Свържи се с нас

Икономика

За Депото в Габрово

Published

on

Изкоп за административната сграда

Първата копка на новото депо за битови отпадъци в регион Габрово ще бъде направена в четвъртък (6 юни) на територията на съществуващото сметище в с. Гръблевци. В тази връзка предлагаме на вас, нашите читатели, повече подробности относно изпълнителя на строително-монтажните работи по изграждането на новото депо в лицето на Обединение „Еко Гео Димас“.

Консорциумът „Еко Гео Димас“ обединява опита и ресурсите на три големи компании: Екокем-Палвелу ООД, Геострой АД и Димас АД.

Екокем-Палвелу ООД е част от концерна ЕКОКЕМ Груп АД, който е основан през 1979 г. като резултат от публично-частно партньорство между държавата, общините и фирмите от тежката промишленост. Фирмата е една от водещите компании във Финландия (с оборот от 150 млн. евро и печалби от 25.7 млн. евро за 2011 г.) и в Европа в сферата на управление на отпадъци, особено на опасни и промишлени отпадъци. През 2012 г. ЕКОКЕМ Груп стана собственик и на водещата шведска компания в областта на управление на отпадъците – САКАБ. Екокем работи с клиенти в над 40 държави от Европа и по света, и има множество договори за изпълнение на проекти по управление на отпадъците, финансирани от различни организации като Световната банка, ООН, както и със средства на Европейския съюз.

Екокем-Палвелу ООД е лидер на финландския пазар в рекултивацията и изграждането на депа за битови, промишлени и опасни отпадъци, както и в рекултивацията на замърсени от промишлена дейност почви и подпочвени води. От основаването си през 2000 г. досега фирмата е рекултивирала 40 депа и изградила 32 нови депа за битови, промишлени и опасни отпадъци. Освен тези в настоящия момент фирмата рекултивира 11 депа и изгражда 8 нови депа. Освен във Финландия, компанията има изпълнени или изпълнява подобни обекти в Албания, Северен Кипър. Сейшелите и Етиопия. Клиенти на Екокем-Палвелу ООД са министерства, правителствени и неправителствени организации, Европейския съюз, Организацията на обединените нации, дружества за управление на отпадъци и промишлени предприятия.

Дъщерното дружество Екокем-Палвелу ООД е изградило и рекултивирало над 50 депа за отпадъци с обща площ над 2000 декара. Освен участие в подобни проекти дъщерната фирма предлага услуги по третиране и оползотворяване на промишлени отпадъци и замърсени земни маси в четири свои собствени центъра за третиране с депа за постоянно съхранение във Финландия.

Геострой АД е бързоразвиваща се строителна компания. В обхвата на дейностите на дружеството влизат: промишлено и гражданско строителство, изпълнение на хидротехнически обекти, изграждане на пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, реализация на инфраструктурни проекти, ремонтни дейности и минна дейност (изземване, натоварване и транспортиране на минна маса и поддръжка на руднични пътища). От създаването му през 2005 г. до днес дружеството е построило самостоятелно или заедно с други фирми обекти от софийското метро, промишлени и пречиствателни съоръжения, жилищни и офис сгради, туристически обекти.

Геострой има опит в изпълнението на сложни обекти в условията на действащо производство. Един от тях е реализираният в рудник „Елаците“ проект за оптимизиране на рудодобивните процеси. Фирмата е подизпълнител на Геотехмин ООД на голяма част от строителните работи по част Конструктивна на Метростанция 11-ІІ и прилежащия й тунел и подземен паркинг. За първи път при изграждането на метростанция се използва технологията за напрягане на стоманобетоновите конструкции. През януари 2012 г. Геострой започна изграждането на водноелектрическа централа „Прокопаник“, част от проекта „Каскада Среден Искър“.

Геострой е изпълнител на строително-монтажните работи по нова пречиствателна станция в рудник „Елаците“, в която рудничните отпадни води ще се третират по иновативен метод на японската компания ММТЕС.

Фирмата извършва реконструкция на съществуваща дренажна помпена станция на хвостохранилище „Бенковски-2“, като проектът е изпълнен без да се спира производствения процес.

Геострой участва в изпълнението на аварийно ремонтно-възстановителни работи на виадукта при км 61+327 на автомагистрала „Тракия” – Дейностите се изпълняват от обединение с водещ партньор Геострой и включват изготвяне на проект и строително-монтажни работи по пълната рехабилитация на пътното платно и стоманобетоновата конструкция. В изпълнението участва и друго дружество от групата фирми ГЕОТЕХМИН – Пътстрой-92. Ремонтът на виадукта трябва да бъде завършен до октомври 2013 г.

ДИМАС АД е основана през 1997 г., като акционерно дружество в областта на инфраструктурното, хидроенергийно и екологично строителство, както и инженеринг в строително-монтажната дейност. Фирмата е една от водещите строителни компании в тази част на България с над 15 години опит, като главен изпълнител на инфраструктурни, обществени, жилищни и промишлени обекти:
• Ремонт на общинска пътна мрежа;
• Ремонти и изграждане на публична инфраструктура;
• Инженеринг за укрепване на свлачища;
• Реконструкция на пречиствателна станция за отпадни води Габрово и т. н.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

ПТГ-Габрово участва в Международния панаир на виртуалните предприятия

Published

on

Учители и ученици от Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов” – Габрово участваха в десетия Международен панаир на виртуалните предприятия по покана на партнорското училище „Економска школа“ в Пирот, Сърбия.

Ученици от 10, 11 и 12 клас, специалност „Икономика и мениджмънт”, и старши учителите Петя Пълевска и Венцислав Станев, представиха училищната компания ”SCHOOL – ARTS” ООД.

На предоставения щанд на панаира се извършваха виртуални продажби на тениски с българска шевица, уроци по български народни танци.

Учениците и учителите от габровската гимназия имаха възможността да се запознаят с добрите практики на виртуалните предприятия, прилагани в сръбски професионални гимназии.

По време на заключителната част от панаира бяха връчени грамоти на Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов” – Габрово и на всеки участник.

В свободното време бе организирана културна програма, включваща посещение на забележителности в Пирот.

Икономска школа и Млекарска школа от Пирот „върнаха“ визитата на габровската професионална гимназия, като посетиха Габрово по време на празника и емблематичния карнавал, в който участваха заедно с местните ученици и учители.

Зареди още

Икономика

Студенти от Габрово подкрепят устойчивостта на бизнеса чрез креативни решения

Published

on

На 25.04.2024 г. РИЦ „Амбициозно Габрово“ организира втора работна среща CRE8®, с участието на студенти от Технически университет – Габрово и ученици от Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ – Габрово и Национална Априловска гимназия, в рамките на европейски проект „Алианс на регионални иновационни екосистеми, базирани на интелигентни стратегии за устойчива специализация“ (https://aries4.eu).

Събитието се основава на шведския модел CRE8® Workshop, разработен от университета Карлстад, Швеция. Идеята е бизнесът да повиши своята интелигентност и устойчивост, като се възползва от творческия потенциал на младите хора.

В рамките на 3 часа учениците, разделени на 4 отбора на случаен принцип, трябваше да намерят решение на проблем, формулиран от компанията Sentestate Technologies, която разработва иновативни решения за мониторинг на околната среда.

Мисията на компанията е да ускори прехода на света към устойчивост чрез увеличаване на знанията на обществото за околната среда чрез технологиите. Предизвикателството, представено на младите хора, беше „Как можем да увеличим ангажираността на общността с проблемите на качеството на въздуха?“.

Решенията, които екипите представиха в рамките на 5 минути чрез „pitching метода“ бяха изключително интересни – от социална платформа и мобилни приложения до използване на инфлуенсъри в TikTok.

Четиричленното жури, включващо представители на компании и членове на екипа на проекта, имаше много трудности при определянето на победител, тъй като всички екипи имаха иновативни идеи.

В крайната оценка надделяха екипното представяне и отговорите на зададените от журито въпроси. Отбор 1, в състав Ивайло Ламбуров (ПМГ – Габрово), Александър Стефанов (ПМГ – Габрово), Виктория Цанева (ПМГ – Габрово) и Венцислав Венков (ТУ-Габрово) спечелиха първото място, с решението си за създаване на социална платформа за здравословни живот на открито, включително мобилно приложение с възможност за отчитане на замърсяването на качеството на въздуха и насърчаване на потребителите на платформата чрез допълнителни функционалности да участват активно в процеса, идентифициране на проблеми и насърчаване на съответните регионални и национални институции да намерят решения.

Беше представена и иновативна стратегия за популяризиране на платформата чрез внедряване на QR кодове за директно отчитане на публични места.

„Това е платформа от хората за хората. Ако следим показателите на въздуха, ще знаем къде да ходим, къде да спортуваме, къде да живеем, дишайки по-чист въздух. Ако направим снимки на замърсяването, организираме кампании и информираме отговорните органи, цялата общност ще живее по-екологичен живот. Колкото по-активни сме, толкова по-голям ще бъде зеленият ни отпечатък върху платформата“, споделя екипът – победител.

Проект 101056369-Aries4-Erasmus-EDU-2021-PI-ALL-INNO.

Зареди още

Икономика

Фермерски пазар на Карнавала в Габрово пред Дечковата къща

Published

on

На 18 май в унисон с карнавала, Фермерски пазар „ОТ БГ” ще бъде разноцветен. От 10.00 до 19.00 часа на улица „Опълченска” (пред Дечковата къща) ще намерите ярки цветя, бяло и рубинено вино, шарени сладкиши и дребни сладки, бяло сиренце, жълт кашкавал, пъстри билки, био яйца и много, много истински мед. А нектарите и сладката? Те са чиста фантазия, радост за ценителите.

Във времето Фермерски пазар „ОТ БГ” доказа, че предлаганите на него стоки и продукти от български производители, са с високо качество и неповторим вкус. Всички те са плод на труда на български фермери и земеделци, които работят от сутрин до мрак, за да достигнат до Вашите трапези.

Честит празник, габровци! Заповядайте пред Дечковата къща на 18 май, за да подкрепите българските фермери и земеделци и напазарувайте качествени български продукти, с които да почерпите себе си и семействата си!па

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица