Йорданов разясниха структурата на Прокуратурата като институция и основните функции на прокурора.

Обсъдени бяха въпросите какво е престъпление и какво е наказание по Наказателния кодекс.

На учениците беше представен реален казус от практиката, чрез който да могат да придобият представа за първоначалните процесуално-следствени действия от страна на разследващите органи и прокурора при извършено престъпление.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Приеха Областната аптечна карта на Габрово

Published

on

Областната аптечна карта на Габрово бе приета по време на заседание на Междуведомствената комисия, председателствана от областния управител Кристина Сидорова.

Картата дава актуалното състояние на аптечната мрежа по видове дейности и идентифицира необходимостта от разкриването на нови аптеки, като определя и необходимия брой на магистър-фармацевтите в област Габрово.

Тя съдържа данни за демографската структура и потреблението на лекарствените продукти за домашно лечение от населението в областта, броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки, както и броя на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, които реално практикуват професията.

За територията на областта, съобразно критериите, определени от Министерство на здравеопазването, е дефинирана необходимост от общо 47 аптеки, една от които денонощна.

Към момента на територията на областта функционират следните аптеки разпределени по общини: Габрово – 28, Дряново – 3, Севлиево – 11, Трявна – 5 /вкл. в гр. Плачковци – 1/.

В Становището на комисията, разработила Областната аптечна карта, се отчита необходимостта от разкриване на 1 нова аптека в община Дряново и 1 аптека с денонощно обслужване в община Севлиево. Предвидена е също така реорганизация на дейността на някои аптеки.

Поне по 1 аптека в общините Дряново, Севлиево и Трявна трябва да бъде пререгистрирана като аптека за отпускане на лекарствени продукти, включително приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура, без изготвяне на лекарствени форми за очи и на разтвори за парентерално приложение.

Поне 1 аптека в община Трявна трябва да договори с НЗОК отпускане на лекарствени продукти, предписвани по Протокол от група IC, предназначени за поддържащо лечение на трансплантирани пациенти; за медицински изделия – превръзки за булозна епидермолиза; за сензори за продължително измерване на нивото на глюкозата и за интермитентни катетри.

Поне 1 аптека в община Дряново ще трябва да монтира автомат за лекарства (тип вендинг), предвид липсата на денонощна аптека. Необходимият минимален брой магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, е значително по-голям от реалния.

При необходими 125 магистър-фармацевти, в момента работят 74, а помощник-фармацевтите са 45 при необходими 66. Предстои Областната аптечна карта да бъде представена в Министерство на здравеопазването до края на месец ноември 2022 г.

Въз основа на всички областни аптечни карти ще бъде разработена и Националната аптечна карта.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Трявна има готовност да посрещне зимата

Published

on

Община Трявна има готовност да посрещне предстоящия зимен сезон. Това сочат официалните доклади на структурите, ангажирани с осигуряването на нормални условия за работа и живот през зимата на хората на територията на Община Трявна, които бяха приети от областния управител на област Габрово тази година.

ДЗЗД „Зимно поддържане“ – Трявна е консорциумът, отговарящ за зимното поддържане на общинската пътна мрежа. Разполагат с 25 бр. оборудвана снегопочистваща техника и необходимото количество инертни материали. Създадена е и необходимата организация за поддръжка на републиканската пътна мрежа, преминаваща през територията на Община Трявна, с ОПУ – „Пътен кантон“ – Трявна.

Готовност за работа през зимата имат всички здравни и лечебни заведения на територията на Община Трявна, наличните транспортни фирми, както училищата и детските градини.

„Подготовката на Община Трявна за предстоящия зимен сезон започна още през месец октомври. С моя Заповед бяха възложени за изпълнение конкретни мероприятия със срокове и отговорници, като кметът на кметство Плачковци, кметските наместници по места, ръководителите на училища и детски градини в общината, управителят на „Дом за стари хора – гр. Трявна“, главен специалист „ЦСРИ“ и „Социално предприятие“ разработиха оперативни планове, в които са предвидени конкретни мерки за навременното снабдяване на населението с храна и стоки от първа необходимост, включително и производство на хляб и хлебни изделия“, коментира кметът Силвия Кръстева.

Община Трявна е в непрестанна връзка с ръководителите на Енерго – Про Мрежи АД Варна – МИР Трявна и „ВиК“ ООД – район Трявна, които също са оборудвали и привели в готовност своите аварийни екипи за изпълнение на неотложни аварийно-възстановителни работи в зимни условия. И тази година, приоритетно в Трявна и Плачковци ще бъдат почиствани от сняг зоните около болници, детски градини и училища, автогари, ЖП гари, хлебопекарни, социални заведения и пр.

При влошени метеорологични условия, ръководството на Община Трявна съвместно с органите на РУ на МВР – Трявна, има разработен план за въвеждане на варианти за временно ограничаване на движението и обходни маршрути по общинската пътна мрежа.

Не на последно място е извършено цялостно почистване от излишна храстова и дървесна растителност на 4,1 км зона на река Тревненска, както и на сухия и мокър откос на микроязовир „Трявна“.

Осигурена е необходимата подготовка и екипировка за работа при зимни условия на Планинска спасителна служба и Доброволно формирование „Трявна“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица