Свържи се с нас

Новини

Нови светофари на пет от най-натоварените кръстовища в Габрово

Published

on

Кръстовището на ул. „Юрий Венелин“ и ул. „Априловска“, снимка: Община Габрово

Започна изграждането на нови светофарни уредби на пет от най-натоварените кръстовища в Габрово, а организацията на движението им ще бъде подобрена, информираха от местната общинска администрация.

Кръстовището на Козирката, Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Ремонтните работи са част от дейностите по обекти от транспортната инфраструктура, финансирани по проекта за развитие на устойчив градски транспорт на град Габрово.

Кръстовището на Козирката, Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Те включат монтиране на нови светофарни секции и контролери, изграждане на нови стълбове, направа на изкопи и полагане на тръби, окабеляване и заземяване, демонтаж и монтаж на улично осветление и др.

Кръстовището в района на моста Игото, Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Стойността на инвестицията е 589 952 лв. Съгласно договора, изпълнението на технологичната част е ангажимент на Сименс Мобилити ЕООД, а строително-монтажните работи, свързани с реализацията на обекта, се изпълняват от Дочев Инженеринг ЕООД.

Кръстовището на ул. „Юрий Венелин“ и ул. „Априловска“, Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Нови светофарни уредби ще има на кръстовищата между улиците: ул. „Д-р Никола Василиади“ – ул. „Брянска“ (в района Дома на хумора и сатирата); ул. „Юрий Венелин“ – ул. „Скобелевска“ – ул. „Брянска“ (кръстовището в района на моста Игото); ул. „Райчо Каролев“ – ул. „Юрий Венелин“ (кръстовището до бившата Стоматология).

Кръстовището на ул. „Юрий Венелин“ и ул. „Априловска“, Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved

Със светофарни уредби ще бъдат оборудвани за първи път на кръстовищата на бул.“Васил Априлов“ и ул. „Райчо Каролев“ (на Козирката), както и на ул. „Юрий Венелин“ и ул. „Априловска“ (при новия и стар Баев мост), уточняват от Община  Габрово.

Кръстовището до бившата Стоматология, Архив © Copyright — Gabrovo News. All Rights Reserved


Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Новини

Едва 238 влюбени са минали под венчилото през миналата година

Published

on

През 2023 г. в област Габрово са били регистрирани 238 юридически брака, представляващи с 91 по-малко спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 2.5‰.

Тези данни изнесоха от Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Габрово“. Голяма част, общо 183, от всички регистрирани бракове са сред населението в градовете.

През миналата година средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 35.6 и 30.2 години.

За 79.8 % от жените и 77.3% от мъжете, сключеният граждански брак през 2023 г. е бил първи.

Броят на разводите в областта през 2023 г. е 127, или с 11 по-малко от регистрираните през 2022 година.

От всички прекратени бракове 86.5% се отнасят за населението в градовете. Разводът не е бил първи за 12.6% от жените и 10.2% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2023 година.

Зареди още

Новини

Намаляват жените във фертилна възраст и ражданията в региона

Published

on

Броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години) в областта, или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказва съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определя характера на възпроизводството на населението.

Към 31 декември 2023 г броят на жените във фертилна възраст е 15.8 хил., като спрямо предходната година намалява с 0.4 хил., а спрямо 2012 г. – със 7.2 хиляди. Това съобщиха от  Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Габрово“.

Броят на децата, родени от майки под 20 години, намалява от 50 през 2022 г. на 44 през 2023 година.

Родените от жени, на възраст над 40 навършени години през 2023 година, са 37. Половината (49,2%) от ражданията през 2023 г са първи за майката, 38,4% – втори, а 11,8% – трети и от по-висока поредност.

През 2023 г. в областта са регистрирани 651 родени деца, като от тях 650 (99.8%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 35 деца, или с 5.1%. Броят на живородените момчета е 325 a на живородените момичета e 325. В градовете и селата живородени са съответно 540 и 110 деца.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2023 г. средният брой живородени деца от една жена е 1.79, като намалява с 0.07 спрямо 2022 година.

През 2023 г. средната възраст на жените при раждане на първо дете е 28,1 години, в сравнение с 2022 г. се е увеличила с 0.8 години.

През 2023 г. броят на извънбрачните живородение 407, или 62,6% от всички раждания. Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (59.1%) е по-висок отколкото в градовете (63.3%).

Зареди още

Новини

Габрово е с отрицателен прираст на населението за миналата година

Published

on

Половината от населението на област Габрово (52.7%) живее в община Габрово, а най-малък по брой на населението е община Дряново – 7 369 души, или 7.8% от населението на областта. Габрово е с отрицателен прираст на населението, – 582.

Това става ясно от информация по отношение на населението и демографските процеси в региона през 2023 година на Териториално статистическо бюро – Север, отдел „Статистически изследвания – Габрово“.

Отрицателен е и прирастът в останалите 3 общини на област Габрово, като за Севлиево той е: – 299, в Дряново: – 78, и Трявна: – 136.

Към 31 декември 2023 г в градовете на област Габрово живеят 75 456 души, или 79.5 %, а в селата – 19 406 души, или 20.5 % от населението на областта. Към края на м.г. населените места са 349, от които 5 са градове и 344 – села. Населените места без население са 67. В 211, или в 60,5% от селата, живеят от 1 до 49 души включително.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица