Свържи се с нас

Икономика

100 години Габровски памукотекстил

Published

on

© Copyright 2012 — Gabrovo News. All Rights Reserved

© Copyright 2012 — Gabrovo News. All Rights Reserved

През 2012 година се навършват 100 години от началото на фабричната обработка на памук в Габрово със създаването на памукотекстилно акционерно дружество „Принц Кирил“. По този повод ръководството на фирма „МАК“ АД организира тържествено отбелязване на 100-годишния юбилей на памукотекстилната индустрия в Габрово. По инициатива и със съдействието на фирмата, и с активното участие на Държавен архив – Габрово бяха събрани в едно издание историческите факти за зараждането и развитието на памукотекстилната индустрия в града. Особено внимание изданието обръща на личностите, които с труда и смелостта си са дръзнали да превърнат един занаят в индустрия, да се  равняват по най-добрите и да изграждат нишка по нишка бъдещето. Автори на книгата „Между два века. Зараждане и развитие на памукотекстилната промишленост в Габрово 1912 – 2012“ са Катя Гечева и Иван Постомпиров, а най-интересните документи и снимки са публикувани в двуезичния луксозен каталог „100 години Габровски памукотекстил“.

© Copyright 2012 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Юбилейните събития ще започнат на 19 октомври (петък) в Ритуалната зала на Община Габрово, където от 16.00 часа ще бъде открита Кръгла маса на тема „Традиции и предизвикателства“. Участие в нея ще вземат представители на местната власт и габровския бизнес, както и министрите Томислав Дончев, Делян Добрев и Ивайло Московски. След приключване на срещата от 17.30 часа в художествената галерия „Христо Цокев“ ще бъде открита  изложбата „100 години Габровски памукотекстил“. Тържествено отбелязване на годишнината ще завърши с празничен концерт „Втъкани ритми“ в Дома на културата, като участие в него ще вземат габровски ансамбли и изпълнители. Концертът ще бъде специален поздрав за всички текстилци, габровци и гости.

© Copyright 2012 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Днес на организирана среща във фирмата, ръководството на „МАК“ АД бе събрало на едно място дългогодишни работници, акционери, директори, наследници на стари текстилни фабрики, които развълнувано споделяха своите спомените за прекараните години в предприятието. В него към днешна дата работят около 320 души, произвеждат се над 320 артикула, дружеството се модернизира постоянно, за което подчерта неговият директор Георги Бижев. Основно готовата продукция се изнася. Директорът на предприятието каза още,  че държавата трябва да застане зад българската индустрия, а не да гледа на индустриалците като на престъпници. Да създаде още правила и обществените поръчки, които да не се печелят от фирми с по един офис и една секретарка в тях и не пропусна да сподели притеснението си относно настъпващата криза за добре подготвените кадри. Той беше категоричен, че ако се унищожи една индустрия, създаване обратно няма.

© Copyright 2012 — Gabrovo News. All Rights Reserved

„С тези чествания искаме да се поклоним пред хората, които поставиха началото на памукотекстилната индустрия в Габрово. Ние черпим сили от тях“, завърши изказването си той.

© Copyright 2012 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Можете да ни намерите и във Фейсбук на :
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представиха възможностите за подпомагане за ВЕИ в предприятия и домакинства

Published

on

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова и Камара на строителите ОП-Габрово организираха среща с експерти от Министерството на иновациите и растежа за предстоящите схеми за подпомагане на предприятията и на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

„Една от мисиите на областния управител е да съдейства за добрия диалог и координация между бизнеса и държавата. Благодаря на Министерството на иновациите и растежа,че откликнаха на поканата ни и за доброто сътрудничество. Оставаме отворени за организирането и провеждането подобни разяснителни срещи за програми и проекти в бъдещето“, каза Кристина Сидорова.

По време на срещата бяха представени две процедури- „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” и „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата”.

Акцент бе поставен върху първата, която се явява една от малкото процедури, по която фирмите от Сектор Строителство са допустими и като бенефициенти, и като изпълнители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Интер Пауър“ изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и централи

Published

on

Интер Пауър“ ООД проектира, изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и електроцентрали за бита и бизнеса. Габровската компания дава гаранция на производителността и монтажа до 25 години.

Съдейства при узаконяване и кандидатстване по европейски програми, идеен проект и изчисления за възвращаемост на инвестицията. Осигурява инсталация и настройка от сертифицирани специалисти, с квалификация за монтаж на фотоволтаични електроцентрали.

„Интер Пауър“ ООД, в партньорството с водещата компания V-TAC, вече предлага на своите клиенти цялостно портфолио от решения и елементи за изграждане, инсталиране и поддръжка на фотоволтаични паркове и централи.

Гамата включва фотоволтаични комплекти, соларни панели, соларни инвертори, решения за съхранение на енергия и аксесоари, като всички те са разработени, за да отговорят на уникалните нужди на клиентите.

Възползвайте се от количества на склад с експресна доставка в цяла България, както и от корпоративни отстъпки за дистрибутори и клиенти на едро.

За контакти, телефон: +359893556772 или на адрес в Габрово, ул.“Орловска“ 51 (срещу сградата на ОДМВР – Габрово) или направете своето запитване на: https://www.inter-power.shop/zapitvane.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица