Свържи се с нас

Новини

ПТГ „Д-р Никола Василиади“ в навечерието на своята 124-годишнина

Published

on

Едно от най –старите училища в България е в навечерието на своята 124-годишнина. През годините от Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ са излезли хиляди млади специалисти, изградили и развили машиностроенето в Габрово, областта и България. Многобройни са постиженията и успехите на младите Василиадиевци, донесли непреходния престиж и доброто име на гимназията.

И през изминалата година успехите и признанието за ученици и учители не бяха малко. Постоянно и успешно е участието на ученическите конференции УчИМИ, на националните олимпиади по Ай Ти (IT), на състезанието „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС“.

Постоянни са успехите в състезания като „Дни на роботиката“, „Роболига“, ИТ „Бобър“, в състезанията по приложна електроника „Мога и зная как“, в състезанието „Аз мога – тук и сега“. Многобройни са и спортните успехи на младите Василиадиевци, в състезанията за средношколци.

Най големият успех и престиж за ПТГ „Д-р Никола Василиади“ дойде в навечерието на 24 май – Денят на славянската писменост. На тържество в Рилския манастир, организирано от МОН, инж. Васил Христов– директор на гимназията, бе удостоен с наградата „Св. Иван Рилски“, присъждаща се на директори на български училища, допринесли за развитието на българското образование.

По време на празничното шествие по централната улица той беше награден и почетен и от кмета на община Габрово Таня Христова. Едно от големите постижения и гордост за училището е дуалното обучение и реалната подготовка на учениците за пазара на труда. През настоящата 2019/2020 г. общо 60 ученици работят и се обучават ефективно и отзивите за тях са отлични.

Това са 12% от всички ученици в гимназията. 60 младежи учат и работят със сключени трудови договори, получавайки възнаграждения по КТ. Благодарение на дуалната форма на обучение бяха развити и затвърдени успешните партньорства и контакти с всички водещи габровски фирми. Бяха създадени и нови такива, а тенденцията е този процес да продължи във възходяща линия.

Учениците работят и утвърждават водещото име на училището във фирми, като Габинвест, Импулс, Цератицит, РИГ, ЗГПУ, Теспом, Сокол АД. Не са случайни и постоянните покани от МОН за участие различни в конференции и симпозиуми за учители от гимназията, ръководещи дуалното обучение.

ПТГ „Д-р Никола Василиади“ работи изключително успешно и по европейски проекти за практика и обучение на ученици и учители в европейски фирми. След успешната практика на 12 ученици във Валенсия, Испания, през 2018 г. трима учители от ПТГ „Д-р Никола Василиади“ също бяха там през тази година, за да покажат своите умения и да усвоят новостите в бранша.

През 2020 г., 12 ученици и техните учители ще бъдат в гр. Лайпциг, Германия, където по спечелен проект през тази година от програма „Еразъм +“ в рамките на две седмици ще работят и практикуват във водещите немски Ай Ти (IT) фирми.

Друго сериозно постижение на гимназията е разкриването на нови специалности въпреки отрицателните тенденции и намаляващите ученици. Наред с традиционните „Компютърна техника и технологии“, „Системно програмиране“,„Мехатроника“ и „Машини и системи с ЦПУ“ бе разкрита и паралелка със специалност „Промишлена електроника“.

Това е в отговор на търсенето на кадри от пазара на труда и реалността показва, че училището отговаря на потребностите на бизнеса бързо и ефикасно. Учениците от специалностите с дуална форма на обучение се вписват моментално в работната среда и участват ефективно в производствения процес.

Това в пълна степен се очаква и от младежите в най – новата специалност „Промишлена електроника“, тъй като специалистите в тази област са изключително малко. Тенденциите в развитието на ПТГ „Д-р Никола Василиади“ са ясни и с над вековна история. Те са непреходни във времето.

снимка: Радослав Първанов

Основна задача на училището и неговите учители е да подготвят и изпращат в обществото младежи, които веднага да се включват в производството, мениджмънта и управлението на бизнеса, обществената и държавната сфера. Това се случва с постоянното модернизиране на техническата и материалната база на гимназията, с непрекъснатото обучение и допълнителната квалификация на учителите, с възможността за развитие и изява на учениците в състезания и симпозиуми.

ПТГ „Д-р Никола Василиади“ ще продължи да предлага качествено обучение в специалности, реално съобразени с нуждите на бизнеса и производството. Ще се наблегне на утвърдените бизнес контакти и на създаване на нови. Ще бъде развита дуалната форма на обучение и ще се следва тенденцията за нови технически специалности според нуждите на пазара на труда.

ПТГ „Д-р Никола Василиади“ винаги е била, е и ще бъде в полза на обществото, подготвяйки реални специалисти и техници, според нуждите и тенденциите на динамично развиващата се обществена, социална и бизнес обстановка.

Габровската техническа гимназия вече 124 години е стожер на българското техническо образование, такъв ще остане и в следващия век.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Новини

Читател сигнализира: Фирма трови въздуха на Габрово!

Published

on

Местна фабрика за производство на мебели трови въздуха в Габрово. За това алармира до редакцията на „Габрово Нюз“ читател на медията, който ни изпрати снимки от поредното констатирано от него замърсяване и своя коментар към тях.

По думите му мебелната фабрика продължава да гори отпадъчни материали, правещи въздуха токсичен, въпреки многократните призиви да не го прави. Предприятието се намира в северната индустриална зона на Габрово.

Неговото търпение вече се изчерпило и затова се решил да предприеме следваща стъпка, правейки публично това, което не кореспондира със спечелената от Габрово екологична награда на Европейската комисия „Европейски зелен лист“.

Според автора на сигнала, изпратен до нас, когато се горят вредните за природата и човека материали, в района трудно се диша и се усеща остра неприятна задушлива миризма.

Случвало се е дори да има и придружаващо силно задимяване, тъй като човекът, потърсил ни да дадем гласност на случая, допуска, че биват изгаряни лепила и всякакви синтетични материали.

Чрез изпратения до „Габрово Нюз“ сигнал, гражданинът се надява компетентните институции да се самосезират, замърсяването на въздуха да бъде преустановено и повече да не бъде допускано. Дали тази порочна практика ще бъде преустановена, предстои да разберем.

В случай, че мебелната фабрика желае да предостави своето обяснение за издигащия се от техния двор тъмен пушек, видно от снимките, нашата медия ще ѝ предостави трибуната си за право на отговор до широката общественост.

Вашите новини от деня, сигнали, мнения, коментари и гледни точки можете да изпращате на редакционната ни поща: info@gabrovonews.bg, на фейсбук страницата или на телефон: +359 878 993 779, а ние ще ги правим публично достъпни на вниманието на широката общественост и аудитория на „Габрово Нюз“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Предприеха мерки против разпространението на шарка в градини и училища

Published

on

След получено официално писмо от Регионална здравна инспекция – Габрово до четирите общини на територията на областта, бе съобщено, че вече са предприети всички необходими мерки за предотвратяване разпространението на скарлатина и варицела при децата от детските и учебни заведения.

„Веднага сме информирали директорите на детските и учебни заведения на територията на община Трявна и са предприети необходимите превантивни мерки за осигуряване безопасността и здравето на децата, които посещават градините и училищата при нас. Държим родителите и работещия персонал да бъдат спокойни, тъй като сме обърнали внимание за стриктно спазване на сутрешния филтър и извършване на задължителната дезинфекция и проветряване на помещенията!“, коментира кметът на Трявна Силвия Кръстева.

По отношение на дезинфекция на повърхностите и проветряване в детските и учебни заведения, РЗИ – Габрово препоръчва провеждането на конкретни дейности, свързани с провеждане на ежедневно минимум двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички помещения като: занимални, спални, учебни кабинети, физкултурни салони, лаборатории, работилници, коридори и др., и критични точки в тях – подове, маси, дръжки на врати, парапети, уреди за работа и игра, учебни пособия (мишки, клавиатури, микроскопи, инструменти в работилниците и други подобни пособия), тоалетни чинии, мивки, кранове и други, а на санитарните помещения неколкократно ежедневно измиване и дезинфекция.

Препоръчва се още стриктно спазване на изисквания за извършване на дезинфекция на гърнетата на децата от яслените групи, като се използва отделна престилка и след обслужване на всяко дете помощник-възпитателите задължително измиват и дезинфекцират ръцете си.

Провеждането на дезинфекция на приборите и съдовете за хранене след всяка употреба. Трапезната посуда и приборите за хранене да се подлагат на почистване и химиотермодезинфекция след всяка употреба.

„Дезинфекцията се извършва с разрешени от Министерството на здравеопазването за пускане на пазара биоцидни препарати, които са включени в Регистъра на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещество и смеси, публикуван на електронната страница на МЗ“, допълват още от РЗИ-Габрово.

За осигуряване безопасността и здравето на децата и предотвратяване разпространението на зарази сред тях, в детските заведения е необходимо извършването на ежедневно измиване с вода и сапун на играчки, маси и столове. Да се използват само играчки, които позволяват измиване и провеждане на минимум двукратно дневно проветряване на помещенията за 30 минути в отсъствие на децата (преди пристигането им и след обяд).

Проветряване на всички помещения често, до 5 минути на всеки астрономически час в работния ден. Ежедневно изтупване на спално бельо, ежеседмично на завивките и килимите и ежемесечно на дюшеците (матраците). Провеждане на термодезинфекция на спалното бельо при всяко изпиране и последващо изглаждане с гореща ютия, са сред останалите задължителни действия.

В училищата, освен посоченото по-горе, е задължително провеждането на почистване и дезинфекция и между двете смени, проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и/или по-често в съответствие с метеорологичните условия, провеждане на почистване и дезинфекция на училищните автобуси преди първия курс, а впоследтсвие след всеки курс.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Култура

„Васил Левски – Апостола на българската Свобода“ гостува в Икономовата къща

Published

on

Изложбата „Васил Левски – Апостола на българската Свобода“ на Регионален исторически музей – Ловеч гостува в Историческия музей на Дряново. Тя проследява живота и идеите на Васил Левски, сътворените от него дела, както и резултатите от тях, заради които той изкачва своята Голгота, минава границите на безграничната вечност и отива в измеренията на величието и безсмъртието.

В илюстрациите са показани и седемте оригинални портрети на Васил Левски, негови портрети, рисувани от различни художници през годините, снимки на съратници и сподвижници и оценки, направени от тях.

Отразени са идеите, мислите и представите на Апостола на българската Свобода и неговото виждане за параметрите на държавно-политическото устройство на свободна България като „свята и чиста република“.

Изложбата е експонирана в Икономовата къща и ще бъде на разположение за разглеждане от днес до 20 февруари, включително. Икономовата къща е отворена за посещения от 08.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа, а посещението на изложбата е с вход свободен.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица