Свържи се с нас

Новини

Централен Балкан – парк за всички

Published

on

© Copyright 2012 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2012 — Gabrovo News. All Rights Reserved

В централния офис на Дирекция Национален парк „Централен Балкан” в Габрово, се състоя пресконференция за представяне на Проект  „Централен Балкан – парк за всички”. В началото на пресконференцията, директорът на Парковата дирекция Антон Станчев представи философията на проекта и основните въпроси, свързани с устройството и управлението на парка и управляваните от него резервати, които се очаква с изпълнението на проекта.

Проектът бе представен от ръководителя на Екипа за управление Генчо Илиев. В презентацията си, той информира,че проектът е одобрен със Заповед на Министъра на околната среда водите, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”, приоритетна ос 3: „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Финансира се от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.“ Общата стойност на Проекта е 55 092 000 лв., в това число от Европейския фонд за регионално развитие – 46 828 200 лв. и Национално съфинансиране – 8 263 800 лв.

Това е проектът с най-голяма стойност, финансиран по приоритетна ос 3 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Изготвен е на основание Закона за защитените територии, Наредбата за разработване на планове за защитени територии и Плана за управление на Национален парк „Централен Балкан” 2001 – 2010 г.” Периодът на действие и етапите на изпълнение са разположени във времето от 2 юли 2012 г. до 31 март  2015 г.

Чрез Проекта, с привличане на средства от Оперативната програма, Дирекцията цели финансово да обезпечи важни за опазването на биоразнообразието дейности, свързани с видове и местообитания. На видово ниво, предмет на Проекта е възстановяване на глухаря и разселване на ловни соколи, мерки за стабилизиране на популациите на едрите бозайници – с подобряване на хранителната база и на балканската пъстърва – с разселване в горните течения на реките.

Сериозно внимание е отделено на природните местообитания. Дейностите за възстановяването, опазването и поддържането им обхващат близо  22 400 дка. Сред целевите местообитания са гори от бяла и черна мура, борови гори с ендемични подвидове от черен бор, смърчови гори в планинския до алпийския пояс, букови гори върху варовик, влажни и високопланински букови гори. Предмет на Проекта е опазването и поддържането и на местообитанията на определени тревни и храстови съобщества, сред които южните високопланински, алпийските и субалпийските, картъловите съобщества върху силикатен терен, планинските сенокосни ливади, както и местата, обитавани от световно застрашения европейски лалугер.

За да бъде посещението в Парка приятно, забавно и да носи наслада от досега с дивата природа, Проектът предвижда създаване на три посетителски интерпретативни центъра, обновяване на около 140 км лятна лентова туристическа маркировка и монтиране на 200 нови жалона по зимната маркировка, обезопасяване на маршрути с въжено-стоманени и дървени парапети, паркова мебел за кътове за почивка, биваци, погледни места, зелени класни стаи, направа на заслони, беседки и чешми. Одобряването на Проекта допринася съществено за реализация на дейности, свързани с планирането и оптимизацията на управлението, сред които разработване на планове за управление на резерватите „Чамджа” и „Еленова гора”, инвентаризация на горите,  възстановителни дейности (пилотен проект), изпълнение на технически проект за възстановяване на природни местообитания,  засегнати от ерозия.

Важно за оперативното и ефективно ръководство е заложеното развитие на управленската инфраструктура – изграждане на местни офиси, реконструкция на пътища за управленски нужди и създаването на ведомствена комуникационна система с възможност за наблюдение и охрана; развитието на охранителната инфраструктура. Очаква се с реализирането на Проекта да се постигне сериозен напредък по устройството и управлението на Националния парк и управляваните от него резервати. По същество, това означава и напредък в изпълнението на главните цели в управлението на Парка, произтичащи от неговото предназначение.

В своето изказване, Жанет Атанасова – главен експерт „Информация и публичност” в Управляващия орган на ОП „Околна среда”, подчерта, че служителите на Дирекцията вече имат опит в изпълнението на проекти и пожела успех на Екипа за управление.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Любопитно

Дядо Коледа ще раздава подаръци в Terra Mall – Габрово

Published

on

Дядо Коледа ще зарадва с подаръци всички добри деца в Габрово. Коледното тържество ще се проведе на 23 декември от 11.00 часа на сцената на Тера Мол – Габрово.

Заедно с Добрия белобрад старец ще бъде и Снежанка, а за празничното настроение на всички ще се погрижат с музикални изпълнения възпитаниците на Музикална школа „Звезди в аванс“, с ръководители Ваня и Радослав Талеви.

Всички предварително опаковани и надписани подаръци родителите могат да доставят до 22 декември в администрацията на Тера Мол, етаж 3. За допълнителна информация позвъните на тел: 0886 248 892.

Всички присъстващи на празника деца ще получат и подарък – изненада.

Зареди още

Любопитно

Рождественски концерт „Свята нощ“

Published

on

В празничния месец декември и по повод светлите Рождественски празници, Камерният детски хор към Ротари клуб Габрово и тази година дарява габровци с концерта „Свята нощ“. Това е годишният концерт на момчетата, който и този път обещава да е различен.

Репертоарът включва изпълнения на празнични песни, преработка за детско хорово изпълнение. Мястото е новият храм „Свети Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“ в кв. Голо бърдо.

Освен хора на габровските момчетата, в програмата са включени поетични композиции в изпълнение на деца от детските градини „Дъга“, „Младост“,„Радост“, „Явор“ и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Празнични песнопения ще изпълни Мъжки хор при Храм „Успение Богородично“ Габрово. Заповядайте на 11-тия ден от декември от 17.30 часа.

Зареди още

Култура

Трио Звън и „Хопни ми тропни ми” в телевизия BBR TV

Published

on

„В Сливовица традициите оживяват в коледно-новогодишен концерт…” Така започват своя репортаж домакините на събитието, а медиен партньор на проявата стана телевизия BBR TV. Поканата за севлиевското участие дойде от Драган Драганов – художествен ръководител на Фолклорна танцова формация „Земляци” и хореограф в ансамбъл „Искра” Велико Търново.

Двадесет години поддържал българския дух чрез фолклора в Англия, като ръководител на танцови формации. Приятелството му с трио „Звън” датира от 2019 г, когато на сцената в лондонския театър Мийлфилд чрез песни и танци оживя малка България.

В тясно сътрудничество се свързва вече и севлиевският танцов състав „Хопни ми, тропни ми”. Заедно с Пламен Христов –художествен ръководител на групата и Беньо Пенев- хореограф, се поставя ново начало и заявка за съвместни изяви.

Четири танцови и певчески формации сътвориха истински празник за жителите на великотърновското село Сливовица. На сцената на местното читалище „Просвета 1927“ рецитираха, танцуваха и пяха Трио „Калатина“ от гр. Г. Оряховица, ФТГ „Земляци“ от с. Горско Ново село и от гр. Севлиево ФТГ „Хопни ми тропни“ и Трио „Звън“.

Всички участници се раздадоха на сцената, а публиката бурно аплодираше изпълненията.

Вечерта завърши с народни хора на празнично украсения площад. Чрез тази телевизия, нашите сънародници зад граница ще имат възможност да се докоснат макар и за малко до своите корени и нашето изкуство.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица