Свържи се с нас

Икономика

Инспекцията по труда в Габрово установи 3682 нарушения за първите 9 месеца на годината

Published

on

През деветте месеца на 2011 година от Дирекция „Инспекция по труда – Габрово” са извършени 817 проверки, при които са установени 3682 нарушения на трудовото законодателство. По трудови правоотношения са установени 1494 нарушения, а по здравословни и безопасни условия на труд – 1035.

През деветмесечието са извършени 220 броя последващи проверки, в които е проверено изпълнението на дадени от инспекцията по труда предписания, но е важно да се уточни, че при всяка проверка се контролира и изпълнението на дадени в предишни проверки предписания. При тези проверки са установени 46 неизпълнени предписания, за които са  съставени актове. Размерът на санкцията при установяване на неизпълнено предписание е от 1500 до 10000 лева.

В резултат от извършения последващ контрол от Дирекция „Инспекция по труда – Габрово”  отчитат  положителни промени в дейността на предприятията по спазване на трудовото законодателство, например в предприятията с рискови производства. Вследствие на изпълнение на дадени задължителни предписания от работодателя, в тези производства са постигнати положителни резултати в посока на безопасността и хигиената на труда.

Изградени са колективни средства за защита – аспирации в почти всички леярни и са изготвени досиета. Извършени са измервания на ефективността на вентилационните уредби. За шумните производства са оборудвани тихи стаи за отдих на работещите, съгласно изискванията на Наредба № 7, (ДВ, бр. 88/1999 г. изм. и доп.). Всички съоръжения с повишена опасност са регистрирани, имат издадени разрешения за експлоатация и са в изправно състояние. Всички наети в основните и спомагателните производства на дружествата лица са осигурени с необходимите лични предпазни средства и специално работно облекло, като се следи стриктно за сроковете на износване на последните. Навсякъде в леярните, ползващи индукционни пещи с повишена честота са извършени измервания на електромагнитните полета на използваното ВЧ оборудване, а  в производствата с работно оборудване, генериращо вибрации, са извършени измервания и на изложените на експозиция е осигурена медицинска профилактика.

Основен проблем при спазване на трудовото законодателство остават нарушенията на законовите разпоредби, отнасящи се до работното време. Дирекция „Инспекция по труда – Габрово повишава взискателността си при констатиране на такива нарушения.

При всяка проверка, независимо от нейния характер, инспекторите от Дирекция „Инспекция по труда – Габрово” проверяват законосъобразността на трудовите правоотношения на установените да работят лица. От началото на годината до края на м. септември са констатирани 57 работника без сключени писмени договори или без уведомления в НАП.

Икономика

Помещение за заводско столово хранене се отдава под наем

Published

on

„Подемкран“ АД отдава помещение за заводско столово хранене.

За контакти: +359888866032.

Зареди още

Икономика

Помещение за заводско столово хранене се отдава под наем

Published

on

„Подемкран“ АД отдава помещение за заводско столово хранене.

За контакти: +359888866032.

Зареди още

Икономика

Представят днес Стратегията на Габрово за развитие в туризма

Published

on

Община Габрово и Сдружение „Екологично развитие на местните общности“ организират днес, 22 юли, от 17.00 часа в Ритуална зала на Община Габрово публично представяне на проекта на Стратегия за развитие на туризма в община Габрово, за периода 2021-2027 г.

Достъпът ще бъде осигурен от служебния вход (до зала Възраждане) на Общината, информираха от администрацията на кмета.

Документът е разработен съгласно изискванията на чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма и Закона за Регионалното развитие и като част от Плана за интегрирано развитие на община Габрово.

В срещата ще вземе участие екипът на Сдружение „Екологично развитие на местните общности“, с ръководител на проекта Харалан Александров.

Ще бъдат представени и обсъдени резултатите от направения ситуационен анализ на туристическия сектор в община Габрово.

В дискусията са поканени да вземат участие гражданите на община Габрово, общински съветници, представители на средствата за масово осведомяване, представители на туристическия бранш, туристически сдружения, неправителствени организации и други свързани с туристическия сектор бизнеси.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица