Свържи се с нас

Икономика

За Депото в Габрово

Published

on

Изкоп за административната сграда

Първата копка на новото депо за битови отпадъци в регион Габрово ще бъде направена в четвъртък (6 юни) на територията на съществуващото сметище в с. Гръблевци. В тази връзка предлагаме на вас, нашите читатели, повече подробности относно изпълнителя на строително-монтажните работи по изграждането на новото депо в лицето на Обединение „Еко Гео Димас“.

Консорциумът „Еко Гео Димас“ обединява опита и ресурсите на три големи компании: Екокем-Палвелу ООД, Геострой АД и Димас АД.

Екокем-Палвелу ООД е част от концерна ЕКОКЕМ Груп АД, който е основан през 1979 г. като резултат от публично-частно партньорство между държавата, общините и фирмите от тежката промишленост. Фирмата е една от водещите компании във Финландия (с оборот от 150 млн. евро и печалби от 25.7 млн. евро за 2011 г.) и в Европа в сферата на управление на отпадъци, особено на опасни и промишлени отпадъци. През 2012 г. ЕКОКЕМ Груп стана собственик и на водещата шведска компания в областта на управление на отпадъците – САКАБ. Екокем работи с клиенти в над 40 държави от Европа и по света, и има множество договори за изпълнение на проекти по управление на отпадъците, финансирани от различни организации като Световната банка, ООН, както и със средства на Европейския съюз.

Екокем-Палвелу ООД е лидер на финландския пазар в рекултивацията и изграждането на депа за битови, промишлени и опасни отпадъци, както и в рекултивацията на замърсени от промишлена дейност почви и подпочвени води. От основаването си през 2000 г. досега фирмата е рекултивирала 40 депа и изградила 32 нови депа за битови, промишлени и опасни отпадъци. Освен тези в настоящия момент фирмата рекултивира 11 депа и изгражда 8 нови депа. Освен във Финландия, компанията има изпълнени или изпълнява подобни обекти в Албания, Северен Кипър. Сейшелите и Етиопия. Клиенти на Екокем-Палвелу ООД са министерства, правителствени и неправителствени организации, Европейския съюз, Организацията на обединените нации, дружества за управление на отпадъци и промишлени предприятия.

Дъщерното дружество Екокем-Палвелу ООД е изградило и рекултивирало над 50 депа за отпадъци с обща площ над 2000 декара. Освен участие в подобни проекти дъщерната фирма предлага услуги по третиране и оползотворяване на промишлени отпадъци и замърсени земни маси в четири свои собствени центъра за третиране с депа за постоянно съхранение във Финландия.

Геострой АД е бързоразвиваща се строителна компания. В обхвата на дейностите на дружеството влизат: промишлено и гражданско строителство, изпълнение на хидротехнически обекти, изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, реализация на инфраструктурни проекти, ремонтни дейности и минна дейност (изземване, натоварване и транспортиране на минна маса и поддръжка на руднични пътища). От създаването му през 2005 г. до днес дружеството е построило самостоятелно или заедно с други фирми обекти от софийското метро, промишлени и пречиствателни съоръжения, жилищни и офис сгради, туристически обекти.

Геострой има опит в изпълнението на сложни обекти в условията на действащо производство. Един от тях е реализираният в рудник „Елаците“ проект за оптимизиране на рудодобивните процеси. Фирмата е подизпълнител на Геотехмин ООД на голяма част от строителните работи по част Конструктивна на Метростанция 11-ІІ и прилежащия й тунел и подземен паркинг. За първи път при изграждането на метростанция се използва технологията за напрягане на стоманобетоновите конструкции. През януари 2012 г. Геострой започна изграждането на водноелектрическа централа „Прокопаник“, част от проекта „Каскада Среден Искър“.

Геострой е изпълнител на строително-монтажните работи по нова пречиствателна станция в рудник „Елаците“, в която рудничните отпадни води ще се третират по иновативен метод на японската компания ММТЕС.

Фирмата извършва реконструкция на съществуваща дренажна помпена станция на хвостохранилище „Бенковски-2“, като проектът е изпълнен без да се спира производствения процес.

Геострой участва в изпълнението на аварийно ремонтно-възстановителни работи на виадукта при км 61+327 на автомагистрала „Тракия” – Дейностите се изпълняват от обединение с водещ партньор Геострой и включват изготвяне на проект и строително-монтажни работи по пълната рехабилитация на пътното платно и стоманобетоновата конструкция. В изпълнението участва и друго дружество от групата фирми ГЕОТЕХМИН – Пътстрой-92. Ремонтът на виадукта трябва да бъде завършен до октомври 2013 г.

ДИМАС АД е основана през 1997 г., като акционерно дружество в областта на инфраструктурното, хидроенергийно и екологично строителство, както и инженеринг в строително-монтажната дейност. Фирмата е една от водещите строителни компании в тази част на България с над 15 години опит, като главен изпълнител на инфраструктурни, обществени, жилищни и промишлени обекти:
• Ремонт на общинска пътна мрежа;
• Ремонти и изграждане на публична инфраструктура;
• Инженеринг за укрепване на свлачища;
• Реконструкция на пречиствателна станция за отпадни води Габрово и т. н.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Габрово е първенец по разкрити престъпления и след София по средногодишен доход и култура

Published

on

Област Габрово се нарежда след столицата по средногодишен доход и културен живот, първенец е по дял разкрити престъпления.

Средногодишният доход на лице от домакинството в Габрово е вторият най-висок след този в столицата. Брутната годишна работна заплата достига 13,9 хил. лв. Това сочат данните на изследването „Регионални профили: показатели за развитие”, изготвено от Института за пазарна икономика.

Регионалните профили на областите са очертани въз основа на 68 индикатора, описващи икономическото и социалното развитие на областите.Профилите на 28-те области в страната обхващат дванадесет категории, всяка от които има отношение към качеството на живот и развитието на областите.

Икономическата активност в област Габрово е по-висока от средната с коефициент от 72,5% (при 72,0% в страната). Преките чуждестранни инвестиции продължават да нарастват и достигат 3,3 хил. евро на човек, което отрежда на областта четвъртото място по този показател (след столицата, София област и Бургас). Габрово е втората област по усвояване на европейски средства (след столицата). Към 30 юни 2022 г. стойността на изплатените суми на бенефициенти по оперативните програми достига 3,8 хил. лв. на човек.

По отношение на инфраструктурното развитие Габрово е областта с най-гъста пътна мрежа в страната, но делът на автомагистралите и първокласните пътища е по-нисък от средния (16,6% при 18,5% в страната).

Въпреки че Габрово е сред сравнително силно развитите икономически области, нивото на местните данъци е ниско и през 2021 г. Прозрачността на органите на местното самоуправление в област Габрово намалява през 2022 г., но остава сравнително висока – 72,9% (при 70,2% в страната).

Представянето на област Габрово по показателите, оценяващи околната среда, е много добро, отреждайки на областта второто място в страната.

Предизвикателство пред пазара на труда остава застаряването на населението. През 2021 г. коефициентът на демографско заместване като съотношение на населението на възраст 15–19 години към това на възраст 60–64 години е 56,1% (при 69,4% в страната). През 2021 г. Габрово изпреварва област Видин и става областта с най-високо съотношение на населението на над 65 години към това на 0–14 години – 249,6% (при 149,3% в страната). Коефициентът на възрастова зависимост на населението на над 65 години към това на 15–64 години пък е 49,2% (при 34,0% в страната). Коефициентът на естествен прираст достига нови рекорди от –22,1‰ (при –13,2‰ в страната) и е третият най-нисък в страната (след този в областите Видин и Монтана).

Показателите, оценяващи здравеопазването в областта, поставят Габрово на челните места в страната (след областите Плевен и Кюстендил). Броят на общопрактикуващите лекари спрямо населението е значително по-висок от средния за страната, но специалистите са по-малко. Броят на леглата в местните многопрофилни болници нараства, но все още не достига средните стойности.

През 2021 г. броят на регистрираните престъпления срещу личността и собствеността нараства и изпреварва средния – 10,4 на хиляда души в областта при 9,8 на хиляда души в страната. Същевременно обаче Габрово продължава да е първенец по дял на разкритите престъпления – 74,9% (при 51,7% в страната.

Въпреки ограниченията, свързани с пандемията през 2020 и 2021 г. в цялата страната, културният живот в област Габрово остава сред най-интензивните в страната (само след този в столицата). Основна причина за това е изключително високият брой на посещенията на музеите, въпреки че и той, подобно на този в страната, се свива с над 50% през 2020 година. Повишаването му до 2357 на хиляда души през 2021 г. все още не може да компенсира това свиване, въпреки че остава далеч над средните нива в страната (426 на хиляда души). Посещенията на театрите също се повишават през 2021 г. и достигат 160 на хиляда души (при 129 на хиляда души в страната).

Пълният доклад за област Габрово може да видите оттук.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Предколеден Фермерски пазар на 10 декември

Published

on

Да продължим традицията – подготвяме празничната декемврийска трапеза с продукти от Фермерския пазар на 10 декември.

Фермерски пазар „ОТ БГ“ – запазеното време от месеца за покупки на любимите продукти, произведени от местни малки ферми и производители. Любими, защото винаги се усеща, когато всичко е минало през ръцете на някого, който работи с любов и внимание. От вкуса до опаковката, капчицата любов винаги личи.

„Кога ще има отново фермерски пазар, защото свърши любимото ми сирене?“ Или: „Има едно мляко, което го има само на фермерския пазар!“; „Ще дойдат ли хората с биокозметиката, защото нещата ми свършиха, пък аз само от там купувам?“; „Сокът от рози е супер – ще има ли и този път?“; „А суджуци и кашкавал от овче мляко?“; „А вино?“; „А малиново?“ Отговорът на всичко е „да“.

Подготвяме декемврийските празници и на фермерския пазар ще има всичко нужно, за да бъдат те вкусни и уютни. И вино, и мед, и сладкиши, и мляко и млечни продукти, и деликатеси от месо и мляко.

На 10 декември ще има и един нестандартен участник – магазин „Берьозка“, който ще ни предложи продукти от руската, украинската, белоруската, молдовската и прибалтийската кухня – нещо различно за празниците! Къде да ни намерите – мястото си остава същото – паркингът на магазин BILLA, до Спортна зала „Орловец“ в Габрово.

BILLA винаги са заставали зад малките производители и семейни фирми, за което им благодарим. Датата е 10 декември, събота. Ще я има и любимата томбола – всеки пазарувал на базара ще получи номерче, с което може да спечели чудесна награда – пълна торба с продукти от фермерския базар.

Заповядайте! Очакваме ви, за да дадем заедно старт на вкусния семеен и празничен декември!

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Информационни събития за предстоящите мерки на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

Published

on

Община Трявна и Местната инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ отправят покана до всички заинтересовани лица за участие в провеждането на информационни срещи/обучения в гр. Трявна във връзка с отварянето на предстоящи приеми по мерки от Стратегията за местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“.

Събитията ще се проведат днес, 1 декември, от 14.00 ч. в Многофункционална зала „Дръзновение“ и утре, 2 декември, от 15.00 ч. в ДГ „Калина“ – Трявна.

На информационните събития ще бъде предоставена информация за предстоящи мерки от Програмата за развитие на селските райони, условията за кандидатстване с проекти и изпълненията им.

Семинарите се провеждат в изпълнение на дейности по Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД 50-45 /30.04.2018 год. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица