Икономика, Новини|17.08.2018 9:00

„Внедряване и ре-сертификация на системи за управление в ЕРИДАТЕКС ЕООД за повишаване на управленския капацитет и растеж“


Фирма „ЕРИДАТЕКС“ ЕООД – Габрово, в качеството на бенефициент, изпълнява проект № BG16RFOP002-2.002-0207 „Внедряване и ре-сертификация на системи за управление в ЕРИДАТЕКС ЕООД за повишаване на управленския капацитет и растеж“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност ” 2014 – 2020 г.

Основна цел на проекта: Да се развие управленческия капацитет на „ЕРИДАТЕКС“ ЕООД чрез цялостно регламентиране и подобряване на управлението на работните процеси и постигане на ефективна организация на цялостната дейност, подобряване на управлението на въздейст-вието върху околната среда в следствие работните/производствените процеси, като фактор за устойчиво фирмено развитие на националния и европейски пазар.

Общата стойност на проекта е 113 863,49 лева, от които 67 748,77 лв. европейско и 11 955,67 лв. национално съфинансиране.

Договорът е със срок за изпълнение – 18 месеца.
Начална дата на изпълнение: 06.03.2017 г.
Крайна дата на изпълнение: 06.09.2018 г.

Етикети: , ,
  • Споделете тази публикация:
  • Facebook
  • Twitter

Коментарите са затворени