Свържи се с нас

Новини

Уточниха процедурите за получаване на възстановителна помощ

Published

on

снимка: Областна администрация - Габрово

снимка: Областна администрация – Габрово

Работна среща на представителите на общините от област Габрово и секретаря на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МВР Людмил Върбанов се проведе в Областната администрация, във връзка с уточняване на процедурата за кандидатстване за възстановителна помощ на пострадалите от ураганните ветрове. Целта на срещата бе „да определим алгоритъма такъв, какъвто да бъде единен за всички граждани, такъв какъвто да свърши работа в междуведомствената комисия и да даде възможност да се подпомогнат колкото може повече хора, имащи право на такава подкрепа” – обясни областният управител Мариян Костадинов.

„Преди всичко трябва да стане ясно, че в правилника не е изрично указана възстановителната помощ – държавата се намесва, ако щетите са твърде големи, защото това са средства от републиканския бюджет. Държавата отпуска възстановителна помощ на граждани, за които е записано в Конституцията, че тя се грижи изрично за тях, т.е. граждани под особена закрила или такива, които със собствени сили и средства не могат да се справят”, уточни Върбанов.

„Подходът при бедствени ситуации е един и същ”, каза секретарят на Комисията и допълни, че се започва с уточняване адресът на сградите, за да се отделят тежките поражения от средните и леки повреди по жилищата на гражданите. Обикновено се сформира общинската комисия, назначена със заповед на кмета на съответната пострадала община, в състава на която участват специалисти, които да съдействат или да анализират информацията, която се изисква по правилник. А по правилник се изисква преди всичко изясняване собствеността на сградите, но само на жилищните такива, без прилежащи към нея например стопански постройки; данъчни удостоверения, както и при по-големи щети се проверява законността на сградите с акт за търпимост или строително разрешение.

Като важен акцент беше откроен въпросът с оценителите, който беше определен от Върбанов като едно от слабите звена и даде пример със земетресението, където се оказа, че са привлечени оценители, които не са регистрирани в Камарата на независимите оценители и това съответно рефлектирало върху оценките.

Не се разглеждат случаи свързани с паднали дървета или предмети върху автомобили, както и всяко нещо, което е извън основното и единствено жилище.

По процедура общинската комисия трябва да приключи исканията на отделните граждани с протокол, който да заключи какъв вид да е помощта: материали, труд или и двете.

Обикновено до две седмици от събитието в междуведомствената комисия се изпраща информационна форма по образец, а след като се знаят и адресите, за които ще се иска възстановителна помощ се прилагат и тези адреси. До три месеца след това срок се подават и останалите документи, като в този срок се извършват и необходимите проверки, за да се докаже дали лицата са правоимащи или не. Добре е да има снимков материал.

В заключение секретарят на междуведомствената комисия каза, че „трябва да се има предвид, че гражданите имат претенции и превишават доста това, което би могло да им се полага, но ако се тръгне към масовост все пак трябва да се има предвид, че това са средства от републиканския бюджет и те са основно за публичната сфера и фактически държавата помага на общините да възстановява публични обекти, т.е обекти с обществена значимост – частната собственост е неприкосновена и затова е Законът за застраховане на имуществото.”

На възстановителна помощ подлежат сгради – общинска или държавни собственост и граждани, които обаче не могат да се справят сами с нанесените поражения. Юридическите лица спадат към категорията граждани.

Гражданите кандидатстват пред комисията, чрез Кмета на общината, а Кметът – директно в междуведомствената комисия, но задължително със становище на Областния управител.

По време на работната среща бяха поставени въпроси от представителите на общините, за изясняване на конкретни случаи, информираха още от габровската областна администрация.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Новини

Окръжната прокуратура проведе среща с ученици от НАГ

Published

on

Окръжната прокуратура в Габрово продължава участието си в образователната програма  „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и през настоящата учебна 2022- 2023 г.

В края на миналата седмица беше проведена среща с ученици от ХІ-ти клас на Националната Априловска гимназия в Габрово в Актовата зала на учебното заведение. При беседата прокурорът от Окръжна прокуратура – Габрово Людмила Рачева и завеждащият Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура – Габрово Атанас Йорданов разясниха структурата на Прокуратурата като институция и основните функции на прокурора.

Обсъдени бяха въпросите какво е престъпление и какво е наказание по Наказателния кодекс.

На учениците беше представен реален казус от практиката, чрез който да могат да придобият представа за първоначалните процесуално-следствени действия от страна на разследващите органи и прокурора при извършено престъпление.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Приеха Областната аптечна карта на Габрово

Published

on

Областната аптечна карта на Габрово бе приета по време на заседание на Междуведомствената комисия, председателствана от областния управител Кристина Сидорова.

Картата дава актуалното състояние на аптечната мрежа по видове дейности и идентифицира необходимостта от разкриването на нови аптеки, като определя и необходимия брой на магистър-фармацевтите в област Габрово.

Тя съдържа данни за демографската структура и потреблението на лекарствените продукти за домашно лечение от населението в областта, броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки, както и броя на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, които реално практикуват професията.

За територията на областта, съобразно критериите, определени от Министерство на здравеопазването, е дефинирана необходимост от общо 47 аптеки, една от които денонощна.

Към момента на територията на областта функционират следните аптеки разпределени по общини: Габрово – 28, Дряново – 3, Севлиево – 11, Трявна – 5 /вкл. в гр. Плачковци – 1/.

В Становището на комисията, разработила Областната аптечна карта, се отчита необходимостта от разкриване на 1 нова аптека в община Дряново и 1 аптека с денонощно обслужване в община Севлиево. Предвидена е също така реорганизация на дейността на някои аптеки.

Поне по 1 аптека в общините Дряново, Севлиево и Трявна трябва да бъде пререгистрирана като аптека за отпускане на лекарствени продукти, включително приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура, без изготвяне на лекарствени форми за очи и на разтвори за парентерално приложение.

Поне 1 аптека в община Трявна трябва да договори с НЗОК отпускане на лекарствени продукти, предписвани по Протокол от група IC, предназначени за поддържащо лечение на трансплантирани пациенти; за медицински изделия – превръзки за булозна епидермолиза; за сензори за продължително измерване на нивото на глюкозата и за интермитентни катетри.

Поне 1 аптека в община Дряново ще трябва да монтира автомат за лекарства (тип вендинг), предвид липсата на денонощна аптека. Необходимият минимален брой магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, е значително по-голям от реалния.

При необходими 125 магистър-фармацевти, в момента работят 74, а помощник-фармацевтите са 45 при необходими 66. Предстои Областната аптечна карта да бъде представена в Министерство на здравеопазването до края на месец ноември 2022 г.

Въз основа на всички областни аптечни карти ще бъде разработена и Националната аптечна карта.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Трявна има готовност да посрещне зимата

Published

on

Община Трявна има готовност да посрещне предстоящия зимен сезон. Това сочат официалните доклади на структурите, ангажирани с осигуряването на нормални условия за работа и живот през зимата на хората на територията на Община Трявна, които бяха приети от областния управител на област Габрово тази година.

ДЗЗД „Зимно поддържане“ – Трявна е консорциумът, отговарящ за зимното поддържане на общинската пътна мрежа. Разполагат с 25 бр. оборудвана снегопочистваща техника и необходимото количество инертни материали. Създадена е и необходимата организация за поддръжка на републиканската пътна мрежа, преминаваща през територията на Община Трявна, с ОПУ – „Пътен кантон“ – Трявна.

Готовност за работа през зимата имат всички здравни и лечебни заведения на територията на Община Трявна, наличните транспортни фирми, както училищата и детските градини.

„Подготовката на Община Трявна за предстоящия зимен сезон започна още през месец октомври. С моя Заповед бяха възложени за изпълнение конкретни мероприятия със срокове и отговорници, като кметът на кметство Плачковци, кметските наместници по места, ръководителите на училища и детски градини в общината, управителят на „Дом за стари хора – гр. Трявна“, главен специалист „ЦСРИ“ и „Социално предприятие“ разработиха оперативни планове, в които са предвидени конкретни мерки за навременното снабдяване на населението с храна и стоки от първа необходимост, включително и производство на хляб и хлебни изделия“, коментира кметът Силвия Кръстева.

Община Трявна е в непрестанна връзка с ръководителите на Енерго – Про Мрежи АД Варна – МИР Трявна и „ВиК“ ООД – район Трявна, които също са оборудвали и привели в готовност своите аварийни екипи за изпълнение на неотложни аварийно-възстановителни работи в зимни условия. И тази година, приоритетно в Трявна и Плачковци ще бъдат почиствани от сняг зоните около болници, детски градини и училища, автогари, ЖП гари, хлебопекарни, социални заведения и пр.

При влошени метеорологични условия, ръководството на Община Трявна съвместно с органите на РУ на МВР – Трявна, има разработен план за въвеждане на варианти за временно ограничаване на движението и обходни маршрути по общинската пътна мрежа.

Не на последно място е извършено цялостно почистване от излишна храстова и дървесна растителност на 4,1 км зона на река Тревненска, както и на сухия и мокър откос на микроязовир „Трявна“.

Осигурена е необходимата подготовка и екипировка за работа при зимни условия на Планинска спасителна служба и Доброволно формирование „Трявна“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица