Свържи се с нас

Новини

Преизбраха Пенка Пенева за председател на РС Образование към КТ „Подкрепа“

Проведе се отчетно изборна конференция на РС Образование към КТ „Подкрепа“

Published

on

Пенка Пенева е новият стар председател на РС Образование към КТ „Подкрепа“. Това стана ясно след проведената вчера, 16 октомври, отчетно изборна конференция на Регионалния синдикат Образование към КТ „Подкрепа“ в Габрово, на която г-жа Пенева бе преизбрана с пълно единодушие.

Присъстваха делегати от четирите общини на областта – в преобладаващата си част председатели и секретари на синдикални организации.

Представен бе отчет за дейността през изминалия период от две години от председателя на регионалния синдикат Пенка Пенева, учител в Професионалната техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ и отчет за финансовото състояние на организацията – Георги Георгиев, икономически експерт към СРС Подкрепа.

С присъствието си уважиха конференцията доктор Юлиян Петров- председател и Георги Шошев, заместник – председател на Синдикат „Образование“ към КТ „ПОДКРЕПА“, Георги Маринов, началник на РУО – Габрово, Даниела Йорданова председател на СРС на КТ „Подкрепа“ – Габрово.

снимка: РС „Образование“ към КТ „Подкрепа“

Доктор Юлиян Петров сподели, че мандатността е хубаво нещо, мандатност на директорите би помогнала много в конкретната работа. „Щастливи сте в този град със заряд на традиции в образованието“ – каза той и продължи – „ролята на учителя следва да бъде в центъра на образователната система, защото ядрото е учителят и затова той е най-важният в системата. Чудесно е, че това се оценява и чрез финансово изражение, но само с пари нещата не могат да се случат. Има и други неща. Например наредбата за физическата среда, която все още я няма, но е факт, че тази наредба ще допринесе за равни условия преди атестацията на училищата и учителите. Издръжката не стига. И два пъти да се увеличат разходите за заплащане на учителския труд, средната възраст в системата е все още много висока и тези заплати няма да вкарат младите в училище заради натоварването в професията. Следователно трябва да се предприемат правилните действия, за да бъде предпочитана професията на учителя. Поели сме инициатива за оценка на физическото и психическо здраве и съответната диагностика. Резултатите не са обнадеждаващи – силно изхабяване на учителите и най-малко време за семейството. След оповестяване на резултатите от изследването трябва да се изработят компенсаторни механизми за разтоварване на учителя.“

Началникът на РУО – Габрово Георги Маринов оцени, че националното ръководство на синдиката за пореден път е тук, което по думите му е отношение към региона и кадрите на РСО към КТ „ПОДКРЕПА“.

Фокусът на работата на министерството е за намаляване на административната тежест, необходимо е да се получи подкрепата и от другите институции. „Стремим се да се правят политики с всички. Поздравявам всички учители от синдиката. Нека има спор, нека има верни решения! Поздравявам ви и ви подкрепям!“

Ноовизбраният екип на РС Образование към КТ „Подкрепа“ е в състав: Пенка Пенева – председател, Силвия Бонева – секретар, Татяна Христова – секретар, Марияна Иванова – секретар, Капка Пандурска – секретар. Госпожа Пенева бе избрана единодушно за нов четиригодишен мандат за лидер.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Новини

Измерват качеството на атмосферния въздух в района на Колелото

Published

on

РИОСВ – Велико Търново възложи на Изпълнителна агенция по околна среда измерване качеството на атмосферния въздух в парк „Колелото“ на Габрово по искане на Областна администрация – Габрово.

Измерването е инициирано във връзка със зачестили сигнали от граждани за влошено качество на въздуха в този район.

Мобилната автоматична станция за контрол качеството на атмосферния въздух към Регионална лаборатория Русе е разположена до детска ясла „Славейче“.

Станцията ще измерва основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух: фини прахови частици до 10 микрона (ФПЧ10), серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид и озон, във времеви обхват от седем денонощия – от 1 до 7 февруари.

След приключване на измерването и получаване на данните, РИОСВ ще оцени измерените показатели с приложимите норми в Наредба №12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух.

Данните ще бъдат предоставени на Областна администрация – Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Читател сигнализира: Фирма трови въздуха на Габрово!

Published

on

Местна фабрика за производство на мебели трови въздуха в Габрово. За това алармира до редакцията на „Габрово Нюз“ читател на медията, който ни изпрати снимки от поредното констатирано от него замърсяване и своя коментар към тях.

По думите му мебелната фабрика продължава да гори отпадъчни материали, правещи въздуха токсичен, въпреки многократните призиви да не го прави. Предприятието се намира в северната индустриална зона на Габрово.

Неговото търпение вече се изчерпило и затова се решил да предприеме следваща стъпка, правейки публично това, което не кореспондира със спечелената от Габрово екологична награда на Европейската комисия „Европейски зелен лист“.

Според автора на сигнала, изпратен до нас, когато се горят вредните за природата и човека материали, в района трудно се диша и се усеща остра неприятна задушлива миризма.

Случвало се е дори да има и придружаващо силно задимяване, тъй като човекът, потърсил ни да дадем гласност на случая, допуска, че биват изгаряни лепила и всякакви синтетични материали.

Чрез изпратения до „Габрово Нюз“ сигнал, гражданинът се надява компетентните институции да се самосезират, замърсяването на въздуха да бъде преустановено и повече да не бъде допускано. Дали тази порочна практика ще бъде преустановена, предстои да разберем.

В случай, че мебелната фабрика желае да предостави своето обяснение за издигащия се от техния двор тъмен пушек, видно от снимките, нашата медия ще ѝ предостави трибуната си за право на отговор до широката общественост.

Вашите новини от деня, сигнали, мнения, коментари и гледни точки можете да изпращате на редакционната ни поща: info@gabrovonews.bg, на фейсбук страницата или на телефон: +359 878 993 779, а ние ще ги правим публично достъпни на вниманието на широката общественост и аудитория на „Габрово Нюз“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Новини

Предприеха мерки против разпространението на шарка в градини и училища

Published

on

След получено официално писмо от Регионална здравна инспекция – Габрово до четирите общини на територията на областта, бе съобщено, че вече са предприети всички необходими мерки за предотвратяване разпространението на скарлатина и варицела при децата от детските и учебни заведения.

„Веднага сме информирали директорите на детските и учебни заведения на територията на община Трявна и са предприети необходимите превантивни мерки за осигуряване безопасността и здравето на децата, които посещават градините и училищата при нас. Държим родителите и работещия персонал да бъдат спокойни, тъй като сме обърнали внимание за стриктно спазване на сутрешния филтър и извършване на задължителната дезинфекция и проветряване на помещенията!“, коментира кметът на Трявна Силвия Кръстева.

По отношение на дезинфекция на повърхностите и проветряване в детските и учебни заведения, РЗИ – Габрово препоръчва провеждането на конкретни дейности, свързани с провеждане на ежедневно минимум двукратно влажно почистване и дезинфекция на всички помещения като: занимални, спални, учебни кабинети, физкултурни салони, лаборатории, работилници, коридори и др., и критични точки в тях – подове, маси, дръжки на врати, парапети, уреди за работа и игра, учебни пособия (мишки, клавиатури, микроскопи, инструменти в работилниците и други подобни пособия), тоалетни чинии, мивки, кранове и други, а на санитарните помещения неколкократно ежедневно измиване и дезинфекция.

Препоръчва се още стриктно спазване на изисквания за извършване на дезинфекция на гърнетата на децата от яслените групи, като се използва отделна престилка и след обслужване на всяко дете помощник-възпитателите задължително измиват и дезинфекцират ръцете си.

Провеждането на дезинфекция на приборите и съдовете за хранене след всяка употреба. Трапезната посуда и приборите за хранене да се подлагат на почистване и химиотермодезинфекция след всяка употреба.

„Дезинфекцията се извършва с разрешени от Министерството на здравеопазването за пускане на пазара биоцидни препарати, които са включени в Регистъра на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещество и смеси, публикуван на електронната страница на МЗ“, допълват още от РЗИ-Габрово.

За осигуряване безопасността и здравето на децата и предотвратяване разпространението на зарази сред тях, в детските заведения е необходимо извършването на ежедневно измиване с вода и сапун на играчки, маси и столове. Да се използват само играчки, които позволяват измиване и провеждане на минимум двукратно дневно проветряване на помещенията за 30 минути в отсъствие на децата (преди пристигането им и след обяд).

Проветряване на всички помещения често, до 5 минути на всеки астрономически час в работния ден. Ежедневно изтупване на спално бельо, ежеседмично на завивките и килимите и ежемесечно на дюшеците (матраците). Провеждане на термодезинфекция на спалното бельо при всяко изпиране и последващо изглаждане с гореща ютия, са сред останалите задължителни действия.

В училищата, освен посоченото по-горе, е задължително провеждането на почистване и дезинфекция и между двете смени, проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и/или по-често в съответствие с метеорологичните условия, провеждане на почистване и дезинфекция на училищните автобуси преди първия курс, а впоследтсвие след всеки курс.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица