Свържи се с нас

Новини

КНСБ-Габрово със становище по бюджета на Общините

Published

on

Регионалният съвет на КНСБ -Габрово разпространи до местните медии своето становище по бюджетите на общините в област Габрово за тази година.

В Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. са приети размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2021 г., като по общини за област Габрово.

За Община Габрово основните бюджетни взаимоотношения са в размер на 39 474,7 хил. лв., от тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности 32 516,6 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 3 248,8 хил. лв. и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 727,7 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 2 981,6 хил. лв.

За Община Севлиево основните бюджетни взаимоотношения – 25 421,7 хил. лв., от тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности 21 146,6 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 1 654,6 хил. лв. и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 581, 7 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 2 038,8 хил. лв.

Дряново – основни бюджетни взаимоотношения – 10 074,9 хил. лв., от тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности 8 078,3 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 831,9 хил. лв. и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 254,4 хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 910,3 хил. лв.

Трявна – основни бюджетни взаимоотношения – 8 750,5 хил. лв., от тях обща субсидия за делегираните от държавата дейности 6 179,8 хил. лв., трансфери за местни дейности, в т.ч. обща изравнителна субсидия 778,6 хил. лв. и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 727,4хил. лв., целева субсидия за капиталови разходи 1 064,7 хил. лв.

Увеличените средства за делегираните от държавата дейности по общини от област Габрово за 2021г. са както следва: – Габрово – с 5 268,8 хил. лв. или 19,33 % спрямо 2020 г. – Севлиево – с 3 447,7хил. лв. или 19,47 % спрямо 2020 г. – Дряново – с 1 299,4 хил. лв. или 19,17 % спрямо 2020 г. – Трявна – с 960,2 хил. лв. или 18,39% спрямо 2020 г.

По функции най-голямо увеличение има на средствата във функциите „Общи държавни служби” и „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.

Например за функция „Общи държавни служби” в община Габрово средствата са в размер на 2 720,4 хил. лв. и са увеличени с 822,0 хил. лв., което е 43,3 % спрямо 2020г., като за дейност „Общинска администрация” те са в размер на 2 262,0 хил. лв. и са увеличени с 450,5 хил.лв или 24,8 % спрямо 2020 г.

Планираният от Община Габрово ръст на индивидуалните основни работни заплати на служителите в общинска администрация е със средно 7.5 %.

Регионален съвет на КНСБ – Габрово подготвя анализ на бюджета на общинска администрация и ще инициира разговори и срещи за увеличение основните заплати на персонала зает по трудови и служебни правоотношения с 15%.

За функция „Общи държавни служби” в община Трявна средствата са в размер на 873,2 хил. лв. и са увеличени с 227,7 хил. лв., спрямо 2020 г., като за дейност „Общинска администрация” те са в размер на 727,2 хил. лв. и са увеличени с 146,9 лв. или 25.31% спрямо 2020 г.

Планираният от Община Трявна ръст на индивидуалните основни работни заплати на служителите в общинска администрация е с 20 %. За функция „Социално осигурява, подпомагане и грижи” в община Габрово, средствата са в размер на 3 837,3 хил.лв. и са увеличени с 1 474,6 хил.лв. спрямо 2020г.

За дейност „Домове за пълнолетни лица с физически увреждания” увеличението на средствата е с 54 864 лв. или 15 % спрямо 2020 г., а договореното от КНСБ увеличение на работните заплати от 01.02.2021г. е от 17 до 20%. За функция „Образование” средствата за 2021 г. по общини са както следва: – Габрово – в размер на 19 863,2 хил.лв., увеличение с 2 251,4 хил. лв. или 12,78 % спрямо 2020 г. – Севлиево – в размер на 13 275,5 хил. лв., увеличение с 1 535,1 хил.лв. или 13,07% спрямо ЗДБРБ за 2020 г. – Дряново – в размер на 2 860,7 хил.лв., увеличение с 308 хил.лв. или 12,06 % спрямо ЗДБРБ за 2020г. – Трявна – в размер на 3 179,6 хил.лв., увеличение с 319,4 хил.лв. или 11,16 % спрямо ЗДБРБ за 2020г.

Увеличението на основните работни заплати в училищата в община Габрово е от 15% до 18 % за педагогическите специалисти и от 10% до 15 % за непедагогическия персонал. В община Севлиево в училищата увеличението е от 15 % до 17 % за педагогическите специалисти. В училищата от общините Дряново и Трявна и в детските градини в област Габрово са достигнати договорените в Отрасловия колективен трудов договор размери на работните заплати.

„Смятаме, че ускореното повишаване на възнагражденията в сферата на образованието е ключ към по-добър престиж на учителската професия и повишаване качеството на образованието и резултатите от учебно-възпитателната работа“, заявяват още от КНСБ – Габрово.

За функция „Здравеопазване” средствата по Единни разходни стандарти /ЕРС/ са увеличени през 2021 г. и в резултат на активните преговори в община Севлиево, ръстът на основните работни заплати за медицинските специалисти е с 20,1 %, или над 1000 лв.

В Дряново в дейност „Детска ясла” ръстът е с 28,4 % за медицинските специалисти и заплатите достигат над 900 лв., за останалия персонал е с 24,9 %. Това е резултат също на активни преговори.

При дейност „Детски ясли, яслени групи към детски градини и детска кухня” в община Габрово увеличението на средствата е с 274 782 лв. или 20,5 % спрямо 2020 г. при ръст на основните работни заплати за медицинските специалисти с 18,1 % и те достигат близо 1000 лв., а за останалия персонал с 15 %.

Все още е проблем достигането на стартовите заплати, договорени с колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване” в здравните кабинети в детските градини и училища в общините Дряново и Трявна и в яслените групи в Трявна.

Увеличените средства в дейност „Медицинско обслужване в здравен кабинет” в община Трявна са с 10 255 лв. или 17,6 % спрямо 2020 г., а в дейност „Яслена група към детска градина, детска кухня” – с 3 018 лв. или 8,8 % спрямо 2020 г. Увеличението на работните заплати от 01.01.2021 г. е с 22,4 % и въпреки това възнагражденията на медицинските специалисти остават под 900 лв. За да се реши проблемът, КНСБ ще настоява за въвеждането на стандарт за здравен кабинет в учебно заведение.

По този начин ще се осигури ритмичност на нарастването на средствата и съответно възнагражденията на персонала. На всички е известна острата нужда от персонал в тази сфера и затова е необходимо да се действа приоритетно в тази насока.

Във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” най-висок ръст в процентно изражение на средствата има в община Трявна с 12,23 % спрямо 2020г. или увеличение с 80,2 хил.лв., следвана от община Габрово с 10,15 % или увеличение с 326,4 хил.лв., община Севлиево с 9,72 % или увеличение с 73,1 хил.лв. Най-нисък ръст има в община Дряново с 9,40 % или увеличение на средствата с 44,3 хил. лв.

Увеличението на основните работни заплати на заетите в културните институти е с 10 %. При дейностите, финансирани от местните приходи недостигът на средства не може да се преодолее и през тази година част от служителите остават на минимална работна заплата, без възможност за надхвърляне на този размер.

Регионалният съвет на КНСБ Габрово оценява положително политиката по доходите, заложена в бюджетите на общините от областта – планираното увеличение на възнагражденията на персонала в държавно делегираните дейности.

В същото време, считаме, че е необходимо през годината на база на изпълнение на бюджетите да се търсят възможности за увеличение на заплатите на заетите в културните институти и дейностите, финансирани от местни приходи.

„Като се надяваме на още по-интензивен социален диалог и намаляване влиянието на пандемията в страната, очакваме по-благоприятна финансова година, която ще се отрази и на хората на наемния труд“, заявяват в заключение от КНСБ – Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Любопитно

Бляскав дебют с три купи за балерините от конкурса „България танцува“

Published

on

Блестящо представяне за Балетната школа при Народно читалище „Развитие-1870” в XVI национален конкурс „България танцува“. Тридневният състезателен форум се проведе в обновената спортна зала „Младост” в Димитровград от 18-20 ноември. В конкурса премериха сили 42 формации с 1200 танцьори от цялата страна, разпределени в 48 състезателни категории.

С оригиналните хореографии в класически балет, характерни и съвременни танци, севлиевската балетна школа стана носител на три престижни купи и дипломи. Първото място в категория съвременни танци, първа възрастова група, спечелиха Далия Цонева, София Цонева, Никол Деева, Цветина Цветомирова, Моника Нейчева и Мила Генова. Те дебютираха в конкурса с хореографията „Имаме парти”.

Успех и трето място в категорията за класически балет, първа възрастова група, заслужиха Сияна Балчева, Рая Дочева, Валерия Иванова и Даная Маркова с нежния танц „Лебеди”. С купа и диплом за успешен дебют – специална награда, от XVI национален конкурс „България танцува“, бе удостоена Балетната школа при НЧ „Развитие-1870”. Заслужено отличие и пореден голям успех за художествения ръководител Иванка Цанова, корепетитора Румяна Павлова и талантливите балерини.

Отлично бе представянето на всички деца от школата в конкурса: Велизара Георгиева, Елица Ганчева, Катя Маринова, Раделина Георгиева, Ая Нешева, Лилия Апостолова, Дария Цонева, Радост Панчева, Сияна Ковачева, Боряна Богданова, Василена Василева, Виктория Недялкова, Ема Златославова, Йоана Колева, Рая Балинова, Тиана Атанасова, Александра Събчева, Деница Иванова и Петя Маркова.

В конкурсната програма балерините се представиха с танц върху огъня – „Нестинарско хоро”, „Полонез”, „Танц на куклата”, „Танц на малката принцеса”, „Валс”, „Кармен”, „Тя”, „Сълзата на времето”, „Испански танц” и вариация „Пицикато”.

Автор: Десислава Димитрова,
организатор при НЧ „Развитие – 1870“ – Севлиево.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Крими

Две коли се удариха тежко на кръстовището на „Еса“ (СНИМКИ)

Published

on

Тежка катастрофа стана на днешния Никулден, 6 декември, в Габрово. Произшествието се случи на възловото кръстовище в кв.“Младост“, образувано между бул.“Могильов“ и ул.“Зелена ливада“, известно сред местните като „Еса“.

Пътният инцидент е възникнал около 14.00 часа. Ударили са се лек автомобил „Киа“ и „Форд Фюжън“, видя репортер на „Габрово Нюз“, който посети мястото на катастрофата, малко след настъпването ѝ. „Киа“-та се е движела направо по булеварда, в посока от стадион „Априлов“ към кв.“Трендафила“.

В зоната на кръстовището се е сблъскала с движещия по бул.“Априлов“ в обратна посока и завиващ наляво към ул.“Зелена ливада“ лек автомобил „Форд“. И двете коли са преминали на зелен светофар, като по всяка вероятност се касае за отнето предимство отстрана на водача на „Форд“-а.

На мястото на катастрофата веднага пристигнаха полицейски екипи и такива на спешна помощ, и пожарната. По непотвърдена информация по-сериозно е пострадал водачът на „Киа“-та, който е бил транспортиран с линейка в МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ – Габрово, където ще бъде установено неговото състояние. Шофьорът на „Форд“-а също е бил откаран в лечебното заведение. Пробите за алкохол за отрицателни.

Отзовалият се екип на полицията извърши оглед и запази местопроизшествието, видя още репортерът на „Габрово Нюз“. От катастрофиралите автомобили има изтекли по пътното платно течности, което ще наложи районът да бъде обезопасен, след като колите бъдат изтеглени от мястото.

Пътният инцидент предизвика известни затруднения в движението. Малко след 16.30 часа колите бяха преместени от местопроизшествието.

*Публикуваната информация е актуализирана в 16.35 часа.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Тръгнала по лошия път габровка пак загази покрай дрогата

Published

on

Марихуана, хероин и метамфетамин бяха намерени у криминално проявена габровка. Арестът ѝ бил извършен 2 декември, в района на бул. „Могильов“.

Тогава служители на габровската полиция спрели за проверка 38-годишната жена. Установено било, че тя придобила и държи в себе си суха зелена листна маса, свивка, съдържаща кафяво вещество, както и бяло кристално вещество, реагирали съответно на марихуана, хероин и метамфетамин.

Габровката била задържана по редна на Закона за МВР за срок до 24 часа, като срещу нея е образувано досъдебно производство.

Още един арест, свързан с наркотици бе извършен в последните дни, става ясно още от информация на пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Габрово.

При него криминалисти от дряновската полиция задържали мъж за притежание. В хода на полицейската акция, проведена през вчерашния ден, полицейските служители спрели за проверка “Пежо 308“, управляван от 53-годишен местен жител.

При последвалите процесуално-следствени действия в багажното отделение на колата била открита полиетиленова торба, съдържаща 75 грама амфетамин.

Мъжът бил задържан по реда на Закона за МВР, като срещу него е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

Специализирана полицейска операция по линия „Наркотици“ е била реализирана и в Севлиево. При нея е задържана още млада жена.

Вчера, около 15.30 часа, на ул.“Стара планина“ белезници на ръцете щракнали и 21-годишна жителка на село Шумата. Установено било, че тя придобила и държи в себе си суха зелена листна маса, реагирала при полевия наркотест на марихуана.

По случая е образувано бързо производство.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица