Свържи се с нас

Новини

Кои са абсолютно задължителните документи при сделка с недвижим имот?

Published

on

Документ за собственост

Повечето хора наричат документа за собственост най-общо нотариален акт. В това понятие обаче се включват още: видовете нотариален акт – покупко-продажба, замяна, дарение, за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, констативен;
договор – за продажба, за доброволна делба, за прехвърляне на държавна или общинска собственост и др.;
съдебно решение – съдебна делба, бракоразводни решения, решение за обявяване на предварителен договор за окончателен;
завещание – нотариално или саморъчно.

Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

Услугата се извършва Дирекция „Местни данъци и такси“ към съответната община. Удостоверението за данъчна оценка е задължителен документ при прехвърляне на недвижим имот. Искането се подава от собственик или упълномощен представител. Тя се изисква поради две основни причини, а именно: да бъде удостоверено, че всички дължими данъци за имота са платени и да се определи минималния материален интерес, на който да бъде изповядана сделката и да бъдат събрани съответните данъци и такси върху нея.

Схема и/или скица на недвижим имот или Удостоверение за липса на кадастър

Предимно услугата се извършва от Служба по геодезия, картография и кадастър към съответна област или от Обшината, в която е ситуиран имота. Целта е точното индивидуализиране на обекта на сделка и определянето на т.нар. идентификационен номер. Официалното му наименование е „Схема“. Така се нарича документът, ако се касае за апартамент, офис, магазин или гараж. Ако касае поземлен имот или къща, документът се нарича „Скица“.

Това са основните и задължителни документи, ако продавате, дарявате, заменяте или ипотекирате имот или ако учредявате вещно право върху него. Най-общо казано – ако извършвате сделка при нотариус, в която се разпореждате с или ипотекирате недвижим имот.

В някои частни случаи се налагат допълнителен набор от документи. За целта винаги може да се обърнете към Агенция за недвижими имоти „ГАРАНТ“. Юридическият ни екип предоставя съвети и помощ за всеки вид сделка, засягаща недвижимо имущество.

Новини

Денонощна телефонна линия за изборни нарушения

Published

on

От 15 октомври до 15 ноември, а при балотаж – до 22 ноември, включително, в МВР ще работи денонощна телефонна линия 02/90 112 98.

На нея, както и на e-mail izbori2021@mvr.bg, гражданите ще могат да съобщават за забелязани от тях нарушения или евентуални престъпления, съотносими към отговорностите на МВР в изборния процес. Създадена е организация за непрекъснат режим на обслужване на линиите.

Откриването им е част от предприетите във вътрешното ведомство мерки за обезпечаването на сигурността и обществения ред при провеждането на парламентарните и президентски избори.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Почистването на микроязовир „Трявна“ продължава

Published

on

Почистването на язовирната стена и дренажната призма на микроязовир “Трявна” от излишна храстова и тревна растителност ще продължи.

Възможността за поддържането на превантивните мерки за защита на населението при бедствия, аварии и извънредни ситуации дойде след като вчера представители на габровска фирма съвместно с главен специалист ПБЗН към Община Трявна Михаил Минчев извършиха на място картографски и кадастрални услуги.

Трасирани и заснети бяха петата на микроязовира, както и отводнителния канал след основния изпускател.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Санитарна и възобновителна сеч в района на парк „Синкевица“

Published

on

През следващата седмица в района на парк „Синкевица“, квартал Гачевци ще бъде извършена санитарна и възобновителна сеч, информираха от местната общинска администрация.

Лесовъдските мероприятия, които засягат частен имот, са утвърдени от Регионалната дирекция по горите – Велико Търново и имат разрешение за достъп до горска територия от Община Габрово.

Целта на мерките, които ще се предприемат е премахване на опасни, съхнещи, пречупени, надвиснали и изкоренени дървета, застрашаващи здравето и живота на хората.

Община Габрово моли гражданите, които ползват района за отдих да се движат с повишено внимание.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица