Свържи се с нас

Новини

Екоинспекторите извършиха 80 проверки през месец май

Published

on

През месец май, от експертите на РИОСВ-Велико Търново са извършени 80 проверки на 74 обекта на територията на Великотърновска и Габровска области.

Основен акцент в контролната дейност е извършването на комплексни проверки на обекти, проверки по спазване на законодателството по управление на отпадъците, контрол за изпълнение на дадени предписания и по сигнали и жалби.

При контролните проверки през май е установено, че общините са организирали почистване на нерегламентирани сметища в землищата на Севлиево, село Горна Росица, село Градница, село Българско сливово, село Царевец, гр. Елена, село Руховци и с. Марян, гр. Златарица (2 проверки), село Джулюница и гр. Долна Оряховица.

През месеца са получени шест сигнала за птици в безпомощно състояние. Граждани са сигнализирали и за запрашаване на въздуха по градските улици на Севлиево, за незаконен пункт за изкупуване на охлюви в града, за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци във Велико Търново и Севлиево, за разораване на площи от защитена местност „Божурлука“ в землището на с. Горна студена, общ. Свищов и за мъртва риба в отводнителен канал в землището на с. Ореш, общ. Свищов.

По всички сигнали са предприети мерки – извършени са проверки или са препратени на съответните компетентни институции. В рамките на осъществения контрол са издадени 16 предписания.

През периода са съставени два акта за установени административни нарушения, свързани с неподдържане на досиета за стационарното климатично оборудване и за неспазване на изискванията за мониторинг.

Издадени са 4 (четири) наказателни постановления на обща стойност 6000 лв. Наложена е еднократна санкция на дружество за 1356,92 лв. за неспазване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в комплексното разрешително.

Поради констатирано разораване на имоти с начин на трайно ползване „пасище“ в землището на с. Крушето, общ. Горна Оряховица, попадащи в защитена зона BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, на юридическо лице е наложена принудителна административна мярка с предписание да не се допуска разораване, друга почвена обработка и засяване със земеделски култури на три поземлени имота в землището на селото.

Общо събраните суми по наложени санкции в предишни периоди са 10 784,92 лв. От получените суми 8 627,92 лв. са разпределени и преведени на съответните общини, на чиято територия се намират санкционираните обекти.

Общините, получили най-големи приходи от наложени санкции, са Община Стражица (4356 лв.), Община Свищов (2116 лв.) и Община Велико Търново (1644 лв.).

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Новини

Удължават срока за електронното преброяване

Published

on

Удължава се срокът за електронно преброяване до края на месец септември. От старта на преброяването – 7 септември, досега преброилите се онлайн лица от област Габрово са 16 686, като от тях 7 851 са мъже и 8 835 са жени. Домакинствата са 7 574 а жилищата – 6 980.

Справката по общини показва най – много преброени в Габрово – 4 746, в Севлиево – 1 382, в Дряново – 447 лица, в Трявна – 486, а в Плачковци – 60. По селата най – активни са били в с. Поповци, община Габрово – 36, и в севлиевското с. Горна Росица – 29.

Въпреки трудностите със системата, особено в първите дни, за които от Националния статистически институт /НСИ/ докладват, че са причинени от огромен изкуствено генериран злонамерен трафик, всеки ден числото на преброилите се от област Габрово се повишава с около 2 000 души.

Областна админстрация – Габрово отново призовават всеки, който все още не се е преброил електронно – да го направи, защото това е най – безопасният начин в условията на епидемична обстановка.

Въпросите, които се попълват в анкетната карта не са сложни, не изискат специфични познания, единственото задължително е да притежавате валиден електронен адрес, ЕГН, и български документ за самоличност.

Преброяването изисква регистрация в портала, за която е разработен инструкция за улеснение, достъпна на следния адрес: https://census2021.bg/…/Instrukcia_elektronno_prebroyavane… Преброяването е източник на информация по определени социални, демографски и икономически признаци на ниско териториално ниво, както и за различни подгрупи от населението.

То е единственият изчерпателен източник на данни за домакинствата и семействата в страната.

Получените от преброяването данни ще бъдат основа за вземане на информирани управленски решения, разработване на стратегии и конкретни национални и регионални секторни политики от централните и местните органи на управление в страната.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Нови светлоотразителни фигури на деца по пешеходните пътеки в Трявна и Плачковци

Published

on

С началото на новата учебна година служители на община Трявна, с подкрепата на фирма “ЕМКО”, поставиха нови пътни светлоотразителни фигури.

Те са част от мерките, които ръководството предприема за повишаване на безопасността по пътищата и намаляване на рисковете от пътнотранспортни произшествия.

Под наслов “Животът е с предимство” ярките и искрящи детски макети са разположени до пешеходни пътеки на три възлови места в град Трявна и град Плачковци – до НГПИ “Тревненска школа”, до кръстовището на ул. “Крайбрежна” и ул. “Стара планина” и до ОУ “Васил Левски” гр. Плачковци.

Според законоустановените нормативни уредби, състоянието на всички пешеходни пътеки в община Трявна вече е проверено.

В периода от 11.08.2021 г. до 18.08.2021 г. междуведомствена комисия, назначена от Областния управител на област Габрово, извърши контрол на сигнализацията на пътищата с пътна маркировка и пътни знаци, възможности за допълнително изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта.

Издадено е предписание до Община Трявна с нужните препоръки и констатации, което ще бъде изпълнено в най-кратък срок.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Областният свиква консултации за състава на РИК

Published

on

Областният управител на Габрово Борислав Бончев свиква консултации за състава на Районната избирателна комисия, във връзка с провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 14 ноември 2021 г. (обн. ДВ, бр. 73 от 03.09.2021 г.) и тези за предстоящото насрочване на избори за народни представители.

Консултациите с представителите на парламентарно представените партии и коалиции при областния ще се проведат тази неделя, 19 септември, от 10.00 часа в Ритуалната зала на Община Габрово.

В тях може да участват и други партии и коалиции. Съгласно указание на Централната избирателна комисия ще бъде приложен § 5, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, съгласно която „При произвеждане едновременно на избори за народни представители или за президент и вицепрезидент на републиката или за членове на Европейския парламент от Република България се назначава една обща районна избирателна комисия за всеки изборен район (район)”.

Редът, условията и представителството за провеждане на консултациите, както и необходимите документи, са посочени в чл. 60 от Изборния кодекс и съответните решения на ЦИК.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица