Свържи се с нас

Новини

Бъди ментор на младежи в неравностойно положение

Published

on

снимка: forzadagro

снимка: forzadagro

Стани ментор на младежи без родители и от социално слаби семейства на възраст между 16 и 22 г. и два пъти месечно се срещай с тях, за да им помогнеш да се ориентират професионално, както и да се подготвят за самостоятелен живот. Срещите могат да се правят в офиса на Фондация „Стъпка за България“ в София, на обществено място (парк, кафене, библиотека), на работното място на ментора. Пожелателно ангажиментът е за поне 1 година в градовете София, Габрово и Берковица. Обичайно менторите се срещат с младежи от своя град, но ако желаят, за своя сметка могат да пътуват до друг от посочените.

Отделяйки време и енергия като ментор, ще дадеш шанс на младежите да общуват с хора от различни сфери на живота, което ще им помогне да разширят кръгозора си и да придобият яснота за бъдещото си развитие. Чрез общуването със своите ментори и участието в групови занимания и семинари, те ще имат възможност да изградят мрежа от контакти, която ще спомогне намирането на работа/стаж или продължаването на образованието. Индивидуалните занимания с ментор ще им позволят да имат близък контакт с вдъхновяващ модел на поведение, който да ги съпътства в изграждането и осъществяването на техните планове за лично и професионално развитие и ще

Фондация „Стъпка за България“ е организация, създадена, за да развива проекти, инициирани от и за млади българи и в момента работи в подкрепа на младежите в неравностойно положение. Те имат редица проблеми, които затрудняват тяхната образователна и социална интеграция. На по-късен етап това води до сериозни трудности при професионалната им ориентация и реализация. Училището няма достатъчно механизми за справяне с тези проблеми, тъй като прилага унифицирани учебни програми, стандартизирани оценки и административна принуда. Няма възможност за индивидуална работа и допълнителна педагогическа помощ на младежите, които не получават адекватна родителска подкрепа. От друга страна, съществува голяма дистанция между света на училището и света на професионалния живот след това. Наученото често е теоретично и младежите не знаят как да го приложат в „реалния“ живот. Това води до намаляване на самочувствието, намаляване на успеха, отпадане от училище или невъзможност за справяне с живота след завършване на училище. Основен проблем за това е липсата на основни социални и професионални умения, както и липсата на информация и подкрепа в обмислянето на възможностите за бъдещо професионално развитие. Поради липсата на социални умения, както и липсата на модели на поведение и възможност за общуване с хора от различни сфери на живота, които да споделят с тях полезни идеи за образователно и професионално развитие, съвети и конкретни умения и знания по пътя към реализацията им, младежите се оказват неподготвени да се сблъскат с предизвикателствата на реалния живот. За да поемат по пътя на успешна реализация, те имат нужда от вдъхновяващи модели на поведение, които да им помогнат в обмислянето и реализацията на житейския им план, както и от съвети и практически умения от различни сфери на живота.

Повече информация и възможност да се включите към инициативата можете да намерите оттук.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Новини

Окръжната прокуратура проведе среща с ученици от НАГ

Published

on

Окръжната прокуратура в Габрово продължава участието си в образователната програма  „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и през настоящата учебна 2022- 2023 г.

В края на миналата седмица беше проведена среща с ученици от ХІ-ти клас на Националната Априловска гимназия в Габрово в Актовата зала на учебното заведение. При беседата прокурорът от Окръжна прокуратура – Габрово Людмила Рачева и завеждащият Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Габрово Атанас Йорданов разясниха структурата на Прокуратурата като институция и основните функции на прокурора.

Обсъдени бяха въпросите какво е престъпление и какво е наказание по Наказателния кодекс.

На учениците беше представен реален казус от практиката, чрез който да могат да придобият представа за първоначалните процесуално-следствени действия от страна на разследващите органи и прокурора при извършено престъпление.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Приеха Областната аптечна карта на Габрово

Published

on

Областната аптечна карта на Габрово бе приета по време на заседание на Междуведомствената комисия, председателствана от областния управител Кристина Сидорова.

Картата дава актуалното състояние на аптечната мрежа по видове дейности и идентифицира необходимостта от разкриването на нови аптеки, като определя и необходимия брой на магистър-фармацевтите в област Габрово.

Тя съдържа данни за демографската структура и потреблението на лекарствените продукти за домашно лечение от населението в областта, броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки, както и броя на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, които реално практикуват професията.

За територията на областта, съобразно критериите, определени от Министерство на здравеопазването, е дефинирана необходимост от общо 47 аптеки, една от които денонощна.

Към момента на територията на областта функционират следните аптеки разпределени по общини: Габрово – 28, Дряново – 3, Севлиево – 11, Трявна – 5 /вкл. в гр. Плачковци – 1/.

В Становището на комисията, разработила Областната аптечна карта, се отчита необходимостта от разкриване на 1 нова аптека в община Дряново и 1 аптека с денонощно обслужване в община Севлиево. Предвидена е също така реорганизация на дейността на някои аптеки.

Поне по 1 аптека в общините Дряново, Севлиево и Трявна трябва да бъде пререгистрирана като аптека за отпускане на лекарствени продукти, включително приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура, без изготвяне на лекарствени форми за очи и на разтвори за парентерално приложение.

Поне 1 аптека в община Трявна трябва да договори с НЗОК отпускане на лекарствени продукти, предписвани по Протокол от група IC, предназначени за поддържащо лечение на трансплантирани пациенти; за медицински изделия – превръзки за булозна епидермолиза; за сензори за продължително измерване на нивото на глюкозата и за интермитентни катетри.

Поне 1 аптека в община Дряново ще трябва да монтира автомат за лекарства (тип вендинг), предвид липсата на денонощна аптека. Необходимият минимален брой магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, е значително по-голям от реалния.

При необходими 125 магистър-фармацевти, в момента работят 74, а помощник-фармацевтите са 45 при необходими 66. Предстои Областната аптечна карта да бъде представена в Министерство на здравеопазването до края на месец ноември 2022 г.

Въз основа на всички областни аптечни карти ще бъде разработена и Националната аптечна карта.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Трявна има готовност да посрещне зимата

Published

on

Община Трявна има готовност да посрещне предстоящия зимен сезон. Това сочат официалните доклади на структурите, ангажирани с осигуряването на нормални условия за работа и живот през зимата на хората на територията на Община Трявна, които бяха приети от областния управител на област Габрово тази година.

ДЗЗД „Зимно поддържане“ – Трявна е консорциумът, отговарящ за зимното поддържане на общинската пътна мрежа. Разполагат с 25 бр. оборудвана снегопочистваща техника и необходимото количество инертни материали. Създадена е и необходимата организация за поддръжка на републиканската пътна мрежа, преминаваща през територията на Община Трявна, с ОПУ – „Пътен кантон“ – Трявна.

Готовност за работа през зимата имат всички здравни и лечебни заведения на територията на Община Трявна, наличните транспортни фирми, както училищата и детските градини.

„Подготовката на Община Трявна за предстоящия зимен сезон започна още през месец октомври. С моя Заповед бяха възложени за изпълнение конкретни мероприятия със срокове и отговорници, като кметът на кметство Плачковци, кметските наместници по места, ръководителите на училища и детски градини в общината, управителят на „Дом за стари хора – гр. Трявна“, главен специалист „ЦСРИ“ и „Социално предприятие“ разработиха оперативни планове, в които са предвидени конкретни мерки за навременното снабдяване на населението с храна и стоки от първа необходимост, включително и производство на хляб и хлебни изделия“, коментира кметът Силвия Кръстева.

Община Трявна е в непрестанна връзка с ръководителите на Енерго – Про Мрежи АД Варна – МИР Трявна и „ВиК“ ООД – район Трявна, които също са оборудвали и привели в готовност своите аварийни екипи за изпълнение на неотложни аварийно-възстановителни работи в зимни условия. И тази година, приоритетно в Трявна и Плачковци ще бъдат почиствани от сняг зоните около болници, детски градини и училища, автогари, ЖП гари, хлебопекарни, социални заведения и пр.

При влошени метеорологични условия, ръководството на Община Трявна съвместно с органите на РУ на МВР – Трявна, има разработен план за въвеждане на варианти за временно ограничаване на движението и обходни маршрути по общинската пътна мрежа.

Не на последно място е извършено цялостно почистване от излишна храстова и дървесна растителност на 4,1 км зона на река Тревненска, както и на сухия и мокър откос на микроязовир „Трявна“.

Осигурена е необходимата подготовка и екипировка за работа при зимни условия на Планинска спасителна служба и Доброволно формирование „Трявна“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица