Свържи се с нас

Новини

Международна квалификация за учители от ПТГ „Д-р Никола Василиади“

Published

on

В навечерието на 124-годишнина от основаването на Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ в Габрово– 19 декември, ще споделим напредъка по двата от проектите към програма „ЕРАЗЪМ+“ – 2019/2020г., които училището подаде по Ключова дейност 1 – „Мобилност“, сектори „Училищно образование“ и „Професионално образование и обучение“, одобрени за финансиране от ЦРЧР и с подписани договори за реализиране.

Проектите стартираха на 1 юни 2019 г. и са с продължителност 1 година, до 31 май 2020 г. С реализирането на проектите по ЕРАЗЪМ+ ПТГ „Д-р Никола Василиади“ иска да постигне три основни цели: Интернационализация и модернизация на гимназията, Повишаване квалификацията на преподавателите по Професионална подготовка в ИТ сектора и преподавателите по „Чужд език по професията“, както и Подобряване на езиковите умения и компетенции по английски език на преподавателите по Професионална подготовка.

Проектите се осъществяват като част от международна програма, насочена към постигане на учене през целия живот и към подкрепа на европейските политики, в областта на професионалното образование и обучение.

Придобитите нови знания, умения и компетенции, учителите ще адаптират към потребностите на всички ученици на гимназията, трансферират ги във всички методични обединения и специалности, и ще ги приложат в бъдещи практики и политики.

Проектът за квалификация на учителите е „Програмиране и ИКТ за по-качествено техническо образование в ИТ сектора“. Изпращащата организация е Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“- Габрово.

Той е насочен към учителите, преподаващи професионална подготовка на ИТ специалностите, владеещи добре английски и използващи го в специалните предмети, както и към учителите по английски в гимназията, водещи „Чужд език по професията“.

Преподавателите сформираха две групи. Първа – от трима учители по Професионална подготовка на специалностите „Системно и приложно програмиране“ и „Компютърна техника и технологии“ и втората група – двама учители по Професионална подготовка с ИТ и английски език.

снимка: ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово

Приемащата организация и организатор на курсовете бе Sistеma Practicess.l., ESMOVIA , Valencia, Spain, организация с многогодишен опит в провеждането на качествени структурирани курсове за учители от цяла Европа по КА 101и КА 102.

Първата група вече осъществи едноседмичен курс, носещ името „Образователна роботика и кодиране с Ардуино“ от 2 до 9 септември 2019г. Основните дейности бяха семинари и практически задачи, на теми: „Въведение в роботиката, автоматични и контролни системи и езици за програмиране“, „Използване на BitBloq за кодиране на Arduino микроконтролери I“, „Използване на BitBloq за кодиране на Arduino микроконтролери II“, „Domotic приложения и изобретения“, „Приложения за роботика“, „Посещение на училище във Валенсия“.

снимка: ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово

Групата за курса по „Роботика“ от ПТГ „д-р Никола Василиади“ се състоеше от инж. Елена Илиева, инж. Марина Селиванова и инж. Паолина Радева – преподаващи по специални предмети от ИТ сектора, като специалистите бяха допълнени и от 4 преподаватели от Казанлък, а освен тях бяха включени италиански и турски представители.

Тематиката на курса бе нарочно избрана, тъй като програмиране с Ардуино се изучава като отделен предмет „Вградени и управляващи системи“ за специалностите „Системно и приложно програмиране“.

Новите умения на преподаване, идеите и материалите, придобити от индивидуалните присъствия на курсовете на „Еразъм +“ на учителите, ще са от полза за техническото училище в Габрово.

снимка: ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово

След като се завърнаха, обучените преподаватели проведоха работни срещи с другите колеги от гимназията, предадоха своите иновативни идеи на преподаване и как да се използват тези умения и знания в часовете по професионалните дисциплини.

Курсът по „Кодиране и роботика с Ардуино“ бе воден от г-н Federico Arroyo, директор и ментор на Академия по роботика – преподавател в Техническия факултет на Университета във Валенсия. Лекциите му бяха насочени към практическото писане на код и програмирането на роботи на различни платформи. Поставени и реализирани бяха различни програмни и схемотехнически задачи. Роботите „оживяха“ и реагираха според написаните програми и събраната информация от сензорите си.

снимка: ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово

Участниците в обучителния курс са сертифицирани с Europass серификати, признати от Европейската комисия, които ще бъдат приложени за признаване на квалификационни кредити от РУО – Габрово като международна квалификация.

„Културната програма бе много наситена. Посетихме Катедралата „Успение Богородично“, в която се съхраняват произведения на изкуството и е хранилище на може би най-признатия от учени от цял свят кандидат да бъде автентичният Свети Граал. Посетихме знакови места за град Валенсия – Градът на изкуствата и науките – футуристичен пейзаж с музеи и атракции, сгради с уникална архитектура и най-големият аквариумен комплекс в Европа „Океанографик”. Готвихме паеля по специална рецепта -традиционното ястие за испанците. Последният ден посетихме частно училище „Хулио Верне“ със STEM насоченост при подготовката, където се запознахме със съвсем различна образователна система, която акцентира на учителя като ментор, а учениците се учат само с електронно съдържание чрез проекти и практически задачи“, сподели преподавател от ПТГ „Д-р Никола Василиади“.

снимка: ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово

Само няколко седмици след завръщането си от Валенсия, учителите, преминали курса на обучение по „Роботика с Ардуино“ се включиха активно заедно със своите колеги от ИТ направлението в друго събитие, организирано от ЕС – „Седмицата на кода“, за което техническата гимназия получи сертификат.

снимка: ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово

Втората група учители ще посети едноседмичен курс „ИКТ за преподаване и обучение“ от 9.03-13.03.2020. Основните дейности ще са семинари по практическа методология на теми: „Защо и как да използваме ИКТ в класната стая“, „Социални медии в класната стая“, „Разработване на ресурси чрез използване на ИКТ инструменти“.

Новини

„Младежки дейности“ – първа конкурсна сесия за тази година

Published

on

Община Габрово открива процедура за първа конкурсна сесия за тази година –
ГАБРОВО НА МЛАДИТЕ по Програма „Младежки дейности“, финансирана от бюджета на Община Габрово със срок за прием до 16:30 часа на 3-ти септември тази година.

По настоящата процедура могат да кандидатстват:
1. Младежки организации, регистрирани при условията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и юридически лица с нестопанска цел, с предмет на дейност в сферата на младежките дейности.
2. Юридически лица, създадени по Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за висшето образование и Закона за народните читалища.

Основна цел на Програма „Младежки дейности“ на Община Габрово е да подкрепя и стимулира младежката инициативност и лидерство, търсене на оригинални и новаторски подходи, креативност и иновативни решения при реализиране на проекти в сферата на младежките дейности, за развитие на младежкия сектор и в интерес на гражданите на община Габрово.

Целевата група са младежи на възраст от 15 до 29 г., които активно участват в подготовката и изпълнението на дейностите.

В рамките на настоящата сесия ще бъдат подкрепени проекти, които осигуряват възможност на младите хора, чрез творчески идеи, подходи и иновации, да осъществят инициативи и дейности за реализиране на един или повече от елементите в следните приоритети:

РЕАЛИЗИРАНИ В ГАБРОВО с максимално финансиране на прокет от 4 000 лв. и общ бюджет 12 000 лв. Проектните предложения следва да популяризират съвременно Габрово като добро място за развитие на предприемачество и с възможности за личностно и професионално израстване, да развиват в младежите предприемаческа мотивираност и мироглед и умения за успешна реализация.

АКТИВНИ В ГАБРОВО с максимално финансиране на проект от 4 000 лв. и общ бюджет 12 000 лв. Проектните предложения следва да предлагат различни възможности на младите хора за активности в свободното им време – в областта на доброволчеството, социалната ангажираност, спорта и др. Ще се подкрепят и дейности, които насърчават здравословния начин на живот и активното участие в решаване на важни за младежката общност и гражданското общество проблеми.

ДИГИТАЛНИ В ГАБРОВО с максимално финансиране на проект от 3 000 лв. и общ бюджет 6 000 лв. Проектните предложения следва да предлагат дигитални решения на важни за Габрово приоритети като доброволчество, спорт, здравословен начин на живот, социални инициативи и др. Кандидатите могат да представят решения под формата на мобилни приложения, платформи и web базирани приложения, които да имат за цел насърчаването на младите хора за активно участие в обществения живот на Габрово.

Програма „Младежки дейности“ се реализира с бюджет от 30 000 лв. и финансира до 100% от общата стойност на проектно предложение, но не повече от по-горе посочената максимална сума за финансиране на едно проектно предложение.

Дейностите по финансираните проекти трябва да се реализират на територията на община Габрово в периода от 20 септември 2020 г. до 30 ноември 2020 г.

Повече информация може да откриете в приложеното Обявление, както и в секцията „Младежки дейности“ на сайта на Община Габрово с адрес: https://gabrovo.bg/bg/article/17272

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Крими

Акция срещу битовата престъпност се проведе в Габровско

Published

on

Специализирана полицейска операция за противодействие на битовата престъпност и опазване на обществения ред бе проведена на територията на Областната дирекция на МВР – Габрово.

В хода операцията са били проверени 53 моторни превозни средства, 88 души и десет адреса.

В резултат на полицейските действия са били констатирани 18 нарушения, за които са съставени 2 акта по Закона за движението по пътищата, 7 – по Закона за гражданската регистрация и са били наложени 9 глоби с фиш.

Връчените електронни фишове са четири.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Крими

Марихуаната създаде проблеми за четирима

Published

on

Двама габровци и двама севлиевци ще си имат проблеми със Закона, след като бяха хванати да извършват различни престъпления, свързани със забраненото наркотично вещество марихуана. Трима от тях са били арестувани заради притежанието ѝ, а четвъртият бе установен да шофира след употреба.

Първи от всички бил установен 33-годишен криминално проявен габровец, шофирал под въздействието на канабис. Той бил спрян за проверка в петък, 31 юли, около 03.45 часа, в района на площад „Ракетата“ в Дряново, по време на специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с употреба и разпространение на наркотични вещества.

Лекият автомобил, който габровецът управлявал, бил собственост на трето лице. При извършена проверка на водача за употреба на наркотици, техническото средство отчело положителна проба за наличие на наркотичното вещество канабис. Водачът не е дал кръв за химически анализ, а по случая е образувано бързо производство под надзора на Районна прокуратура – Габрово.

Същият ден, но около 22.15 часа в района на булевард „Могильов“ в Габрово при проверка, полицейски служители задържали 29-годишен, криминално проявен местен жител, за когото били налице данни, че е придобил и държи в себе си хартиена „свивка“, съдържаща зелена суха листна маса. При направения полеви наркотест тя дала характерната реакция и оцветява на наркотичното вещество марихуана.

Двата ареста на севлиевците били извършени в събота, по едно и също време, около 23.00 часа. При специализираната полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с употреба и разпространение на наркотични вещества на територията на Севлиево, били задържани 30 и 33-годишен.

В хода на проведените процесуално-следствени действия, чрез протокол за доброволно предаване, двамата по отделно предали на полицейските служители известно количество суха зелена листна маса, която при проведените полеви наркотестове реагирала на наркотичното вещества марихуана.

По случаите са започнати досъдебни производства под надзора на районната прокуратура в Севлиево.

*Снимка: Пресцентър МВР, Архив.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица