Свържи се с нас

Икономика

Модерен STEM център в ПТГ „Д-р Никола Василиади“

Път за интеграция на науката, креативното мислене и професионалното образование на учениците

Published

on

Осъществяването на актуалната правителствена програма за модернизация на професионалното образование в България намира нова реализация в Габрово чрез изграждането на модерен STEM център в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово.

През месец декември 2020 г. Министерството на образованието и науката одобри кандидатурата на техническата гимназия за създаване на STEM център, финансиран по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда” в категория голяма (до 300 000 лв.).

В 21 век придобиването на знанията, уменията и професионалните компетентности в отделните технически дисциплини е сложен процес на интегративно възприемане и усвояване на научната информация, който предполага генерирането на иновативни условия за разгръщане на интелектуалния и творческия потенциал на учениците с цел ефективното им обучение в професиите на бъдещето.

Именно затова ще служи пространството на STEM средата от първия етаж във втори корпус на техническото училище, в която се обособяват четири нови модела за креативно обучение, ефективно стимулиращи иновативната подготовка по техническите и природните науки.

Реализирането на този замисъл предполага обособяването на четири съвършено нови учебни пространства, наречени „Изследователски мултидисциплинарни пространства“. Територията на научната област „Техника“ представлява съвършено нова физическа среда с високотехнологично оборудване и кътове за отдих за обучаваните и преподавателите, по специалностите Автотранспортна техника и Мехатроника.

Другите две територии са „Роботика и изкуствен интелект“ и „3D моделиране“, насочени към стимулиране на интерактивното мислене и творческото въображение на учениците чрез прилагане на усвоените знания и компетентности по специалностите: Компютърна техника и технологии, Приложно програмиране.

Четвъртата мултидисциплинарна територия е „Експериментална лаборатория по природни науки“ (физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, математика).

Този мултидисциплинарен STEM център в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ ще осигури на учениците и преподавателите нови, съвременни условия за провеждане процеса на високотехнологично професионално образование, за качествено овладяване на нужните знания и умения, свързани с науката и технологиите и за развитие на креативното и конструктивното мислене, нужни на младите хора за успешна реализация в професиите на бъдещето в нашата страна.

Автор:
Ренета Колева, Главен учител в ПТГ „Д-р Никола Василиади“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Икономика

Платформа за обучение по предприемачество по проект Career 4.0

Published

on

В последните няколко дни в Габрово и Бохум, Германия се проведоха 2 събития, които представиха пред широката публика разработената по проект Career 4.0 платформа за обучение по предприемачество. Тя е достъпна на 7 езика –  езиците на партньорите по проекта плюс английски, и далеч надхвърля възможностите на един учебен инструмент. 

В рамките на 4 учебни проекта младите хора могат да направят „Диагностика на таланта“ си да преминат през „Радара на заетостта“, в който да се научат да идентифицират съществуващите мегатенденции на национално и регионално ниво, да определят ниши за нови дейности и да генерират собствени бизнес идеи. Те могат да преминат и през „Изслушване на експерти“, които да дискутират с тях идеите им и да им дадат съвети за по-нататъшно развитие.

Като последна стъпка младежите могат да преминат през целия цикъл на „Семинара на основателя“, който стъпка по стъпка ги води при създаване на техния бизнес план. Всички тези учебни проекти са обединени от Личностния план за развитие, чрез който се следят целите и постигнатите резултати от младежите.

През целия път участниците са съпровождани от ментори. Платформата има много други функционални възможности и спокойно може да се каже, че е един от най-добрите инструменти от този вид на европейско ниво.  Тя обединява резултатите от предишни два проекта Enterprise+ и Job Developer  

Габровската търговско-промишлена палата, която е партньорът за България по проекта, през есента на миналата година проведе обучение на ментори и пилотно обучение на ученици от 8 клас на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ в Габрово през платформата. Обучението беше интегрирано в учебната програма по „Предприемачество“ и даде възможност да изпробване на едно от възможните и бъдещи приложения.

В диагностиката на таланта на учениците активно се включиха експертите от Центъра за кариерно ориентиране в Габрово.

На финалния експертен семинар по проект Career 4.0, проведен на 19 и 20 януари 2022 г. бяха представени възможностите на платформата, други варианти за въвеждане на иновативни концепции за преподаване/обучение за насърчаване на предприемаческите и цифровите компетентности, както и такива приложения в други области (проектът allCUTE за повишаване на квалификацията на инженери и техници). 8 български експерти се включиха и в работата на Финалната конференция в Бохум. И на двете събития бяха обсъдени възможностите за допълнително развитие на платформата (въвеждане на елементи на изкуствен интелект), възможните приложения след приключване на проекта.

Събитията се проведоха в хибриден формат и в работата им участваха представители на местни и регионални власти, на НПО, училища и др. от Габровска област, както и експерти от много области на Северна България.

Проектът Career 4.0 се финансира по програма Еразъм+. Водеща организация е Институтът за трудово-правни науки към Рурския университет в Бохум, Германия, а останалите партньори са от университети, организации и палати от Гърция, Италия, Испания, Унгария.

Зареди още

Икономика

ОИЦ-Габрово поднови договора си за още 2 години

Published

on

На снимката: Маринела Събева, управител на ОИЦ-Габрово

Договор за продължаване дейността на Областния информационен център (ОИЦ) подписаха кметът на община Габрово и ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“.

Новото споразумение е до 31 декември 2023 г. и с бюджет от 250 000 лв, съобщи Миглена Въгленова, гл. експерт „Публичност и визуализация“ в администрацията на кмета. Включени са разходи за персонал, за провеждане на събития в четирите общини от областта и за информационни материали.

Екипът на ОИЦ ще продължи да популяризира възможностите за финансиране от различни структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз. Ще работи за прилагането на интегрирания териториален подход в България, като участва в експертния състав на Регионалния съвет за развитие чрез звената за медиации и за публични консултации.

Служителите в националната мрежа от 27 областни информационни центъра извършват и административни проверки и издават становища относно процедурите на местните инициативни групи за финансиране на проекти.

ОИЦ – Габрово е основният организатор на ежегодния „Лагер за иновации“, който през 2021 г. се проведе за шести път. Центърът работи с бизнеса и с младите хора, партнира за провеждането на редица инициативи на местно, национално и международно ниво.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Изтича срокът за наемане на обекти в кв.“Шести участък“

Published

on

Точно седмица остава до края на конкурса за наемане на обекти в кв. „Шести участък“, напомниха от Община Габрово.

„Ако имате малък бизнес или идея за такъв? Ако обичате Габрово и искате да изградите присъствие в местното търсене? Ако не сте открили подходящото пространство? Не пропускайте възможността, която Ви дава Община Габрово!“, споделят от администрацията на кмета.

Наемете от 1 до 4 обекта чрез публично – частно партньорство за две години и се възползвайте от безплатните стимули: абонамент за синя зона, интернет, членство в ГТПП, разработка на уебсайт, интериорен дизайн или оформление на витрина.

Кандидатстването е до 31 януари и можете да го заявите на електронна поща: projects@gabrovo.bg.

Вижте пълната информация за обектите и изтеглете документите за кандидатстване оттук.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица