Свържи се с нас

Новини

Омбудсманът: Отоплението на Габрово е гарантирано по закон при прекратена лицензия

Published

on

Централното отопление за около 4100 домакинства в гр. Габрово е гарантирано по Закона за енергетиката (ЗЕ) при прекратена лицензия на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД. Такова становище изпрати омбудсманът Диана Ковачева в отговор на запитване от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 

Поводът е заявлението на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД, внесено в Регулатора през август т.г., за предсрочно прекратяване на две лицензии на дружеството и преустановяване топлоснабдяването в града, заради което КЕВР поиска официално становището на омбудсмана.

Става въпрос за лицензия № Л-008-03 от 17 октомври 2000 г. за дейността „производство на електрическа и топлинна енергия“ и лицензия № Л-009-05 от същата дата за „пренос на топлинна енергия“, издадени на дружеството.

В отговора си до КЕВР проф. Ковачева подчертава, че посочените две лицензии, издадени от Регулатора на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД, не са публично достъпни. Освен това обръща внимание и на факта, че лицензиите и приложенията към тях са изцяло поверителни, поради което омбудсманът или друго трето лице няма възможност да заяви становище по конкретни аспекти от изпълнението или прекратяването на тези лицензии.

Въпреки това омбудсманът взима отношение в защита на битовите клиенти като подчертава, че дружеството „Топлофикация – Габрово“ ЕАД, в качеството на лицензиант, е задължено да продължи да осъществява лицензионната си дейност до издаване на нова лицензия на друго лице по реда на чл. 56, ал. 3 от Закона за енергетиката, съгласно чл. 57, ал. 1 от ЗЕ. 

„Законодателят е предвидил, когато в срока на предизвестието, с което лицензиантът е поискал прекратяване на лицензията, не бъде определен нов лицензиант, КЕВР назначава особен търговски управител (съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗЕ), който приема по опис обектите, чрез които се осъществява лицензионната дейност, като те му се предават за управление. Особеният търговски управител продължава осъществяването на лицензионната дейност за сметка на лицензианта до прехвърлянето на собствеността върху енергийните обекти и определянето на нов лицензиант“, пише Диана Ковачева.  

Тя е категорична, че с евентуалното прекратяване на въпросните две лицензии на „Топлофикация – Габрово“, не трябва да прекъсва функционирането на инсталираните мощности за производство и пренос на топлинна енергия – собственост на дружеството.  

„Важно е да отбележа също, че според констатациите на КЕВР, отразени в Решение № И5-Л-008/23.12.2019 г. за продължаване на срока на двете лицензии с 15 години – до 17.11.2035 г., както и в Решение № БП-15/23.12.2019 г. за одобряване на бизнес плана на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД за периода 2020-2024 г., производствените и преносните съоръжения на дружеството са в добро техническо състояние и са налице технически възможности те да функционират в посочения срок. Освен това разполага с квалифициран и обучен експлоатационен персонал“, посочва още общественият защитник.  

Проф. Ковачева обръща внимание и на факта, че през последните няколко отоплителни сезона в институцията на омбудсмана са постъпили множество жалби и сигнали от битови клиенти на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД заради честите и непланови спирания на топлоснабдяването и влошеното качество на услугата. 

„В началото на тази година поставих този проблем отново на Вашето внимание и КЕВР извърши извънредна проверка на дружеството относно изпълнението на неговите лицензионни задължения и конкретно за спазването на показателите за качеството на топлоснабдяването. Тогава „Топлофикация – Габрово“ ЕАД самостоятелно взе решение за отпускане на определени финансови компенсации на битовите клиенти, засегнати от несигурното топлоподаване. Формално обаче, нарушения на показателите за качеството не бяха установени от КЕВР, което на свой ред поставя въпрос доколко прилагането на тези показатели е ефективно и до каква степен те изпълняват своето предназначение в защита на интересите на крайните потребители“, подчертава Диана Ковачева. 

В заключение омбудсманът е категорична, че евентуалното прекратяване на лицензията на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД за дейността „пренос на топлинна енергия“ не трябва да доведе до прекратяване на топлоснабдяването на битовите клиенти в гр. Габрово.

Новини

Стартира кампания в детските градини за безопасност на движението

Published

on

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата стартира кампания в детските градини. Театрална постановка, викторина, състезания и игри на тема пътна безопасност зарадваха малчуганите от ДГ „Явор“. Събитието се проведе в двора на детското заведение, който бе изпъстрен с декори, знаци, пешеходни пътеки и конуси.

Организатор бе Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (ОКБДП) със съдействието на ОДМВР- Габрово, Държавен куклен театър- Габрово и РУО- Габрово. Това бе първата от поредица срещи в детските градини на тема пътна безопасност, а поводите са Деня без жертви на пътя- 20 септември и Дните на безопасността на пътя, които се провеждат между 16 и 22 септември, с мото: „Остани жив! Пази живота!“

Над 80 деца от 4 групи се включиха в разнообразната програма, като всички получиха подаръци от ОКБДП- светлооразителни мечета, връчени лично от заместник областния управител Даниела Маринова.

Маринова подчерта, че знанията за пътната безопасност трябва да се формират още в ранна възраст. „ Децата учат през преживявания, затова те ще имат възможност да гледат образователна постановка с викторина и да участват в игри, организирани от екипа на ДГ „Явор“. Целта е да задържим вниманието на малчуганите върху тази важна за цялото ни общество тема. Надявам се малки и големи да се забавляваме, докато обогатяваме знанията си.“, каза още заместник областният управител.

Екипът на Държавен куклен театър- Габрово представи интерактивната постановка „Приключения в парка“- съвременна история за правилата и безопасността за движение по пътя и телефон 112.

Съвместно с главния главния герой- полицай, който регулира преминаването през кръстовищата, децата се учиха да разпознават пътните знаци, предназначението на светофара и неговите цветове, както и правилата за движение. В представлението умело бе вплетена и викторина, а най-любознателните получиха награди от ОКБДП.

Театралите зарадваха малките зрители и с подаръци- топки, с които да играят в просторния двор на любимата детска градина. В оспорвана надпревара с тротинетки и колелета се впуснаха около 20 деца от предучилищните групи. Те демонстрираха майсторско управление и познания за правилата за движение, а за уменията си получиха грамоти и награди.

Малчуганите се срещнаха още с Деян Дойнов- старши експерт в РУО- Габрово, и с инсп. Христофор Божинов, който подари стоп палка и три светлоотразителни раници на директора на ДГ „Явор“ Вера Тихова.  

В края на срещата децата дариха гостите с рисунки.

Зареди още

Новини

Дряново се нуждае от изграждане на пречиствателна станция за отпадни води

Published

on

Основни инфраструктурни обекти, приоритети за работа, проблеми, за които Областна администрация може да съдейства. Това бе темата на срещата между кмета на община Дряново Трифон Панчев, областния управител Мария Башева и заместник областния управител Даниела Маринова.

Като важен въпрос Трифон Панчев постави нуждата от изграждане на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) и подчерта, че Дряново е единствената община в областта, която все още не разполага с подобно съоръжение.

Казусът е обсъден и с управителя на „ВиК“ ООД-гр. Габрово – инж. Василев.

Изграждането на две подпорни стени в Дряново е следващият наложителен проблем за решаване.

Панчев информира, че едното съоръжение е финансирано на 50%, като ще се търсят средства за завършването му.

Зареди още

Новини

И новият областен в търсене на решение за проблемното кръстовище край Враниловци

Published

on

Областният управител Мария Башева изпрати писмо до министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков и до председателя на управителния съвет на Агенция„ Пътна инфраструктура“ (АПИ), във връзка с невралгичния участък при разклона за Враниловци.

В него се настоява за проектиране и изграждане на трета лента при кръстовището.

„Въпреки предприетите временни мерки с поставянето на светлоотразителни кабари по шосето, броят на възникналите пътно-транспортни произшествия не намалява. Това обстоятелство за пореден път потвърждава необходимостта от изграждането на допълнителна лента за завиване на ляво по посока на село Враниловци, както и в краткосрочен план да се предприемат мерки за монтиране на гъвкави ограничители.“

В писмото още се настоява „да разпоредите проектиране и изграждане на трета лента в този участък, която би била единствената работеща мярка за осигуряване на безпрепятствено завиване в това критично място. В допълнение Ви информирам за назряло голямо обществено недоволство във връзка с постоянните катастрофи там и искане за решаване на проблема.“

Мария Башева проведе и среща с директора на Областното пътно управление инж. Деян Георгиев, като настоя за допълнителни действия на критичния участък на кръстовището на Враниловци.

Директорът на ОПУ информира, че процесът е дълъг и сложен, свързан с отчуждаване на земя и изместване на инженерни мрежи – електропроводи, оптични кабели, също с необходимостта от спазване на изискванията за устойчивост на проекта, които продължават още 2 години.

Припомняме, че началото беше сложено още през май месец 2022 година, когато са проведени редица срещи, извършено бе преброяване на превозните средства, преминаващи през кръстовището, с цел да бъде доказана необходимостта от реконструкция и въвеждане на трета лента за ляво завиващи.

Обобщените данни от преброяването и предложенията са изпратени в АПИ, но на този етап няма развитие. Дотогава ще бъдат предприети нови допълнителни мерки чрез поставяне на делинеатори /гъвкави ограничители/ и маркировка.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица