Свържи се с нас

Икономика

Нов график за отчитане, фактуриране и плащане на сметките към енергото

Published

on

Предстои нов график за отчитане на средствата за търговско измерване, както и промени в датите за фактуриране и сроковете за плащане на месечните задължения към най-големия енергиен доставчик, опериращ на територията на област Габрово.

Това стана ясно по време на среща на кмета на Габрово Таня Христова, която се срещна с Ангел Ангелов и Анжела Тонева, представители на управителния съвет на енергийното дружество.

Реализацията на готвените промени ще започне през летния период, като се предвижда и широка информационна кампания за процеса.

На срещата при габровския кмет бяха разяснени плановете на дружествата от енергийната група на дружеството, със седалище във Варна. Обсъдени бяха либерализацията на пазара за небитови и битови клиенти, инвестициите в мрежата на област Габрово и някои мрежови казуси.

Обсъдени бяха либерализацията на пазара за небитовите и битовите клиенти. Съгласно приетите миналата година промени в Закона за енергетиката, от 1 октомври 2020 година всички небитови потребители излязоха на свободния пазар на електроенергия по свободно договорени цени. От тази дата стартира преходният период на задължителната либерализация, който ще продължи до 30 юни 2021 г.

На територията на област Габрово около 3000 небитови клиенти, с близо 4000 места на потребление, все още не са избрали доставчик на електроенергия на свободен пазар. Община Габрово приканва абонатите, които не са излезли на свободния пазар, да го направят.

Ако до края на преходния период, за обекта не бъде извършена смяна на доставчик с такъв на свободен пазар, обектът ще се снабдява служебно от Доставчик от последна инстанция, което означава и по-висока цена на тока.

Представителите на енергийното дружество информираха и за инвестициите в мрежата на област Габрово, като за 2020 г. те са 2,8 млн. лв., в това число 820 000 лв. за ремонтни дейности.

Предвидените инвестиции в областта за тази година са в размер на 3,4 млн. лв., в това число 450 000 лв. за ремонтни дейности. Двете страни се договориха да бъдат уведомявани за рехабилитация на инфраструктура още на етап инвестиционни намерения, за да могат да подменят своите съоръжения.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Икономика

Броят на наетите на работа се увеличава

Published

on

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2021 г. се увеличават с 0.2 хил., или с 0.6%, спрямо края на декември 2020 г., като достигат 39.1 хиляди.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите на лица се наблюдава в икономическите дейности: „Други дейности“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“; „Операции с недвижими имоти“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 49.2% и 11.7%.

В края на март 2021 г. в сравнение със същия период на 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 0.5 хил., или с 1.2%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Хуманно здравеопазване и социална работа“;, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Строителство“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Средната месечна заплата в региона е 1 250 лева и нараства

Published

on

Средната брутна месечна работна заплата в област Габрово за януари 2021 г. е била 1 232 лв., за февруари – 1 246 лв и за март – 1 273 лева. През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата в област Габрово е 1 250 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 3.4%.

Данните бяха изнесени от Териториалното статистическо бюро към Националния статистически институт.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са: „Други дейности“, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

Най-голямо намаление на работната заплата се наблюдава в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Строителство“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“.

През първото тримесечие на тази година средната месечна работна заплата нараства с 10.1% спрямо същия период на 2020 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Образование“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2021 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2 563 лева „Образование“ – 1 573 лева „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 496 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 509 лева „Култура, спорт и развлечения“ – 694 лева „Строителство“ – 698 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 20.3%, а в частния – с 7.4%.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месечна работна заплата област Габрово се нарежа на седмо място в страната след София (столица), София (област), Варна, Стара Загора, Враца и Пловдив.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Булкарто“ търси шофьори

Published

on

„Булкарто“, една от най-големите логистични фирми в България, търси да назначи шофьори за вътрешния си пазар.

Фирмата предлага:
– постоянен трудов договор
– осигуровки
– приятна работна атмосфера
– добро възнаграждение

Изисквания към кандидатите:
– дигитална карта
– професионална компетенция
– психотест
– категория C
* категория С+Е (се счита за предимство)

Кандидатите могат да изпращат своите автобиографии на електронна поща: office@bulkarto.com или да позвънят за повече информация на тел.: +359899910070.

За компанията:
„Булкарто“ е българска компания, с офиси и хладилни бази в Габрово и София, чиято основна дейност е внос и износ, дистрибуция и логистика на замразени храни. Фирмата е ексклузивен представител на няколко белгийски завода. Дългосрочните взаимоотношения с партньорите, лоялността и доверието през годините, са сред основните причини днес „Булкарто“ да е маркет лидер в сферата на своя бранш.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица