Свържи се с нас

Новини

Апелативният съд не уважи иска на Общината срещу “ВиК” – Габрово

Published

on

снимка: ВиК - Габрово

снимка: ВиК – Габрово

Великотърновският апелативен съд отхвърли като неоснователен и недоказан предявения иск от Община Габрово по делото срещу „Водоснабдяване и Канализация“ ООД – Габрово, с което потвърди решението на Габровския окръжен съд, постановено на 27 февруари 2014 г., за отмяна на решенията на общото събрание на съдружниците на „В и К” ООД, проведено на 19 септември 2013 г.

Спорните решения бяха свързани с освобождаването на настоящия управител на дружеството, избор на нов управител и упълномощаването на Министъра на регионалното развитие да сключи договори за възлагане на управлението и контрола на „В и К” ООД – Габрово с новоизбрания управител.

„По делото е безспорно установено, че до съдружниците в ответното дружество са били отправени писмени покани за свикване на общото събрание на 19.09.2013г. Всеки един от съдружниците е получил писмената покана за общото събрание.

Спазен е бил срокът, предвиден в чл.139 ал.1 от ТЗ, а именно поканите да са получени най-малко седем дни преди датата на заседанието.

Твърдението, че съдружникът О. Д. не е бил редовно уведомен за събранието, е неоснователно. Този съдружник е получил писмената покана на 30.08.2013г. Това е видно от представеното първоинстанционното дело копие от обратна разписка. Освен това управителят на ответното дружество е изпратил на МРР уведомление за свиканото събрание с приложена писмо-покана и обратните разписки за получените покани от останалите съдружници-О. Габрово, О. Д. и О. Т. Писмото с посочените приложения е било получено в МРР на 9.09.2013г., което означава, че поканите са били получени от останалите съдружници преди 9.09.2013г., т.е. срокът по чл.139 ал.1 от ТЗ е спазен.

Твърдението на ищеца за допуснато нарушение на чл.139 ал.1 от ТЗ поради това, че поканата за свикване на общото събрание има неяснота по т.2 от дневния ред, тъй като не съдържала конкретно персонално предложение за избор на нов управител, е неоснователно.

Въззивният съд счита, че Общото събрание на 19.09.2013г. е свикано с писмена покана, в която е посочен дневния ред. Взетите от общото събрание решения са по дневен ред, който съответства на посочения в писмената покана.

Първостепенният съд е приел, че не е налице твърдяното нарушение, тъй като липсва изрична разпоредба в ТЗ, която да вменява задължение за дружеството да персонализира предложенията за избор на управител. Липсва такава разпоредба и в дружествения договор. Този извод е правилен.

Достатъчно е в поканата да бъде посочено в дневния ред, че ще се избира управител. Не е необходимо да се посочва персонално кой ще бъде предложен за нов управител. Това е така, тъй като на общото събрание всеки от съдружниците в дружеството има право да направи предложение за лице, което да бъде избрано като управител.

Тези предложения няма как да бъдат известни на управителя на дружеството, който свиква събранието и изготвя поканата. На конкретното общо събрание на съдружниците на „ВиК” ООД – Габрово съдружниците са упражнили правото си да правят предложения по т.2 от дневния ред за избор на управител на дружеството. Ищецът О. Г. в качеството си на съдружник в дружеството, чрез своя представител, е направил такова предложение и то е било подложено на гласуване.

Предложение за избор на управител е било направено и от съдружника Държавата, чрез представителя й. И това предложение е било поставено на гласуване и с мнозинство е било прието от съдружниците.

Това показва, че правата на съдружниците не са били накърнени. Именно поради възможността всеки от съдружниците да прави предложение пред общото събрание за лице, което да бъде избрано като управител, всеки от съдружниците е могъл преди общото събрание да обсъди свое предложение за управител на дружеството и да предостави пълномощия на представителите си в общото събрание. Още повече, че писмената покана е получена от всеки съдружник в предвидения в срок и в нея ясно е посочен дневния ред, който включва и избор на нов управител.

Доводът, направен във въззивната жалба, че има неяснота по т.2 от дневния ред и това се подкрепя от обстоятелството,че представителят на О. Д. е гласувал „въздържал се” при гласуване на новоизбрания управител, вместо „за”, както е бил упълномощен от Общински съвет Дряново, а представителите на МРР са нямали правомощия да гласуват против предложението за управител, направен от О. Г., не може да бъде споделен.

Както бе посочено по-горе всеки от съдружниците е имал достатъчно време, след като е получил писмената покана за общото събрание, да формира становището си по дневния ред, който включва освобождаване на досегашния управител и избор на нов управител. Начина по-който е гласувал представителят на съдружника О. Д. не се е отразил на взетото решение по т.2 от дневния ред. Представителите на Държавата, като съдружник в дружеството, са имали изрично пълномощие да гласуват за избирането на предложения от този съдружник нов управител М. В. , от което логически следва, че за другите предложения по тази точка от дневния ред те не могат да гласуват „за”.

Не е налице и другото твърдяно от ищеца нарушение на чл.21 изречение последно от дружествения договор. Видно е от приложената по делото автобиография на новоизбрания управител М. , че същата притежава изискуемото образование и професионална квалификация за заемане на длъжността. Въззивният съд споделя извода на първостепенният съд, че ищецът не е оспорил данните от автобиографията и поначало не твърди в исковата молба, че новоизбрания управител на ответното дружество не притежава изискваното от дружествения договор образование и квалификация.

Първостепенният съд е направил същите правни изводи за неоснователност на предявения иск по чл.74 от ТЗ, поради което обжалваното решение е правилно и следва да бъде потвърдено“, гласят мотивите на Великотърновският апелативен съд.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд в едномесечен срок от съобщаването му на страните.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Новини

Прокурор Рачева и следовател Йорданов с открит урок пред единадесетокласници от НАГ

Published

on

Като участник в образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и през настоящата учебна година, Окръжна прокуратура – Габрово проведе поредна среща с ученици от ХІ-ти клас на Национална Априловска гимназия.

Срещата беше организирана в Актовата зала на учебното заведение. Прокурор Людмила Рачева от Окръжна прокуратура – Габрово запозна учениците с професията прокурор, сподели основните му функции, отговорността на професията към очакванията на обществото.

Атанас Йорданов, завеждащ Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Габрово обясни на учениците практически детайли от работата на следователя непосредствено след извършване на престъпление и важността на неотложните следствени действия, с които той е пряко ангажиран, и трудностите, които могат да възникнат при разследването.

На учениците бяха представени казуси от практиката в Габровския съдебен окръг, които предизвикаха голям интерес.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Благотворителна кампания „Сбъдни Коледна мечта заедно с мен“ в Габрово

Published

on

Благотворителна кампания в подкрепа на хора, изпаднали в нужда, се организира в Габрово в навечерието на Най-светлите празници. Инициатор на каузата е Иванка Маринова, която през миналата година бе удостоена с наградата „Доброволец на година“ на Община Габрово.

Кампанията „Сбъдни Коледна мечта заедно с мен“ цели подпомагането на възрастни хора, болни, майки с деца и други уязвими групи в нашия град. Всеки, който желае и има възможност, може да я подкрепи като направи дарение. Могат да бъдат дарявани перални, дърва за огрев, хладилници, печки, нови дрехи, телевизори, обувки, храна, завивки, консерви и всичко, което е по възможностите му, както и парични средства.

Благотворителната кауза ще приключи на 12 декември. Кутиите за набиране на парични средства вече са поставени в трите магазина на „SCANDINAVIA standard & shopping“ в Габрово, на адрес: ул.“Шипка“ 9 Е, ул.“Николаевска“ 2 и ул.“Кожарска“1.

Желаещите да подкрепят хората в нужда могат да се свържат с Иванка Маринова чрез Фейсбук профила ѝ, или да пишат на: ivanka_marinova_ivanova@abv.bg . В ход е изготвянето на списък, с хора изпаднали в трудно положение, които дори не подозират, че ще бъдат зарадвани с нещо, от което се нуждаят и мечтаят да получат.

„Всяко едно от моите джуджета има важната задача, а именно да разбере кой от какво точно се нуждае най-много. Ако искате да се включите и да подкрепите Коледната ни магия, моля да свържете се с мен!“, споделя Иванка Маринова.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Колективни трудови договори за образованието в Дряново и Трявна

Published

on

Тази седмица се подписаха Общински колективни трудови договори за предучилищното и училищно образование в Дряново и Трявна. Първо това се случи в понеделник, 5 декември в Дряново, където кметът Трифон Панчев, общинският съвет на Синдиката на българските учители към КНСБ и Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в Република България сключиха ново двугодишно споразумение, което влиза в сила от началото на октомври и е второ за мандата на общинското ръководство.

В четвъртък, 8 декември в Трявна за първи път социалните партньори се договориха за системата на образованието на общинско ниво. Кметът Силвия Кръстева е първия кмет, който облича в документ ангажираността на местната управа към проблемите на учителската гилдия. Редом с Общината, страни по договора са Синдиката на българските учители към КНСБ, Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа” и Съюза на работодателите в системата на народната просвета в Република България.

Колективните договорености за Дряново и Трявна предвиждат освен спазването на отрасловите параметри за системата на образованието и допълнителни придобивки на общинско ниво. Денят 25 май се определя като допълнителен платен годишен отпуск за всички образователни институции от двете общини. В Трявна се споразумяха за по-висок размер на заплащането за лекторските часове на педагозите магистри и бакалаври и пет дни платен отпуск за родителите с три и повече деца до 18 години.

Педагози от Дряново и Трявна ще получават награди в две направления. Първото отличие е за принос в развитието на образованието на общината и ще се присъжда на учители с педагогически стаж над 30 години на територията на съответната община и упражнено право на пенсия. Наградата ще се връчва по случай празниците на града или 24 май.

Педагози от училищата и детските градини ще бъдат отличавани и за издигане авторитета на общината при получени национални и международни награди – лични или на техни ученици от олимпиади, конкурси и състезания. Наградата ще се връчва по случай 24 май.

Инициативата за колективното договаряне в Дряново и Трявна бе на Синдиката на българските учители към КНСБ, а проектите на документи и преговорният процес се осъществиха с помощта на Регионалния съвет на КНСБ – Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица