Свържи се с нас

Култура

Изложба „В началото бе словото…“

Published

on

снимка: РИМ - Габрово

снимка: РИМ – Габрово

Изложба на старопечатни книги и ръкописи „В началото бе словото…“ представя Регионалният исторически музей в Габрово. Тя е посветена на 250 г. от Паисиевата история и 220 г. от “История во кратце” на йеросхимонах Спиридон. За това информира вчера на пресконференция Даниела Цонева от РИМ – Габрово.

Изложбата илюстрира един сравнително малко известен момент от динамичното и културно-духовно развитие на Габрово и региона в  края на ХIV– ХIХ век. Габрово и габровци играят съществена роля за издигане нивото на българския обществен живот, за утвърждаване на българската книжнина и литература с особено значим принос след средата на ХVII в.  и  периода на Българското Възраждане.

Там, където се оформя богато търговско съсловие, консуматор на културни ценности, където съществува активна църква, свързана с големите български манастири и Атон, където има масова грамотност, там се създават и благоприятни условия за книжовна дейност. Такъв пример е Габрово. По време на т. нар. Ранно Възраждане в селището се оживява културно-религиозният живот, все по-явно се налагат просвещенските настроения. Известията за книжовна дейност в Габровския регион са от средата на ХVII в.  През епохата на османското господство битуват средновековни ръкописи, свързани с търновската книжовна традиция. Според географското си разположение Габровско се оказва близо до новите книжовни центрове на ХVII-тото столетие  в  областите на Средна Стара планина и Средногорието. Тези центрове са много по-възприемчиви към новите тенденции на демократизация в езика и литературата. В периода от ХVII – ХIХ век в Габрово и Габровско се създава немалка по обем книжовна продукция, чрез което  допринасят за създаване на утилитарна (с практична насоченост) българска книжнина от предвъзрожденския и ранновъзрожденския период, съдействат за разширяване и универсализиране на тези процеси в национален план.

снимка: РИМ – Габрово

Обвързана с Деня на народните будители – 1 ноември, изложбата е посветена на книжовниците, съдействали за поддържането на народното самосъзнание. Имената на много от тях остават неизвестни, но всички те работят “на ползу роду”. Влад Поппетков Гладичов (един от преписвачите на Паисиевата история), Роман Габровски, Никифор Рилец, Рачко Георгов, Стани Станимиров, йеросхимонах Спиридон (автор на четвъртата за ХVIII в. българска история и третата, написана от българин)  и техните последователи от ХIХ в. –  всички те работят за духовната пробуда и за разцвета на българската книжнина.

В изложбата е показана част от сбирката ръкописи и старопечатни книги (църковнославянски, учебници, светска литература), които са свидетелство на търговското и културно  общуване на Габрово с европейския свят. Историческият музей съхранява над 500 старопечатни книги с различно съдържание, немалка част о от които са руски печатни книги. Изследователят на българската възрожденска книжнина Маньо Стоянов отбелязва, че в северобългарските земи градът, “гдето може би най-рано достигат руски книги и гдето се създава най-голямата сбирка от тях е Габрово”. Като се грижат за опазване и развитие на традиционната  книжнина от ХIV – ХVIII в., габровци правят решителни стъпки по нови пътища. През ХIХ век книжнината отбелязва не само по-нататъшен разцвет, но тя става основа за прехода към по-висши образователни форми. Васил Априлов, Неофит Рилски, Райчо Каролев, Иван Гюзелев и др. са автори на нова книжнина, която отговаря на новите просвещенски настроения и новите нужди на стопанското и социално-политическо развитие на българина.

снимка: РИМ – Габрово

Общият брой културни ценности, включени в изложбата са 68. Освен книги и ръкописи в нея са експонирани икони, литографии, църковна утвар, средства за писане. Най-старият ръкопис, който е  представен  е един търновски пергаментен фрагмент от Паремийник (с текстове от Стария и Новия завет) от средата на ХIV в., излязъл от ръката на същия копист, изписал известния Ватикански препис от Манасиевата хроника. Част от ръкописната сбирка на Историческия музей в Габрово е единственият известен досега препис на “История во кратце”,  комплектуван  в Сборник с различно съдържание, окончателно оформен и подвързан през 1825 г. Между  Паисиевата и Спиридоновата история се нарежда т. нар. Зографска история с неизвестен автор. Тридесет години след „История славяноболгарская”, през 1792 г. в манастира Нямц един габровски книжовник създава литературен труд. Писан дълги години, той ще бъде оценяван от науката като „хроника”, превърнала се в „историографско явление, закономерно възникнало в обстановката на своето време”. Първата  част на сборника е препис на дамаскинарски текст на „мъдри мисли”, писан от три ръце. Първият преписвач е неизвестен, вторият е габровският обществен и стопански деец Петко Ив. Манафов и неговият син Иванчо.  Афоризмите  на различни мъдрости, слова на Дамаскин Студит, показват висока езикова и писмена култура на преписвачите. Третата част от Сборника е  буквален препис на третото руско издание  от 1798 г.  на Предсказанията на шестдесетгодишния  швейцарски монах-пустинник Мартин Задек. Преписът на Историята е създаден през 1819 г. специално за родното място на Спиридон. Написан е вероятно в Рилския манастир, за което преписвачът е оставил бележка. Прибавен по-късно в ръкописен сборник, години след това  попада в Габровската държавна мъжка гимназия като дар от Стефан Манафов. Интересен  от историческо,, литературно и текстологическо гледище е препис на „Александрията” от началото на ХIХ в. на известната повест за живота и военните подвизи на Ал. Македонски, превод направен от румънско издание.

Изложбата представя във вид на факсимилета част от ръкописи, които са създавани в Габрово и са били притежание на  библиотеката на Габровската Държавна Априловска гимназия, но днес се съхраняват в ръкописната сбирка на Националната библиотека в София – Часослов от края на ХV век, Служебник и Часослов от средата на ХVII век.

Най-ранната старопечатна книга, включена в изложбата е руска църковна книга Служебник от 1702 г. Показана е и първата българска печатна книга – Неделник на Софроний Врачански от 1806 г. Представени са издания на различни езици – руски, гръцки, иврит, старотурски, арабски. Чрез изложбата се илюстрират не само развитието и утвърждаването на езиково-правописните особености  в книжовния език, но и характеристиките в украсата, подвързията на писмените културни ценности. Експонираните ръкописи и старопечатни книги свидетелстват за вкусовете на  епохата, обогатяват представата ни за книжовния живот в Габрово и Габровско, за нарастналото национално самосъзнание през Възраждането.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Култура

Библиотечните специалисти в област Габрово ще повишат квалификацията си

Published

on

Проектът „Регионална библиотека „Априлов – Палаузов” – център за повишаване на професионалната компетентност на библиотечните специалисти от Габровска област” е финансиран от Министерството на културата на обща стойност 10 000 лв.

Средствата се предоставят от Министерство на културата чрез проектна сесия за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки от държавния бюджет чрез бюджета на МК.

Планираните инициативи са насочени към повишаване квалификацията на библиотечните специалисти в област Габрово и придобиването от тях на нови знания, умения и компетентности.

Дейностите по проекта включват издаване на помагало „В помощ на читалищния библиотекар”, провеждане на обучителни семинари за повишаване на квалификацията, практикуми, пилотно обучение за работещите с деца в библиотеките от региона, обмяна на опит и добри практики в краеведската и методическата дейност, обогатяване на библиотековедския фонд, пътуващ семинар за споделяне на добри практики с колегията на РБ „Пейо Яворов” – Бургас.

В проекта е заложено и издаването на библиографски указател „Акад. Никола Михов”, съвместно с Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, посветен на 145-годишнината от рождението на първия български библиограф.

Зареди още

Култура

Балет за възрастни предлага НЧ „Развитие – 1870“

Published

on

Балет за възрастни – за добра фигура, грация и самочувствие, започва да предлага Народно читалище „Развитие-1870”. Курсът е единствената по рода си предлагана услуга в община Севлиево.

Заниманията, в дните вторник и четвъртък, от 18:30 ч., ще води професионалната артист соло-балетист, носител на престижни награди от конкурси – Иванка Цанова, художествен ръководител на Балетната школа в читалището. Балетът е предизвикателен и е чудесна алтернатива на традиционните аеробни упражнения.

С уроците по балет ще откриете удоволствието от танца, красотата на движението и стойностната музика, ще развиете своята пластичност, финес, усет за естетика! Балетът развива музикалност, координация, синхрон, баланс, танцова култура, правилна стойка, хармонично развита мускулатура.

Това танцово изкуство съчетава в себе си грацията и красотата на движението и създава естетическа наслада! Целта е да се наслаждавате и да се разтоварите от стреса. С балета ще откриете нова страст, която да Ви зарежда с положителна енергия, удовлетворение и повече самочувствие!

Народно читалище „Развитие-1870” разполага с оборудвана балетна зала, корепетитор и професионален специалист в сферата на класическия и модерен балет. Справки на телефон – 0882806734. Записвания – в офиса на Балетната школа в НЧ „Развитие-1870”.

Автор: Десислава Димитрова,
организатор при НЧ „Развитие – 1870“ – Севлиево.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Култура

Детският отдел на Библиотеката няма да работи с читатели

Published

on

Поради извършване на неотложен ремонт на стълбището Детският отдел на Регионална библиотека „Априлов – Палаузов“ няма да работи с читатели считано от днес 4 октомври до 12 октомври, включително.

Новината съобщи директорът на габровската библиотека Савина Цонева. Тя информира още, че заетите книги могат да бъдат върнати в основната сграда на библиотеката всеки делничен ден от 09.00 до 18.30 часа.

РБ „Априлов – Палаузов“ се извиняват за причиненото неудобство!

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица