Свържи се с нас

Икономика

Инж. Дончев: Активно работим по проектите, заложени в Плана за развитие!

Published

on

Инж. Деян Дончев: Активно работим по проектите, които са заложени в Плана за развитие на община Габрово!
/Интервю на Миглена Въгленова, гл. експерт „Публичност и визуализация“ в Община Габрово/

– Инж. Дончев, какво включват инвестиционните програми и планове на Община Габрово за 2022 г. в част градоустройство и транспорт?
– През тази година ще продължим с модернизацията на уличното осветление в Габрово, която стартирахме през 2021 г. Това е една изключително мащабна за изпълнение задача и важна инвестиция, към която с основание има високи обществени очаквания. Взискателни сме към качеството както по отношение на обновяването на старите осветители с енергоспестяващи, така и към темповете на работа при отстраняването на аварии по кабелното захранване. Най-сериозното предизвикателство е остарялата и на места силно амортизирана подземна мрежа. До момента в най-проблемните участъци са подменени кабелни трасета с обща дължина около 1 км и 600 метра. Постоянно правим проверки и вечерни обходи, за да бъдат нуждите своевременно установени. Обновяването на уличното осветление в Габрово е в рамките на ЕСКО договор с гарантиран резултат – тоест инвестицията ще се изплаща от икономията, постигната в резултат от експлоатацията на новото осветление.

Особено внимание насочваме към пътната безопасност. Планирали сме допълнително осветление на 31 пешеходни пътеки с технически решения, надхвърлящи задачата за нормативна осветеност на улиците. Предстои полагане на хоризонтална маркировка с по-голяма трайност, допълнителна вертикална сигнализация и изграждане на пешеходни светофари и изкуствени неравности, където другите мерки нямат нужния ефект върху ограничаването на скоростта. Стратегически важен е Генералният план за организация на движението в града. Той е основа за планиране, проектиране и изпълнение на инфраструктурните обекти за следващите пет години. Проектът на Плана вече е съгласуван с Пътна полиция и с Областно пътно управление, предстои общественото му обсъждане. Важно е да чуем предложенията на хората, за да реализираме рационални решения и трайно да подобрим градската мобилност и безопасността на движението.

Пл. „Белорусия“ с реконструирания парк и обновеното кръгово кръстовище © Община Габрово

И през 2022 г. ще продължи благоустрояването в кварталите. Всички улични ремонти, както досега, ще бъдат предшествани от подмяна на ВиК мрежата и съвместени с инвестиционните намерения на различните експлоатационни дружества. В квартал „Тончевци“ ще приключат дейностите по ул. „Карамфил“ и предстои работа по улиците „Съгласие“, „Мак“, „Рибарска“, „Зюмбюл“ и „Рожен“. Предвидили сме ремонти по улиците „Никола Войновски“, „Иван Люцканов“, „Златна нива“, „Перущица“ и „Никола Балканеца“. Благоустрояването в кв. „Трендафил“ 2 ще бъде финализирано, а в по-централната част ще продължи обновяването на междублоковите пространства при улиците „Лазар Донков“, „Св. св. Кирил и Методий“ и „Райчо Каролев“.

Тази година предстои да завършим новия гробищен парк и изграждането на урнови стени, както и да започнем ремонта на паркинга и ритуалната зала към стария гробищен парк. Предвиждаме да приключат и всички основни строителни дейности по проектите за обновяване, реставрация и консервация на РЕМО „Етър“ и на Регионалния исторически музей.

В началото на февруари Община Габрово обяви конкурс за проектиране на благоустрояването на крайречната зона от двете страни на р. Янтра. Целта е да надградим започнатото и да организираме тази част като естествено продължение на изградените пешеходни алеи и веломаршрути по улиците „Аврам Гачев“ и „Дунав“. Срокът за подаване на проекти е до 3 май 2022 г.

В района на РЕМО „Етър“ се изграждат паркинги за леки автомобили © Община Габрово

– Темата за градската мобилност, включително интелигентен транспорт, съвременна инфраструктура и системи за управление, е актуална през последните години и за в бъдеще. Какви са успехите на общината в тази посока?

– Сериозен напредък през последните години имаме в развитието на градската среда и транспорта, което е резултат от успешното изпълнение на големите европейски проекти. Чрез проекта за устойчив градски транспорт на Габрово обновихме част от транспортната инфраструктура и съоръжения към нея, реконструирахме кръстовище с кръгово движение, ремонтирахме подлези, подменихме светофарните уредби на пет от най-натоварените кръстовища в града. Общественият градски транспорт вече разполага с 14 нови екологични автобуса, с електронни информационни табла на 104 спирки, бордови компютри за автобусите и диспечерска информационна система. Първата стъпка в интелигентното управление на обществения транспорт в Габрово е направена, а през новия програмен период ще търсим възможности да надградим и да развием тези резултати.

Новите габровски екоавтобуси © Община Габрово

Принос към организацията на движението в централната градска част имат въведените през 2020 г. зони за платено паркиране. Цялата информация за нуждите на предприятието е въведена в ГИС, което дава възможност за достъп до данни, представени в интерактивни карти чрез уеб базирани пространствени приложения. Специално за гражданите е налична информационна платформа на районите за платено паркиране, обхвата на зоните, видовете паркоместа, обектите за плащане в брой.

Габрово има приет План за устойчива градска мобилност за 2021-2030 г., който предлага визия и политики за всички видове транспорт, така че да са удовлетворени потребностите от мобилност на хората и бизнеса в общината. Планът отчита съществуващите условия и дава насоки, по които да въвеждаме конкретни мерки за развитие на устойчивата градска мобилност.

Кръговото кръстовище при улиците „Емануил Манолов“, „Чардафон“ и „Баждар“ © Община Габрово

– Кои са екологичните предизвикателства, пред които е изправена общината и кои са добрите практики, прилагани за разрешаването им?

– Екологичните предизвикателства в голямата си част са ефект от дейността на човека и Габрово не е изолирана територия за климатичните промени, замърсяванията, повишените нива на шум и т.н.  Целенасочената екологична политика на Община Габрово инициира различни подходи, които да подпомогнат преодоляването на проблемите или да намерят механизми за тяхното предотвратяване. Именно заради усилията си и поетите ангажименти Габрово е носител на отличието „Европейски зелен лист“ за 2021 г., а от 31 януари 2022 г. е кандидат за един от 100-е климатично неутрални и интелигентни града в мисията на ЕС за справяне с екологичните предизвикателства и адаптиране към изменението на климата.

Площадка с подземни контейнери за битови отпадъци © Община Габрово

Специален фокус поставяме върху управлението на отпадъците, а с изпълнението на пилотен проект по Оперативна програма „Околна среда“ ще успеем да реализираме няколко „умни“ модела – подземно сметосъбиране с индивидуален достъп, споделено компостиране и автоматизирано приемане на отпадъчни материали. Депозитната вендинг система за обратно приемане на кенчета и пластмасови бутилки ще повиши качеството на разделно събраните материали, ще увеличи рециклирането и ще насърчи потребителите да предават отпадъците си. Площадките за подземно сметосъбиране осигуряват възможност за индивидуално ползване и за анализ на данните от сензорите в контейнерите. Предвиденото захранване щади околната среда, а специфичният дизайн на соларните съоръжения допринася за комфорта на ползвателите чрез места за сядане и изходи за зареждане на мобилни устройства.

През миналата година Община Габрово в партньорство с местно дружество внедри система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух. С инсталирани 9 станции за 24-часово наблюдение сме единствената община в България с почти пълно покритие на цялата градска територия.

Получаваме информация за фините прахови частици, атмосферното налягане, температурата и влажността на въздуха, нивата на серен и азотен диоксид, въглероден оксид и озон. Гражданите също могат да следят показателите чрез онлайн карта в реално време.

Соларното съоръжение в зоната до блок „Дунав“ © Община Габрово

В рамките на проект по Европейския механизъм за градско развитие спечелихме финансиране от 60 000 евро за разработване на инвестиционна концепция в областта на климата и енергията. Идеята е да се проучат възможностите за производство на енергия чрез фотоволтаици във фабрики от Северната индустриална зона на Габрово. Освен това ще бъдат направени технически одити за постигане на проектна готовност за енергийно обновяване на 60 многофамилни жилищни сгради, както и предварителни проучвания за въвеждане на енергоефективни мерки в публични сгради за достигане до енергиен клас „А“. Целта е да се подпомогне достъпът до различни източници на финансиране в бъдеще.

Северната индустриална зона на града © Община Габрово

От средата на месец февруари разкрихме нова услуга за гражданите и бизнеса – ресурсен център за консултации във връзка с енергийното обновяване на сградите. Инициативата е в изпълнение на ангажиментите и целите за въвеждане на възобновяеми енергийни източници и осигуряване на чиста енергия, като път към постигане на въглеродна неутралност и борба с климатичните промени.

Включването на хората в образователни кампании, предоставянето на информация за различните целеви групи и разнообразните „зелени“ инвестиции са сред ключовите дейности, които правят Габрово иновативно, привлекателно и достъпно.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Икономика

Голям строителен хипермаркет отвори врати в Габрово

Published

on

Голям строителен хипермаркет отвори врати днес, 1 юни, в Габрово. Обектът се намира на ул.“Великотърновско шосе“, в района на кръстовището за квартал „Стефановци“. Хипермаркетът е най-новият и модерен търговски обект в града. Официалното откриване съвпадна и с отбелязването на фирмата на 30 години в строителния бранш.

Гости на събитието бяха председателят на Общински съвет – Габрово Климент Кунев и заместник – кметът на Габрово арх. Николай Меразчиев.

„Аз самият съм дългогодишен клиент и когато получих поканата за днешното откриване, с колегите се шегувахме, че познавам много добре работата ви – винаги имам нещо да взимам, нещо да доплащам, нещо да поръчвам. Всъщност компанията е неизменна част от изграждането на моя дом и е бизнес, на който мога да се доверя и който приема моите въпроси, дилеми, прищевки дори, сериозно и отговорно – защото това е важно за мен.

Знам, че и другите Ви клиенти, а и партньорите Ви, ценят тези качества у Вас – компетентност, отзивчивост и коректност. Затова не се съмнявам, че и занапред ще развивате бизнеса си и Ви го желая от сърце! Поздравявам Ви и за избора на днешния ден за откриването на новия магазин, защото той е много хубав и символичен – денят на детето.

Знаем, че децата растат щастливи в любящ и уютен дом. Да е наистина нашето място, което ни остава само да напълним с любов и детски смях“, каза в своето приветствие Климент Кунев.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Предстоящи информационни събития на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“

Published

on

Във връзка с изпълнение на Административен договор № РД 50-78/22.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ за изпълнение на „Проект за разработване на Стратегия за ВОМР за програмен период 2023-2027 г. за територията на Местна инициативна група „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, Местна инициативна група „Дряново-Трявна-в сърцето на Балкана“ и Община Трявна кани всички заинтересовани лица на следните информационни събития, които ще се проведат през м. юни и м. юли 2023 год.:

 • 05.06.2023 г. – Информационна Конференция в гр. Трявна, зала „Дръзновение“, НЧ „Пенчо Славейков“, 11:00 ч.
 • 06.06.2023 г. – Информационна среща/семинар в гр. Плачковци – Зала на Кметство Плачковци; 10:30 ч.
 • 13.06.2023 г. – Информационна среща/семинар в гр. Трявна – Ритуална зала на Община Трявна, 10:30 ч.
 • 04.07.2023 г. – Обучение на местни лидери и заинтересовани страни гр. Трявна -Ритуална зала на Община Трявна, 10:30 ч.

Информационни срещи ще бъдат проведени и в Дряново на 06.06.2023 год. и на 12.06.2023 год. от 10:30 ч. в Ритуалната зала на общината.

По време на събитията заинтересованите лица ще се запознаят със следното:

 • Прилагане на подхода „Водено от общността местно развитие“ (ВОМР) – Какво представлява и от кога се прилага
 • Как се отразява на местната общност и какви са ползите от прилагане на подхода;
 • От кого се прилага и на какъв принцип;
 • На какви условия да отговаря стратегията;
 • Допустимост и финансови параметри;
 • Изпълнение, чрез многофондово финансиране;
 • И други.

Допълнителна информация за проекта и за включване в събитията и обученията може да намерите на сайта на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ на адрес: www.mig-dryanovo-tryavna.eu.

В приложените документи ще откриете пълната програма и дневния ред на информационните събития в Трявна и Плачковци:

Програма 05.06.2023 Трявна

Програма 06.06.2023 Плачковци

Програма 13.06.2023 Трявна

Зареди още

Икономика

Присъединете се към екипа на „Косач Трепач“

Published

on

Специализираната габровска фирма „Косач Трепач“, водеща в професионалното озеленяване и поддръжка на дворове, градини, терени и зелени площи, търси нови служители, които да се присъединят към нашия екип.

Предлагаме следните предимства и възможности на нашите работници:

 • Трудов договор и осигуровки
 • Мотивиращо стартово възнаграждение, в размер на 1 500.00 лв/месец, с възможност за увеличение
 • Работен ден, с продължителност 8 часа
 • Допълнително финансово стимулиране за извънреден труд
 • Най-висок клас работно облекло
 • Възможност за кариерно развитие и обучение
 • Работа в млад и динамичен колектив

Ние приветстваме кандидати без опит, но с голямо желание за работа и развитие. Предимство ще имат кандидатите с предишен опит в сферата.

За допълнителна информация и насрочване на интервю, моля, свържете се с нас на телефон: +359 899 140 254.

Присъединете се към екипа на „Косач Трепач“ и бъдете част от успеха ни в създаването на красива и здрава зелена среда!

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица