Свържи се с нас

Икономика

Ниските заплати са основен проблем, сочи анкета на КНСБ – Габрово

Published

on

© Copyright 2015 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Повече от половината синдикални организации на КНСБ в област Габрово определят трудовите възнаграждения като ниски. 57% от анкетираните синдикални лидери определят като водещ проблем в предприятието си усещането за ниско и недостойно заплащане на труда, следвано от съкращенията – 20%, тежкото финансово състояние на предприятието – 12,5%, лоши условия на труд, нередовно изплащане на заплати и липса на пазари.

Това заяви на пресконференция Румяна Илиева, председател на КНСБ – Габрово, в присъствието на Пламен Нанков, вицепрезидент и изпълнителен секретар на КНСБ, който бе в Габрово по повод 25-годишнината на най-голямата синдикална организация и честванията в регионалните структури на този юбилей.

По думите на Илиева анкетата посочва, че най-нисък процент договорености са постигнати по въпросите на заплащането. „Това се потвърждава и от отговора на поставения въпрос по отношение на определяне на водещия проблем в предприятието – усещането за ниско и недостойно заплащане на труда“, каза още тя.

Нисък е и дялът на предприятията, в които е обвързано заплащането с производителността на труда. Кое заплащане е справедливо синдикалните членове могат да изчислят чрез онлайн калкулатор, поместен в електронния синдикат на КНСБ.

Произведеният БВП на едно заето лице в областната икономика показва изпреварващ темп на нарастване на производителността, но това нарастване не намира отражение под формата на нарастване на доходите. „При доходите на домакинствата и на лице в област Габрово за периода 2010-2013 г. се наблюдава незначително увеличение, но по доход, но по доход на домакинствата областта ни е под средните за страната“, информира още председател на КНСБ – Габрово Румяна Илиева.

От казаното пред медиите стана ясно още, че практиката показва, че високият процент договорености по отношение на здравословните условия на труд не са довели до значително подобряване условията на труд. Това кореспондира и с направените констатации от извършените проверки от Инспекцията по труда, т.е. най-голям процент констатирани нарушения са именно в тази сфера.

Производителността на труда в много мултинационални компании е около или равна на тази в чуждестранните им предприятия, но заплащането на нашите работници е в пъти по-ниско. „Продължаване на политиката на разпростиране на валидността на сключените браншови колективни трудови договори, съгласно чл.51 б КТ би довело до по-всеобхватно повишаване на социалните стандарти“, поясни Илиева.

В Европа все по-голямо внимание се обръща на нарастване производителността на труда на наети с ниски работни заплати чрез повишаване на тяхната образователна степен и квалификация, индивидуални сметки за обучение чрез ваучерна система, секторни фондове за обучение и др.

По отношение на „работещите бедни“ в международен план се насочва към повишаване на нетните доходи чрез различни инструменти – субсидии, данъчни облекчения, скали с необлагаем минимум, данъчен кредит върху получените доходи. В България подобен подход би могъл да бъде реализиран чрез семейното подоходно облагане.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Голям интерес в Габрово към програмата за енергийно обновяване

Published

on

При много голям интерес премина срещата в Ритуалната зала на Община Габрово, организирана от Европа директно Габрово при Габровската търговско-промишлена палата и Община Габрово, на която бяха представени предстоящите процедури от Плана за възстановяване и устойчивост на България /НПВУ/, предназначени за бизнеса и гражданите.

Участниците се запознаха с възможностите, които предоставя Планът, с предстоящите програми за бизнеса по НПВУ и финансови инструменти, които се подготвят за бизнеса, както и с предстоящите процедури за финансиране обновяването на бизнес и публични сгради, за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд и др.

Срещата беше открита от кмета на Габрово, а Марина Кирова от Представителството на ЕК в България представи какво предвижда Планът за целия период. Процедурите за бизнеса бяха представени от Калин Маринов, зам. – директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на иновациите и растежа“.

Татяна Ангелчева от МРРБ разказа какви са възможностите за финансиране обновяването на бизнес и публични сгради, а Милена Хубенова и Румен Джаров от отдел „Контрол и мониторинг“ в дирекция “Жилищна политика” на МРРБ представиха процедурата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”.

Съвсем естествено, обновяването на жилищните сгради предизвика най-голям интерес. Почти час експертите отговаряха на множеството въпроси, които идваха от цялата страна.

След общата част дискусията продължи във всеки център поотделно съгласно местните приоритети на региона. В Габрово темата беше отново обновяването на жилищния фонд.

Тодор Попов – Директор на Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ в Община Габрово представи детайли от процедурата и отговори на конкретни въпроси, свързани с подготовката на документите за участие в процедурата.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Започва „УНИТЕХ 2022“, спомагаща „Иновативния Хълм на Габрово“

Published

on

В Техническия университет – Габрово днес, 18 ноември, започва двадесет и втората ежегодна международната научна конференция „УНИТЕХ 2022“. Официалното откриване е насрочено за 10.00 часа в конферентната зала на университетската библиотека.

В „УНИТЕХ 2022“ ще вземат участие повече от сто учени от университети, научни организации и представители на бизнеса от страната и чужбина. Заявените за участие в научния форум доклади са 155, в 18 тематични секции.

Предвидени са поредица от събития, свързани с изпълнението на проекти по ос 1 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. В технологичния парк на университета ще се проведе семинар, с акцент партньорството между наука и бизнеса. В Конферентната зала на университетската библиотека от 16:00 часа ще започне информационен ден, свързан с eко и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и обра- зование за интелигентен растеж.

Всички мероприятия, включени в конференцията „УНИТЕХ 2022“, ще спомогнат за обособяването на „Иновативния Хълм на Габрово“ – ключово място за обучение, научни изследвания, предприемачество, трансфер на знания и технологии, инкубатор на идеи и фирми, споделено пространство за студенти, докторанти, ученици, преподаватели, учени, представители на бизнеса, НПО, местната и държавната власт.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представят в Габрово програмата за саниране и процедури за бизнеса

Published

on

Европа директно Габрово при Габровската търговско-промишлена палата и Община Габрово канят представители на бизнеса и гражданите, които искат да научат повече за предстоящите процедури за подпомагане на бизнеса и за саниране на многофамилни жилищни сгради в рамките на мерките по Плана за възстановяване и устойчивост на среща – дискусия.

Форумът ще се проведе днес, 17 ноември, от 14.00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово.

Събитието се организира от всички центрове ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България и се домакинства от ЕВРОПА ДИРЕКТНО Габрово при Габровската търговско-промишлена палата и Община Габрово.

Срещата ще е в хибриден формат, ще се излъчва в платформата ZOOM за страната и на фейсбук страницата, както на Европа директно Габрово, така и на другите центрове в България. Линкът за включване в събитието е https://us06web.zoom.us/j/8322874812?pwd=ZHhDd0M2ZVczYjgwQ2NDS2YxKzFrUT09. Участието онлайн е ограничено до запълване на местата в платформата.

Програмата предвижда след общото за страната събитие, на място в Габрово, да се проведе дискусия с въпроси и отговори за предстоящата процедура за саниране на многофамилни жилищни сгради. Тази част от срещата е подходяща за домоуправители на сгради и граждани, които желаят да се включат в процедурата и да санират своите жилища.  

Разгледайте предварителната програма, за да прецените кога да се включите в събитието.

ПРОГРАМА

Планът за възстановяване и устойчивост в помощ на бизнеса и гражданите

Домакини: Европа Директно Габрово и Община Габрово

Съорганизатори: Центрове Европа директно в България

Дата:           17 ноември 2022

Място:         Ритуална зала на Община Габрово

13:30 – 14:00  Регистрация

14:00 – 14:05  Откриване

Галина Михнева, ръководител на Европа директно Габрово

14:05 – 14:10  Приветствие от домакините 

Таня Христова, кмет на Габрово

14:10 – 14:30  Представяне на План за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

Марина Кирова, и.д. Зам. ръководител на Представителството на ЕК в България

14:30 – 14:40  Предстоящи програми за бизнеса по НПВУ и финансови инструменти, които се подготвят за  бизнеса

Калин Маринов, Зам. директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на иновациите и растежа

14:40 – 15.00  Представяне на възможностите за финансиране обновяването на бизнес и публични сгради по Плана за възстановяване и устойчивост

Експерти от Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ в МРРБ

15:00 – 15:20  Представяне на Проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – първи етап“

Експерти от дирекция „Жилищна политика“ на МРРБ

15:20 – 15:35  Въпроси и отговори от експертите в чата

Програмата продължава на място за всеки център поотделно

Само за Габрово

15:35 – 16:30  Въпроси и отговори: Предстоящата процедура за саниране на сгради. Какво трябва да знаем?

Тодор Попов, Директор на Дирекция „АПИО“ в Община Габрово        

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица