Свържи се с нас

Икономика

Безработните лица подават в приходната агенция декларация образец 7

Published

on

© Copyright 2011 — Gabrovo News. All Rights Reserved

Декларация образец 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски на основание чл. 40 ал. 5 т. 1 от Закона за здравно осигуряване (ЗЗО)“ се задължават да подават безработните лица, след като влязоха в сила новите нормативни промени, съгласно горепосоченото основание и на основание член 2, алинея 3 от Наредба N Н-8/29.12.2005 г.

В декларацията се попълват идентифициращи лицето данни и началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски за здравно осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО – обясниха експерти от приходната агенция.
Декларация образец 7 се подава в териториалното поделение на НАП по постоянен адрес до края на месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО. Например, ако едно лице е здравно осигурено за месец ноември 2011 г. и от 1 декември 2011 г. следва само да внася дължимите вноски за здравно осигуряване , то крайният срок за подаване на Декларация образец 7 е до 31 януари 2012 г. Декларацията може да се подаде и по пощата с обратна разписка.
Образец на декларацията може да се получи и от офиса на НАП – Габрово на ул.”Радецка”7 , както и да се изтегли от сайта на приходната администрация – www.nap. bg.
Към днешна дата в офиса на НАП – Габрово  са приети 714 броя декларации образец 7.“

От приходната агенция напомнят, че за неподадена в срок Декларация образец 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО“ санкцията е глоба в размер от 500 до 1000 лева, а при повторно нарушение – от 1000 до 3000 лева.

Всяко лице може да провери здрав-ноосигурителния си статус в офиса на НАП – Габрово , а също и на телефон 0700 18 700 на цената на градски разговор. Справка за размера на дължимите здравноосигурителни вноски и лихвите към тях може да се направи на интернетстраницата на НАП чрез електронната услуга „Здравноосигурителен калкулатор“.

С влизането в сила на новите промени прекъсването на здравните права става, ако са пропуснати повече от три вноски за период от 36 месеца. През 2011 г. лицата, които сами внасят здравноосигурителните си вноски, следва да внасят минимум 16.80 лева на месец. Те се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. При попълване на преводни нареждания за внасяне на здравноосигурителните вноски, е необходимо да се напише точната сума, кодът за вид плащане (код 560405 – „Вноски от лица, неподлежащи на здравно осигуряване на друго основание по ЗЗО“ и код 562806. Наказателни лихви по просрочени осигурителни вноски за НЗОК“), като задължително се посочва периодът, за който се отнася вноската и ЕГН.“

Икономика

Безплатни консултации за граждани в Габрово през лятото

Published

on

Габровската търговско-промишлена палата и Центърът за подкрепа и личностно развитие (ЦПЛР) „Кариерно ориентиране-Габрово“ обявиха старта на инициатива за безплатни консултации за граждани през летните месеци.

Кариерните консултанти от Центъра за кариерно ориентиране ще приемат граждани през юли и август, два дни седмично, на адреса на Палатата: гр. Габрово, ул. „Брянска“ №30, ет. 1 (сградата на НТС), както следва:
Вторник: от 13.00 до 16.30 ч.
Четвъртък: от 09.00 до 12.00 ч.

Инициативата се провежда за пета поредна година и цели да направи услугите по кариерно ориентиране по-достъпни и разпознаваеми за гражданите. Всеки, който желае, ще бъде консултиран съобразно своите нужди.

Кариерните консултанти предлагат помощ в следните области: Обучение за търсене на работа. Помощ при изготвянето на документи за кандидатстване и подготовката за явяване на интервю за работа. Изясняване на лични кариерни цели. Насърчаване и съдействие в проучването на различни възможности за развитие. Изготвяне на индивидуален кариерен план за развитие. Съвети при проблеми с адаптацията на ново работно място и други.

За консултациите не е необходимо предварително записване, но при желание за запазване на час или за допълнителни въпроси, гражданите могат да се свържат с:
ЦПЛР „Кариерно ориентиране-Габрово“ на тел. 0888 890677
Габровска търговско-промишлена палата на тел. 066 803 142

Тази инициатива е отлична възможност за всеки, който желае да подобри своите умения и да получи професионални съвети в областта на кариерното развитие.

Зареди още

Икономика

„Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД набира работници

Published

on

Във връзка с изпълнението на обекти на Дружеството в община Габрово и област Габрово „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД търси да назначи:

1. Технически ръководители;
2. Геодезисти;
3. Лаборанти;
4. Машинисти пътно-строителни машини;
5. Шофьори, категория В и С+Е;
6. Пътни работници;
7. Работници полагане асфалтови настилки;
8. Арматуристи;
9. Кофражисти;

Кандидатите трябва да притежават:
– Подходящо образование и квалификация за съответната позиция;
– Трудов опит по същата или сродна специалност;
– Документ за правоспособност за управление на ПСМ /за машинистите на ПСМ/;
– Необходимата категория за правоуправление на МПС, удостоверение за професионална компетентност, карта за квалификация на водача и удостоверение за психологическа годност /за шофьорите/;
– Добро здравословно състояние;
– Желание за работа;

Компанията предлага:
– Постоянен трудов договор с първоначален изпитателен срок;
– Добро възнаграждение;
– Работно облекло;

Необходими документи за кандидатстване:
– Автобиография;
– Копие от диплома;
– Копие от документи за квалификация/правоспособност;

За контакти: тел.062/616-819.

Зареди още

Икономика

„Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД търси работници

Published

on

Във връзка с изпълнението на обекти на Дружеството в община Габрово и област Габрово „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД търси да назначи:

1. Технически ръководители;
2. Геодезисти;
3. Лаборанти;
4. Машинисти пътно-строителни машини;
5. Шофьори, категория В и С+Е;
6. Пътни работници;
7. Работници полагане асфалтови настилки;
8. Арматуристи;
9. Кофражисти;

Кандидатите трябва да притежават:
– Подходящо образование и квалификация за съответната позиция;
– Трудов опит по същата или сродна специалност;
– Документ за правоспособност за управление на ПСМ /за машинистите на ПСМ/;
– Необходимата категория за правоуправление на МПС, удостоверение за професионална компетентност, карта за квалификация на водача и удостоверение за психологическа годност /за шофьорите/;
– Добро здравословно състояние;
– Желание за работа;

Компанията предлага:
– Постоянен трудов договор с първоначален изпитателен срок;
– Добро възнаграждение;
– Работно облекло;

Необходими документи за кандидатстване:
– Автобиография;
– Копие от диплома;
– Копие от документи за квалификация/правоспособност;

За контакти: тел.062/616-819.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица