Свържи се с нас

Новини

КНСБ-Габрово със становище по бюджета на Общините

Published

on

Регионалният съвет на КНСБ -Габрово разпространи до местните медии своето становище по бюджетите на общините в област Габрово за тази година.

В Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. са приети размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2021 г., като по общини за област Габрово.

За Община Габрово основните бюджетни взаимоотношения са в размер на 39 474,7 хил. лв., от тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности 32 516,6 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 3 248,8 хил. лв. и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 727,7 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 2 981,6 хил. лв.

За Община Севлиево основните бюджетни взаимоотношения – 25 421,7 хил. лв., от тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности 21 146,6 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 1 654,6 хил. лв. и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 581, 7 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 2 038,8 хил. лв.

Дряново – основни бюджетни взаимоотношения – 10 074,9 хил. лв., от тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности 8 078,3 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 831,9 хил. лв. и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 254,4 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 910,3 хил. лв.

Трявна – основни бюджетни взаимоотношения – 8 750,5 хил. лв., от тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности 6 179,8 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 778,6 хил. лв. и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 727,4хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 1 064,7 хил. лв.

Увеличените средства за делегираните от държавата дейности по общини от област Габрово за 2021г. са както следва: – Габрово – с 5 268,8 хил. лв. или 19,33 % спрямо 2020 г. – Севлиево – с 3 447,7хил. лв. или 19,47 % спрямо 2020 г. – Дряново – с 1 299,4 хил. лв. или 19,17 % спрямо 2020 г. – Трявна – с 960,2 хил. лв. или 18,39% спрямо 2020 г.

По функции най-голямо увеличение има на средствата във функциите „Общи държавни служби” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.

Например за функция „Общи държавни служби” в община Габрово средствата са в размер на 2 720,4 хил. лв. и са увеличени с 822,0 хил. лв., което е 43,3 % спрямо 2020г., като за дейност „Общинска администрация” те са в размер на 2 262,0 хил. лв. и са увеличени с 450,5 хил.лв или 24,8 % спрямо 2020 г.

Планираният от Община Габрово ръст на индивидуалните основни работни заплати на служителите в общинска администрация е със средно 7.5 %.

Регионален съвет на КНСБ – Габрово подготвя анализ на бюджета на общинска администрация и ще инициира разговори и срещи за увеличение основните заплати на персонала зает по трудови и служебни правоотношения с 15%.

За функция „Общи държавни служби” в община Трявна средствата са в размер на 873,2 хил. лв. и са увеличени с 227,7 хил. лв., спрямо 2020 г., като за дейност „Общинска администрация” те са в размер на 727,2 хил. лв. и са увеличени с 146,9 лв. или 25.31% спрямо 2020 г.

Планираният от Община Трявна ръст на индивидуалните основни работни заплати на служителите в общинска администрация е с 20 %. За функция „Социално осигурява, подпомагане и грижи” в община Габрово, средствата са в размер на 3 837,3 хил.лв. и са увеличени с 1 474,6 хил.лв. спрямо 2020г.

За дейност „Домове за пълнолетни лица с физически увреждания” увеличението на средствата е с 54 864 лв. или 15 % спрямо 2020 г., а договореното от КНСБ увеличение на работните заплати от 01.02.2021г. е от 17 до 20%. За функция „Образование” средствата за 2021 г. по общини са както следва: – Габрово – в размер на 19 863,2 хил.лв., увеличение с 2 251,4 хил. лв. или 12,78 % спрямо 2020 г. – Севлиево – в размер на 13 275,5 хил. лв., увеличение с 1 535,1 хил.лв. или 13,07% спрямо ЗДБРБ за 2020 г. – Дряново – в размер на 2 860,7 хил.лв., увеличение с 308 хил.лв. или 12,06 % спрямо ЗДБРБ за 2020г. – Трявна – в размер на 3 179,6 хил.лв., увеличение с 319,4 хил.лв. или 11,16 % спрямо ЗДБРБ за 2020г.

Увеличението на основните работни заплати в училищата в община Габрово е от 15% до 18 % за педагогическите специалисти и от 10% до 15 % за непедагогическия персонал. В община Севлиево в училищата увеличението е от 15 % до 17 % за педагогическите специалисти. В училищата от общините Дряново и Трявна и в детските градини в област Габрово са достигнати договорените в Отрасловия колективен трудов договор размери на работните заплати.

„Смятаме, че ускореното повишаване на възнагражденията в сферата на образованието е ключ към по-добър престиж на учителската професия и повишаване качеството на образованието и резултатите от учебно-възпитателната работа“, заявяват още от КНСБ – Габрово.

За функция „Здравеопазване” средствата по Единни разходни стандарти /ЕРС/ са увеличени през 2021 г. и в резултат на активните преговори в община Севлиево, ръстът на основните работни заплати за медицинските специалисти е с 20,1 %, или над 1000 лв.

В Дряново в дейност „Детска ясла” ръстът е с 28,4 % за медицинските специалисти и заплатите достигат над 900 лв., за останалия персонал е с 24,9 %. Това е резултат също на активни преговори.

При дейност „Детски ясли, яслени групи към детски градини и детска кухня” в община Габрово увеличението на средствата е с 274 782 лв. или 20,5 % спрямо 2020 г. при ръст на основните работни заплати за медицинските специалисти с 18,1 % и те достигат близо 1000 лв., а за останалия персонал с 15 %.

Все още е проблем достигането на стартовите заплати, договорени с колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване” в здравните кабинети в детските градини и училища в общините Дряново и Трявна и в яслените групи в Трявна.

Увеличените средства в дейност „Медицинско обслужване в здравен кабинет” в община Трявна са с 10 255 лв. или 17,6 % спрямо 2020 г., а в дейност „Яслена група към детска градина, детска кухня” – с 3 018 лв. или 8,8 % спрямо 2020 г. Увеличението на работните заплати от 01.01.2021 г. е с 22,4 % и въпреки това възнагражденията на медицинските специалисти остават под 900 лв. За да се реши проблемът, КНСБ ще настоява за въвеждането на стандарт за здравен кабинет в учебно заведение.

По този начин ще се осигури ритмичност на нарастването на средствата и съответно възнагражденията на персонала. На всички е известна острата нужда от персонал в тази сфера и затова е необходимо да се действа приоритетно в тази насока.

Във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” най-висок ръст в процентно изражение на средствата има в община Трявна с 12,23 % спрямо 2020г. или увеличение с 80,2 хил.лв., следвана от община Габрово с 10,15 % или увеличение с 326,4 хил.лв., община Севлиево с 9,72 % или увеличение с 73,1 хил.лв. Най-нисък ръст има в община Дряново с 9,40 % или увеличение на средствата с 44,3 хил. лв.

Увеличението на основните работни заплати на заетите в културните институти е с 10 %. При дейностите, финансирани от местните приходи недостигът на средства не може да се преодолее и през тази година част от служителите остават на минимална работна заплата, без възможност за надхвърляне на този размер.

Регионалният съвет на КНСБ Габрово оценява положително политиката по доходите, заложена в бюджетите на общините от областта – планираното увеличение на възнагражденията на персонала в държавно делегираните дейности.

В същото време, считаме, че е необходимо през годината на база на изпълнение на бюджетите да се търсят възможности за увеличение на заплатите на заетите в културните институти и дейностите, финансирани от местни приходи.

„Като се надяваме на още по-интензивен социален диалог и намаляване влиянието на пандемията в страната, очакваме по-благоприятна финансова година, която ще се отрази и на хората на наемния труд“, заявяват в заключение от КНСБ – Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Новини

„Янтра“ допусна поражение при визитата си на „Хебър“

Published

on

Загуба с 0:2 записа отбирът на „Янтра“ при визитата на лидера в класирането „Хебър“ в двубой от 20-я кръг на първенството във Втора лига. С трите спечелени точки тимът на Николай Митов вече има 42 и излезе начело в класирането преди изиграването на последните два мача от кръга. „Янтра“ пък заема 16-то място с 20 точки.

Мачът ще остане в спомените на юношата Георги Николов, който излезе за пръв път като титуляр в мач от второто ниво на родния футбол. Заради многото контузени играчи в габровския състав и наказанието на Петър Казаков, старши треньорът Сашо Ангелов беше доста ограничен в избора си.

Наред с капитана, в срещата не взеха участие Костадин Гаджалов, Венцислав Славов, Симеон Чатов, Георги Върбанов и Иван Петков. Така групата за двубоя беше от само 16 играчи. Домакините реализираха и двете си попадения преди почивката.

Ивайло Михайлов откри в 13-ата минута, а Евгени Игнатов удвои малко преди почивката. В края на срещата шансът не беше с Ивайло Иванов и ударът му срещна напречната греда на вратата, пазена от Петър Дебърлиев.

В следващия кръг „Янтра“ ще приеме пряк съперник в долната половина на таблицата – Септември (Симитли). Мачът е в неделя от 14.00 часа на стадион „Христо Ботев“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Любопитно

Габрово вдига наздравица за ЧНГ преди цял свят!

Published

on

Габрово отново ще вдигне наздравица за новата година първи на цялото земно кълбо! Дата, утвърдила се през последните години, е 30 декември, а мястото е площад „Възраждане“.

За габровци и гостите на града от цял свят е организиран празничен концерт под звездите, с участието на рок групата Б.Т.Р.

Веднага след музикалните изпълнения на легендарната банда ще започнат и празничните илюминации, чиито салюти ще отбележат настъпването на новата година.

Календарът на културни събития, които ще се случат през месец декември, е изпълнен с инициативи, които можете да видите по-долу:

1-23 декември

Работилници „Майсторете, ръчички” – изработване на коледни играчки и сурвачки

РЕМО „Етър“

5 декември

13:00 ч. Връчване на отличията „Доброволец на година“

Зала „Възраждане“

6 декември

17:30 ч. Запалване на светлините на коледната елха

Площад „Възраждане“

11 декември

Музейни бивалици и небивалици – дегустация и продажба на греяно вино в музей „Етър“

РЕМО „Етър“

12 декември

11:00 ч. Св. Спиридон – покровител на занаятчиите –  Литургия в църквата „Свето Богоявление“

Музей „Етър“

13 декември

17:30 ч. Откриване на Детското коледно градче с участието на Държавен куклен театър – Габрово

Градинската с мечето

15 декември

19:00 ч. „Моби Дик“ – премиера

Драматичен театър „Рачо Стоянов“

19:00 ч. Концерт „Коледна музика“ на Габровски камерен оркестър

Зала „Възраждане“

16 декември

19:00 ч. „Моби Дик“ – премиера

Драматичен театър „Рачо Стоянов“

17 декември

19:00 ч. „Моби Дик“ – премиера

Драматичен театър „Рачо Стоянов“

17:30 ч. Годишната изложба на габровските художници

Художествена галерия „Христо Цокев“

18 декември

11:00 ч. Приключения в Детското коледно градче с участието на Драматичен театър „Рачо Стоянов“

Градинката с мечето

19 декември

11:00 ч. „Изгубената ръкавичка на Дядо Коледа“

Държавен куклен театър – Габрово

20 декември

18:00 ч. „Приказливко в страната на думите“

Драматичен театър „Рачо Стоянов“

19:30 ч. „Хомеопатия за душата“

Драматичен театър „Рачо Стоянов“

22 декември

18:00 ч. „Изгубената ръкавичка на Дядо Коледа“

Държавен куклен театър – Габрово

23 декевмри

18:00 ч. „Изгубената ръкавичка на Дядо Коледа“

Държавен куклен театър – Габрово

24 декември

11:00 ч. Любими коледни мелодии с Оркестър Габрово

Площад „Възраждане“

25 декември

11:00 ч. Коледуване с участието на ДФА „Габровче“

11:30 ч. Коледно хоро с Оркестър Габрово

Площад „Възраждане“

26 декември

11:30 и 13:30 ч. Коледари в музея – възстановка на обичая Коледуване

РЕМО „Етър“

30 декември

19:00 ч. Под вездите на Габрово с рок група Б.Т.Р.

20:30 ч. Празнични илюминации

Площад „Възраждане“

Още през декември:

Национален музей на образованието

Изложба „Умножи доброто” – по повод 100 години от създаването на Български младежки Червен кръст, съвместна инициатива ма БМЧК – Габрово и НМО – Габрово.

„Номинирани постери от Третия национален ученически конкурс „Времена и будители” 202година”

Изложба на Средно училище „Райчо Каролев”

РЕМО „Етър“

Изложба „Вратата на спомените“

Изложба „Дарени предмети, споделени истории III“

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Крими

Габровец отказа проба за алкохол зад волана на нерегистриран бус

Published

on

49-годишен мъж от Габрово бе установен зад волана на бус, който не бил регистриран по надлежния ред и отказа да му бъде извършен тест за алкохол.

Случаят бил разкрит на 30 ноември, около 14.30 часа. Тогава на ул. „Д-р Тота Венкова“ автопатрулен екип спрял за проверка товарен автомобил „Форд Транзит“, управляван от 49-годишния габровец.

При извършената справка в информационните масиви на МВР било установено, че временните регистрационни табели били издадени за друго МПС, а товарният автомобил не е регистриран по надлежния ред.

Водачът е отказал да бъде тестван за употребата на алкохол. По случая е образувано досъдебно производство.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица