Свържи се с нас

Новини

Международна квалификация за учители от ПТГ „Д-р Никола Василиади“

Published

on

В навечерието на 124-годишнина от основаването на Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ в Габрово– 19 декември, ще споделим напредъка по двата от проектите към програма „ЕРАЗЪМ+“ – 2019/2020г., които училището подаде по Ключова дейност 1 – „Мобилност“, сектори „Училищно образование“ и „Професионално образование и обучение“, одобрени за финансиране от ЦРЧР и с подписани договори за реализиране.

Проектите стартираха на 1 юни 2019 г. и са с продължителност 1 година, до 31 май 2020 г. С реализирането на проектите по ЕРАЗЪМ+ ПТГ „Д-р Никола Василиади“ иска да постигне три основни цели: Интернационализация и модернизация на гимназията, Повишаване квалификацията на преподавателите по Професионална подготовка в ИТ сектора и преподавателите по „Чужд език по професията“, както и Подобряване на езиковите умения и компетенции по английски език на преподавателите по Професионална подготовка.

Проектите се осъществяват като част от международна програма, насочена към постигане на учене през целия живот и към подкрепа на европейските политики, в областта на професионалното образование и обучение.

Придобитите нови знания, умения и компетенции, учителите ще адаптират към потребностите на всички ученици на гимназията, трансферират ги във всички методични обединения и специалности, и ще ги приложат в бъдещи практики и политики.

Проектът за квалификация на учителите е „Програмиране и ИКТ за по-качествено техническо образование в ИТ сектора“. Изпращащата организация е Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“- Габрово.

Той е насочен към учителите, преподаващи професионална подготовка на ИТ специалностите, владеещи добре английски и използващи го в специалните предмети, както и към учителите по английски в гимназията, водещи „Чужд език по професията“.

Преподавателите сформираха две групи. Първа – от трима учители по Професионална подготовка на специалностите „Системно и приложно програмиране“ и „Компютърна техника и технологии“ и втората група – двама учители по Професионална подготовка с ИТ и английски език.

снимка: ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово

Приемащата организация и организатор на курсовете бе Sistеma Practicess.l., ESMOVIA , Valencia, Spain, организация с многогодишен опит в провеждането на качествени структурирани курсове за учители от цяла Европа по КА 101и КА 102.

Първата група вече осъществи едноседмичен курс, носещ името „Образователна роботика и кодиране с Ардуино“ от 2 до 9 септември 2019г. Основните дейности бяха семинари и практически задачи, на теми: „Въведение в роботиката, автоматични и контролни системи и езици за програмиране“, „Използване на BitBloq за кодиране на Arduino микроконтролери I“, „Използване на BitBloq за кодиране на Arduino микроконтролери II“, „Domotic приложения и изобретения“, „Приложения за роботика“, „Посещение на училище във Валенсия“.

снимка: ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово

Групата за курса по „Роботика“ от ПТГ „д-р Никола Василиади“ се състоеше от инж. Елена Илиева, инж. Марина Селиванова и инж. Паолина Радева – преподаващи по специални предмети от ИТ сектора, като специалистите бяха допълнени и от 4 преподаватели от Казанлък, а освен тях бяха включени италиански и турски представители.

Тематиката на курса бе нарочно избрана, тъй като програмиране с Ардуино се изучава като отделен предмет „Вградени и управляващи системи“ за специалностите „Системно и приложно програмиране“.

Новите умения на преподаване, идеите и материалите, придобити от индивидуалните присъствия на курсовете на „Еразъм +“ на учителите, ще са от полза за техническото училище в Габрово.

снимка: ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово

След като се завърнаха, обучените преподаватели проведоха работни срещи с другите колеги от гимназията, предадоха своите иновативни идеи на преподаване и как да се използват тези умения и знания в часовете по професионалните дисциплини.

Курсът по „Кодиране и роботика с Ардуино“ бе воден от г-н Federico Arroyo, директор и ментор на Академия по роботика – преподавател в Техническия факултет на Университета във Валенсия. Лекциите му бяха насочени към практическото писане на код и програмирането на роботи на различни платформи. Поставени и реализирани бяха различни програмни и схемотехнически задачи. Роботите „оживяха“ и реагираха според написаните програми и събраната информация от сензорите си.

снимка: ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово

Участниците в обучителния курс са сертифицирани с Europass серификати, признати от Европейската комисия, които ще бъдат приложени за признаване на квалификационни кредити от РУО – Габрово като международна квалификация.

„Културната програма бе много наситена. Посетихме Катедралата „Успение Богородично“, в която се съхраняват произведения на изкуството и е хранилище на може би най-признатия от учени от цял свят кандидат да бъде автентичният Свети Граал. Посетихме знакови места за град Валенсия – Градът на изкуствата и науките – футуристичен пейзаж с музеи и атракции, сгради с уникална архитектура и най-големият аквариумен комплекс в Европа „Океанографик”. Готвихме паеля по специална рецепта -традиционното ястие за испанците. Последният ден посетихме частно училище „Хулио Верне“ със STEM насоченост при подготовката, където се запознахме със съвсем различна образователна система, която акцентира на учителя като ментор, а учениците се учат само с електронно съдържание чрез проекти и практически задачи“, сподели преподавател от ПТГ „Д-р Никола Василиади“.

снимка: ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово

Само няколко седмици след завръщането си от Валенсия, учителите, преминали курса на обучение по „Роботика с Ардуино“ се включиха активно заедно със своите колеги от ИТ направлението в друго събитие, организирано от ЕС – „Седмицата на кода“, за което техническата гимназия получи сертификат.

снимка: ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – Габрово

Втората група учители ще посети едноседмичен курс „ИКТ за преподаване и обучение“ от 9.03-13.03.2020. Основните дейности ще са семинари по практическа методология на теми: „Защо и как да използваме ИКТ в класната стая“, „Социални медии в класната стая“, „Разработване на ресурси чрез използване на ИКТ инструменти“.

Новини

Сгрешена винетка ще може да се коригира еднократно

Published

on

Гражданите ще могат еднократно да коригират закупена електронна винетка, ако са допуснали техническа грешка при въвеждане на данните за техния автомобил. Ще се позволи поправка на до два от символите в регистрационния номер на автомобила. Остава в сила възможността за коригиране на категорията и на държавата на регистрация. Това предвиждат промени в Закона за пътищата, публикувани за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Целта на промените е да се въведе правна възможност, която да регулира последиците от нарушения, регистрирани в периода от купуването на винетка с некоректни данни до момента на извършване на корекцията. Промените са резултат от множество сигнали на граждани, които са купили съвестно винетка, но са сгрешили символ в регистрационния си номер. Извършената корекция ще има действие занапред, тоест ще важи от датата на поправката. Поправената винетка ще е валидна до същата дата, до която е била валидна първоначално купената, но сгрешена винетка.

Промените предвиждат след корекцията да не бъде търсена административно-наказателна отговорност за периода, в който гражданите са ползвали републиканските пътища със сгрешената винетка – ако имат издадени актове, да не се издава наказателно постановление, а ако има издадени електронни фишове, те да бъдат анулирани.

Коригирането на данните ще може да се прави само еднократно, за да се избегнат възможни умишлени опити една и съща винетка да се прехвърля на различни превозни средства. Ограничението в броя на символите, за които може да бъде поискана корекция на данните, се предлага отново с цел предотвратяване на евентуални злоупотреби, защото е малко вероятно грешка с повече от 2 символа в един 8-знаков регистрационен номер да е неволна.

При подаване на искането за коригиране, гражданите ще трябва да предоставят доказателства за извършено плащане на дължимата такса за винетката. Това ще възпрепятства възможността умишлено да се подават заявления от лица, които идентифицират в електронната система платена винетка с близък до техния регистрационен номер.

Целта е да се гарантира сигурността на коректните потребители за платената от тях винетна такса. Законопроектът предлага и решение на проблема с компенсаторните такси за превозвачите, който те поставиха пред министъра на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов.

С промените се допълват изискванията спрямо пътни превозни средства над 3,5 тона, които използват бордово устройство или маршрутна карта. За тях, когато се установи неподаване на декларирани тол данни, това също ще бъде квалифицирано като неправомерно, но ще се даде възможност за заплащане на максимална тол такса, вместо директното им санкциониране.

В случай че е налице частично неподаване на декларирани тол данни в рамките на един календарен ден за тежкотоварно пътно превозно средство, за което има действащ договор с доставчик на услуга по електронно събиране на такса за изминато разстояние (тол такса), на собственика или ползвателя ще се предостави възможност да заплати 50 % от максималната тол такса по чл.10б, ал.5 от Закона за пътищата в срок до 7 дни.

Срокът започва да тече от уведомяването за неподаването на данните. В случай на установено пълно неподаване на декларирани тол данни в рамките на един календарен ден ще се плаща пълният размер на дължимата такса, отново в седемдневен срок. И в двете хипотези доставчикът на услугата по електронно събиране на тол такси ще трябва да уведомява собственика или ползвателя на пътното превозно средство, за което има сключен договор, до пет дни от установяване на неподаване на данни.

Останалите промени, включени в законопроекта, целят постигане на съответствие на националното законодателство с Директива (ЕС) 2019/520 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване и за улесняване на трансграничния обмен на информация за неплащане на пътни такси в ЕС.

Законопроектът и мотивите към него можете да видите на интернет страниците на МРРБ и на Агенция „Пътна инфраструктура“, както и в Портала за обществена информация.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Крими

Замесеният в габровската нарколаборатория остава в ареста

Published

on

Състав на Окръжния съд в Габрово уважи искането на Прокуратурата за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 35-годишният мъж, с инициали М.Й., който бе арестуван при акция за противодействие на производството, съхранението и разпространението на наркотични вещества.

Рецидивистът е привлечен в качеството на обвиняем за това, че на 14 май т.г., в къща в Габрово, без надлежно разрешително, държал наркотични вещества с цел разпространение.

При специализираната операция бяха открити 174.3 грама амфетамин, 22.9 грама метамфетамин и 229.9 грама марихуана, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив.

За престъплението по чл.354а, ал.2, т.4, във вр. с ал.1, във вр. с чл.29, ал.1 от НК, за което М.Й. е привлечен в качеството на обвиняем, се наказва с лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от 10 000 до 50 000 лева.

Съдът уважи становището на наблюдаващия прокурор, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за авторството на деянието и е налице реална опасност обвиняемият да се укрие, както и да извърши друго престъпление.

Определението на Окръжен съд – Габрово може да бъде обжалвано пред Апелативния съд – Велико Търново.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Любопитно

Уникален спектакъл в нощното небе на Габрово за Карнавала!

Published

on

На уникален спектакъл в нощта на Карнавала в Габрово, ще може да се наслади всеки, който погледне в небето над площад „Възраждане“.

В събота вечер габровци и гостите на града ще преживят едно неповторимо звездно шоу, за което със сигурност дълго ще си спомнят с възхищение. Магическото събитие е единственото по рода на своите мащаби в България и обещава да бъде повече впечатляващо.

Завладяващата небесна изненада, очакваща всички гости на Карнавала, ще започне около 22.00 часа. Вълшебното представление ще ни пренесе в едно различно измерение. То ще позволи на всеки да преживее специален миг, в който да усети своето лично небе.

Магическият небесен спектакъл, пряко свързан с един от символите на града, ще ни направи свидетели на космическо събитие, което за последно е било наблюдавано от габровци преди 162 години. Много хора тогава са го оприличавали на котка, макар и без опашка.

Жителите на Габрово днес са много развълнувани, защото именно точно те, в събота вечер, ще успеят да съчетаят Карнавала с това явление, което поколения преди тях само са си предавали като истории.

Шоуто на площад „Възраждане“ в събота вечер ще започне веднага след края на концерта на Група „Остава“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица