Свържи се с нас

Икономика

Симеон Симеонов: За 5 години развихме значително пазара на бездимни алтернативи

Published

on

Разговор с регионалния търговски мениджър за Централна България на Филип Морис България.

Какви са отзивите от клиентите, които спират цигарите и минават на алтернатива с намаленa вреда? Как се променя животът им?

По мои наблюдения и разговорите ми с клиенти, пушачите, преминали на бездимни алтернативи,  до 3 седмици оценяват повечето предимствата като липса на кашляне, миризма по дрехите и  пръстите, лош дъх. Несъмнено се чувстват по много по- добре, без задъхване и тежест в гърдите. Като цяло пълнолетните потребители, преминали напълно към бездимни алтернативи, споделят драстична промяна в начина си на живот – на самите себе си и на близките си хора, като отчитат потенциалните ползи за подобряване на собственото си, а и на общественото здраве.

Какво бихте казали на човек, който иска да спре цигарите?

Бих казал, че това е най-добрият избор, който може да направи. Но ако по някаква причина не може да се откаже от тях, бих го призовал да се запознае с концепцията за намаляване на вредата и значителното количество научни проучвания, които стоят зад бездимните продукти на Филип Морис Интернешънъл, в които компанията е инвестирала над 9 млн. долара до момента, и да направи информиран избор за себе си.

Какви са последните тенденции от пазара на бездимни алтернативи на пушенето? Световната посока е към увеличение на пушачите, които заменят цигарите, но как стои въпросът в България и по специално районите, за които отговаряте Вие?

В световен мащаб  потребителите на бездимни продукти са вече около 19 милиона, а у нас техният брой е  над 220 000. През последната година наблюдаваме все по-силен интерес от страна на пълнолетните пушачи към бездимните алтернативи. Причините са, от една страна, все по-дълбокото разбиране и осъзнаване  за намалената вреда заедно с възможността за ползване на закрито, липса на лош дъх, намалената миризма и т.н. Дори пушачите в по-малките населени места, където вече имаме силно развита инфраструктура и възможност за грижа за нашите клиенти и потребители,  интересът към продуктите с намалена вреда и  науката зад тях расте. Това ни казва, че все повече хора осъзнават вредата от тютюнопушенето, виждат,  опитват и преминават към  бездимни алтернативи  на  цигарите и разбират ползите от тях за собственото им здраве и потенциала им за подобряване на общественото здраве  Ние във Филип Морис България вярваме, че това е пътят напред към свят без тютюнев дим. Все повече потребители и клиенти  също го вярват, но не само защото ние им го казваме и доказваме, а защото го изживяват, техни приятели го споделят, заедно обменят опит и знания.  Разбира се, това е дълъг път, но съм убеден, че с всеки изминал ден се приближаваме до момента, в който ще постигнем мисията си за бъдеще без тютюнев дим.

От разговорите Ви с клиентите – расте ли разбирането за намалена вреда при бездимните продукти спрямо пушенето? Каква главна причина изтъкват те за промяната?

Ние сме любознателни и отворени за иновациите и новите технологии. С всеки изминал ден в обществото се изгражда по-висока  култура по отношение на бездимните алтернативи и все повече пушачи се интересуват от ползите от тези продукти. Самият факт, че вече над 220 000 пушачи са успешно преминали на алтернативите без горене  дава ясна индикация, че разбирането за намалената вреда расте с всеки изминал ден. Това е голямо постижение за целия екип на Филип Морис България и пътят, по който вървим през последните 5 години, откакто предлагаме бездимни алтернативи на пазара у нас – развихме пазара на този тип продукти изключително добре, с грижа за потребителите и клиентите.  Всеки  пълнолетен пушач може да получи детайлна информация за потенциалните ползи от продуктите от нашия Център за обслужване на клиенти и в търговската мрежа. Голяма част от нашите нови клиенти получават позитивна обратна връзка от потребители в своето близко обкръжение –  приятели, познати, колеги и идват при нас с желание да получат повече информация и да преминат към алтернативи без горене.

Важното за мен е, че потребителите споделят, че се чувстват много по-добре, не се задъхват и особено хора, които спортуват, не се притесняват от неприятната цигарена миризма, когато общуват с непушачи и живеят по-комфортно. А най-интересното е, че много от тях споделят, че не могат да си представят  да се върнат към цигарите отново.

Смятате ли, че бездимните алтернативи могат напълно да изместят пушенето в град като Пловдив ?

Пловдив се развива стремглаво през последните години. Развитието на индустрията и новите технологии водят до бързи промени във всички аспекти на икономиката и живота в града. Очакванията на обществото и потребителите също се променят с бързи темпове и тютюневата индустрия се адаптира и отговаря на потребностите на пълнолетните потребители като им предлага алтернативи с намален риск. Ние постоянно предоставяме информация на пълнолетните потребители в Пловдив за здравните рискове и ползи от новите бездимни алтернативи. Основната идея, като концепция в тяхното създаване, е да се постигне намаление на вредата за всички пълнолетни пушачи,  които в противен случай биха продължили да пушат. На този етап отчитаме изключително бързи темпове на интерес и възприемане на нашите бездимни продукти в града. Обнадеждаващите резултати до момента ми дават основание да смятам, че един ден ние ще можем да излезем от бизнеса с цигари и защо не Пловдив да е първият град в страната без тютюнев дим.

Какъв е пътят Ви в компанията Филип Морис България?

Работя във Филип Морис България от 16 години. Започнах като консултант „Търговски маркетинг“ в отдел „Продажби“. През годините съм имал отговорности и ръководене на екипи, свързани с дистрибуция и продажби, позициониране и маркетингови активности. В момента съм Регионален търговски мениджър за регион „Централна България“. Ръководя  екип, който отговаря за отношенията с ключови партньори, дистрибутори и потребители. Отговорен съм  и за специализираната търговска мрежа, предлагаща само продукти на Филип Морис Интернешънъл, както и с развитието на инфраструктурата на компанията. През последните години компанията осъществява най -голямата трансформация в своята история до сега – често променяме неща и се учим в движение, работим в динамична и предизвикателна среда. Всичко това ме мотивира и прави всеки мой ден в компанията интересен и предизвикателен, а гордостта от постигнатите резултати, за които по-горе разказах, ме мотивират да постигаме още и още – заедно като един екип.

Материалът е публикуван с подкрепата на Филип Морис България.

Икономика

Голям интерес в Габрово към програмата за енергийно обновяване

Published

on

При много голям интерес премина срещата в Ритуалната зала на Община Габрово, организирана от Европа директно Габрово при Габровската търговско-промишлена палата и Община Габрово, на която бяха представени предстоящите процедури от Плана за възстановяване и устойчивост на България /НПВУ/, предназначени за бизнеса и гражданите.

Участниците се запознаха с възможностите, които предоставя Планът, с предстоящите програми за бизнеса по НПВУ и финансови инструменти, които се подготвят за бизнеса, както и с предстоящите процедури за финансиране обновяването на бизнес и публични сгради, за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд и др.

Срещата беше открита от кмета на Габрово, а Марина Кирова от Представителството на ЕК в България представи какво предвижда Планът за целия период. Процедурите за бизнеса бяха представени от Калин Маринов, зам. – директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на иновациите и растежа“.

Татяна Ангелчева от МРРБ разказа какви са възможностите за финансиране обновяването на бизнес и публични сгради, а Милена Хубенова и Румен Джаров от отдел „Контрол и мониторинг“ в дирекция “Жилищна политика” на МРРБ представиха процедурата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”.

Съвсем естествено, обновяването на жилищните сгради предизвика най-голям интерес. Почти час експертите отговаряха на множеството въпроси, които идваха от цялата страна.

След общата част дискусията продължи във всеки център поотделно съгласно местните приоритети на региона. В Габрово темата беше отново обновяването на жилищния фонд.

Тодор Попов – Директор на Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване“ в Община Габрово представи детайли от процедурата и отговори на конкретни въпроси, свързани с подготовката на документите за участие в процедурата.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Започва „УНИТЕХ 2022“, спомагаща „Иновативния Хълм на Габрово“

Published

on

В Техническия университет – Габрово днес, 18 ноември, започва двадесет и втората ежегодна международната научна конференция „УНИТЕХ 2022“. Официалното откриване е насрочено за 10.00 часа в конферентната зала на университетската библиотека.

В „УНИТЕХ 2022“ ще вземат участие повече от сто учени от университети, научни организации и представители на бизнеса от страната и чужбина. Заявените за участие в научния форум доклади са 155, в 18 тематични секции.

Предвидени са поредица от събития, свързани с изпълнението на проекти по ос 1 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. В технологичния парк на университета ще се проведе семинар, с акцент партньорството между наука и бизнеса. В Конферентната зала на университетската библиотека от 16:00 часа ще започне информационен ден, свързан с eко и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и обра- зование за интелигентен растеж.

Всички мероприятия, включени в конференцията „УНИТЕХ 2022“, ще спомогнат за обособяването на „Иновативния Хълм на Габрово“ – ключово място за обучение, научни изследвания, предприемачество, трансфер на знания и технологии, инкубатор на идеи и фирми, споделено пространство за студенти, докторанти, ученици, преподаватели, учени, представители на бизнеса, НПО, местната и държавната власт.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представят в Габрово програмата за саниране и процедури за бизнеса

Published

on

Европа директно Габрово при Габровската търговско-промишлена палата и Община Габрово канят представители на бизнеса и гражданите, които искат да научат повече за предстоящите процедури за подпомагане на бизнеса и за саниране на многофамилни жилищни сгради в рамките на мерките по Плана за възстановяване и устойчивост на среща – дискусия.

Форумът ще се проведе днес, 17 ноември, от 14.00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово.

Събитието се организира от всички центрове ЕВРОПА ДИРЕКТНО в България и се домакинства от ЕВРОПА ДИРЕКТНО Габрово при Габровската търговско-промишлена палата и Община Габрово.

Срещата ще е в хибриден формат, ще се излъчва в платформата ZOOM за страната и на фейсбук страницата, както на Европа директно Габрово, така и на другите центрове в България. Линкът за включване в събитието е https://us06web.zoom.us/j/8322874812?pwd=ZHhDd0M2ZVczYjgwQ2NDS2YxKzFrUT09. Участието онлайн е ограничено до запълване на местата в платформата.

Програмата предвижда след общото за страната събитие, на място в Габрово, да се проведе дискусия с въпроси и отговори за предстоящата процедура за саниране на многофамилни жилищни сгради. Тази част от срещата е подходяща за домоуправители на сгради и граждани, които желаят да се включат в процедурата и да санират своите жилища.  

Разгледайте предварителната програма, за да прецените кога да се включите в събитието.

ПРОГРАМА

Планът за възстановяване и устойчивост в помощ на бизнеса и гражданите

Домакини: Европа Директно Габрово и Община Габрово

Съорганизатори: Центрове Европа директно в България

Дата:           17 ноември 2022

Място:         Ритуална зала на Община Габрово

13:30 – 14:00  Регистрация

14:00 – 14:05  Откриване

Галина Михнева, ръководител на Европа директно Габрово

14:05 – 14:10  Приветствие от домакините 

Таня Христова, кмет на Габрово

14:10 – 14:30  Представяне на План за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

Марина Кирова, и.д. Зам. ръководител на Представителството на ЕК в България

14:30 – 14:40  Предстоящи програми за бизнеса по НПВУ и финансови инструменти, които се подготвят за  бизнеса

Калин Маринов, Зам. директор на ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на иновациите и растежа

14:40 – 15.00  Представяне на възможностите за финансиране обновяването на бизнес и публични сгради по Плана за възстановяване и устойчивост

Експерти от Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ в МРРБ

15:00 – 15:20  Представяне на Проект на Насоки за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – първи етап“

Експерти от дирекция „Жилищна политика“ на МРРБ

15:20 – 15:35  Въпроси и отговори от експертите в чата

Програмата продължава на място за всеки център поотделно

Само за Габрово

15:35 – 16:30  Въпроси и отговори: Предстоящата процедура за саниране на сгради. Какво трябва да знаем?

Тодор Попов, Директор на Дирекция „АПИО“ в Община Габрово        

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица