Свържи се с нас

Новини

Внесоха за одобряване проект за опазване на защитена зона Витата стена

Published

on

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Концепция на интегриран проект за опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие в защитена зона Витата стена внесе за одобрение в Европейската комисия Община Габрово, информираха от администрацията на кмета.

Разработката обхваща период в рамките на многогодишната програма „Лайф“ 2014-2017 г. и е подготвена по приоритетна област „Природа и биологично разнообразие“ на подпрограма „Околна среда“.

Целта е да се осигури устойчиво опазване на дивата флора и фауна, както и на застрашени от изчезване и рядко разпространени природни местообитания. Предвиждат се дейности за защита на местообитания на горски видове прилепи, възстановяване на полуестествена суха тревна и храстова растителност – естествено местообитание на дивата орхидея, опазване на дървета от видовете дъб, габър и бук.

Планирано е да бъде инсталирана система за противопожарна защита и управление на риска от пожари в защитената зона, както и видео и ултразвуков детектор за мониторинг на местообитанията на прилепите. Засегнати от пожари и сечи райони ще бъдат залесени с характерни дървесни видове и ще бъдат поставени табели с имената на защитените растения.

Заложени са мерки за контрол върху изваждане на мъртва дървесина и въвеждане на забрана за голи сечи и отстраняване на стари дървета.

В обхвата на дейностите е включена обмяна на добри практики с публични и частни организации, работещи в областта на опазване на биоразнообразието, от други държави-членки на ЕС. За осигуряване на устойчивост на мерките, ще се проведат обучения за земеделски производители, животновъди и за служители, работещи в системата за управление на горите в защитени зони от екологичната мрежа „Натура 2000“.

Общият бюджет на проекта е 850 000 евро, 60% от които са безвъзмездна помощ на програмата, а останалите средства са за сметка на кандидатстващата организация и нейните партньори.

Планира се проектът да се изпълнява от 2015 до 2021 г. В случай че концепцията на Община Габрово бъде одобрена, ще последва кандидатстване с цялостно проектно предложение, като срокът за това е 15 април 2015 г.

В основата на проектната идея е съответствието й с целите на Национална приоритетна рамка за действие по „Натура 2000“, както и фактът, че предвидените дейности отразяват конкретно планирани мерки.

Проектът кореспондира с Общинския план за развитие на Община Габрово за периода 2014-2020 г. и поставените стратегически цели за защита, рехабилитация и поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие и управление на риска от природни бедствия, категорични са от местната общинска администрация.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Новини

Ивелин Стоянов, водачът на ДБ, гласува в училище „Св.Св. Кирил и Методий“

Published

on

Традиционно Ивелин Стоянов, водачът на „Демократична България“, гласува в училище „Св.Св.Кирил и Методий“.

„Гласуването е най-сигурният начин гласът ти да бъде чут!“, заяви той.

„Гласувах за демократична и евроатлантическа България, в която управляват разумните хора. Гласувах за страна, в която децата ни искат да остават. Гласувах за съдебна реформа, която да направи така, че всички да бъдат равни пред законите. Гласувах за строго опазване на природата на България“, добави Ивелин Стоянов.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Валери Митов гласува за социална и сигурна държава

Published

on

Водачът на листата на „БСП за България“ в Седми многомандатен избирателен район Габрово Валери Митов гласува за социална и сигурна държава. Той упражни своето право на вот машинно, в една от секциите на Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“, възпитаник на което е.

„Гласувах за повече млади хора в Габрово, за повече усмивки и за повече ведри лица! Гласуването е задължителната следваща стъпка към промяната, защото всеки глас е важен! Защото не трябва друг да избира вместо теб! Защото заедно можем да променим живота ни!“, заяви кандидатът за народен представител от левицата.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Томислав Дончев: Гласувах с надежда, че България може да излезе по-силна от многото кризи

Published

on

„Гласувах с надежда, че България може да излезе по-силна от многото кризи.“ Това каза водачът на листата на ГЕРБ-СДС в област Габрово и заместник-председател на ГЕРБ Томислав Дончев.

Той даде своя вот в родния си град Габрово, заедно със своя син, който от тази година придоби правото на глас.

„Убеден съм, че денят на изборите е важен, защото показва кой каква подкрепа е получил, но денят след изборите е още по-важен, защото показва кой е по-мъдър. Смисълът на политиката е да се създава и съгражда, хората да усещат и виждат развитието. Точно в този момент България има нужда от мъдрост, опитност и грижа за хората, от управление, което е доказало, че може да превръща доверието в отговорност”, каза още Томислав Дончев.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица