Свържи се с нас

Икономика

Легалните строителни фирми се стараят да спазват трудовото законодателство

Published

on

Строителството в габровска област може да се определи като слабо. През периодa 01.06 – 31.08.2011г. Дирекция „Инспекция по труда – Габрово” извърши 13 проверки на строителни обекти.

От извършените проверки може да се обобщи, че легално работещите строителни фирми се стараят да спазват трудовото законодателство, осъзнавайки рисковете на строителната дейност и необходимостта да прилагат изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, но все още има много нарушения, касаещи безопасността на работещите в строителството.

При проверките в периода  са установени 60 нарушения, от които по вътрешно фирмена оргaнизация на ЗБУТ – 17, по безопасност на труда – 21, по хигиена на труда -15  и 7 нарушения по трудовите правоотношения. При извършените проверки са установени 3 наети лица, допуснати до работа без сключени писмени трудови договори.

Други нарушения, отнасящи се до трудовите правоотношения с наетите лица са свързани с реда за използване на платените отпуски, липса на предварителни медицински прегледи на работниците, липса на договорено допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит и др.

Най-характерните нарушения, свързани с фирмената организация за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд са свързани с оценката на риска – при проверките се установи, че в представените оценки на риска не е оценен риска за всеки етап на строителството. На един строителен обект се установи, че е монтиран кулокран, за който не е извършена оценка на риска като работно оборудване, както и на работните процеси, свързани с използването на съоръжението.

При проверките се констатира, че няма строителен обект, на който строителят да е поставил табели с телефонния номер на местната служба ПАБ, адреса и телефона на местната медицинска служба, адреса и телефонния номер на местната спасителна служба на видни места на строителната площадка.

Констатирани са 3 нарушения на чл. 12, ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, като задължените лица не са информирали Дирекция „Инспекция по труда – Габрово” за откриването на строителна площадка преди  започване на строителната дейност с копие  от съдържанието на иформационната  табела.

Най-голям брой нарушения са установени по безопасност на труда – 35% от всички констатирани нарушения. Нарушенията по безопасност на труда са предимно липсата на документация по монтажа и демонтажа на строителните скелета, както и липса на оценка и планиране на периодичните проверки за състоянието на скелетата. Често се установява, че стъпките на скелето са поставени на случайни, неоразмерени подложки.

На проверените през периода строителни площадки са установени необезопасени етажни плочи и стълбищни отвори. Установено е използването на необезопасена строителна стълба и  др. Констатирани са нарушения по ел. безопасността при работата на строителните обекти – незаключени ел. табла, липса на измервания за ел. безопасност и др.

По хигиена на труда – при проверките се установи, че работодатели  не са осигурили на работните места лесно достъпни средства за оказване на първа медицинска помощ.

Работодателите осигуряват лични предпазни средства на работниците, но остава проблем използването им. Установява се, че се допускат до работа на  строителните обекти работници без да са екипирани с определените в оценката на риска лични предпазни средства.

Установиха се нарушения, свързани със санитарно-битовото обслужване на работниците – липса на тоалетни и умивалници в близост до строителните площадки. Строителните фургони, където има такива, са превърнати в складове.

При проверките на строителните обекти са съставени 9 акта за установени нарушения. Имайки в предвид високия риск при строителните работи, проверките на строителните обекти ще продължат.

Икономика

Дряново отличи най-предпочитаните хотели и къщи за гости за 2021 г

Published

on

Чрез нова инициатива Община Дряново отличи местата за настаняване с най-голям брой реализирани нощувки през изминалата 2021 година – трите най-предпочитани обекта в категория „хотели“ и в категория „къщи и стаи за гости“ получиха удостоверения от кмета Трифон Панчев.

Класацията е изготвена въз основа на данните от Единната система за туристическа информация, в която всеки обект е длъжен своевременно да отчита реализираните нощувки.

Сериозна бе конкуренцията при къщите за гости, тъй като цели 22 обекта са приели туристи през изминалата година.

Общият брой реализирани нощувки на територията на община Дряново за 2021 г. е 23 819, което е увеличение с почти 8 000 спрямо 2020-та. Това говори за постепенно възстановяване на сектора след срива в началото на пандемията и след почти нулевите първи 4 месеца на миналата година.

Приходите на местата за настаняване от тези нощувки са 524 627,38 лв., ръст с почти 200 000 лв в сравнение с предходната година.

От данните по месеци става ясно, че най-много туристи посещават Дряново в периода от юни до септември, когато са отчетени повече от половината нощувки за цялата година. Това се потвърждава и от информацията за посетителите в експозициите на Исторически музей – Дряново и в пещера „Бачо Киро“.

Положителна новина е фактът, че няма нито едно място за настаняване, което е преустановило своята дейност, дори напротив – категоризирани са 5 нови, а 11 са с подновена категоризация от Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти.

„Благодарим на всички хора, които се грижат за това гостите на Дряново да прекарват своето време тук при добри условия! Пожелаваме им здраве и много успешна 2022 година!“, заявиха от местната общинска администрация.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Планът за развитие на Габрово очаква вашето мнение

Published

on

Община Габрово е във финален етап от разработването и представянето на План за интегрирано развитие на община Габрово (ПИРО) за периода 2021-2027 г. ПИРО Габрово определя средносрочните приоритети за устойчиво развитие на общината и идентифицира ключови проекти за следващия 7-годишен период.

Чрез заложените цели се осигурява пространствена, времева и фактическа координация на различни политики и ресурси за подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.

От 19 януари Проектът на Плана за интегрирано развитие на община Габрово и приложенията към него са предоставени за обществено обсъждане. Със съдържанието на документа и неговите приложения може да се запознаете оттук.

Мнения, предложения и коментари може да изпратите в срок до 19 февруари на електронна поща: piro@gabrovo.bg или като попълните анкетната форма, публикувана ТУК.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Персоналният код на НАП спестява време

Published

on

Клиентите на офиса на Националната агенция за приходите в Габрово, които все още нямат персонален идентификационен код (ПИК), но желаят да го получат, могат да спестят значително време, а и средства, като спестят посещение до офиса на НАП.

При въведените извънредни епидемични мерки от приходното ведомство в областния град съветват всеки, които желае да получи ПИК на НАП , да го заяви дистанционно. Това може да стане с обаждане на информационния телефон на приходната агенция 0700 18 700, на имейл: infocenter@nra.bg, както и през системата за сигурно електронно връчване (https://edelivery.egov.bg/), поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“.

Персоналният код на НАП е безплатен и безсрочен. Получава се лично или с нотариално заверено пълномощно с изричен текст. Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) от НАП, но са го забравили, могат да го възстановят само с едно обаждане на информационния телефон на приходната агенция 0700 18 700 или 02/98596801 за чужбина, като изберат меню 6 – „Информация с ПИК“, подменю 3 – „Забравен ПИК“.

Необходимо условие е клиентът да има достъп и да ползва към момента електронния си адрес, който е заявил при издаването на ПИК. След свързване с Информационния център и след надеждна идентификация, се получава временен ПИК.

С него се влиза в е-услугите на НАП ,въвежда се и се потвърждава нов код. На имейл адреса си потребителят ще получи линк за активация на въведения от него код, с който ще може да ползва пълния обем електрони услуги, предоставяни от НАП .

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица