Свържи се с нас

Икономика

В Трявна сключиха договори за ремонт на общински пътища

Published

on

снимка: Община Трявна

Община Трявна проведе открит конкурс за възлагане на малка обществена поръчка по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчка с предмет „Основен ремонт на общински пътища по обособени позиции“. В открития конкурс взеха участие три фирми, които се състезаваха за извършването на ремонт на 24 (двадесет и четири) пътя от общинската пътна мрежа. Финансирането на всички обособени позиции се извършва с целеви средства от капиталовите разходи на община Трявна, съобщиха от местната общинска администрация.

снимка: Община Трявна

Кметът на община Трявна инж. Драгомир Николов сключи договор с инж. Денка Генчева – управител на фирма „Пътстрой – Габрово“ АД за изпълнението на 10 (десет) обособени позиции на обща стойност 273 900 лв. с включен ДДС, както следва: 1. с. Радевци; 9. кв.Минкино – с.Драгневци – с.Брежници; 10. с.Енчовци – с.Маруцековци; 11. кв.Малки Плачковци – кв.Горни Плачковци; 12. гр.Плачковци – кв.Късовци – с.Стоевци; 15. Гр.Трявна – с.Престой – с.Станчов хан; 16. с.Мръзеци – жп спирка Бъзовец; 19. с.Малки Станчевци – с.Черновръх; 22. с.Черновръх – с.Фъревци; 24. с.Радино.

снимка: Община Трявна

С г-н Алекси Алексиев – представител на консорциум „Димас – Монолит“ – гр. Трявна беше сключен договор на обща стойност 70 000 лв. с включен ДДС за изпълнението на 4 (четири) позиции: 2. с.Мръзеци – с.Кръстец; 17. с.Станчов хан – с.Свирци – с.Ралевци – с.Горяни; 18. с.Станчов хан – с.Руевци – с.Креслевци; 23. гр.Трявна – с.Добревци.

Съгласно подписания договор с инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов управители на фирма -„Пътни строежи“ – гр. Велико Търново ще се изпълнява договор на обща стойност 185 000 лв. с включен ДДС за 10 (десет) обособени позиции: 3. с.Чвор; 4. с.Дървари; 5. гр.Трявна – с.Рашови; 6. кв.Бангейци – с.Кашенци; 7. кв.Раданци – с.Матешовци; 8. с.Зеленика – с.Веленци; 13. с.Армянковци; 14. с.Глутници; 20. С.Фъревци – с.Стражата; 21. с.Кисийци.

снимка: Община Трявна

При сключването на договорите инж. Николов пожела на всички фирми спорна и безаварийна работа и завършване на обектите качествено и в срок.

Крайният срок за изпълнението на основния ремонт на общинските пътища е 15 септември 2012 г.

Можете да ни намерите и във Фейсбук на :
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представиха възможностите за подпомагане за ВЕИ в предприятия и домакинства

Published

on

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова и Камара на строителите ОП-Габрово организираха среща с експерти от Министерството на иновациите и растежа за предстоящите схеми за подпомагане на предприятията и на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

„Една от мисиите на областния управител е да съдейства за добрия диалог и координация между бизнеса и държавата. Благодаря на Министерството на иновациите и растежа,че откликнаха на поканата ни и за доброто сътрудничество. Оставаме отворени за организирането и провеждането подобни разяснителни срещи за програми и проекти в бъдещето“, каза Кристина Сидорова.

По време на срещата бяха представени две процедури- „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” и „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата”.

Акцент бе поставен върху първата, която се явява една от малкото процедури, по която фирмите от Сектор Строителство са допустими и като бенефициенти, и като изпълнители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Интер Пауър“ изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и централи

Published

on

Интер Пауър“ ООД проектира, изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и електроцентрали за бита и бизнеса. Габровската компания дава гаранция на производителността и монтажа до 25 години.

Съдейства при узаконяване и кандидатстване по европейски програми, идеен проект и изчисления за възвращаемост на инвестицията. Осигурява инсталация и настройка от сертифицирани специалисти, с квалификация за монтаж на фотоволтаични електроцентрали.

„Интер Пауър“ ООД, в партньорството с водещата компания V-TAC, вече предлага на своите клиенти цялостно портфолио от решения и елементи за изграждане, инсталиране и поддръжка на фотоволтаични паркове и централи.

Гамата включва фотоволтаични комплекти, соларни панели, соларни инвертори, решения за съхранение на енергия и аксесоари, като всички те са разработени, за да отговорят на уникалните нужди на клиентите.

Възползвайте се от количества на склад с експресна доставка в цяла България, както и от корпоративни отстъпки за дистрибутори и клиенти на едро.

За контакти, телефон: +359893556772 или на адрес в Габрово, ул.“Орловска“ 51 (срещу сградата на ОДМВР – Габрово) или направете своето запитване на: https://www.inter-power.shop/zapitvane.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица