Свържи се с нас

Икономика

Общината ще развива научните изследвания и иновациите

Published

on

снимка: Община Габрово

Проект в подкрепа на отговорните научни изследвания и иновации на местно и регионално ниво (TeRRItoria) стартира Община Габрово. Дейностите са по програмата на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и ще се реализират до 2022 г., информира Миглена Въгленова, главен експерт „Публичност и визуализация“ в администрация на кмета.

Представители на 13 организации от Франция, Гърция, Италия, Дания, Норвегия, Белгия, Румъния и България ще си сътрудничат за развитие на научноизследователския и иновационния капацитет в рамките на стратегиите за интелигентна специализация.

Експериментално ще бъдат въведени мерки в четири европейски административни области – Централна Македония (Гърция), Емилия-Романя (Италия), Тронделаг (Норвегия), Югоизточен регион на развитие (Румъния) и в една община – Габрово.

Ще се работи за привличане на заинтересованите страни в процеса по развитие на науката и иновациите, както и за засилване на сътрудничеството между Технически университет – Габрово и бизнеса.

Идеята е да се адаптират иновационните решения на научноизследователските институции към регионалните политики.

Ще се насочат усилия за по-добра информираност на бизнеса за местните стратегии за интелигентна специализация и възможностите за финансиране. Резултатите ще бъдат в помощ и на останалите три общини в Габровска област.

Дейностите ще подкрепят плана за изпълнение на иновациите в Габрово, който е част от общинския план за развитие в периода 2014-2020 г. Община Габрово ще работи съвместно с Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, която е другият български участник в проекта. Фондацията ще координира проучването на екосистемите за научни изследвания и иновации в петте региона.

Общата стойност на проекта е 1 999 833 евро, като бюджетът за Габрово е 65 812 евро – 100% безвъзмездна финансова помощ. Водещ партньор е Европейската научна фондация от Франция.


Следете ни и във Фейсбук на:

http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Коментари

Остави коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Икономика

НАП напомня на земеделските стопани

Published

on

От офиса на НАП в Габрово напомнят на физическите лица, които са регистрирани като земеделски стопани, че имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2021 година.

Правото на избор се упражнява с подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември на предходната година. Изборът е валиден за 5-те последователни данъчни години и не е необходимо той да се потвърждава ежегодно с подаване на нова декларация. При облагане по реда, предвиден за едноличните търговци, регистрираните като земеделски стопани физически лица не могат да ползват правото за преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа, който е предвиден в чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ.

Габровските данъчни напомнят на новорегистрираните през 2020 г. земеделски производители, че могат да изберат за същата година да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по реда, предвиден за едноличните търговци /чл. 28 от ЗДДФЛ/, като изборът се декларира в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2020 г. В случай че желаят да продължат с този ред на облагане през 2021 г. и следващите четири години, е необходимо да подадат декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември 2020 г.

Образецът на декларацията за избор на реда за облагането на доходите на земеделските стопани може да бъде намерен на сайта на приходната агенция www.nra.bg, рубриката „За гражданите“, в Документи – данъци.

Декларацията се подава лично от земеделския стопанин или негов упълномощен представител в офиса на НАП Габрово на ул. „Радецка“ №11 по постоянен адрес на физическото лице. Декларацията може да се подаде по електронен път, чрез портала за електронни услуги на приходната агенция или по пощата. Впредвид усложнената епидемиологична обстановка в страната, габровските данъчни съветват своите клиенти преоритетно да използват електронните услуги на НАП .

Повече информация за избор на реда за облагането на доходите, попълване на декларацията и за плащане на дължимите данъци, земеделските стопани могат да получат на телефона на НАП 0700 18 700 /на цена, съобразно тарифата на съответния оператор/.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

„Шести участък“ ще бъде икономически съживен

Published

on

Представители на австрийския партньор „CIMA Консултиране и управление“ ООД посетиха Габрово в края на ноември, съобщиха от местната общинска администрация. Визитата бе част от изпълнението на международен проект „Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ (CINEMA), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Интеррег Дунав“ 2014-2020 г.

Целта на посещението на Мелиса Брунер и Роланд Мурауер беше да се запознаят с градското разположение, архитектурните особености и дадености, икономическите характеристики и възможности на квартал „Шести участък“.

Тяхната работа ще помогне да се изготви конкретен анализ на „Шести участък“, както и за бъдещата подготовка на три пътни карти по направления за: „Ревитализация на празни или недобре използвани застроени площи“; „Съживяване на търговията на дребно и малкия бизнес в градските центрове“ и „Създаване на Центрове за подкрепа на креативните индустрии“.

Габровският квартал е една от трите пилотни локации, които са във фокуса на направление „Съживяване на търговията на дребно и малкия бизнес в градските центрове“.

По време на първия ден от визитата австрийските гости се срещнаха с габровския екип по проекта, с представителите на „Студио Комплект“ – партньор на Община Габрово в проекта, както и с кмета Таня Христова.

Габровският екип представи резултатите от проведени анкети между заинтересованите страни относно бъдещото съживяване на икономическите дейности в квартала. Представена беше общата икономическа картина в града и в областта, индустриалният профил на Габрово, политиките на местната власт за постигане на икономически и траен растеж, въвеждането на иновации в бизнеса, образованието и социалната сфера.

Кметът Таня Христова запозна гостите с общинските планове за градско възстановяване и развитие и произтичащите от това последици за кв. „Шести участък“.

Екипът на „Студио Комплект“ въведе австрийските партньори в подготовката на организирането на тематичен хакатон. Той ще се проведе през февруари 2021 г. и ще събере потенциални партньори и участници, представители на малкия бизнес и творческите индустрии. В рамките на няколко дни те ще работят по отбори и ще предложат идеи за съживяването на габровския квартал.

Гостите разгледаха културни институции и обекти в града като Дечкова къща към Регионален исторически музей, Интерактивния музей на индустрията, РЕМО „Етър“, Музей на хумора и сатирата и Туристическия информационен център.

Според Мелиса Брунер и Роланд Мурауер разположението на „Шести участък“ в непосредствена близост до централната търговска улица, градския централен пазар и част от местните музеи е по-скоро предимство за неговото икономическо съживяване.

Близостта на пилотната локация до търговската улица ще помогне те взаимно да си влияят и взаимодействат за по-добро икономическо и културно развитие на централната част в Габрово.

*Снимки: Община Габрово.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Икономика

Изтича срокът за внасяне на последната вноска за корпоративния данък

Published

on

От офиса на НАП – Габрово информират своите клиенти, че на 15 декември изтича срокът за внасяне на последната месечна или тримесечна авансова вноска за корпоративен данък за 2020 година.

Това е и последният срок, в който фирмите имат възможност да направят корекция на декларираните от тях авансови вноски за тази година. Фирмите, чийто приходи от продажби за предходната година надвишават 300 000 лева, са длъжни да правят авансови вноски за корпоративен данък.

Те са месечни и тримесечни и се определят на база на прогнозната данъчна печалба за текущата година. Анализите на НАП показват, че има случаи, при които прогнозираните авансови вноски за корпоративен данък се оказват по-високи или по-ниски от дължимия годишен данък.

Това може да доведе до начисляване на лихви от страна на НАП или пък до нужда от възстановяване на данък. В тази връзка, законодателят е дал възможност на предприятията сами да увеличават или намаляват своите авансови вноски през годината, когато смятат, че те ще се различават значително от дължимия годишен корпоративен данък.

Увеличението, съответно намалението на авансовите вноски, се ползва след подаване на декларация за промяна, онлайн с квалифициран електронен подпис /КЕП/ през е-портала на НАП: .

Повече информация за декларирането и плащането на корпоративен данък можете да намерите на сайта на НАП: www.nap.bg, на телефона на Информационния център 0700 18 700 на цена, съобразно тарифата на съответния оператор.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица