Свържи се с нас

Новини

Народният представител Богомил Петков се отчете пред избирателите

Published

on

Народният представител от ПП „Продължаваме промяната“ Богомил Петков от габровския избирателен район направи своя отчет пред избирателите за свършеното от него. Той предпочете трибуната на Новинарски портал за Габрово и региона „Габрово Нюз“, за да представи свършеното от него през мандата.

„Кандидатирах се за Народен представител от листата на „Продължаваме промяната в Габровски МИР 7, защото ми писна над 30 (тридесет)години на всички парламентарни избори да ни лъжат. Който Кандидат- народен представител дойдеше в Габровска област обещаваше  тунел под връх Шипка и язовир Мокра Бяла. За това реших,че моята Кауза ще е решаването на водния проблем на Севлиевска община и изграждане на тунела под  връх Шипка, заедно с обходния път на град Севлиево. Да , трудни задачи и висока цел за един мандат от 4(четири )години, но не исках да съм поредния лъжец и след като бях избран за Народен представител се заех веднага за работа. Още в Предизборната кампания поисках уверението от нашите лидери, че ще имам подкрепа за моята кауза и веднага след като се сформира Правителство отидох на среща с Министъра на Регионалното развитие и благоустройство.

Бях попарен „Тунелът под  връх Шипка ще трябва да се препроектира, имаме идея да са две ленти за движение в една посока, нова оценка за въздействия върху околната среда и така нататък в бъдещето. За обходния път на Севлиево ще работим чрез АПИ. За водата на Севлиево- пари за язовир няма”.

Поисках и бях избран с подкрепата на нашата парламентарна група за член  на Комисията по Регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията  по туризъм.

Време е за отчет пред избирателите . Започвам с отчета като член на комисията по Регионална политика .

-Много срещи с Министър председателя, Министър на финансите, Министър на МРРБ, Министър на околната среда и водите, Заместник министри , Директор Дирекции, Председател на АПИ, Областен управител, кметове, колеги и много други.

-Среща с Габровската общественост организирана от кмета на град Габрово,за което благодаря

-Среща с бизнеса в Габровска област

-Среща с проектантите на обходен път на град Севлиево

Резултатите:

-Подписан договор на 08.06.2022 год. за проектиране и строителство, строителен надзор и изграждане на тунела под връх Шипка.

-Постановление на Министерски съвет от 01.08.2022 год.с което Правителството отпуска за решаване на водния проблем в Севлиевска община  8 505 855 лв. по три проекта: „Реконструкция на източен водопроводен клон” , Етап 2, Участък №1- Водопровод от т.570 до т.700 с L=4 205.35 m; Реконструкция на източен водопроводен клон, Етап 2,  Участък №2- Водопровод от т.700 до т.883 с L=5,827,33 m; Реконструкция на улични водопроводи в централна част на град Севлиево.

-Обходният път на град Севлиево след публично обсъждане  на 20.04.2022 год. , за което благодаря на кмета на града е вече на фаза технически проект. След приемането му предстоят отчуждителни  процедури

-Осигурено финансиране чрез бюджета МРРБ  по два проекта за град Дряново  стойност 4 470 197,00 лв. „Реконструкция общинския път GAB 3118-/III-609, Трявна –Царева ливада/-Куманите; Община Дряново. Благодаря на Кмета на град Дряново за съдействието.

-Осигурено финансиране Трявна по проект на стойност 1 595 508,00 лв.  „Водоснабдяване поземлени имоти в местностите Данова поляна и Вареницата, землище на  Трявна и землище на Черновръх ,Община Трявна,Област Габрово- Благодаря на Кмета на град Трявна за съдействието.

-Осигурено финансиране от Министерството на спорта на стойност 57 700 лв.за ремонт на съблекални и тоалетни плувен басейн на СОУ”Васил Левски” гр.Севлиево.

-Осигурено финансиране от Министерството на културата на стойност 1 172 276 лв. за реконструкция на Национална Априловска Гимназия град Габрово

Благодаря за съдействието на Яна Балникова, Ралица Манолова и Петър Петров.

– Осигурено финансиране от Министерство на образование и наука на стойност 427 989,00 лв.за Ремонт на покрив и физкултурен салон на ПМГ”Иван Гюзелев” град Габрово

– Осигурено финансиране от Министерство на образование и наука на стойност 87 853 лв. за детска градина „Светлина” град Трявна –ремонт покрив и спортна площадка

 -Приехме Законопроект за изплащане на 50% от задълженията по договорите за текущия  ремонт и поддръжка, а останалите  след проверка на междуведомствената комисия

-Приехме Законопроекта за противодействие на корупцията

-Приехме Законопроект за допълнение на ЗОП за изработване на механизъм за индексация на обществените поръчки

-Приехме промяна в Закона  за енергията от възобновяеми източници, който облекчава изграждането на обекти за производство на ток за собствено потребление и предвижда режимът за инсталирането им да бъде уведомителен.

-Приехме изменение  и допълнение  в Закона  за местното самоуправление, които въвеждат механизъм за прозрачност на местната власт внесен от мен в Народното събрание

-На 09.06.2022 внесохме в Парламента  Закона  за КПКОНПИ. Като вносител съжалявам, че бе  приет само на първо четене и недостигна време  и бе саботиран от опозицията  на второ четене!

-На 14.06.2022 год. след наводнението в град Трявна съдействах за осигуряване на средства от Комисията по бедствия и аварии за възстановяване на щетите

Благодаря  на всички членове на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление.

Благодаря на сътрудниците на комисията и лично на председателя Настимир Ананиев.

Като член на комисията по Туризъм:

Време е за отчет пред избирателите.

За тези 7 месеца се опитах да съм максимално прозрачен, да давам отчет и да работя колкото се може повече!

През декември, след прозрачни преговори и подписване на Коалиционното споразумение в сектор „Туризъм“ партньорите се обединиха около точно 80 точки.

👉🏻 Ето по-важното, което беше направено за тези 7 месеца:

✅ Със спешна поправка в закона, гласувана от Народното събрание в най-кратки срокове, беше възстановена мярката „35 евро на седалка“ за чартърни полети.

✅ Бяха продължени всички останали мерки в подкрепа на бранша – като ключовата 60/40.

✅ Бе запазена и ставката от 9% ДДС за ресторантите.

✅ С мярката „40 лева за бежанец“ за пръв път бяха пряко подпомогнати хотелиерите.

✔Общите суми, които ще бъдат платени по мярката, ще надвишат 170 милиона лева. Никога досега толкова много хотели не са отваряли през месеците март и април в България.

✅ ББР осигури ликвидни средства за бизнеса като създаде финансови инструменти в подкрепа на сектор „Туризъм“ и по-специално в помощ на хотелиерите.

✅ Беше създаден Институт за иновации в туризма – следва иновациите и подобни институти да бъдат приложени в цялата система на образованието- средно и висше.

✅ Започнахме работата по изготвянето на нов Закон за туризма, с широкото участие на целия туристически сектор, към който бе отправена покана. Имаме над 300 желаещи в 8-те групи.

✅ Приехме на първо четене Закон за старите столици на Република България, който ще даде тласък на културния туризъм у нас и устойчиво развитие на някои от туристическите райони в България.

✅ Внесохме за одобрение в МТ стратегия и правилник за създаване, маркиране и поддръжка на пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоездене.

✅ Стартирахме написването на нов закон, който да създаде единна браншова организация.

✅ Бяха отпуснати с 2 млн. лева повече за туристическа реклама.

✅ Приехме на второ четене в бюджета ваучерите за храна да важат и за туристически услуги (отдавна коментирана мярка, но едва сега се намери воля да се изпълни) и вече е приета!

✅ Влязохме в директен контакт със здравноосигурителните каси в Германия (чрез посещение на делегация, организирана със съдействието на ГБИТК (AHK) и очакваме посещение оттам в края на септември и възможности за директно договаряне за лекуване и рехабилитация на германски граждани тук.

✅ Oт DRV (Германия) ще изпратят екип от 8 души, които да анализират възможностите на страната и ще направим постъпки към увеличаването на туроператори от Германия, които работят с нас.

✅ Задълбочихме значително връзките с немските авиопревозвачи ( Lufthansa и Eurowings) и си поставихме за цел (заедно с членовете на DRV) в близките години да утроим броя на немските туристи в България.

✅ Внесохме ЗИД за определяне на ставката на туристическия данък в предходната година.

✅ За изминалите месеци проведохме близо 20 заседания на Комисията, едно от които изнесено – на летище София.

Много изслушвания, въпроси, срещи, които оставаха в невидимия спектър от работата ни в парламента.

Зимният сезон беше най-успешният от 5 години насам, а летният ще е по-добър от миналогодишния.

Като член на комисията по Туризъм, лично разплетох злоупотребите в държавна фирма „Слънчев бряг” АД, която 10(десет) години е била на загуба и умишлено водена към фалит. А тя притежава инфраструктурата в курортния комплекс Слънчев бряг.

Благодаря на всички членове на Комисията по туризъм за старанието!

Благодаря на сътрудниците на Комисията по туризъм за отличната работа и професионализъм и лично на Председателят на комисията г-н Илин Димитров. Поздравявам го с назначението му за Министър на туризма в служебното правителство.

Извинявам се на близките си, на приятелите и партньорите ми, че почти не намирах време за тях. Опитах се да го вложа в служба на страната и секторите по Регионална политика и Туризъм  

Като Народен представител в 47 Народно събрание отчитам:

   -5 броя законопроекта като съвносител

  -29 броя приемни дни в градове и села на Габровска област

  -над 50 броя заседания на комисии

  -99 броя заседания на Народно събрание

  -над 120 срещи с граждани , НПО-та и браншови организации

  -над 12 000 изминати километра

   Това  свърших за 7(седем) месеца. Дали е малко или много Вие ще  кажете, уважаеми избиратели!

Няма училище за депутати и министри и тези от нас, които не са дългогодишни политици, учехме всичко в движение, уповавайки се на опита, професионалните си умения и морален компас. Работехме с желание, емоция и убеждението, че правим най-доброто за каузата България да се превърне в едно по-добро място за живеене.“

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Крими

Арестуваха габровец след 2 автокражби

Published

on

Криминално проявен мъж, противозаконно отнел два автомобила, бе задържан за срок до 24 часа, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Габрово.

Сигналите са получени на 28 февруари и 16 март. В резултат на предприетите оперативно-издирвателни мероприятия бил задържан извършителят на деянията.

Това е 34-годишен многократно осъждан габровец. Двата автомобила, предмет на престъпленията, са намерени и върнати на собствениците.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Над 70 дървета ще бъдат засадени тази седмица в Габрово

Published

on

Над 70 дървета ще бъдат засадени през седмицата на различни локации в града. Японска вишна, шестил, бреза, амброво дърво и декоративен глог са част от видовете, които ще допълнят озеленяването в Габрово.

На 22-ри март представители на габровска мебелна фирма ще засадят 12 дръвчета, дарени от тях за озеленяване в района на междублоковите пространства на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“.

Миналата година зоната беше цялостно благоустроена, извършен бе ремонт на уличните и тротоарните настилки, включително на междублоковите пространства.

Общинско предприятие „Благоустрояване“ извърши подготвителни дейности за засаждане на растителност в определените зелени зони в района на ул. „Св. Св. Кирил и Методий“.

Дейностите включват насипване на почва и компост, фрезоване и подравняване на терените. През тази година предприятието ще извърши засаждане на декоративни храсти с последващо мулчиране на ивиците жив плет.

Предвидено е поставяне на кашпи с цветя и многогодишна растителност успоредно на тротоарите, както и монтиране на нови пейки, които ще бъдат изработени от ОП „Благоустрояване“.

По случай Деня на социалния работник, представители на заведенията за социални услуги в Габрово ще засадят в дворовете на институциите си 37 дървета и увивни храсти, осигурени от ОП „Благоустрояване“.

Кампанията ще се проведе на 22-ри март. В края на седмицата деца, родители и учители от ДГ „Дъга“ ще засадят над 30 дървета, осигурени от ОП „Благоустрояване“, в облагородените пространства на ул. “Свищовска“ 59 – 67.

В района беше извършен цялостен ремонт на междублоковите пространства, изградени бяха тротоари и енергоспестяващо осветление, монтирани са изцяло нови съоръжения на детските площадки, изградена е и фитнес площадка на открито.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Култура

„Дано играят добре“ за Световния ден на театъра

Published

on

На 27 март, когато театралите по целия свят честват Деня на театъра, от 19.00 часа в Драматичен театър „Рачо Стоянов“ ще се състои премиерата на най-новия спектакъл на режисьора Ана Батева.

„Дано играят добре“ е кратка зрителска молитва, дочута в театралната зала или фоайе преди началото на някое представление. Но зад това очакване зрителят дори не предполага бездната от обстоятелства, довели до „лош“ и скучен спектакъл, който се налага да изтърпи понеже вече си е купил билет.

На сцената ще видим моменти от различните репетиционни процеси, които с много хумор пресъздават типични ситуации по време на репетиции. За зрителите ще се осветят моменти и взаимоотношения, които се развиват зад кулисите и често оказват своето значение за резултата на спектакъла.

Спектакълът „Дано играят добре“ е по пиеса на съвременния немски драматург Луц Хюбнер, преведена от Зорница Гешева. А сценичната версия и режисурата са на Ана Батева.

Музиката за най-новото заглавие е написана от Стефан Здравески. Актьорите Таня Йоргова и Стоян Руменин влизат в ролите на режисьор и актриса. Луц Хюбнер е един от най-поставяните драматурзи на немска сцена. Toй пише текстове за театър от 1994 г. и е носител на няколко награди.

От 2004 г. работи съвместно със Зара Немиц. Пиесата „Грета“, по която е направен спектакъла „Дано играят добре“, е една от първите му пиеси. У нас тя се поставя за първи път. Ана Батева гледа постановка на пиесата в Скопие и решава да я постави у нас.

В спектакъла е включен и текстът „Пролог в театъра“ от „Фауст“ от Йохан Волфганг фон Гьоте. Втората премиера е на 28 март. А следващите дати, на които ще се играе спектакълът са 12 и 19 април.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица