Свържи се с нас

Новини

131 км/ч засечени на бул.“Могильов“ в Габрово

Published

on

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Със сто тридесет и един километра в час е бил засечен водач на автомобил, който буквално е летят по натоварения габровски булевард „Могильов“. Това е най-драстичният случай от началото на тази година, констатиран от техническите средства за контрол на пътното движение в градски условия. Примерът за това сериозно нарушение на Закона за движение по пътищата бе споделен по време на състоялия се в понеделник в Ритуалната зала на общинската администрация форум по проблемите на пътната безопасност, част от съвместната инициатива на Община Габрово и Областната дирекция на МВР – Габрово.

Конкретни промени в наредбата за опазване на обществения ред и сигурността на територията на община Габрово ще бъдат предложени още на следващото заседание на Общинския съвет. Това заяви кметът на града Таня Христова по време на дискусията по проблемите на пътната безопасност, проведена по инициатива на Община Габрово и ОД на МВР. Срещата беше част съвместната инициативата на двете институции под надслов „Автоконтрол”, която е насочена към осигуряване на безопасността на пътя, ограничаване на предпоставките за възникване на тежки пътни инциденти и недопускане на груби нарушения на закона за движение по пътищата.

снимка: Пресцентър ОД на МВР - Габрово

снимка: Пресцентър ОД на МВР – Габрово

Модератор на срещата бе главен инспектор Красимир Костов от „Пътна полиция” към Главна дирекция „Национална полиция”. В дискусията участваха представители на автомобилния клуб „Ара моторспорт“, на клуб „Риск”, на Съюза на българските автомобилисти, на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България, на Центъра на спешна медицинска помощ, на Общински съвет – Габрово, на младежки организации, курсисти от авто-школа, любители на авто и мото спорта, млади водачи и др.

По данни на полицията, на територията на община Габрово, от началото на годината са регистрирани 22 тежки пътни инциденти с един загинал и 30 ранени. Анализът на обстоятелствата, при които те са възникнали, сочи, че една трета от катастрофите са причинени от водачи, управляващи с несъобразена или превишена скорост.

снимка: Пресцентър ОД на МВР - Габрово

снимка: Пресцентър ОД на МВР – Габрово

По време на срещата бяха направени множество предложения, сред които за съвместни инициативи между действащи автомобили състезатели и любители на високите скорости, за организиране на градско първенство; за провеждане на беседи в училищата.

Беше направено и предложение за сформиране на работна група, която да подготви програма за обучение по безопасност на движение в детските градини и училищата, както и за допълнително обучение в настоящите учебни центрове за млади шофьори. Любителите на високите скорости и на екстремното шофиране в градска среда бяха посъветвани да се потърсят начин за регламентирано упражняване на своето хоби.

Кметът на града Таня Христова, увери участниците в срещата, че в Габрово ще продължат инвестициите в създаване на градска среда, чиито приоритет е по-добрата транспортна комуникация и че съвместните действия по проблемите на пътната безопасност на всички заинтересовани страни ще продължат.

Представителите на ОДМВР информираха, че гражданите могат да се възползват от още една възможност за контакт с институцията по проблемите на пътната безопасност.

На специално създадена за целта електронна пощенска кутия с адрес avtokontrol@rdvr-gabrovo.org могат да бъдат подавани сигнали, предложения и препоръки за подобряване на организацията на движение и повишаване нивото на безопасност на пътя.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Любопитно

Трявна спечели конкурса за „Най-активна община“

Published

on

Трявна спечели голямата награда от 20 000 лв. в Националния конкурс за най-активна община. Чекът бе официално връчен на кмета Силвия Кръстева, която заедно с Росен Ралев – младши експерт „Стопански дейности и проекти“ към Община Трявна и Сашка Александрова – секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица към Община Трявна, с радост прие заслуженото отличие за най-активна община на 2022 година.

Финалът на конкурса се състоя на 27 януари на официална церемония в столичен хотел. Проектните предложения на четирите общини финалисти – Трявна, Плевен, Враца и Мизия бяха оценявани от компетентно жури в състав – златната ни зимна олимпийска медалистка Екатерина Дафовска, новото попълнение в отбора на победителите Катрин Тасева, заместник-министъра на младежта и спорта Петър Георгиев, Мария Яровая, експерт „Дигитални комуникации и връзки с партньори“ в Националното сдружение на общините в Република България и Теодор Георгиев – ръководител на правния отдел на Нестле България.

„Искам искрено да благодаря на целия екип на общинска администрация, без които тази награда нямаше да бъде факт, на целия екип на организатора за предоставената възможност, на всички любители на спорта, които станаха част от това приключение и на всички останали, които ни подкрепяха и помагаха през цялото това време. Спечелената сума от 20 000 лв. ще инвестираме в изграждането на нова спортна площадка с уреди в Етнографския комплекс в Трявна, които за първи път ще се монтират в България и се радвам, че те ще могат да се използват от нашите деца, техните родители и всички гости на града! Благодаря още веднъж и нека да ни е честита поредната награда!“, сподели непосредствено след финала кметът Силвия Кръстева.

Община Трявна успя да реализира общо 11 спортни събития и да въвлече над 1000 активни деца и граждани от близо и далеч. Инициативите обединиха фитнес треньори и трениращи; производители на биопродукти; детски и образователни институции; любители на латино танците и туристическите походи; инструктори по аеробика; местни спортни клубове. Събитията се проведоха в периода от 10 до 30 септември 2022 година.

Община Трявна поздравява всички участници в последното издание на Националния конкурс и благодари още веднъж на всички за активното участие и приноса в спечелването на голямата награда!

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Габровка отпразнува 102 години

Published

on

Габровката Цанка Мамулева отпразнува 102-я си рожден ден. На 27 януари тя бе лично поздравена от заместник – кмета на Габрово Мария Йозова, която ѝ пожела здраве и да е все така позитивна и усмихната.

Възрастната дама посрещна рождения си ден в добро здраве и заобиколена от много близки и приятели, съобщиха от Община Гарбово.

Мария Йозова ѝ пожела още да продължава да се наслаждава на любимите си хобита, едно от които е четенето, да е пълна къщата й с радост и с добри хора.

„За много щастливи, здрави и изпълнени със смисъл години!“

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица