Свържи се с нас

Новини

НАГ изпрати тържествено Пенка Петрова, главен учител по история и цивилизации

Директорът на гимназията Елвира Христова покани Пенка Петрова да води летописната книга на училището.

Published

on

В навечерието на първия учебен ден, ръководството и учителската колегия на Националната Априловска гимназия изпратиха тържествено Пенка Петрова, главен учител по история и цивилизации.

Едновременно с емоционалната новина, че лъчезарната и обичана учителка се разделя с гимназията, директорът Елвира Христова съобщи, че Петрова ще остане свързана с училището. Г-жа Христова е поканила пенсионирания специалист да се ангажира с отговорна и подходяща за историк задача – водене на Летописната книга на Априловската гимназия.

Цялата трудова биография на Пенка Петрова е свързана с образованието, с издирване и популяризиране на исторически факти за просветната история в Габровския край и най-вече – със запалване и приобщаване на младите хора към родовата и училищна памет, към традициите и извечните ценности, които градят, пазят и развиват общността.

Пенка Петрова за пръв път влиза в класната стая като млад учител по разпределение в село Гумощник, после преподава в двете гимназии в Троян. До началото на демократичните промени е асистент в Технически университет – Габрово. След това преподава в СУ „Отец Паисий“ – Габрово, работи като експерт по история в Регионалния инспекторат по образованието. Учител е в Техникума по ресторантьорство и хотелиерство, а от есента на 2004 година – в Националната Априловска гимназия.

Носител на редица награди и отличия в сферата на образованието. Два пъти е вписвана в книгата за „Дарования и постижения“ на Община Габрово – през 2008 и 2016 година, за принос в обучението и развитието на учениците. Има публикации в научни методически списания и сборници. Съавтор на „История на Технически университет – Габрово“.

Извън хронологията и заслужените признания, най-големият успех на Пенка Петрова са учениците – не само като успешна реализация в гимназията и като първи места в конкурси, но и като активни участници в живота на града и неговите традиции, в отбелязване на годишнини и исторически чествания.

Създаденият от Петрова и нейната колежка Силвия Стоянова Клуб „Млади възрожденци“ е пример за истинска принадлежност и отдаденост към завещаните от поколения просветители и будители идеали. Първият ученически екип в Габровска област, който се включи в Ученическия институт на БАН е от възпитаници на гимназията – шест ученички на Петрова и Стоянова се занимават с истинска научна работа в хуманитарната област.

Пенка Петрова има и безценен опит в образованието в неформална среда – няма музей, библиотека, архив и културен институт, с който тя да не е партнирала и нейни ученици да не са посетили.

Автор: Бояна Пенчева.
*Статията е публикувана на 15 септември 2021 година, в бр. 178 (7228) на габровския печатен ежедневник „100 Вести“.

Любопитно

„От Месамбрия до Несебър“ на шеф Мария Озтюрк в Габрово (снимки)

Published

on

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

АПИ: До 15 октомври гражданите могат да предлагат пътища за ремонт!

Published

on

До 15 октомври гражданите могат да правят предложения кои пътища да бъдат включени в инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2023 г. за текущ и основен ремонт на участъци от републиканската пътна мрежа – автомагистрали и пътища първи, втори и трети клас.

В момента АПИ разработва процедура за приоритизиране на дейностите, изпълнявани по републиканската пътна мрежа със средства от държавния бюджет. Целта е да се подобри процесът по планиране на дейностите за проектиране, строителство и поддържане на пътната мрежа за всяка календарна година.

Гражданите могат да изпращат предложения и сигнали, включително снимки и видеоматериали, чрез форма за подаване на предложения за пътища с необходимост от ремонтни дейности, на имейл адрес: signali@api.bg.

Формата за подаване на предложения е публикувана на интернет страницата на АПИ, в рубриката „Предложения и сигнали“ – формуляр. Целта е Агенцията да получи обратна връзка от гражданите за неотложните според тях ремонти.

Предложенията ще бъдат разгледани от постоянно действаща комисия в АПИ, която ще приоритизира окончателните списъци с пътищата за ремонт през 2023 г.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Служители на РЗИ-Габрово излизат на протест

Published

on

Служители на Регионалната здравна инспекция в Габрово ще изразят подкрепата си и ще се присъединят към Националния протест на работещите в РЗИ по места, който ще се състои на 26 септември, понеделник.

„Търпението и проявената от нас толерантност, в името на общественото здраве, са категорично изчерпани“, заявяват работещите в РЗИ – Габрово. Протестът е подкрепен от синдикалните структури по места, където има такива.

Инспектори, експерти, специалисти и изпълнители от РЗИ-Габрово отново ще бъдат на работните си места, изпълнявайки изискванията на държавната служба, ръководени от интересите на държавата, но с призив „За достойно заплащане на труда ни“. Служителите на РЗИ са неуморно на своя пост в името на общественото здраве. „Три години работихме в условията на световна пандемия. Малцина си дават сметка за всеотдайната ни работа и дейностите ни по овладяване на пандемията от КОВИД-19, за 24-часовото разположение, за неуморния труд през почивни и празнични дни, за готовността и саможертвата в полза на общественото благо. Задачите и отговорностите на Регионалните здравни инспекции, като териториален орган на МЗ, не се изчерпват с КОВИД-19.

Ние осъществяваме и организираме държавната здравна политика на територията на съответната област. Изключителната роля на служителите на РЗИ е осигуряване на превенция, промоция и контрол на общественото здраве в България. Задълженията ни се увеличават и разширяват по обем и направление всеки изминал ден. Вменяват ни нови задължения и отговорности, при които проявяваме отдаденост и професионализъм. Изискванията на професията ни налагат задълбочено познаване и компетентно прилагане на националното и европейско законодателство, и приложимите национални и международни стандарти в областта на общественото здраве.

Ежедневната ни работа е свързана с усвояването и прилагането на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за водите, Закона за защита от шума в околната среда, Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, и много други нормативни разпоредби, свързани с опазването на здравето на населението.

Всекидневно се сблъскваме с общественото недоволство и негативи, които неизменно се проявяват поради естеството на работата ни. В тези трудни моменти не си позволяваме да проявим безотговорност, не абдикираме от ангажиментите си, съзнавайки благородната си мисия и отчитайки, че е наш дълг да сме винаги на „първа линия“ в името на живота и здравето на хората.

Служителите в Регионалните здравни инспекции бяха обнадеждени от декларираното пред обществото намерение на управляващите да припознаят Здравеопазването, като сектор с приоритетно значение. Същевременно, с огорчение констатираме, че позицията ни на държавни служители дава основание на управляващите да ни разглеждат като външни на системата, поради което не можем да се ползваме от постигнатите колективни споразумения в отрасъл „Здравеопазване“. 

Заплащането на труда на служителите на РЗИ силно изостана и по отношение на заплащането на труда в други сходни териториални администрации (второстепенни и третостепенни разпоредители на бюджетни средства-БАБХ, Изпълнителна агенция по горите, Изпълнителна агенция по лозята и виното, Изпълнителна агенция за борба с градушките, НЗОК и други).

С Постановление на Министерски съвет (ПМС) №210 от 29.07.2022 год. са одобрени допълнителни разходи по бюджета на МЗ за увеличаване на разходите за персонал за 2022 год. С това е осигурен финансов ресурс, който според изричния текст на чл. 1 от цитираното ПМС е целеви и следва да е насочен само и единствено към „достигане на минималните нива на заплащане, договорени в Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ 2022 год. за второстепенните разпоредители към министъра на здравеопазването“.

Резултатът към днешна дата – липса на каквато и да е индикация, че одобрените допълнителни разходи по бюджета на МЗ ще бъдат използвани за увеличение на основните възнаграждения на работещите в РЗИ, каквото е предназначението на част от тези средства съгласно чл. 1 и чл. 2 от ПМС №210/29.07.2022 год. „, изтъкват в своите аргументи за недоволството здравните служители.

Те настояват за две неща. Увеличение на основните възнаграждения на работещите в регионалните здравни инспекции със задна дата и срок до 25.10.2022 г., както и заличаване на исторически натрупалите се диспропорции при заплащане на труда при служители заемащи еднакви длъжности.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица