Свържи се с нас

Новини

БМЧК – Габрово отчете своята дейност

Published

on

снимка: БМЧК - Габрово

снимка: БМЧК – Габрово

В края на миналата работна седмица (18 януари) се проведе Общо събрание на клубовете на Български Младежки Червен кръст – Габрово. След отчет на дейността за периода 2011-2012г., делегатите избраха новото си ръководство. За областен координатор бе избран Пламен Обрешков, а за негови заместници – Станимир Тепавски от Национална Априловска гимназия и Божимир Маринов от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“. За делегати на ХІІ-тия Национален събор на БМЧК бяха избрани Пламен Обрешков и Биляна Петкова от Национална Априловска гимназия, а за представител на БМЧК в Общото събрание на БЧК- Габрово бе определен Пламен Обрешков.

снимка: БМЧК – Габрово

Гости на събранието бяха зам.-кметът на Община Габрово Нела Рачевиц, Невяна Башлиева – главен специалист в отдел „Здравеопазване и спорт“ на Община Габрово, Катюша Станчева – РИ на МОН, Даниела Пенева – Началник отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” в РЗИ – Габрово и г-жа Антоанета Янкабакова – Директор на ИМКА – Габрово.

снимка: БМЧК - Габрово

снимка: БМЧК – Габрово

На състоялото се събрание беше представен и план за дейностите през 2013 г. и основните насоки за работа на младежката организация за периода 2013 – 2014. . БМЧК – Габрово ще се стремят към повишаване на организационния капацитет и институционално укрепване на БМЧК, повишаване квалификацията на доброволци от областната структура на БМЧК – гр.Габрово, чрез провеждане на обучения на общинско, областно и национално ниво. Също така и за повишаване знанията на децата и младите хова за хуманитарното право и червенокръстките ценности и принципи, намаляване на насилието и агресията сред децата и младите хора в училищната и извънучилищната среда.

Други от приоритетните насоки през периода са намаляването на стреса сред подрастващите, повишаване на социалната интеграция на децата и млади хора в риск, чрез разширяване и разнообразяване на дейностите на БМЧК и увеличаване на капацитета на доброволците за работа с деца и млади хора в риск. Ще бъдат разширени и разнообразени дейностите, свързани с намаляване на здравната уязвимост на децата, младите хора, хората в активна възраст и хората от третата възраст, чрез промотиране на здравословен начин на живот. ще се търси повишаване качеството на обучението по първа помощ, първа психологична помощ, психосоциална подкрепа, промотиране на доброволчеството и дейностите на младежката организация, като за целта ще бъдат създадени клубове в малките населени места и община Трявна.

Ще се провеждат работни срещи по основните направления на дейност на БМЧК на представители на различните клубове в рамките на областната организация и между отделни областни организации. Ще се осигуро финансова стабилност на БМЧК – Габрово за качествено реализиране на дейностите и услугите, чрез Международни партньорства и фондове за финансиране на младежки програми и ще бъде развита фондонабирателната дейност на общинско и областно ниво.

Очакваните резултати за организацията са повишаване на организационния капацитет и институционално укрепване на клубовете, увеличаване на броя и активизиране на доброволците и членовете; създадени 4 нови клуба в малките населени места; по-добро разбиране на дейността на младежката организация и възможността да бъде подкрепена и намалена уязвимост сред децата и младите хора в общността.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Любопитно

„От Месамбрия до Несебър“ на шеф Мария Озтюрк в Габрово (снимки)

Published

on

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

АПИ: До 15 октомври гражданите могат да предлагат пътища за ремонт!

Published

on

До 15 октомври гражданите могат да правят предложения кои пътища да бъдат включени в инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2023 г. за текущ и основен ремонт на участъци от републиканската пътна мрежа – автомагистрали и пътища първи, втори и трети клас.

В момента АПИ разработва процедура за приоритизиране на дейностите, изпълнявани по републиканската пътна мрежа със средства от държавния бюджет. Целта е да се подобри процесът по планиране на дейностите за проектиране, строителство и поддържане на пътната мрежа за всяка календарна година.

Гражданите могат да изпращат предложения и сигнали, включително снимки и видеоматериали, чрез форма за подаване на предложения за пътища с необходимост от ремонтни дейности, на имейл адрес: signali@api.bg.

Формата за подаване на предложения е публикувана на интернет страницата на АПИ, в рубриката „Предложения и сигнали“ – формуляр. Целта е Агенцията да получи обратна връзка от гражданите за неотложните според тях ремонти.

Предложенията ще бъдат разгледани от постоянно действаща комисия в АПИ, която ще приоритизира окончателните списъци с пътищата за ремонт през 2023 г.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Служители на РЗИ-Габрово излизат на протест

Published

on

Служители на Регионалната здравна инспекция в Габрово ще изразят подкрепата си и ще се присъединят към Националния протест на работещите в РЗИ по места, който ще се състои на 26 септември, понеделник.

„Търпението и проявената от нас толерантност, в името на общественото здраве, са категорично изчерпани“, заявяват работещите в РЗИ – Габрово. Протестът е подкрепен от синдикалните структури по места, където има такива.

Инспектори, експерти, специалисти и изпълнители от РЗИ-Габрово отново ще бъдат на работните си места, изпълнявайки изискванията на държавната служба, ръководени от интересите на държавата, но с призив „За достойно заплащане на труда ни“. Служителите на РЗИ са неуморно на своя пост в името на общественото здраве. „Три години работихме в условията на световна пандемия. Малцина си дават сметка за всеотдайната ни работа и дейностите ни по овладяване на пандемията от КОВИД-19, за 24-часовото разположение, за неуморния труд през почивни и празнични дни, за готовността и саможертвата в полза на общественото благо. Задачите и отговорностите на Регионалните здравни инспекции, като териториален орган на МЗ, не се изчерпват с КОВИД-19.

Ние осъществяваме и организираме държавната здравна политика на територията на съответната област. Изключителната роля на служителите на РЗИ е осигуряване на превенция, промоция и контрол на общественото здраве в България. Задълженията ни се увеличават и разширяват по обем и направление всеки изминал ден. Вменяват ни нови задължения и отговорности, при които проявяваме отдаденост и професионализъм. Изискванията на професията ни налагат задълбочено познаване и компетентно прилагане на националното и европейско законодателство, и приложимите национални и международни стандарти в областта на общественото здраве.

Ежедневната ни работа е свързана с усвояването и прилагането на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за водите, Закона за защита от шума в околната среда, Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, и много други нормативни разпоредби, свързани с опазването на здравето на населението.

Всекидневно се сблъскваме с общественото недоволство и негативи, които неизменно се проявяват поради естеството на работата ни. В тези трудни моменти не си позволяваме да проявим безотговорност, не абдикираме от ангажиментите си, съзнавайки благородната си мисия и отчитайки, че е наш дълг да сме винаги на „първа линия“ в името на живота и здравето на хората.

Служителите в Регионалните здравни инспекции бяха обнадеждени от декларираното пред обществото намерение на управляващите да припознаят Здравеопазването, като сектор с приоритетно значение. Същевременно, с огорчение констатираме, че позицията ни на държавни служители дава основание на управляващите да ни разглеждат като външни на системата, поради което не можем да се ползваме от постигнатите колективни споразумения в отрасъл „Здравеопазване“. 

Заплащането на труда на служителите на РЗИ силно изостана и по отношение на заплащането на труда в други сходни териториални администрации (второстепенни и третостепенни разпоредители на бюджетни средства-БАБХ, Изпълнителна агенция по горите, Изпълнителна агенция по лозята и виното, Изпълнителна агенция за борба с градушките, НЗОК и други).

С Постановление на Министерски съвет (ПМС) №210 от 29.07.2022 год. са одобрени допълнителни разходи по бюджета на МЗ за увеличаване на разходите за персонал за 2022 год. С това е осигурен финансов ресурс, който според изричния текст на чл. 1 от цитираното ПМС е целеви и следва да е насочен само и единствено към „достигане на минималните нива на заплащане, договорени в Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ 2022 год. за второстепенните разпоредители към министъра на здравеопазването“.

Резултатът към днешна дата – липса на каквато и да е индикация, че одобрените допълнителни разходи по бюджета на МЗ ще бъдат използвани за увеличение на основните възнаграждения на работещите в РЗИ, каквото е предназначението на част от тези средства съгласно чл. 1 и чл. 2 от ПМС №210/29.07.2022 год. „, изтъкват в своите аргументи за недоволството здравните служители.

Те настояват за две неща. Увеличение на основните възнаграждения на работещите в регионалните здравни инспекции със задна дата и срок до 25.10.2022 г., както и заличаване на исторически натрупалите се диспропорции при заплащане на труда при служители заемащи еднакви длъжности.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица