Свържи се с нас

Новини

ПТГ „Д-р Никола Василиади“ изпълни производствени практики в Брага, Португалия и Лайпциг, Германия

Published

on

Проект: „Европейски алтернативи за качествено професионално образование“ – с код 2020-1-BG01-KA102-078155 към програма ЕРАЗЪМ+, Образователна мобилност за обучаеми и учители в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО) –КА102.
Срок на проекта: 01.06.2020-31.09.2021г.
Обща стойност на проекта: 71 354,00 евро
Изпращаща организация: ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово
Насочен към младите хора от професионално образование по специалностите: Компютърна техника и технологии, Приложно програмиране и Мехатроника.

Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ – Габрово успешно приключи още един европейски проект по програма ЕРАЗЪМ+.

На 28 септември 2021 г., от 14.00 часа в Актовата зала на учебен корпус 2 се проведе среща на дванадесетокласници от габровската гимназия, които споделиха своите впечатления и опит от производствените си практики в Португалия и Германия със свои съученици от 11-тите класове от специалностите „Мехатроника“, „Компютърна техника и технологии“ и „Приложно програмиране“.

С настоящия проект ПТГ „Д-р Никола Василиади“ затвърди партньорството с германския партньор – Виталис и осъществи разширяване на европейското партньорство с още една европейска държава – Португалия.

Осъществена бе приемственост между различните проекти и така успешно изпълни Европейския план за развитие на гимназията. Реализираните от габровското училище предишни проекти по програма ЕРАЗЪМ+ са част от опита на гимназия по отношение на интернационализацията. Така успешно бе доразвито и подобрено качеството на професионалното образование чрез проучването и използването на европейските алтернативи, по отношение на начините и формите на професионалното обучение.

Проектът изпълнява стратегически цели, зададени в Европейския план за развитие на гимназията. Високо качество на овладените професионални знания и умения, и формиране на ключови компетентности на учениците, с цел повишена ефективност при професионалното им ориентиране в реална трудова среда и адаптивност за пазара на труда.

Професионално и успешно кариерно развитие на преподавателския състав за създаване на повишен капацитет чрез сътрудничество с институции и специалисти в ЕС, както и с участие в различни форми на мобилност.

Въвеждане в ПТГ „Д-р Василиади“ на професионално-образователни технологии, трансфер на добри европейски образователни практики и ефективно езиково, и пазарно ориентирано обучение в съответствие с бързо променящите се нужди на националната и европейската бизнес среда.

Повишаването на институционалния капацитет на гимназията чрез активно сътрудничество с европейски партньори и водещи институции в областта на професионалното образование Мобилностите дават възможност за критично обмисляне на собствените педагогически практики на учителите и са начин да се види как се правят нещата на други места, да се заемат и приложат най-подходящите модели за професионалното образование.

Извличането на тенденциите в професионалното образование и по-конкретно за приложението на дуалното обучение в различните европейски страни, е добра основа за прилагането му в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово, която от тази година е вписана в списъка на иновативните училища именно с иновацията – връзка на ПО и бизнеса чрез „Организиране по нов начин на практическото обучение в реална работна среда във фирмите партньори и промяна на формата за обучение от дневна в дуална за специалностите „Мехатроника“ и „Автотранспортна техника“.

Целта на проекта бе да се насърчи по-доброто разбиране на културните различия и осъзнаването на Европейското измерение на преподаването, подпомага учителите в процес им на обучение и подкрепя професионалното им развитие.

Мобилностите са изключително полезни за учениците. Среща с връстници от други страни помага на младите хора да обогатят междукултурни и чуждоезикови си компетенции. Времето, прекарано в чужбина, разширява гледната им точка за училището, за ежедневието в Европа и за разнообразната ѝ култура.

След успешно реализирана производствена практика участниците в проекта получиха сертификати Европас мобилност (EuroPASS Mobility), както и документ за европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET), като за втора поредна година се извършва валидиране на професиите „Компютърна техника и технологии“, „Приложно програмиране“ и „Мехатроника“ за проведените международни практики в Брага, Португалия и Шкойдиц, Германия. На всеки от учениците бяха присъдени 5 кредита за професионални компетенции и умения.

Целта е провеждане на производствена практика, заложена в учебните планове за 10-ти и 11-ти класове, през лятото на 2021г. за трите специалности: „Компютърна техника и технологии“, „Приложно програмиране“ и „Мехатроника“. Разпределението на учениците е: по 6 ученици от специалностите „Компютърна техника и технологии“ и „Приложно програмиране“ – общо 12 ученици производствена практика в Брага, Португалия. За производствена практика в Лайпциг, Германия са: 2 ученици- специалност „Компютърна техника и технологии“, 2 ученици „Приложно програмиране“ и 8 ученици „Мехатроника“ – общо 12 ученици.

Мобилност 1: Производствена практика в гр.Брага, Португалия
Продължителност на мобилността: 09.07.2021-23.07.2021г.
Приемаща организация: БрагаМобилити, гр. Брага, Португалия https://bragamobilityopen.com/
Участници:
• 11 а клас, специалност „Компютърна техника и технологии“ – 6 ученици
• 11 б клас, специалност „Приложно програмиране“ – 6 ученици

Мобилност 2: Обучение на учители в гр.Брага, Португалия
Продължителност на мобилността: 09.07.2021-16.07.2021г.
Приемаща организация: БрагаМобилити, гр. Брага, Португалия https://bragamobilityopen.com/

Мобилност 3: Производствена практика в гр.Шкойдиц, Германия
Продължителност на мобилността: 16.07.2021-30.07.2021г.
Приемаща организация: Виталис –гр. Лайпциг, Шкойдиц, Германия; https://www.gut-wehlitz.de/vitalis.en.html
Участници:
• 11 а клас, специалност „Компютърна техника и технологии“ – 2 ученици
• 11 б клас, специалност „Приложно програмиране“ – 2 ученици
• 10 в, 11 в класове, специалност „Мехатроника“ – 8 ученици

ПТГ „Д-р Никола Василиади“ продължава успешно да печели проекти по програма ЕРАЗЪМ+. Вече е одобрен проект с име „Нови реалности в предподаването и ученето – дигитализация, интернационализация и иновация в професионалното образование“ – код 2021-1-BG01-KA122-SCH-000030629 – за новия програмен период 2021-2022г.

Новини

Оскверниха паметника на Рачо Ковача в центъра на Габрово

Published

on

*Снимки: Радослав Първанов Фотография.

Паметникът на основателя на Габрово, който се намира в корито на река „Янтра“ в центъра на областния град, е осквернен от неизвестни към този момент лица. За извършеното посегателство информира Радослав Първанов, кореспондент на БТА.

Върху главата на паметника на Рачо Ковача има поставени бетонни парчета, подредени едно върху друго, а под тях се показва метална лъжица. Освен това в дясното ухо на статуята се вижда натъпкана угарка от цигара, а главата на бронзовата композиция е залята с неизвестна течност.

Пред БТА от Община Габрово заявиха, че осъждат категорично този вандалски акт спрямо един от символите на града, а предметите, поставени върху главата на фигурата на Рачо Ковача ще бъдат премахнати. От Областната дирекция на МВР – Габрово също посочват, че са информирани за деянието и тече проверка.

Паметникът на Рачо Ковача е уникален за България, тъй като е единственият паметник, построен в река. Той е издигнат върху скалата „Грамадата“ срещу моста „Игото“.

Рачо Ковача е основателят на Габрово, като според легендата от габъровото дърво над неговата работилница произлиза името на града.

Рачо Ковача, по произход от Боженци, се премества в Габрово, където първоначално подковава конете на керванджиите и ремонтира каруците им. С времето създава семейство и по неговия пример се преселват и други.

Паметникът на Рачо Ковача, изработен от бронз от скулптора Любомир Далчев, изобразява здрав мъж, държащ в едната си ръка ковашки чук, а в другата клещи, хванали парче метал върху наковалня.

По случай Деня на Габрово, паметникът бива преобличан в традиционна българска носия.

Габровци, прословути с Габровския карнавал на хумора, шеговито твърдят, че статуята на Рачо Ковача е поставена върху канара в река Янтра, за да се пести жилищна площ и за да не се харчат пари за цветя на паметника.

Зареди още

Новини

Градското по плуване в ПМГ – Габрово се превърна в незабравим празник

Published

on

На закрития плувен басейн на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“ в Габрово се проведе градско състезание по плуване, обединяващо състезатели от всички възрастови групи. Спортното съоръжение посрещна публиката и 45 участници, които заявиха желание да се състезават в различните дисциплини.

Мероприятието бе организирано и финансирано от КПППС „Синкевица“ – Габрово и ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“. Откриването на състезанието беше извършено от представителя на ръководството на спортния клуб, г-н Теодор Марков.

Спортният празник премина при отлична организация, като състезателите бяха разпределени по пол и възраст в пет групи. За много от младите плувци това бе първото им състезание, което направи събитието още по-запомнящо се.

В група А (родени 2016 г. и след това) на 25 м свободен стил, при момичетата златният медал спечели Веселина Александрова, а сребърният София Недялкова. При момчетата, Самуил Петров се класира на първо място, следван от Калоян Донев и Михаил Андреев.

Група В (родени 2014 – 2015 г.) също се състезаваха на 25 м свободен стил. При момичетата, Мартина Ковачева спечели златото, Виктория Петкова среброто, а София Борисова бронза. При момчетата, златният медал бе спечелен от Александър Петков, сребърния от Кенет Петров и бронзовия от Самуил Чолаков.

На 50 м свободен стил се състезаваха участниците от група С (родени 2012 – 2013 г.). При момчетата победител стана Ивайло Пенчев, следван от Борис Джонжоров и Симеон Иванов. При момичетата, Тея Илиева завоюва златото, а Катерина Христова и Александра Петкова взеха съответно сребърния и бронзовия медал.

Група Е (родени 2009 г. и преди това) също се състезаваха на 50 м свободен стил. При мъжете, Александър Кунев спечели златният медал в остра конкуренция с Георги Пенчев, който взе сребърното отличие, а бронзът отиде при Христо Илиев. При жените, Кристи-Яна Тозева завоюва първото място.

В дисциплината 100 м свободен стил стартираха участниците от група D (родени 2010 – 2011 г.). При юношите, Момчил Баев се отличи със златен медал, Мартин Марков със сребърен, а Кристиян Кънев с бронзов. При девойките, Виктория Венелинова убедително спечели златото, а Анна Христова и Михаела Александрова разпределиха съответно сребърния и бронзовия медал.

Всички участници в състезанието получиха грамоти за своето участие, а медалистите бяха наградени с удоволствие от родителите на победителите. Събитието остави много положителни емоции и доказа, че спортът обединява и вдъхновява младите таланти в Габрово.

Зареди още

Икономика

Оптимизация на енергийните ресурси с интелигентни решения от „Интер Пауър“

Published

on

Интер Пауър, водеща компания в сферата на електроизграждането, LED осветлението, фотоволтаичните инсталации и системите за умен дом, предлага иновативни решения за енергиен мениджмънт, които помагат на организации, общности и индивиди да управляват своите енергийни ресурси по-ефективно. С техния всеобхватен подход и модерни технологии, Интер Пауър се утвърждава като ключов партньор за тези, които търсят устойчиво и икономично енергийно бъдеще.

Какво е енергийният мениджмънт?
Енергийният мениджмънт е систематичен процес, който обхваща събирането и анализа на данни за енергийното потребление, идентифицирането на възможности за енергийни икономии и внедряването на мерки за подобрение. Този процес помага на организациите да използват по-ефективно енергийните ресурси, като същевременно намаляват разходите и минимизират въздействието върху околната среда.

Софтуер за енергиен мениджмънт на Интер Пауър


Интер Пауър предлага уникална платформа за енергиен мениджмънт, разработена на базата на изкуствен интелект. Тази платформа оптимизира процесите и анализа на събраната информация, свързвайки се с различни енергийни системи, метеорологични източници и бази данни.

Софтуерът предоставя мощни инструменти за:

 • Мониторинг и анализ на фотоволтаични централи, системи за съхранение на енергия и зарядни станции за електрически автомобили.
 • Оптимизация на производството на енергия и управление на съхранението чрез прецизни прогнози и управление на батериите.
 • Централизирано управление на зарядни станции, включително настройка на цените и управление на зареждането.

Основни стъпки в енергийния мениджмънт

 • Събиране на данни: Непрекъснатият мониторинг и събиране на данни за енергийното потребление чрез сензори и устройства осигуряват точна информация за текущото състояние на системите.
 • Анализ и оценка: Анализът на събраните данни идентифицира възможностите за подобрение и открива неефективности, които могат да бъдат оптимизирани.
 • Планиране и внедряване: На базата на анализа се разработва план за внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност, включващи инвестиции в нови технологии и системи за съхранение на енергия.
 • Управление, мониторинг и контрол: Постоянното наблюдение и корекция на плана гарантират оптимална ефективност на енергийните системи.
 • Прогнозиране на потреблението: Използвайки събраните данни, софтуерът за енергиен мениджмънт предсказва бъдещото потребление на енергия, подпомагайки планирането на ресурсите.
 • Визуализация на данни: Графичните и числовите представяния на данните улесняват анализа и вземането на решения.
 • Съобщаване и алармиране: Информативните съобщения и аларми уведомяват потребителите за извънредни събития или нередности в системата.
 • Интеграция с други системи: Софтуерът може да се свърже с различни енергийни системи и устройства, осигурявайки по-ефективно управление на енергийните ресурси.

Значимост на енергийния мениджмънт


Икономически ползи:
Енергийният мениджмънт води до значително намаляване на енергийните разходи чрез по-ефективно използване на ресурсите и намаляване на загубите. Това увеличава конкурентоспособността на организациите.
Екологични ползи: Оптимизацията на енергийното потребление намалява емисиите на парникови газове и въздействието върху околната среда, подкрепяйки усилията за екологична устойчивост.
Повишаване на производителността: Подобряването на енергийната ефективност води до увеличаване на производителността и намаляване на времето за поддръжка на оборудването.
Социални ползи: Освободените ресурси могат да бъдат реинвестирани в социални инициативи като образование, здравеопазване и спорт, допринасяйки за благосъстоянието на обществото.

Интеграция и системи за управление

Интер Пауър интегрира своето софтуерно решение с различни системи и технологии:

 • Фотоволтаични централи: Прозрачен мониторинг, оптимизация на производството, дистанционно управление и прогнозиране на производството на енергия.
 • Системи за съхранение на енергия: Управление на батериите, интелигентно разпределение на енергията и автоматизирана реакция на системата.
 • Зарядни станции за електрически автомобили: Централизирано управление, проследяване на историята на зареждане, гъвкави цени и автоматизирано ценообразуване.

С помощта на интегрирани софтуерни решения, Интер Пауър осигурява ефективно управление на енергийните ресурси, подпомагайки организациите да постигнат високи нива на енергийна ефективност и устойчивост.

Енергийният мениджмънт е не само бъдещето на ефективното управление на ресурсите, но и ключов фактор за устойчивото развитие. Интер Пауър предлага съвременни технологии и решения, които правят този процес достъпен и ефективен за всички сектори на икономиката. Чрез техните иновативни решения, компаниите могат да намалят разходите си, да увеличат производителността си и да допринесат за по- чиста и по-устойчива околна среда.

Софтуерните решения и услугите на Интер Пауър са не просто инвестиция в енергийна ефективност, но и важна стъпка към устойчивото бъдеще на нашия свят.

Ако имате интерес към енергийния мениджмънт и искате да научите повече за иновативните решения на Интер Пауър, не се колебайте да се свържете с тях за допълнителна информация и консултация на телефон 089 355 6772 или по имейл donchev@inter-power.com, както и да посетите техния уебсайт – https://inter-power.eu/ , където може да се запознаете по-подробно с всички услуги, които предлагат.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица