Свържи се с нас

Новини

Габровско има готовност за ваксинация срещу син език

Published

on

уфсъОбластна дирекция по безопасност на храните – Габрово има готовност да стартира на територията на областта ваксинация на преживните животни срещу болестта син език.

За ефективното й извършване са необходими общите усилия на регистрираните ветеринарни лекари (РВЛ), собствениците на преживни животни, официалните ветеринарни лекари (ОВЛ), кметове на населени места, търговците на ушни марки и не на последно място и местните медии.

Ваксинацията ще се извършва от РВЛ на териториален принцип – бившите ветеринарни участъци (ВУ). Основното изискване е да се ваксинират всички налични на терена овце и говеда над 3 месечна възраст.
Ваксинация ще се извършва само на маркирани животни!

На 09.03.2015 год. бе проведена работна среща с РВЛ във връзка с организацията и изискванията по провеждането на ваксинацията. Съгласувано бе решението ваксинацията да се извършва на териториален принцип, като всеки от РВЛ ще проведе ваксинацията на територията на бившия си ВУ.

Сключените до този момент договори на собственици с обслужващият ги РВЛ остават в сила. Същите ежедневно ще подават информация до ОВЛ за броя на ваксинираните животни по населени места.

Основни проблеми при извършването на ваксинацията:
– Несключени договори на голяма част от собствениците на животни за лично ползване с обслужващия ги регистриран ветеринарен лекар.
– Наличието на животновъдни обекти без номер във ИС на БАБХ
– Немаркирани животни в обектите.

Изготвена е била процедура за действие при констатиране на тези пропуски, която е раздадена на РВЛ. Същите са запознати с процедурата за „Съхранение, прилагане и отчитане на ваксинацията срещу син език на говеда и овце през 2015 год.”

Разпространено е съобщение и обява чрез кметовете на населени места за ползата от ваксинацията, изискванията за нейното провеждането и задълженията на собствениците на говеда и овце.

Собствениците не могат да отказват сключване на договор с обслужващия ги лекар, маркирането и ваксинирането на животните. Маркирането на животните е задължение на собствениците, като заплащането на ушната марка е от тях. Немаркирани и неваксинирани животни не могат да бъдат пускани извън обектите по каквато и да е причина. Извън обектите същите се водят за безстопанствени и подлежат на конфискуване. Собствениците на немаркирани и неваксинирани животни няма да се обезщетяват за заболели и умрели животни от син език, а ще бъдат санкционирани по Закона за ветеринарномедицинска дейност (ЗВД).

Кметовете на населени места е необходимо да окажат съдействие на РВЛ при организацията и провеждането на ваксинацията съгласно чл.132 от ЗВД. Необходимо е да разпространят обявата и съобщението в населените места. Да разяснят на собствениците целта и значението на ваксинацията и отговорността, която носят при отказ. При възможност да осигурят придружител от кметството (временната заетост) на РВЛ при обхождането на обектите в личните дворове.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Новини

Окръжната прокуратура проведе среща с ученици от НАГ

Published

on

Окръжната прокуратура в Габрово продължава участието си в образователната програма  „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и през настоящата учебна 2022- 2023 г.

В края на миналата седмица беше проведена среща с ученици от ХІ-ти клас на Националната Априловска гимназия в Габрово в Актовата зала на учебното заведение. При беседата прокурорът от Окръжна прокуратура – Габрово Людмила Рачева и завеждащият Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Габрово Атанас Йорданов разясниха структурата на Прокуратурата като институция и основните функции на прокурора.

Обсъдени бяха въпросите какво е престъпление и какво е наказание по Наказателния кодекс.

На учениците беше представен реален казус от практиката, чрез който да могат да придобият представа за първоначалните процесуално-следствени действия от страна на разследващите органи и прокурора при извършено престъпление.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Приеха Областната аптечна карта на Габрово

Published

on

Областната аптечна карта на Габрово бе приета по време на заседание на Междуведомствената комисия, председателствана от областния управител Кристина Сидорова.

Картата дава актуалното състояние на аптечната мрежа по видове дейности и идентифицира необходимостта от разкриването на нови аптеки, като определя и необходимия брой на магистър-фармацевтите в област Габрово.

Тя съдържа данни за демографската структура и потреблението на лекарствените продукти за домашно лечение от населението в областта, броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки, както и броя на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, които реално практикуват професията.

За територията на областта, съобразно критериите, определени от Министерство на здравеопазването, е дефинирана необходимост от общо 47 аптеки, една от които денонощна.

Към момента на територията на областта функционират следните аптеки разпределени по общини: Габрово – 28, Дряново – 3, Севлиево – 11, Трявна – 5 /вкл. в гр. Плачковци – 1/.

В Становището на комисията, разработила Областната аптечна карта, се отчита необходимостта от разкриване на 1 нова аптека в община Дряново и 1 аптека с денонощно обслужване в община Севлиево. Предвидена е също така реорганизация на дейността на някои аптеки.

Поне по 1 аптека в общините Дряново, Севлиево и Трявна трябва да бъде пререгистрирана като аптека за отпускане на лекарствени продукти, включително приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура, без изготвяне на лекарствени форми за очи и на разтвори за парентерално приложение.

Поне 1 аптека в община Трявна трябва да договори с НЗОК отпускане на лекарствени продукти, предписвани по Протокол от група IC, предназначени за поддържащо лечение на трансплантирани пациенти; за медицински изделия – превръзки за булозна епидермолиза; за сензори за продължително измерване на нивото на глюкозата и за интермитентни катетри.

Поне 1 аптека в община Дряново ще трябва да монтира автомат за лекарства (тип вендинг), предвид липсата на денонощна аптека. Необходимият минимален брой магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, е значително по-голям от реалния.

При необходими 125 магистър-фармацевти, в момента работят 74, а помощник-фармацевтите са 45 при необходими 66. Предстои Областната аптечна карта да бъде представена в Министерство на здравеопазването до края на месец ноември 2022 г.

Въз основа на всички областни аптечни карти ще бъде разработена и Националната аптечна карта.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Трявна има готовност да посрещне зимата

Published

on

Община Трявна има готовност да посрещне предстоящия зимен сезон. Това сочат официалните доклади на структурите, ангажирани с осигуряването на нормални условия за работа и живот през зимата на хората на територията на Община Трявна, които бяха приети от областния управител на област Габрово тази година.

ДЗЗД „Зимно поддържане“ – Трявна е консорциумът, отговарящ за зимното поддържане на общинската пътна мрежа. Разполагат с 25 бр. оборудвана снегопочистваща техника и необходимото количество инертни материали. Създадена е и необходимата организация за поддръжка на републиканската пътна мрежа, преминаваща през територията на Община Трявна, с ОПУ – „Пътен кантон“ – Трявна.

Готовност за работа през зимата имат всички здравни и лечебни заведения на територията на Община Трявна, наличните транспортни фирми, както училищата и детските градини.

„Подготовката на Община Трявна за предстоящия зимен сезон започна още през месец октомври. С моя Заповед бяха възложени за изпълнение конкретни мероприятия със срокове и отговорници, като кметът на кметство Плачковци, кметските наместници по места, ръководителите на училища и детски градини в общината, управителят на „Дом за стари хора – гр. Трявна“, главен специалист „ЦСРИ“ и „Социално предприятие“ разработиха оперативни планове, в които са предвидени конкретни мерки за навременното снабдяване на населението с храна и стоки от първа необходимост, включително и производство на хляб и хлебни изделия“, коментира кметът Силвия Кръстева.

Община Трявна е в непрестанна връзка с ръководителите на Енерго – Про Мрежи АД Варна – МИР Трявна и „ВиК“ ООД – район Трявна, които също са оборудвали и привели в готовност своите аварийни екипи за изпълнение на неотложни аварийно-възстановителни работи в зимни условия. И тази година, приоритетно в Трявна и Плачковци ще бъдат почиствани от сняг зоните около болници, детски градини и училища, автогари, ЖП гари, хлебопекарни, социални заведения и пр.

При влошени метеорологични условия, ръководството на Община Трявна съвместно с органите на РУ на МВР – Трявна, има разработен план за въвеждане на варианти за временно ограничаване на движението и обходни маршрути по общинската пътна мрежа.

Не на последно място е извършено цялостно почистване от излишна храстова и дървесна растителност на 4,1 км зона на река Тревненска, както и на сухия и мокър откос на микроязовир „Трявна“.

Осигурена е необходимата подготовка и екипировка за работа при зимни условия на Планинска спасителна служба и Доброволно формирование „Трявна“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица