Свържи се с нас

Икономика

Севлиево отчете ръст над 9 милиона собствени приходи за 2017-та

Published

on

снимка: Община Севлиево

Община Севлиево отчете ръст над 9 милиона лева собствени приходи за 2017-та година. 37% от общия обем разходи са за образование, отчитат от местната власт

Акцентите по изпълнението на бюджета за 2017 представи Калина Георгиева, заместник-кмет с ресор „Финанси“ на публичното обсъждане, което се състоя миналата седмица в сградата на Общината.

Присъстващите бяха запознати с основните показатели за финансова стабилност през 2017 година.

снимка: Община Севлиево

От представянето на Георгиева стана ясно, че не са допуснати просрочени задължения към доставчици от първостепенния и всички второстепенни разпоредители, а всички реални потребности на бюджетните звена са покрити от ритмичното изплащане на субсидиите.

Общината отчита още висока събираемост на собствените приходи и преизпълнение на постъпленията от данъчни приходи.

Собствените приходи за 2017 година са в размер на 9 166 556 лв., което е с 1 721 381 лв. повече спрямо данните от 2016 г. По този начин се обезпечават ангажиментите на Общината, свързани с веществената издръжка на детски градини, кметства, социални услуги и др.

37% от собствените приходи на Община Севлиево са от постъпили данъци на стойност 3 226 408 лв. Преизпълнението на данъчните приходи спрямо първоначално разчетените средства е със 177 хил. лв.

снимка: Община Севлиево

Реализираните приходи през 2017 г. са 27 814 322 лв. Най-голям относителен дял от 72% са трансферите от Централен бюджет в размер на 20 007 461 лв. Разходите пък са общо 33 511 830 лв., като 27 814 322 лв. са отчетени по бюджетни сметки и 5 697 508 лв. за сметките за средства от ЕС. Разходите за образование са с най-голям дял и представляват 37% от общия обем. Общината е осигурила оптимален ресурс за реализация на инвестиционни разходи, свързани с ремонтни дейности, подобряване на инфраструктурата и придобиване на дълготрайни активи.

Представен бе и общинският дълг като за отчетния период са обслужвани два банкови кредита, извършвани са плащания по четири заема от Фонда за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД и е ползван един временен безлихвен заем от централен бюджет.

Следете ни и във Фейсбук на:
http://www.facebook.com/#!/pages/Gabrovonewsbg/140586109338730

Икономика

„Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД търси работници

Published

on

Във връзка с изпълнението на обекти на Дружеството в община Габрово и област Габрово „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД търси да назначи:

1. Технически ръководители;
2. Геодезисти;
3. Лаборанти;
4. Машинисти пътно-строителни машини;
5. Шофьори, категория В и С+Е;
6. Пътни работници;
7. Работници полагане асфалтови настилки;
8. Арматуристи;
9. Кофражисти;

Кандидатите трябва да притежават:
– Подходящо образование и квалификация за съответната позиция;
– Трудов опит по същата или сродна специалност;
– Документ за правоспособност за управление на ПСМ /за машинистите на ПСМ/;
– Необходимата категория за правоуправление на МПС, удостоверение за професионална компетентност, карта за квалификация на водача и удостоверение за психологическа годност /за шофьорите/;
– Добро здравословно състояние;
– Желание за работа;

Компанията предлага:
– Постоянен трудов договор с първоначален изпитателен срок;
– Добро възнаграждение;
– Работно облекло;

Необходими документи за кандидатстване:
– Автобиография;
– Копие от диплома;
– Копие от документи за квалификация/правоспособност;

За контакти: тел.062/616-819.

Зареди още

Икономика

Обучение на ментори по проект Career Intelligence

Published

on

Габровската търговско-промишлена палата проведе обучение на ментори за работа с платформата Career 4.0. Учители по предприемачество, младежки медиатори, кариерни консултанти, младежки работници се обучаваха как да съпровождат младежите при планиране на бъдещия им път на развитие, създаване и изпълнение на Личен план за развитие и повишаване на знанията и уменията им в областта на предприемачеството.

Платформата събира резултатите от няколко предишни проекта, насочени към същата тематика. Тя се надгражда с виртуален асистент Боти, който подпомага младежите и менторите, както при тяхната работа с платформата, така и при изграждането на Личния план за развитие.

Участниците бяха приветствани от проф. д-р Мартин Крьол – ръководител на проекта от Института затрудово-правни науки към Рурския университет в Бохум, Германия. Той представи амбициозните цели, които си поставят партньорите по проекта и постигнатите досега резултати.

Менторите се запознаха с възможностите, които предоставя платформата, разработените учебни модули и учебни материали. Те минаха и по цялостния процес за създаване на собствен учебен спринт, работа с групи, общуване сучастниците и др.

В края на обучението трябваше да си общуват с виртуалния асистент ида оценят възможностите, които той предлага на обучаемите младежи.

След надграждане на Боти с допълнителни функции през есента на тази година предстои обучение на ученици от НАГ в Габрово с помощта на платформата.

Обучението беше проведено в рамките на проект Career Intelligence, финансиран от програма Еразъм+ на ЕС, по който Габровската търговско-промишлена палата е партньор за България.

Зареди още

Икономика

„Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД набира работници

Published

on

Във връзка с изпълнението на обекти на Дружеството в община Габрово и област Габрово „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД търси да назначи:

1. Технически ръководители;
2. Геодезисти;
3. Лаборанти;
4. Машинисти пътно-строителни машини;
5. Шофьори, категория В и С+Е;
6. Пътни работници;
7. Работници полагане асфалтови настилки;
8. Арматуристи;
9. Кофражисти;

Кандидатите трябва да притежават:
– Подходящо образование и квалификация за съответната позиция;
– Трудов опит по същата или сродна специалност;
– Документ за правоспособност за управление на ПСМ /за машинистите на ПСМ/;
– Необходимата категория за правоуправление на МПС, удостоверение за професионална компетентност, карта за квалификация на водача и удостоверение за психологическа годност /за шофьорите/;
– Добро здравословно състояние;
– Желание за работа;

Компанията предлага:
– Постоянен трудов договор с първоначален изпитателен срок;
– Добро възнаграждение;
– Работно облекло;

Необходими документи за кандидатстване:
– Автобиография;
– Копие от диплома;
– Копие от документи за квалификация/правоспособност;

За контакти: тел.062/616-819.

Зареди още

Реклама

Популярни новини от последната седмица