Свържи се с нас

Новини

Областният: Няма от какво да се срамуваме

Published

on

© Copyright 2014 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2014 — Gabrovo News. All Rights Reserved

През тази една година беше свършена немалко по обем работа и считам, че екипът, който работи тук няма от какво да се срамува от престоя си в сградата на Областна администрация – Габрово. Това заяви пред местните медии относно своя отчет за периода 20.06.2013 г. – 10.08.2014 г. областният управител Николай Григоров.

От казаното стана известно, че основната цел на ръководството на Областна администрация – Габрово е било създаване на условия и стремеж за постигане на устойчиво и балансирано развитие на територията на област Габрово. „В рамките на едногодишния период на управление успяхме да създадем условия и нагласа за подкрепа на всички инициативи, които допринасят за благосъстоянието на гражданите и бизнеса“, каза Николай Григоров.

Визията на правителството и съответно на регионалната политика е била фокусирана върху три групи мерки – засилване на социалните програми и преодоляване на младежката безработица; подобряване на бизнес средата и намаляването на административните тежести; мерки за демократизиране на процеса на управление.

„На първо място – създадохме условия за продължаване на положителните тенденции, стартирани от предишните областни управители – продължихме инициативата „Дързостта да бъдеш първи” и отново издадохме тематични календари с информация за габровската индустрия през годините; организирахме подготовката на честванията „Шипченска епопея”; продължихме сътрудничеството с информационния център към Представителството на Европейската комисия в България. Създадохме условия за нормално протичане на Евроизборите и осигурихме постоянно работно място на Районната избирателна комисия в Габрово.

Следвайки основните декларирани приоритети, участвахме в допустимите за Областна администрация социални програми, насърчавайки заетостта и борейки се с младежката безработица: проект „Нов избор – развитие и реализация“ по схема „Развитие“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“; Регионална програма за заетост и Национална програма „Сигурност“, реализираща се в 56 кметства и кметски наместничества на територията на Габровска област – общо са назначени 155 лица за отчетния период. Включихме се в проекти за оптимизация на работните процеси и усъвършенстване на човешките ресурси в Областна администрация – Габрово като по този начин индиректно създадохме условия за улесняване на административния процес и обслужване.

Популяризирахме активно дейността на всички комисии и съвети към Областен управител – Габрово и целенасочено  демократизирахме процеса на управление като създадохме Обществен съвет към Областния управител на област Габрово. Съветът е учреден на проведено на 04.09.2013 г.  учредително събрание. Общественият съвет започна дейността си с 28 членове, като в последствие по тяхна инициатива се присъединиха още двама членове, представители на студентската общност и на гражданското общество в Областта. От учредяването до настоящия момент Общественият съвет е провел 6 редовни заседания на които са разгледани следните обществено значими теми: методиката за изчисляване на такса „битови отпадъци” по ЗМДТ и съответните подзаконови нормативни актове; предложения за промени в закона за училищното и предучилищното образование; договорите по проекта „Интегриран проект за водния цикъл на град Габрово”; популяризирането на Габровска област като атрактивна туристическа дестинация; Плана за управление на Природен парк „Българка”, и др. В изпълнение на взетите от Съвета решения са изпратени писма и предложения  до: кмета на Община Габрово, Общински съвет – Габрово, Звеното за изпълнение на проекта „Интергриран проект за водния цикъл на град Габрово”, Министерски съвет,

Министерството на околната среда и водите, Министерството на финансите, Министерството на образованието и науката. Създаването и функционирането на Обществения съвет беше отличено от Фондация за прозрачни регламенти като една от най-добрите практики за партньорство между Областна администрация и структурите на гражданското общество за реализиране на прозрачност в действията на администрациите.

Винаги съм насърчавал диалога с гражданите и през отчетния период са приети и обработени 71 преписки за приемен ден. Проведени бяха 9 приемни дни. Съответно 4 през 2013 г. и 5 през 2014 г. Зам. Областните  управители са провели 5 приемни дни. Изнесени приемни бяха проведени през м. ноември 2013 г. в трите общини от областта – Севлиево, Трявна и Дряново. Разгледани са 175 жалби на граждани като на всички е отговорено“, информира още губернаторът на Габрово.

През отчетния период под  председателството на Николай Григоров в Областния съвет за развитие са били обсъдени и одобрени важни стратегически и планови документи. През м. септември 2013 г. беше приета Областната стратегия за развитие на област Габрово за периода 2014-2020 (документът, заедно с решението за приемането му, е публикуван на интернет страницата на ОА – Габрово). Съветът одобри Годишния мониторингов доклад за 2012 г. за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 г. Съгласувани бяха предварителните регионални генерални планове за водоснабдяване и канализация на две обособени територии – на  „Бяла” ЕООД, гр. Севлиево и на „ВиК” ООД Габрово.

Непрекъсната е била още координацията на регионално ниво със секретариата на Регионалния съвет за развитие на Северен централен район (РСР). „Като Областен управител участвах и в заседанията на РСР, свързани с: представяне на планови документи на национално ниво, одобряване на годишни доклади, възможности за финансиране на задължения по Закона за регионалното развитие, обсъждане на ключови проекти за рехабилитация и модернизация на пътната инфраструктура и др.“, допълни областният управител.

Активните мерки в сферата на постигане на устойчиво социално-икономическо развитие чрез координация с териториалните структури са довели до подобряване на контрола и отчетността на дейността на териториалните звена на територията на Област Габрово – изискани са били отчети от 29 регионални структури. Всички са представили информацията в изискуемия срок. От направения анализ става ясно, че териториалните звена изпълняват поставените им задачи.

Очаквайте още актуална информация относно свършеното от областния управител на Габрово и неговия екип на по-късен етап.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Новини

Прокурор Рачева и следовател Йорданов с открит урок пред единадесетокласници от НАГ

Published

on

Като участник в образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и през настоящата учебна година, Окръжна прокуратура – Габрово проведе поредна среща с ученици от ХІ-ти клас на Национална Априловска гимназия.

Срещата беше организирана в Актовата зала на учебното заведение. Прокурор Людмила Рачева от Окръжна прокуратура – Габрово запозна учениците с професията прокурор, сподели основните му функции, отговорността на професията към очакванията на обществото.

Атанас Йорданов, завеждащ Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Габрово обясни на учениците практически детайли от работата на следователя непосредствено след извършване на престъпление и важността на неотложните следствени действия, с които той е пряко ангажиран, и трудностите, които могат да възникнат при разследването.

На учениците бяха представени казуси от практиката в Габровския съдебен окръг, които предизвикаха голям интерес.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Благотворителна кампания „Сбъдни Коледна мечта заедно с мен“ в Габрово

Published

on

Благотворителна кампания в подкрепа на хора, изпаднали в нужда, се организира в Габрово в навечерието на Най-светлите празници. Инициатор на каузата е Иванка Маринова, която през миналата година бе удостоена с наградата „Доброволец на година“ на Община Габрово.

Кампанията „Сбъдни Коледна мечта заедно с мен“ цели подпомагането на възрастни хора, болни, майки с деца и други уязвими групи в нашия град. Всеки, който желае и има възможност, може да я подкрепи като направи дарение. Могат да бъдат дарявани перални, дърва за огрев, хладилници, печки, нови дрехи, телевизори, обувки, храна, завивки, консерви и всичко, което е по възможностите му, както и парични средства.

Благотворителната кауза ще приключи на 12 декември. Кутиите за набиране на парични средства вече са поставени в трите магазина на „SCANDINAVIA standard & shopping“ в Габрово, на адрес: ул.“Шипка“ 9 Е, ул.“Николаевска“ 2 и ул.“Кожарска“1.

Желаещите да подкрепят хората в нужда могат да се свържат с Иванка Маринова чрез Фейсбук профила ѝ, или да пишат на: ivanka_marinova_ivanova@abv.bg . В ход е изготвянето на списък, с хора изпаднали в трудно положение, които дори не подозират, че ще бъдат зарадвани с нещо, от което се нуждаят и мечтаят да получат.

„Всяко едно от моите джуджета има важната задача, а именно да разбере кой от какво точно се нуждае най-много. Ако искате да се включите и да подкрепите Коледната ни магия, моля да свържете се с мен!“, споделя Иванка Маринова.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Колективни трудови договори за образованието в Дряново и Трявна

Published

on

Тази седмица се подписаха Общински колективни трудови договори за предучилищното и училищно образование в Дряново и Трявна. Първо това се случи в понеделник, 5 декември в Дряново, където кметът Трифон Панчев, общинският съвет на Синдиката на българските учители към КНСБ и Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в Република България сключиха ново двугодишно споразумение, което влиза в сила от началото на октомври и е второ за мандата на общинското ръководство.

В четвъртък, 8 декември в Трявна за първи път социалните партньори се договориха за системата на образованието на общинско ниво. Кметът Силвия Кръстева е първия кмет, който облича в документ ангажираността на местната управа към проблемите на учителската гилдия. Редом с Общината, страни по договора са Синдиката на българските учители към КНСБ, Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” и Съюза на работодателите в системата на народната просвета в Република България.

Колективните договорености за Дряново и Трявна предвиждат освен спазването на отрасловите параметри за системата на образованието и допълнителни придобивки на общинско ниво. Денят 25 май се определя като допълнителен платен годишен отпуск за всички образователни институции от двете общини. В Трявна се споразумяха за по-висок размер на заплащането за лекторските часове на педагозите магистри и бакалаври и пет дни платен отпуск за родителите с три и повече деца до 18 години.

Педагози от Дряново и Трявна ще получават награди в две направления. Първото отличие е за принос в развитието на образованието на общината и ще се присъжда на учители с педагогически стаж над 30 години на територията на съответната община и упражнено право на пенсия. Наградата ще се връчва по случай празниците на града или 24 май.

Педагози от училищата и детските градини ще бъдат отличавани и за издигане авторитета на общината при получени национални и международни награди – лични или на техни ученици от олимпиади, конкурси и състезания. Наградата ще се връчва по случай 24 май.

Инициативата за колективното договаряне в Дряново и Трявна бе на Синдиката на българските учители към КНСБ, а проектите на документи и преговорният процес се осъществиха с помощта на Регионалния съвет на КНСБ – Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица