Свържи се с нас

Икономика

Майските празници са стрували над 280 000 лева на габровци

Published

on

280 736 лева е сумата, която е струвала на габровския данъкоплатец, похарчена от Община Габрово за провеждане на майските празници.

Това става ясно от отговор на кмета Таня Христова до общинския съветник на БСП Николай Григоров, поискал финансовия разчет на средствата, изразходени за карнавала, международното биенале и всички мероприятия, съпътстващи честването на Празника на Габрово, 17 май.

Според данните откритата сцена на пл. „Възраждане“ е струвала на габровци 149 522 лева, като от тях 128 048 лв са били похарчени за концертите на 17, 18 и 19 май на група Д2, Badaloop, Акага, изпълнители от сборен концерт Музиката на 90-те, Филатов и Карас, СоулБемол и фойерверкшоу.

Община Габрово е дала общо 94 155 лв за случването на Карнавала. „Най-тлъст“ е хонорарът за изработка на макети, разпределен между 10 художници и изпълнители, в размер на 25 300 лв. Сценарият на Карнавала е струвал 5 660 лв, а помощник режисьорът му е взел 1 000 лв.

Проектирането на 15 светещи карнавални костюма, 9 вида костюми за масови сцени на прасенца, митични същества, роботи за художественото оформление на картините, участвали в шествието, е „глътнало“ 4 120 лв. Шивашките услуги, които Община е ползвала, са за 5 448 лв.

Закупеният карнавален реквизит е на стойност 1 341 лв, а наемът за ползване на карнавални костюми от Ню Бояна Филмс БНТ и театралните гардероби, закупени костюми втора употреба, платове и шивашки материали е за 5 453 лв, в т.ч. наем на костюми – 1 850 лв и химическо им чистене за 428 лв.

Петима организатори на карнавала са получи сумата от 3 950 лева.

Деветимата водещи на карнавалното шествие и празничния концерт са си разделили сумата от 3 100 лв, а пунктовете за грим – 1 160 лв.

10 083 лева са били похарчени за материали за макети, изработка на декор за платформи, платове за обличане на камиони.

Рекламата на майските празници е струвала на данъкоплатеца 30 334 лв, заделени от местния Бюджет.

12 000 лв са били преведени по сметката на групата на Нет ФМ. Кампанията е включвала в периода 6-10 май игра с въпроси в сутрешния блок на БГ Радио и анонси за събитията в Габрово. В периода 13-17 май е имало специално издание на предаването Любими песни за любими хора от Габрово. 75 са излъчванията в промосигналите на предаването от 11 до 17 май. Поствани са събития на фейсбук страницата на радиото, информация на сайта, по 110 излъчвания на рекламен клип в БГ Радио, Радио 1, Радио Енерджи, Радио Вероника, Радио Сити, Радио 1 Рок.

Отпечатаните и раздадени 15 000 броя на карнавалния вестник възлиза 2 340 лв, а отпечатването на рекламни материали е било за 7 780 лв. Малко на 4 000 лева са дадени за поставяне на реклама на билборди: 2 на АМ „Хемус“, 2 на АМ „Тракия“ и по 1 във Велико Търново, Пловдив и Стара Загора. За дизайн на рекламата са похарчени 3 440 публични лева.

103 029 лева са били разходите за провеждането на 24. Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата, като за случването на събитието е била получена и финансова подкрепа от общо 46 609 лева.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Икономика

Приходите в общинската хазна на Севлиево ще бъдат основно от наеми

Published

on

Над 1 300 000 лв постъпления са заложени в Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023 г в Севлиево.

Почти 1 000 000 лв са постъпленията от наеми, от разпореждане с имоти общинска собственост – 350 000 лв, а 30 000 лв са очакваните приходи от концесии на обекти публична общинска собственост.

За да се формират прогнозираните постъпления, са предвидени 30 договора за отдаване под наем на помещения и части от помещения, 16 договора за наеми на общински жилища и 24 обекта в населените места за лекарски и стоматологични кабинети.

По отношение на земеделската земя – в момента са действащи над 192 договора за отдаване под наем, като предстои сключването на още 235 договора за наем на полски пътища за стопанската 2022/2023 година и 139 договора за наем на имоти от общинския поземлен фонд, попадащи в масиви за ползване.

Планират се приходи по 12 договора за наем на терени за поставяне на преместваеми обекти павилиони и 18 за рекламни съоръжения. Предвидени са също постъпления по 134 договора и разрешителни за отдадени под наем терени за поставяне на преместваеми обекти – кафеавтомати, маси за открито сервиране и други обекти за търговия.

Сред източниците на приходи са още договорите за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовири, чрез предоставянето им под наем – 23 броя; училищни имоти или части от тях – публична общинска собственост – от съответния директор, след съгласуване с кмета на общината; отдаване под наем чрез публичен търг на недвижими имоти – стопански сгради и земи.

24 са договорите за вещно право на ползване върху недвижими имоти – общинска собственост за нуждите на читалищата на територията на община Севлиево. Сред имотите, които Община Севлиево има намерение да придобие през настоящата година са две ниви с обща площ около 9 000 кв. м. за разширяване на гробищния парк. Предвидено е и безвъзмездно придобиване на имоти и земи – държавна собственост, които ще се използват за изпълнение функцията на изнесен пункт за управление на Община Севлиево, за складове за съхранение на индивидуални средства за защита на населението, за нуждите на „Доброволното формирование за защита на населението“ към Община Севлиево, както и за временни складове.

Чрез отчуждаване ще бъдат придобити и частни имоти с цел отваряне на улица, предвидена по регулационния план на с. Кормянско.

В програмата са фиксирани и обектите от първостепенно значение: общински пътища, улици от първостепенната улична мрежа, депа и други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове и други обекти – публична общинска собственост на Община Севлиево, сред които: ВиК мрежите и съоръженията за питейно битово водоснабдяване, отвеждане и пречистване на водите, които отговарят на критериите за публична общинска собственост по чл.19 от Закона за водите; обекти, включени в Краткосрочната инвестиционна програма, Средносрочната инвестиционна програма и Дългосрочната инвестиционна програма към Одобрения регионален генерален план за обособената територия на „Бяла“ ЕООД – гр. Севлиево; санитарно охранителни зони пояс І и водоизточниците за питейно – битово водоснабдяване в общината, които се учредяват при условията и по реда на Наредба № 3; Защитните диги и съоръженията и системите за укрепване на речните легла в границите на населените места. язовири – публична общинска собственост и велосипедната алея в зоната на крайградски отдих с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и южната крайречна зона на река Росица.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Представиха възможностите за подпомагане за ВЕИ в предприятия и домакинства

Published

on

Областният управител на Габрово Кристина Сидорова и Камара на строителите ОП-Габрово организираха среща с експерти от Министерството на иновациите и растежа за предстоящите схеми за подпомагане на предприятията и на домакинствата в областта на енергията от възобновяеми източници.

„Една от мисиите на областния управител е да съдейства за добрия диалог и координация между бизнеса и държавата. Благодаря на Министерството на иновациите и растежа,че откликнаха на поканата ни и за доброто сътрудничество. Оставаме отворени за организирането и провеждането подобни разяснителни срещи за програми и проекти в бъдещето“, каза Кристина Сидорова.

По време на срещата бяха представени две процедури- „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия в предприятията” и „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата”.

Акцент бе поставен върху първата, която се явява една от малкото процедури, по която фирмите от Сектор Строителство са допустими и като бенефициенти, и като изпълнители.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Интер Пауър“ изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и централи

Published

on

Интер Пауър“ ООД проектира, изгражда, оборудва и поддържа фотоволтаични паркове и електроцентрали за бита и бизнеса. Габровската компания дава гаранция на производителността и монтажа до 25 години.

Съдейства при узаконяване и кандидатстване по европейски програми, идеен проект и изчисления за възвращаемост на инвестицията. Осигурява инсталация и настройка от сертифицирани специалисти, с квалификация за монтаж на фотоволтаични електроцентрали.

„Интер Пауър“ ООД, в партньорството с водещата компания V-TAC, вече предлага на своите клиенти цялостно портфолио от решения и елементи за изграждане, инсталиране и поддръжка на фотоволтаични паркове и централи.

Гамата включва фотоволтаични комплекти, соларни панели, соларни инвертори, решения за съхранение на енергия и аксесоари, като всички те са разработени, за да отговорят на уникалните нужди на клиентите.

Възползвайте се от количества на склад с експресна доставка в цяла България, както и от корпоративни отстъпки за дистрибутори и клиенти на едро.

За контакти, телефон: +359893556772 или на адрес в Габрово, ул.“Орловска“ 51 (срещу сградата на ОДМВР – Габрово) или направете своето запитване на: https://www.inter-power.shop/zapitvane.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица