Свържи се с нас

Икономика

Синдикат „Защита“: Как с минимална заплата от 780 лв ще настигнем Европа?

Published

on

Започват всенародни празненства!

След дълги пазарлъци като на селски пазар между казионните синдикати, работодателски организации, служебно правителство и парламент, чудото се случи!

От 01.01.2023г. минималната работна заплата за страната става в размер на фамозните 780 лв.!

Разбира се, този невероятен успех бе извоюван след бурни протести на казионни синдикати, подкрепени от БСП и ПП. И въпреки неистовата съпротива от страна работодателските организации, че това драстично увеличение на минималната работна заплата за страната ще доведе до масови фалити на предприятия, вихреща се сива икономика, загуба на работни места. Нищо от това не се случва, защото през последните години непрекъснато се трупат свръхпечалби, безработицата е сведена до минимум. И напротив – увеличението на минималната работна заплата няма да доведе до нарастване на сивия сектор, а ще накара работодателите да осигуряват върху по-високо възнаграждение.

В продължение на няколко месеца цирка беше пълен. Казионни синдикати и профсъюзни партии настояваха за увеличение на минималната заплата на 850 лв. Точка на спора сложи служебното правителство, което без да се съобразява с никой определи минимална работна заплата от 780 лв.

Сега е момента да попитаме всички тези синдикалисти и политици, които щедро ни обещаваха европейски доходи как с минимална заплата от 780лв. ще настигнем Европа? Не трябваше ли да вземем пример от Румъния, с която вървим ръка за ръка, където макар и да е най-ниска в Европейския съюз минималната заплата е в размер на 1200 български лева.

Това е минимумът, който трябва да бъде отстояван в България в момента! И е крайно време да излезем да изразим исканията си на улицата!

Може би на фона на всичко случващо се най-трагикомично изглежда поведението на партиите на Нинова и на Промяната, които категорично настояваха за 850 лв. минимална работна заплата и сега изпаднаха в ужас, че това не се е случило. Явно, точно на тези другари трябва да им напомним, че до преди няколко месеца бяха на власт и вместо сега да изпадат в истерия трябваше още от 01.04.2022 г. да увеличат минималната работна заплата на 850 лв.

Не само че не я увеличиха, но изпуснаха спекулата да се развихри безконтролно, която доведе до невиждана от години инфлация, която доведе до обедняване на българина и намаляване на покупателната способност. Затова и паднаха от власт.

Тук искаме да припомним и на двете политически парти, защото явно паметта им е доста къса, че многократно с писма и проведени срещи и с тогавашния министър на труда и социалната политика Гьоков и с вицепремиера и министър на икономиката Нинова, още в м.януари 2022г. сме поискали минималната работна заплата за страната да бъде 850лв. Но те тогава категорично отказваха и ни препращаха към финансовия министър Василев. Интересно защо не направиха това увеличение от през пролетта, когато приеха бюджета за 2022г.?!

Именно с този си див популизъм отвратиха хората, паднаха от власт, и избирателната активност стигна жалките 30%.

Пак същите артисти – и в злополучната тристранка и в парламента допуснаха минималната пенсия в страна в размер на 467лв, да бъде по-ниска от приетия праг на бедност – 504лв.

Тези „герои“ само хвърлят прах в очите на хората, че уж правят нещо, но всъщност цените на стоки и услуги продължават спекулативно да растат, а българина все повече обеднява.

За сега остава да се радваме на тези 780 лв, които много трудно може да бъдат похарчени!

Все пак управляващите решиха великодушно да ни подхвърлят по някоя троха, за което трябва да им бъдем изключително признателни!

Поради тази причина трябва да започне всенародното веселие в чест на щедростта на управляващите, и накрая да люшнем едно Дунавско хоро, както го правеше Тато!

Време е да спрем да вярваме на тези лъжливи политици, да запретнем ръкави, да излезем и да заявим категорично исканията си на улицата, щом не ни чуват! Време е народа да изтрезнее от лъжите и празниците, защото нехайството към собственото ни настояще и бъдеще ще ни доведе само до пълна мизерия!

Както е казано – съдбата на давещите се е в ръцете на самите давещи се!

Позиция на национален синдикат „Защита“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представиха възможностите за подпомагане за ВЕИ в предприятия и домакинства

Published

on

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова и Камара на строителите ОП-Габрово организираха среща с експерти от Министерството на иновациите и растежа за предстоящите схеми за подпомагане на предприятията и на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

„Една от мисиите на областния управител е да съдейства за добрия диалог и координация между бизнеса и държавата. Благодаря на Министерството на иновациите и растежа,че откликнаха на поканата ни и за доброто сътрудничество. Оставаме отворени за организирането и провеждането подобни разяснителни срещи за програми и проекти в бъдещето“, каза Кристина Сидорова.

По време на срещата бяха представени две процедури- „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” и „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата”.

Акцент бе поставен върху първата, която се явява една от малкото процедури, по която фирмите от Сектор Строителство са допустими и като бенефициенти, и като изпълнители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Интер Пауър“ изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и централи

Published

on

Интер Пауър“ ООД проектира, изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и електроцентрали за бита и бизнеса. Габровската компания дава гаранция на производителността и монтажа до 25 години.

Съдейства при узаконяване и кандидатстване по европейски програми, идеен проект и изчисления за възвращаемост на инвестицията. Осигурява инсталация и настройка от сертифицирани специалисти, с квалификация за монтаж на фотоволтаични електроцентрали.

„Интер Пауър“ ООД, в партньорството с водещата компания V-TAC, вече предлага на своите клиенти цялостно портфолио от решения и елементи за изграждане, инсталиране и поддръжка на фотоволтаични паркове и централи.

Гамата включва фотоволтаични комплекти, соларни панели, соларни инвертори, решения за съхранение на енергия и аксесоари, като всички те са разработени, за да отговорят на уникалните нужди на клиентите.

Възползвайте се от количества на склад с експресна доставка в цяла България, както и от корпоративни отстъпки за дистрибутори и клиенти на едро.

За контакти, телефон: +359893556772 или на адрес в Габрово, ул.“Орловска“ 51 (срещу сградата на ОДМВР – Габрово) или направете своето запитване на: https://www.inter-power.shop/zapitvane.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица