Свържи се с нас

Култура

Ценен документ за завещанието на Априлов показва НМО – Габрово

Published

on

снимка: НМО – Габрово

Най–пълна информация за изпълнение завещанието на Васил Априлов от неговите душеприказчици дава протокол от заседание, свикано в Габрово по нареждане на министъра на народното просвещение на 25 май 1929 г.

Националният музей на образованието показва този изключително ценен документ за първи път в изложбата „Ние живеем за нашите потомци”, по повод 184 години от откриването на Габровското училище, чиито благодетел е Васил Априлов.

Протоколът представя пълен отчет, направен от последния душеприказчик Иван Д. Рашеев, за състоянието на фонда, създаден въз основа на Априловия завет. Той съдържа кратки данни за живота на благодетеля на Габровското училище и списък на тогавашния състав на душеприказчиците, които управляват капитала на Априлов.

Заветът е много ценен документ, в който в 29 параграфа и допълнението основателят на Габровското училище изразява волята си как да се използва наследството му за по-нататъшното раз­витие на българското образователно дело и на училището в родното Габрово. На 25 октомври 1844 г. В. Априлов пише своето завещание, което допълва и променя на 10 април 1847 г., само месеци преди смъртта си. Намерението му, както е записано в документа, е да помогне „да се образоват съотечествениците ми, които толкова далеч останаха назад от другите си събратя“. В изпълнение на това си съкровено желание, Априлов оставя 60 хиляди сребърни рубли. С тези средства трябва да се образува неприкосновен фонд в полза на училището в Габрово. Като човек с търговски нюх и стопански опит, той се разпорежда в детайли относно начините за изразходване на приходите. Една част (ок. 3/4) от сумата се капитализира за различни срокове от време (от 10 до 40 г.). Използват се лихвите на около 1/3 от капитала. Те се разделят на 2 части. Приходите от едната част се задържат в Одеса и с тях се издържат стипендианти в семинарията (4 души) и в други руски учебни заведения (1 до 6 души). Изискванията към избраниците за следване в Одеската семинария са да са българи, а учещите в другите висши училища – да са габровци. Стипендията се дава като безлихвен заем, а в случай че след като завършат, стипендиантите се завърнат в България, приемат духовен сан или работят на просветното и книжовното поприще, сумата им се опрощава (част от нея или изцяло). Другата половина от лихвите на фонда се изпращат на Габровското училище и трябва да се изразходват за неговите нужди. Априлов подробно изброява дори предметите, които трябва да се изучават в учебното заведение. В допълнението на своето завещание той предвижда за построяването на училищната сграда да се дадат 1000 сребърни рубли, а други 2500 да останат като фонд за тази цел. Освен това завещава на училището всичките си книги и съчинения и натоварва душеприказчиците със задачата да се грижат за откриването в Габрово на библиотека и печатница.

За изпълнители на завещанието Априлов посочва своя сподвижник и съмишленик Николай Палаузов, одеския търговец Матвей Милованов и племенника си Николай Априлов. Желанието му е приемниците на душеприказчиците да са габровци или българи.

Дейността на душеприказчиците започва през 1848 г. и продължава активно до 1916 г. През този период работят Николай Степанович Палаузов, Матвей Милованов, Константин Николаевич Палаузов, Никола Христов Палаузов, Васил Н. Рашеев, Николай Андреевич Палаузов, Спиридон Стомоняков, Иван Д. Рашеев, Димитър Ал. Рашеев, Владимир Владимиров Палаузов. Племеникът на Априлов Николай Никифоров не изпълнява задълженията си и оспорва завещанието в полза на Габровското училище като завежда съдебно дело, което продължава 20 години и сериозно затруднява работата на душеприказчиците. Със съдействието на Спиридон Палаузов съдебният процес приключва в полза на училището.

Душеприказчиците се грижат за точното изпълнение на Априловото завещание, за издръжката на Габровското училище, за подбора и финансирането на стипендиантите, за строежа и поддържането на училищните сгради и т.н. Работата им се отличава с голяма акуратност и чувство за отговорност. Чрез цялостната си дейност те достойно продължават и развиват делото на Априлов.

От 1920 г. душеприказчиците започват да напускат Одеса. Завръщайки се в родината през януари, най-дългогодишният душеприказчик Иван Рашеев успява да съхрани документите за Априловия капитал и оригинала на Априловото завещание, въпреки факта, че всичкият му багаж, в който са част от книгите и от архива на Априлов и на Одеското българско настоятелство, остава на брега и се загубва.

След заседанието в Габрово средствата във фонда, които възлизат на 127 952 златни рубли, преминават под разпореждане на Министерството на народното просвещение.

Сред документите, представени от Иван Рашеев, е и препис от декларация, която удостоверява, че той, в качеството си на член, завеждащ делата, и касиер на Одеското българско настоятелство, е „защитник” за запазване правата на Априловия капитал до момента на уреждане сметките между българското и руското правителство. Приложеният препис от декларацията дава информация за състоянието на фонда на настоятелството, състоящ се от една нова къща и капитали – 81 500 златни рубли.

Съхраненият от Иван Рашеев оригинал на завещанието на Априлов днес се пази в трезора на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Култура

НЧ „Развитие-1870“ обявява конкурс за поезия „Аз, глас и съвест на епохата“

Published

on

Конкурс за поезия „Аз, глас и съвест на епохата” обявява народно читалище „Развитие-1870”. Участниците могат да изпратят до три непубликувани стихотворения. Творбите трябва да представят искрите, огъня и вълнението на нашето време.

Изпратилите стихотворения ще бъдат класирани в две групи – до 18 години и над 18 години.

Конкурсът е явен и се провежда онлайн в рамките на един месец. Наградените ще бъдат обявени на 31 август в сайта на читалище „Развитие-1870” – http://chitalishte-razvitie.net/ и Фейсбук страницата.

Тричленно жури ще присъди парични и предметни награди. Всеки участник може да изпраща произведенията си – с име, адрес и телефон за връзка, на chitalishte_razvitie@abv.bg. Крайният срок за участие е 16 август.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Култура

НМО ангажира целия си ресурс за Лято’2021

Всеки ден от седмицата е различен.

Published

on

Националният музей на образованието промени досегашния модел на лятната си програма за деца и създаде седмичен цикъл от дейности, в който всеки ден е различен. Подобно на училищната седмична програма, дните са разчетени и обвързани с познание, но само чрез игри, творчески занимания и абсолютно право на избор в кой „час“ да се запишеш. Седмичната програма е обявена на входа на музея и първият месец от ваканцията показва, че формулата за избор „1 от 5“ е успешна.

Понеделник „Какво ни завеща Априлов“

Цикълът от дейности ангажира почти целия музеен ресурс – постоянната експозиция, възстановки, изложби, кинозала с филми и интерактивен дисплей, движими културни ценности, печатни и електронни материали и всички музейни специалисти. Някои от дейностите се провеждат на открито, в мобилен детски кът. Дворното музейно пространство позволява в заниманията да се включват и физически игри – федербал, бумеранг и фризби.

Вторник „В обувките на даскал Неофит“

Идеята е по занимателен начин децата да натрупат нови познания в различни области (роден край, история, физика, музика…), които да им бъдат полезни през новата учебна година.

Вторник „Чирак или ученик“

Провокацията за музейните специалисти е да прилагат различни методи и да обогатят пътищата за комуникация с младата си публика. По време на пандемичната обстановка музеят активно участва в създаването на онлайн ресурси в помощ на учебния процес и екипът придоби опит да се адаптира към изискванията на децата.

Сряда „Занимания по методите на Монтесори, Фрьобел,
Декроли“

Някои от участниците в лятната програма вече преминаха през пълния цикъл дейности и се записват за повторно участие, което е предизвикателство за музейните специалисти да разширяват обхвата на заниманията, да разнообразяват дейностите, които изискват максимална активност от страна на децата.

Четвъртък „Срещи с Физиката“

Филмите например са само елемент от програмата и се използват като познавателен или мотивиращ момент. Така един труден като тема ден – четвъртък „Среща с Физиката“, се оказва любим на участниците. Те старателно следят физичните опити и демонстрации, които известният учител Теодосий Теодосиев – Тео прави в най-новия музеен филм „Експериментът 1872“ и после ги повтарят на живо с уреди и апарати от музейната колекция. „Четвъртък“-ът завършва с решаване на леки физични задачи, тестове и редене на пъзел на интерактивна дъска.

Подготовка за дейностите във вторник

На принципа редуване на „пасивност – активност“ са изградени и други цикли. Заниманията във вторник „Чирак или ученик“ и „В обувките на даскал Неофит“ също включват първо филми за килийното и първото новобългарско училище, а после творчески дейности (подготовка на пинакида за писане, изработване на пера за писане, комплекти мемори карти, различни детайли от тогавашната епоха , за да се влезе в роля на ученик или даскал).

Комплект мемори карти за игра, подготвени от музейните
специалисти

Интересни за децата са и заниманията с игри по метода на Монтесори в мобилния кът на открито, които помагат за развитие на мисленето, паметта, концентрацията и вниманието. Музейните специалисти им показват автентични материали от фонда – дървени играчки и конструкции от миналия век, но за самите занимания се използват съвременни еквиваленти от педагогическия арсенал на Монтесори, Декроли, Фрьобел.

Изи вече знае какво е статично електричество и вместо
класическата ебонитова пръчка използва балон, вълнен чорап и
късчета хартия, за да покаже, че между заряди с различни знаци
действат сили на привличане

Началото на седмицата винаги започва малко тържествено и много лично – запознаването с Априлов включва среща при директора на музея, на която той чете подбрани от него художествени текстове за живота и делото на Благодетеля.

Едни от първите ни и постоянни участници в програмата Изи и Петър ни помогнаха да илюстрираме различните дни от Лято’2021, което ще продължи в музея до края на месец август.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Култура

Арттворби „окупират“ домовете на габровци

Published

on

30 души от градовете Велико Търново, Габрово и София ще имат възможност да станат домакини на мобилната изложба „Окупираме дома ти“ от 15 юли до 20 октомври, информира Миглена Въгленова, гл. експерт „Публичност и визуализация“ в Община Габрово. Освен че ще превърнат домовете си в галерия, ще могат сами да подредят произведения на съвременното изкуство.

Инициативата е резултат от едногодишната програма на пространството за социални и културни събития ТАМ – Велико Търново „От октомври до октомври“, която се осъществява с подкрепата на Национален фонд „Култура“. В Габрово партньор е музей „Дом на хумора и сатирата“.

Желаещите да приемат изложбата ще имат две седмици, в които да влязат в ролята на куратори. В този период домакинът може да отвори своя дом за приятели или да организира специално откриване и да покани гости.

„Целта е да покажем изкуство в по-различна и достъпна среда. Много хора се притесняват да посетят галерия или пространство за култура, защото не се чувстват подготвени. Ние обърнахме процеса – ти каниш артистите и изкуството в дома си, за да го почувстваш по-близко до теб.“, казва Деница Милушева от ТАМ.

Жителите на Велико Търново, Габрово или София могат да заявят желанието си да приемат в дома си мобилната изложба, като попълнят кратък формуляр в сайта на ТАМ на адрес: https://shorturl.at/eqvL3.

Екипът ще се свърже с домакините по реда на записването, за да уточни подробностите по взимането и предаването на произведенията. Гостуването на изложбата в домовете на желаещите е безплатно. Всяка една от творбите може да бъде закупена, като новите собственици ще ги получат след края на експонацията. Основната тема, по която са работили авторите, е „Публично срещу домашно“ – превръщането на домашното в публично пространство, разминаването на границите между лично и споделено, вътрешен и външен свят.

Тя е резултат от съвместната работа на артистите Андреа Попйорданова, Вяра Бояджиева, Петър Чиновски, Теодор Генов, Християна Йорданова, куратора Мартина Йорданова и резиденция No Point Atelier. Художниците са участвали и в тридневна резидентска програма в село Баланите край Габрово, а крайният продукт е мобилната изложба „Окупираме дома ти!“.

Кураторът Мартина Йорданова представя творбите

„Теодор Генов и Андреа Попйорданова решиха да работят с текстил и да ушият знамена, след като привършиха с процеса на ситопечат в No Point Atelier. Зинът, който те създадоха към знамената, показва още едно измерение на концепцията на изложбата.

Вяра Бояджиева посвещава своето изображение на ситопечат на пътуването – босите крака са здраво стъпили на земята, в позиция на стабилност, неподвижност, застопорени. Птицата е пътуването, летенето, небето, мечтите и неизменен символ на свободата, която няма граници и не обитава конкретни пространства.

Петър Чиновски ползва за изходна точка на творбата си теста на Роршах. Според него в теста всичко е видимо, но никое значение не е очевидно. Аналогична е ситуацията и в публичната среда – всичко е достъпно, но нищо не е разкрито. На пръв поглед изглежда просто и очевидно, но изисква интерпретация, за да се „разкодира“. Процесът често разкрива повече за интерпретиращия, отколкото за интерпретираното. При провеждането на теста се очаква от пациента да разкодира неразпознаваемо изображение, за да подскаже неща, които сам не би могъл да каже за себе си.

Християна Йорданова ползва дома и дървото като препратки към личното и публичното. Пейката, която стои на входа на къщата, но е извън тях, сякаш има за задача да свърже тези два елемента, като очертава и връзката, и границата между тях.“

*По информация на Музей „Дом на хумора и сатирата“.

Следете ни и във Фейсбук на:
https://www.facebook.com/gabrovonews/

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица