Свържи се с нас

Икономика

Проучване състоянието на зеленото предприемачество в България

Published

on

малки и средни предприятияВ рамките на проект „Обмен на опит, ноу-хау и трансфер на иновативни подходи и добри практики за развитие на човешките ресурси в микро, малките и средни предприятия за по-лесен преход към „зелена” икономика”, който се осъществява с с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, беше направено проучване в България, касаещо зеленото предприемачество.

Едно от ключовите предизвикателства не само пред европейската икономика, но и в глобален план е свързано с измененията на климата. Националната политика в областта на изменението на климата е насочена към адаптация на най- чувствителните сектори (селско стопанство, туризъм, управление на водните ресурси и горския фонд и др.) към климатичните изменения, тъй като непредприемането на действия в тази насока може да доведе до неблагоприятни икономически последици за нашата страна в един по-дългосрочен план. Правителството е предприело действия по изготвянето на Стратегия за адаптация към измененията на климата, която ще бъде насочена към приспособяване на икономиката, екосистемите и обществото като цяло към вече неизбежните последствия от настъпилите климатични изменения. През 2010 г. разходите за опазване и възстановяване на околната среда на национално ниво се оценяват на 1 273.8 млн. лв. (170 лв. на човек от населението), като относителният им дял от БВП е 1.8%. Отчита се намаление на разходите, спрямо 2009 г. с 0.5% и спрямо 2008 г. (когато са извършени най- големи разходи през последните години) с около 25%.

Една от сферите, в която успешно се реализират дейности, свързани със  зелено предприемачество – това са опаковките. През 2010 г. в България са образувани 321 197 тона отпадъци от опаковки, оползотворени са общо 198 783 тона, като 198 026 тона са материално рециклирани, т.е. страната е постигнала общо 62% материално рециклиране и 62% оползотворяване на образуваните отпадъци от опаковки. Това означава, че са постигнати заложените за 2010 г. цели за рециклиране на всеки вид отпадъци от опаковки, т. е. постигнати са общите цели по рециклиране на отпадъци от опаковки, както и общите цели за оползотворяване или изгаряне в инсталации с оползотворяване на енергия.

Най-често срещаната иновационна дейност в българските МСП е свързана с промени в бизнес процесите с цел оптимизация и намаляване на разходите (38%). Най-слабо разпространената иновационна дейност е свързана с провеждането на съвместни инициативи в сферата на образованието между отделното предприятие и академичните институции (9%). В 57% от МСП наблюдаваме ниска иновационна активност, а в 8% — относително висока. Добрите практики са широко прилагани от 12% от предприятията, а една пета прилагат такива в ниска степен. Няма статистика, обаче, тези добри практики до каква степен са свързани с т.нар. “зелено мислене” или просто целят намаляване на разходите.

Настоящата публикация е изготвена с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Фондация Европерспективи носи цялата отговорност за съдържанието й и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Договарящия орган.

Икономика

ПТГ-Габрово участва в Международния панаир на виртуалните предприятия

Published

on

Учители и ученици от Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов” – Габрово участваха в десетия Международен панаир на виртуалните предприятия по покана на партнорското училище „Економска школа“ в Пирот, Сърбия.

Ученици от 10, 11 и 12 клас, специалност „Икономика и мениджмънт”, и старши учителите Петя Пълевска и Венцислав Станев, представиха училищната компания ”SCHOOL – ARTS” ООД.

На предоставения щанд на панаира се извършваха виртуални продажби на тениски с българска шевица, уроци по български народни танци.

Учениците и учителите от габровската гимназия имаха възможността да се запознаят с добрите практики на виртуалните предприятия, прилагани в сръбски професионални гимназии.

По време на заключителната част от панаира бяха връчени грамоти на Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов” – Габрово и на всеки участник.

В свободното време бе организирана културна програма, включваща посещение на забележителности в Пирот.

Икономска школа и Млекарска школа от Пирот „върнаха“ визитата на габровската професионална гимназия, като посетиха Габрово по време на празника и емблематичния карнавал, в който участваха заедно с местните ученици и учители.

Зареди още

Икономика

Студенти от Габрово подкрепят устойчивостта на бизнеса чрез креативни решения

Published

on

На 25.04.2024 г. РИЦ „Амбициозно Габрово“ организира втора работна среща CRE8®, с участието на студенти от Технически университет – Габрово и ученици от Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово и Национална Априловска гимназия, в рамките на европейски проект „Алианс на регионални иновационни екосистеми, базирани на интелигентни стратегии за устойчива специализация“ (https://aries4.eu).

Събитието се основава на шведския модел CRE8® Workshop, разработен от университета Карлстад, Швеция. Идеята е бизнесът да повиши своята интелигентност и устойчивост, като се възползва от творческия потенциал на младите хора.

В рамките на 3 часа учениците, разделени на 4 отбора на случаен принцип, трябваше да намерят решение на проблем, формулиран от компанията Sentestate Technologies, която разработва иновативни решения за мониторинг на околната среда.

Мисията на компанията е да ускори прехода на света към устойчивост чрез увеличаване на знанията на обществото за околната среда чрез технологиите. Предизвикателството, представено на младите хора, беше „Как можем да увеличим ангажираността на общността с проблемите на качеството на въздуха?“.

Решенията, които екипите представиха в рамките на 5 минути чрез „pitching метода“ бяха изключително интересни – от социална платформа и мобилни приложения до използване на инфлуенсъри в TikTok.

Четиричленното жури, включващо представители на компании и членове на екипа на проекта, имаше много трудности при определянето на победител, тъй като всички екипи имаха иновативни идеи.

В крайната оценка надделяха екипното представяне и отговорите на зададените от журито въпроси. Отбор 1, в състав Ивайло Ламбуров (ПМГ – Габрово), Александър Стефанов (ПМГ – Габрово), Виктория Цанева (ПМГ – Габрово) и Венцислав Венков (ТУ-Габрово) спечелиха първото място, с решението си за създаване на социална платформа за здравословни живот на открито, включително мобилно приложение с възможност за отчитане на замърсяването на качеството на въздуха и насърчаване на потребителите на платформата чрез допълнителни функционалности да участват активно в процеса, идентифициране на проблеми и насърчаване на съответните регионални и национални институции да намерят решения.

Беше представена и иновативна стратегия за популяризиране на платформата чрез внедряване на QR кодове за директно отчитане на публични места.

„Това е платформа от хората за хората. Ако следим показателите на въздуха, ще знаем къде да ходим, къде да спортуваме, къде да живеем, дишайки по-чист въздух. Ако направим снимки на замърсяването, организираме кампании и информираме отговорните органи, цялата общност ще живее по-екологичен живот. Колкото по-активни сме, толкова по-голям ще бъде зеленият ни отпечатък върху платформата“, споделя екипът – победител.

Проект 101056369-Aries4-Erasmus-EDU-2021-PI-ALL-INNO.

Зареди още

Икономика

Фермерски пазар на Карнавала в Габрово пред Дечковата къща

Published

on

На 18 май в унисон с карнавала, Фермерски пазар „ОТ БГ” ще бъде разноцветен. От 10.00 до 19.00 часа на улица „Опълченска” (пред Дечковата къща) ще намерите ярки цветя, бяло и рубинено вино, шарени сладкиши и дребни сладки, бяло сиренце, жълт кашкавал, пъстри билки, био яйца и много, много истински мед. А нектарите и сладката? Те са чиста фантазия, радост за ценителите.

Във времето Фермерски пазар „ОТ БГ” доказа, че предлаганите на него стоки и продукти от български производители, са с високо качество и неповторим вкус. Всички те са плод на труда на български фермери и земеделци, които работят от сутрин до мрак, за да достигнат до Вашите трапези.

Честит празник, габровци! Заповядайте пред Дечковата къща на 18 май, за да подкрепите българските фермери и земеделци и напазарувайте качествени български продукти, с които да почерпите себе си и семействата си!па

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица