Свържи се с нас

Икономика

Проектобюджетът на Трявна бе публично представен

Published

on

Проектобюджетът на Община Трявна за 2022 год. бе публично представен пред местната общественост. В Заседателна зала №403 в сградата на общинска администрация, кметът Силвия Кръстева подробно презентира заложените местни приоритети, съгласно Плана за интегрирано развитие 2021 – 2027 год. и програмата за управление на Община Трявна.

На публичното обсъждане присъстваха зам.-кметът на Община Трявна, кметът на Кметство Плачковци, председателят на Общински съвет-Трявна, служители на общинска администрация, общински съветници, представители на образователни институции, както и заинтересовани граждани.

Финансовата рамка на общинския проектобюджет за тази година е в размер на 16 410 390 лв. В сравнение с предходния период е нараснал с 3 309 842 лв. (13 100 548 лв. за 2021 год.), а сравнение с 2020 год. – с 5 435 635 лв. повече (10 974 755 лв.). Освен допълнителните отпуснати средства с постановления за капиталови разходи и преходни остатъци от 2021 год. за реализиране на инвестиционни обекти, увеличението тази година включва и делегирани от държавата трансфери в размер на 10 146 183 лв. или с 1 395 704 лв. повече сравнение с миналата година. В т.ч. влизат общата допълваща субсидия в размер на 6 858 383 лв. или с 11% повече; общата изравнителна субсидия на стойност 1 060 100 лв., която е с 36% нагоре; трансфери за зимно поддържане, които са намалени с 700 лв. (от 727 400 лв. на 726 700 лв.) и целевата субсидия за Капиталови разходи, които имат най-голям процент увеличение – 1 501 000 лв. или с 436 300 лв. повече сравнение с тези през 2021 год.

Въпреки увеличението на целевата субсидия за капиталови разходи, кметът на Община Трявна подчерта, че средствата няма да окажат значително влияние и тяхното изпълнение ще бъде приблизително, както миналогодишното, поради инфлацията в страната в момента и масовото нарастване на цените във всяка една сфера.

“Основните предизвикателства пред нас са наистина изключително голямата инфлация. Продължаващото нарастване на цените на абсолютно всичко няма как да не се отрази и на Община Трявна като администрация, тъй като има увеличение в цената на електрическата енергия, горивата и това създава едно трудно изпълнение на бюджета на Община Трявна!” допълни още Кръстева.

На база представените разчети и финансовата рамка на проектобюджета на Община Трявна за 2022 год., кметът подчерта, че заложените приоритети в управлението на местната власт за тази година са насочени към благоустрояване на населените места с привличане на преки инвестиции, оптимизиране на дейностите по опазване на околната среда и подобряване на жизнения стандарт; повишаване на събираемостта на данъчните приходи; прозрачност, публичност и последователност в действията на общинска администрация, както и стремеж към увеличаване на усвоените средства от национални и европейски фондове, насочени към развитие на местната икономика.

Не на последно място сред приоритетите на общинското ръководство, и тази година, остава повишаване качеството на живот на местното население и модерното развитие на градските части в Трявна и Плачковци. Специално внимание бе обърнато на Капиталовата програма на Община Трявна, която тази година е в размер на 7 430 286 лв.

Предвидените дейности ще бъдат извършени с включени в сумата целева субсидия за Капиталови разходи, собствени бюджетни средства, преходен остатък от 2021 год. и ПМС, както и със средства от Европейския съюз.

“Проведохме редица срещи с г-н Борислав Борисов, кмета на Плачковци, кметските наместници, представителите на образователни и просветни институции, както и с общинските съветници. Искам да Ви уверя, че аз и моя екип се стремим да се съобразяваме с желанията на хората, разбира се, доколкото това е възможно!” сподели кметът на Община Трявна и допълни, че в Капиталовата програма за 2022 год. са заложени общо 56 инфраструктурни обекта, които ще бъдат ремонтирани в населените места на територията на общината.

“Включили сме доста от селските райони и ще работим за тяхното облагородяване, като подчертавам още веднъж, че сме съобразили с исканията и желанията на кметските наместници”, коментира още Кръстева.

Предвидени за изпълнение са още ремонтни дейности, които ще подобрят значително техническото състояние на детските и учебни заведения, както и на културните и просветни институции. В Капиталовата програма за 2022 год. е заложена още отоплителна система на отделение за лечение на COVID-19 в МБАЛ “Д-р Теодоси Витанов” в Трявна; технически проекти за изграждане на велоалея от Трявна до парка Божковска поляна; технически проект за така необходимото водоснабдяване в с. Кисийците, възстановяване на Тракийското светилище в Елова могила, както проектиране и изграждане на паметник на Васил Левски.

Кметът на Община Трявна подробно запозна присъстващите и с проектите, финансирани с евросредства, чието изпълнение продължава и през настоящата година. Сред тях са подмяна на уличното осветление в Трявна и Плачковци с по-енергоспестяващо такова; рекултивация на старото депо за битови отпадъци в околностите на града; социални проекти в подкрепа на уязвими лица от Община Трявна.

Представени бяха и новите проекти, спечелени от местната власт, чието изпълнение предстои да започне през следващите месеци. Очаква се да бъде извършен ремонт на ул. “Черновръх” в Трявна, да се обособи зона за отдих в местността Кръста, да бъде изградена нова отоплителна система в ДГ “Калина” със закупуване на нов котел; да се подобри енергийната ефективност на сградата на общинска администрация и да се реновира цялостно Туристическия информационен център.

В началото на тази година Община Трявна е кандидатствала и по още 11 проекта от Програмата за развитие на селските райони и Националната кампания на МОСВ и ПУДООС “Чиста околна среда – 2022 год.”. В края на публичното обсъждане г-жа Силвия Кръстева отговори на въпроси, коментари и предложения от страна на общински съветници и граждани.

Проектът за бюджет 2022 год. на Община Трявна е разработен в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси и Закона за държавния бюджет на Република България за настоящата година. Той предстои да бъде внесен за гласуване на извънредна сесия на Общински съвет – Трявна.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Икономика

Привличането на световни технологични производства променят икономиката ни!

Published

on

Привличането на международни технологични лидери и производства, с висока добавена стойност, променя икономическата среда в България. Това заяви президентът Румен Радев по време на церемонията по разширяване на производствения капацитет на завода за модерно оборудване за високо напрежение в Севлиево.

С официалното откриване днес се отбелязват и 60 години от създаването на производствения завод, който днес е един от най-големите по рода си в Източна Европа.

В приветствието си държавният глава посочи, че е важно в България да има компании, които са се доказали като символ на технологичен прогрес с високи стандарти за качество и зелени политики. „Това допринася за достойното ни място в европейското семейство и за бъдещето ни като модерна държава“, заяви Румен Радев.

Президентът посочи, че с технологичните си решения компанията стимулира развитието на българската икономика в редица важни сектори като индустрия, транспорт, инфраструктура чрез изграждането на интелигентни зелени мрежи за гъвкаво и устойчиво генериране и пренос на електрическа енергия.

„Инвестицията е не само в модерни технологии, но и в човешки капитал, като основна ценност са хората, на които се дава възможност за развитие и обучение“, заяви Румен Радев.

Президентът приветства амбициите на световния технологичен лидер да ускори темпото за постигане на въглеродна неутралност чрез нови технологии и цифрова трансформация.

Президентът посети базата за производство на модерно оборудване за високо напрежение в Севлиево по покана на българското представителство на компанията и Германо-Българската индустриално-търговска камара.

В рамките на посещението си президентът разгледа производствения процес и се срещна с млади специалисти, работещи в компанията.

В церемонията днес участваха представители на местната и изпълнителната власт, дипломати, представители на ръководството на компанията.

Международната технологична компания оперира в България повече от 40 години и в момента в нея работят над 800 служители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Подем“ отпразнува 60 години!

Published

on

Габровската компания „Подемкран“ отпразнува 60 години от създаването на „Подем“. Годишнината, която през 2021 година бе отложена, поради усложнената епидемична обстановка тогава, свързана с КОВИД-19, бе отбелязана на 16 септември в парка „Маркотея“, със звездно представление и много добро настроение.

„От самото си създаване до наши дни „Подемкран“ не спира да се развива, като през годините успява да се утвърди като водещ производител на подемни съоръжения в Европа. Този успех се дължи на непрекъснатия стремеж към иновации. Ние се вслушваме в нуждите на клиентите и предлагаме най-оптимални решения за увеличаване тяхната производителност“, каза изпълнителният директор на „Подемкран“ АД Георги Стоименов.

В своето слово пред служителите той благодари на всички тях, както и на работниците в миналото, допринесли със своя труд за доброто име и имидж на фирмата днес. В обръщението си Стоименов отбеляза, че 60-годишнината на фирмата е празник на Габрово, тъй като предприятието е дало бит и препитание на немалък брой хора.

„От своето създаване до наши дни дружеството е преживяло нелеки времена. С много вяра в това, което сме правили и страшно много труд, успяхме да ги преодолеем“, добави още той.

Изпълнителният директор на фирмата цитира думите на големия български индустриалец Пенчо Семов: „Любов, труд и постоянство“, които той разкри, че това са ценностите, в които компанията вярва и са водещи при управлението в годините от нейното създаване. Георги Стоименов пожела на целия екип на „Подемкран“ да обича това, което прави.

По време на събитието беше награден дългогодишният служител на дружеството Рафаил Иванов. Празникът беше уважен и от бившия директор на предприятието г-н Стефан Станчев.

Водещ на фирменото тържество беше телевизионният водещ, модел и актриса Мария Силвестър, а за доброто настроение на присъстващите се погрижиха актьорът Бойко Кръстанов и Танцова формация „Габровче“, които вдигнаха на крак гостите на празненството.

След тях на сцената се качи българският актьор, композитор, музикант, певец и филмов режисьор Стефан Вълдобрев. Тържеството завърши с красиви фойерверки, които озариха небето над Габрово.

„Подемкран“ АД е сред водещите в света доставчици на кранови компоненти, предназначени за кранопроизводители и крайни клиенти. Наследник е на електротелферния завод Подем (ЕТЗ Подем, град Габрово).

В наши дни компанията е структороопределяща за развитието на Габрово и е един от предпочитаните работодатели в региона. Във фирмата сега работа намират приблизително 260 служители, в които тя не спира да инвестира и стимулира.

Средната работна заплата възлиза на близо 2 000 лева. От 1 октомври т.г. „Подемкран“ ще вложи допълни 400 000 лева, за да подпомогне работниците с допълнителни придобивки.

Зареди още

Икономика

Президентът ще участва в церемония по разширяване на завод в Севлиево

Published

on

На 20 септември, вторник, президентът Румен Радев ще посети Севлиево, където ще участва в церемонията по разширяване на производствения капацитет на завод за модерно оборудване за високо напрежение.

Официалното откриване започва в 11.00 часа. С церемонията се отбелязват и 60 години от създаването на производствения завод.

В рамките на посещението президентът ще разгледа производствения процес и ще се срещне с млади специалисти, работещи в компанията.

Международната технологична компания оперира в България повече от 40 години и в момента в нея работят над 800 служители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица