Свържи се с нас

Икономика

Над 10 % от кандидатите за стартиране на собствен бизнес подадоха предложения

Published

on

Над 10 % от очакваните 2 500 кандидати за стартиране на собствен бизнес подадоха проектните си предложения още на първата сесия, приключила на 10 юли, по проект “Подкрепа за предприемчивите българи”. Новината съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. До момента в Агенцията по заетостта не е отчитан подобен успех по грантова схема, а именно толкова голям брой проекти да бъдат подадени в рамките на първата сесия. Схемата „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” е обявена с краен срок на кандидатстване над една година. За сравнение, по процедура “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта”, на първата сесия бяха подадени 26 проектни предложения от предприятия и неправителствени организации.

Към 12 юли общият брой на безработните лица, включени в проекта е 12 000. От тях 8 010 лица са завършили успешно обучението и консултирането преди обявяването на първата сесия за кандидатстване. Те имаха възможност да представят на тази сесия разработените си бизнес предложения.

В помощ на кандидатите се проведе мащабна информационна кампания в цялата страна, приканваща предприемчивите българи да подготвят и подадат своите проектни предложения. В бюрата по труда и филиалите в над 200 населени места работят всекидневни приемни. Всяка седмица в приемните на регионалните служби по заетостта и в централната администрация на Агенцията по заетостта кандидатите имат възможност да получат специализирани консултации.

Обучението и консултирането на безработни лица по Компонент І продължава и в момента. Успешно завършилите ще имат възможност да подадат своите проектни предложения в следващите 5 оценителни сесии, като последната от тях е планирана за 31.05.2013 г. Сроковете на съответните сесии са съобразени с приключването на обучението и консултирането на кандидатите. Съгласно разпоредбите на ПМС №121/31.05.2007 г. оценката на подадените проектни предложения следва да приключи в рамките на 3 месеца от започване работата на оценителната комисия. След одобрението на оценителния доклад Договарящият орган информира писмено успешните кандидати, както и кандидатите, чиито проектни предложения не са одобрени за финансиране, след което се пристъпва към сключване на договор.

Оценката на проектните предложения се извършва в съответствие с принципите на безпристрастност и поверителност на оценителния процес по предварително оповестена методология, която е част от документите за кандидатстване. Проектите се оценяват от експерти в съответната област, които не са служители на Договарящия орган.

Препоръчваме кандидатите да прилагат изработения в рамките на Компонент І бизнес-план проектното предложение, което се подава в рамките на процедура „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност” – Компонент ІІ. Бизнесът планът дава рамката за дейността на новосъздаденото предприятие и плановете за неговото бъдещо развитие. В този смисъл, той е важен за самите предприемачи и за тяхната дейност. Това ще позволи на оценителната комисия по-детайлно да вникне в бизнес-инициативата на кандидата и да оцени обективно подадения проект, планираните за изпълнение дейности, заложените разходи и устойчивостта на резултатите в края на изпълнение на проекта и след него.

Всяко одобрено проектно предложение получава безвъзмездната финансова помощ в размер до 20 000 лв. Средствата се осигуряват за подпомагане стартирането на самостоятелен бизнес. Начинът за разплащане – 20 % авансово плащане, които се ползват от страна на бенефициентите като оборотни средства, а за извършени дейности и направени разходи, те могат да искат текущо възстановяване до 80% от стойността на проекта.

Всички плащания от страна на Агенцията по заетостта като междинно звено по ОП РЧР се извършват в съкратени срокове от началото на 2012 година. В подкрепа на стартиращите предприемачи е адресиран и третия компонент по схемата за предприемчивите българи. В рамките на последния по процедурата – Компонент III, който вече стартира, се предвижда чрез провеждане на процедура по ЗОП, Агенцията по заетостта да избере консултантски фирми, които да придружават в реализирането на бизнеса всички лица, спечелили проекти по Компонент ІІ. Те ще подпомагат бенефициентите в развитието на тяхната фирма чрез предоставянето на счетоводни, правни и други услуги.

Кандидатите за стартиране на самостоятелна стопанска дейност по Компонент II имат право на всички услуги, които предоставя Агенцията по заетостта или плащанията от други институции, които произтичат от регистрацията им като безработни. Безработните лица, включени в проекта, не губят правото си на обезщетение за безработица след регистрирането на фирма до момента на стартирането на реална стопанска дейност, достатъчно е само да подържат редовно регистрацията си.

Можете да ни намерите и във Фейсбук на :
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Превоз на товари до 3,5 това в Габрово и региона от „Крис – Билд 2010“

Published

on

Габровската компания „Крис – Билд 2010“ ЕООД извършва превоз на товари до 3,5 тона от/до всяка една точка на територията на града, региона, както и в страната.

Услугата се поддържа от професионален екип, който ще се отзове веднага на уреченото място и ще ви улесни в транспортирането на Вашите обемни вещи или товари, гарантирайки Ви качество и сигурност на доставката.

Не се колебайте, а се доверете на „Крис Билд 2010“. Телефон за контакти: +358 876 533 200.

Зареди още

Икономика

„Необходими са постоянство и усилия, за да се постигне нещо значимо“

Published

on

„Необходими са постоянство и усилия, за да се постигне нещо значимо“, заяви проф. Димитрова пред годишното събрание на музей „Етър“.

Три важни събития дават облика на музей „Етър“ през 2022 година – спечелването на голямата международна награда „Жива“, обявяването на мутафчията Христо Маринов за живо човешко съкровище и реализацията на дейности по проекта „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“.

На годишното събрание, в което взеха участие всички служители на културната организация, беше представена информация, свързана с работата на музея през 2022. От презентацията на зам.-директора д-р Ваня Донева стана ясно, че в РЕМО „Етър“ се поддържат два музейни фонда – основен и научно-спомагателен, в които има общо 28 055 културни ценности. В научния архив на институцията има 701 документа.

Зам.-директорът д-р Ваня Донева информира, че инвентираните 952 културни ценности постъпват в резултат на работата на уредниците, с приоритет, насочен към осигуряването на подготовката на предстоящите експозиции. Научноизследователската дейност през 2022 година е разнообразна и обхваща различни теми. Представители на музея се включват в различни по форма и съдържание научни форуми с доклади, съобщения и презентации – 22.

През годината се наблюдава увеличаване на обема на научната продукция – публикуваните книги, статии и съобщения са 19. Темите са разнообразни, свързани с музейна работа, етноложка проблематика, специфични занаяти, знания и умения, както и с исторически проблеми.

От изнесената по време на годишното събрание от ръководителя на отдел „Културен мениджмънт“ Светлозар Тодоров информация става ясно, че за последните 12 месеца посетителите в музей „Етър“ са 164 471 – с 19,2% повече от 2021 г. и с 42,5% повече в сравнение с 2020. По отношение на 2019 г. обаче, туристите са по-малко с 37,5%.

„Ако тази тенденция се запази, може да се очаква резултата от 2019 г. да бъде доближен през 2025 г. Все пак, трябва да се има предвид, че преодоляването на глобалните последици от Ковид пандемията не са приключили, особено във въздушния транспорт. В същото време войната в Украйна също оказва своето влияние – високи цени на горива и ескалираща инфлация. Тези фактори оказват влияние и върху отделния турист, при избора му на дестинация“, каза Светлозар Тодоров по време на отчета си пред участниците в годишното събрание. Българите, посетили музея през 2022 г. са с 16,9% повече от предходната година – 158 352.

Любопитно е, че този ръст не се дължи на туристите в категория „възрастни“, а на учениците от 1 до 4 клас. При тях се наблюдава скок от 225% или от 6 839 през 2021 г. те са 22 229 през 2022. Пикът на техните посещения – 8 915, е през месец юни, когато броят им значително надхвърля този за цялата предходна година.

„Добре е да се обърне внимание и на факта, че общия брой на учениците от 1 до 12 клас е 49 856 или 31,5% от българските туристи, факт който потвърждава необходимостта от поддържането и поднасянето на иновативни форми, допълващи училищния образователен процес и възможностите за творческа изява в музея. Чуждестранните туристи са 6 099 или 3,71% от общия брой посетители. През 2021 г. те са 2 500, което е ръст от 143,9% . Най-много са румънските туристи – 1 169. От Испания са 694, Полша – 532, Франция – 527, Англия – 506, Израел – 339, Германия – 258. Показателите са далеч от тези през 2019 г., когато чуждестранните туристи са 29 441 и представляват 13,02% от общия брой посетители“, коментира Светлозар Тодоров.

Главният счетоводител Мария Иванова припомни, че 2022 започва без приет държавен бюджет, поради сформиране на ново правителство, съответно липсва приет бюджет и за музея. Финансистката на институцията уточни, че в този случай разходите се извършват до размери на разходите за същия период на предходната година.

„Това изискване на закона, започнатите през предходната година дейности, увеличената цена на ел. енергията наложи силно ограничаване на разходите на музея в първите месеци и отлагане на някой регулярни плащания по договори за второто тримесечие. Другите определящи във финансово отношение фактори и по- важни моменти през годината са инфлацията и продължаващите ремонтни дейности“, информира Мария Иванова и допълни, че финансовото състояние на музея е добро, благодарение на съвместните усилия на всички отдели.

„В бъдеще добрите практики трябва да се утвърждават, като се доразвиват, но и да се търсят нови възможности“, каза в заключение Мария Иванова.

„През цялата 2022 г. работещите в техническата служба полагат грижи за всички обекти в РЕМО „Етър“. В музея и района около него целогодишно се отстранява сняг, шума и боклуци. Чистят се комините на всички помещения и се зареждат с дърва работилниците и дюкяна. Два пъти основно се премахват наноси от захранващата вада, тревните площи се косят, отстраняват се стари изсъхнали дървета, почиства се коритото на река Сивек, ремонтира се алейното осветление, целогодишно се наблюдават водните съоръжения“, върху това акцентира в презентацията си Бистра Димова, ръководител на административното звено и на техническата служба.

Тя оцени положително резултатите от работата на хигиенистите, които почистват откритите площи и експозициите. Служителите, свързани с административното обслужване, сред които са графичният дизайнер и IT-специалистът, успяват да обезпечат работата на колегите си от другите отдели.

Директорът проф. д-р Светла Димитрова смята, че екипът на музея е много добре балансиран. Тя изтъкна положителната роля на експертите, които са ангажирани с институцията.

Светла Димитрова заяви, че очаква от служителите да работят активно за затвърждаване на постиженията от последните седем години. „Ако упоритата работа продължи, ще „берем плодовете“ след няколко години, необходими са постоянство и усилия, за да се постигне нещо значимо“, каза преди закриване на годишното събрание проф. Димитрова.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица