Свържи се с нас

Икономика

Представиха възможностите за финансиране на бизнеса в Севлиево, Трявна и Дряново

Published

on

снимка: ОИЦ – Габрово

Актуални възможности за европейско финансиране, насочени към бизнеса, представи Областен информационен център – Габрово в Трявна, в Дряново и в Севлиево през изминалата седмица. Информационните срещи на Центъра бяха съвместна инициатива с трите Общини от област Габрово и териториалния областен офис на Национална служба за съвети в земеделието.

По време на събитията бе представена процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, актуална за кандидатстване до 21 май 2019 г.

Проектни предложения по нея могат да подават микро, малки и средни предприятия, търговци по смисъла на търговския закон, които имат минимум три приключили финансови години (2015, 2016 и 2017) и развиват своята основна икономическа дейност в приоритетни сектори с висока добавена стойност, описани подробно в Насоките за кандидатстване.

снимка: Община Севлиево

Процедурата цели засилване на конкурентоспособността и експортния потенциал на предприятията, като допустимо по нея е закупуването на машини, съоръжения и оборудване, представляващи ДМА, както и на специализиран софтуер.

Интерес сред присъстващите предизвика и втората представена процедура – „Умения“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, която цели повишаване квалификацията на работната сила, насърчавайки професионалното и кариерно развитие, както и стимулиране на участието в различни форми на заетост и учене през целия живот.

Тази процедура дава комбинираната възможност един служител да премине през специфично за работното място обучение, обучение по част от професия и обучение по ключови компетенции. За финансиране по нея могат да кандидатстват всички работодатели – физически или юридически лица, които извършват стопанска дейност, независимо от собствеността, правната и организационната си форма.

За първи път с процедура „Умения“ се дава възможност за минимална стойност на финансиране от 15 000 лв., като по този начин се стимулират дори микро предприятията да обучат своя персонал.

Подробна информация за двете процедури, желаещите могат да получат в Областен информационен център – Габрово.

снимка: ОИЦ – Габрово

На събитията в трите общини присъства и експерт Бисерка Боева от Териториалния областен офис на Национална служба за съвети в земеделието.

Агроикономистът Боева представи възможностите на НССЗ за консултация и безплатно изготвяне на бизнес планове в помощ на земеделските стопани, които желаят да подготвят проект по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., като акцентира на предстоящата за обявяване през месец май подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.


Следете ни и във Фейсбук на:

http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

Броят на наетите на работа се увеличава

Published

on

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2021 г. се увеличават с 0.2 хил., или с 0.6%, спрямо края на декември 2020 г., като достигат 39.1 хиляди.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2020 г. най-голямо увеличение на наетите на лица се наблюдава в икономическите дейности: „Други дейности“, „Административни и спомагателни дейности“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“.

Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“; „Операции с недвижими имоти“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 49.2% и 11.7%.

В края на март 2021 г. в сравнение със същия период на 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 0.5 хил., или с 1.2%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности: „Хуманно здравеопазване и социална работа“;, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Строителство“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Средната месечна заплата в региона е 1 250 лева и нараства

Published

on

Средната брутна месечна работна заплата в област Габрово за януари 2021 г. е била 1 232 лв., за февруари – 1 246 лв и за март – 1 273 лева. През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата в област Габрово е 1 250 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 3.4%.

Данните бяха изнесени от Териториалното статистическо бюро към Националния статистически институт.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са: „Други дейности“, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

Най-голямо намаление на работната заплата се наблюдава в дейностите „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Строителство“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“.

През първото тримесечие на тази година средната месечна работна заплата нараства с 10.1% спрямо същия период на 2020 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ и „Образование“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през първото тримесечие на 2021 г. са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 2 563 лева „Образование“ – 1 573 лева „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 1 496 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 509 лева „Култура, спорт и развлечения“ – 694 лева „Строителство“ – 698 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2021 г. в обществения сектор нараства с 20.3%, а в частния – с 7.4%.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месечна работна заплата област Габрово се нарежа на седмо място в страната след София (столица), София (област), Варна, Стара Загора, Враца и Пловдив.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Булкарто“ търси шофьори

Published

on

„Булкарто“, една от най-големите логистични фирми в България, търси да назначи шофьори за вътрешния си пазар.

Фирмата предлага:
– постоянен трудов договор
– осигуровки
– приятна работна атмосфера
– добро възнаграждение

Изисквания към кандидатите:
– дигитална карта
– професионална компетенция
– психотест
– категория C
* категория С+Е (се счита за предимство)

Кандидатите могат да изпращат своите автобиографии на електронна поща: office@bulkarto.com или да позвънят за повече информация на тел.: +359899910070.

За компанията:
„Булкарто“ е българска компания, с офиси и хладилни бази в Габрово и София, чиято основна дейност е внос и износ, дистрибуция и логистика на замразени храни. Фирмата е ексклузивен представител на няколко белгийски завода. Дългосрочните взаимоотношения с партньорите, лоялността и доверието през годините, са сред основните причини днес „Булкарто“ да е маркет лидер в сферата на своя бранш.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица